REMORA 150 MG 10 TABLET

REMORA 150 MG 10 TABLET Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

BARKOD8699540090804
ETKİN MADDEROKSITROMISIN
FİRMA ADINOBEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.
REÇETENORMAL RECETE
İTHAL-İMALİMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİISKONTODAN MUAF DEGIL
BİRİM / CİNSİMG
AMBALAJ MİKTARI10
ATC KODUJ01FA06

ATC Sınıflandırması

J – SİSTEMİK KULLANIM İÇİN ANTİENFEKTİF PREPARATLAR
J01 – SİSTEMİK KULLANIM İÇİN ANTİBAKTERİYELLER
J01F – MAKROLİDLER LİNKOZAMİDLER VE STREPTOGRAMİNLER
J01FA – MAKROLİDLER
J01FA06 – ROKSİTROMİSİN

İlacın kısa özeti

Remora 150 mg film tablet

Ağızdan alınır.
Etkin madde: Roksitromisin 150 mg
Yardımcı maddeler: Oksietilen oksipropilen polimer, Povidon K30, hidroksipropil selüloz, kolloidal silikon dioksit (Aerosil 200), mısır nişastası, Mg-stearat, talk, Film kaplama maddesi [hipromelloz (E464), titanyum dioksit (E171), Hidroksipropil selüloz (E463), azorubine (E122), sarı demir oksit (E172), sunset sarısı FCF lak (E110), indigo karmin lak (E132)]

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. Remora nedir ve ne için kullanılır?
2. Remora’yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. Remora nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. Remora’nın saklanması
Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. Remora nedir ve ne için kullanılır?

Remora, 1 tablette 150 mg roksitromisin etkin maddesi içerir. 10 film tablet içeren blister ambalajlarda kullanıma sunulmuştur.

Remora, makrolidler adı verilen gruba dahil bir antibiyotiktir. Duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.

Doktorunuz size Remora’yı aşağıdaki nedenlerden biri veya birkaçı dolayısıyla reçetelemiş olabilir:

 • Kulak, burun veya boğaz bölgesinde yerleşmiş bir enfeksiyonu tedavi etmek için
 • Solunum yollarına (akciğerler, bronşlar gibi) yerleşmiş bir enfeksiyonu tedavi etmek için
 • Üreme organlarına yerleşmiş bir enfeksiyonu tedavi etmek için
 • Cinsel temasla geçen bir enfeksiyonu tedavi etmek için
 • Derinizde veya yumuşak dokularda yerleşen bir enfeksiyonu tedavi etmek için
 • Ağız boşluğunda yerleşmiş bir enfeksiyonu tedavi etmek için

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. Remora’yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Remora’yı aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:

Eğer;

 • Roksitromisin ya da Remora’nın içindeki maddelerden herhangi birine alerjiniz varsa,
 • Makrolidler denen antibiyotik grubuna karşı alerjiniz varsa,
 • Damarları daraltıcı etkiye sahip, migren baş ağrılarında kullanılan ergo alkaloidleri adı verilen ilaç grubundan bir ilaç kullanıyorsanız,
 • Vücut ağırlığınız 40 kg’dan düşükse kullanmayınız.

Remora’yı aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız:

 • Karaciğer yetmezliğiniz varsa (doktorunuz bu duruma rağmen ilacın kullanılmasına karar verdiyse, düzenli aralıklarla karaciğer fonksiyon testleri yaparak ve gerekirse dozu azaltarak sizi yakından takip etmeyi isteyebilir),
 • Ergot alkaloidleri (çavdarmahmuzu denilen bir mantardan elde edilen ilaç-kan damarlarını büzücü etkisi vardır) ile birlikte kullanıyorsanız,
 • Kanınızda potasyum ve magnezyum düşüklüğü varsa ve bu durum henüz düzeltilmemişse (kalbinizde ritim bozukluğu olabileceğinden doktorunuz kalp fonksiyonlarınızı yakından takip etmek isteyebilir).
 • Diğer makrolid grubu antibiyotiklerde olduğu gibi myastenia gravisin (bir tür kas güçsüzlüğü hastalığı) ciddiyetini artırabilir.
 • Kalpte ritim bozukluğu olmasını engelleyen ilaç (Sınıf IA ve III anti-aritmik) kullanmakta olan hastalarda kullanılmamalıdır.
 • Kalbinizle ilgili uzamış QT sendromu (kalpte ciddi ritim bozukluklarına ve ani ölümlere yol açabilen bir durum) sizde doğuştan mevcutsa kullanılmamalıdır.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız

Remora’nın yiyecek ve içecek ile kullanılması
Remora’nın emilimi yiyeceklerden etkilendiği için tabletleri yemeklerden önce yeterli miktarda sıvı ile doktorunuzun önerdiği miktarda çiğnemeden yutunuz.

Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Hamilelik sırasında Remora’nın kullanımı konusunda doktorunuzun tavsiyelerine uyunuz.
Remora gerekli olmadıkça hamilelik döneminde kullanılmamalıdır.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Emzirme sırasında Remora ile tedavi edilmeniz gerekiyorsa, bebeği az miktarda anne
sütüne geçen etkin maddeden korumak için, emzirmeyi bırakmanız gerekir.

Araç ve makine kullanımı
Araç ve makine kullanma ve dikkat gerektiren işlerin yapılması durumunda sersemlik hissi konusunda dikkatli olunmalıdır.
Remora’nın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
Remora’nın içerdiği boyar maddeler sunset sarısı (E110) ve azorubine (E122) alerjik reaksiyonlara neden olabilir

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Ergot alkaloidleri (ergotamin ve çavdarmahmuzundan elde edilen ve damar daraltıcı etki yapan ilaçlar) ile birlikte kullanıldığında ergotizm adı verilen bir zehirlenme tablosunun gelişmesine yol açabilir.

Terfenadin (alerjik hastalıklar, grip ve sinüzit tedavisinde kullanılır) ile birlikte kullanıldığında kalpte ritim bozukluklarına yol açabilir.

 • Karaciğerde aynı enzim sistemiyle parçalanan ilaçlar:
  – astemizol (alerjik hastalıklar, grip ve sinüzit tedavisinde kullanılır),
  – sisaprid (mide barsak sistemindeki hareket bozukluklarında kullanılır),
  – pimozid (bazı psikiyatrik hastalıklarda kullanılır) gibi ilaçlar ile birlikte
  kullanıldığında kalpte ritim bozukluklarına yol açabilir.
 • Bromokriptin (parkinson hastalığı, bazı hipofiz hastalıkları ve üreme bozukluklarında kullanılır) ile birlikte kullanıldığında kanda bromokriptin seviyesi artabilir.
 • Siklosporin (bağışıklık sistemini baskılayan bir ilaçtır) ile birlikte kullanıldığında kanda siklosporin seviyesi artabilir. Birlikte kullanılacağı zaman siklosporin dozu azaltılmalı ve böbrek fonksiyonu kontrol edilmelidir.
 • K vitamini antagonistleri (damarda tıkanıklık oluşumunun önlenmesi için kullanılan ilaçlar) ile birlikte kullanıldığında, protrombin zamanını ölçen test düzenli olarak takip edilmelidir.
 • Disopiramid (kalpteki ritim bozukluklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç) ile birlikte kullanıldığında, EKG takibi ve kanda disopiramid seviyesinin izlenmesi gerekir.
 • Digoksin ve diğer kalp glikozidleri (kalp yetmezliği tedavisinde kullanılan ilaçlar) ile birlikte kullanıldığında, bulantı, kusma, ishal, baş ağrısı, sersemlik hissi ve kalpte ritim bozukluğu ile kendini gösteren ve kanda bu ilaçların seviyesinde artışın görüldüğü zehirlenme tablosuna yol açabilir. EKG takibi ve kanda kalp glikozidlerinin seviyesinin izlenmesi gerekir.
 • Midazolam (anestezide kullanılan bir ilaç) ile birlikte kullanıldığında midazolamın etkisi uzayabilir ve güçlenebilir.
 • Sınıf IA ve II anti-aritmik ilaçlar (kalpte ritm bozukluğunu engelleyen ilaçlar) ile birlikte kullanıldığında kalpte ritim bozukluğunu artırabilir.
 • Teofilin ile birlikte kullanıldığında plazma konsantrasyonlarında genellikle doz ayarlaması gerektirmeyen hafif bir yükselme olduğu gösterilmiştir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi verinizRemora

Nasıl kullanılır?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir