BENZAPEN-LA 1,2 IU 1 FLAKON

BENZAPEN-LA 1,2 IU 1 FLAKON
BENZAPEN-LA 1,2 IU 1 FLAKON

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

BARKOD 8699814270048
ETKİN MADDE PENISILIN G BENZATIN
FİRMA ADI TÜM – EKİP İLAÇ A.Ş
REÇETE NORMAL RECETE
İTHAL-İMAL İMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİ FIYAT KORUMALI OLUP, DEPOCU FIYATI 13,17 TL VE ALTINDA OLANLAR
BİRİM / CİNSİ IU
AMBALAJ MİKTARI 1
ATC KODU J01CE08
NFC KODU A01244
SGK EŞDEĞER KODU E188C
SGK ETKİN MADDE KODU SGKFJ9

ATC Sınıflandırması

J – SİSTEMİK KULLANIM İÇİN ANTİENFEKTİF PREPARATLAR
J01 – SİSTEMİK KULLANIM İÇİN ANTİBAKTERİYELLER
J01C – BETA LAKTAM ANTİBAKTERİYELLER, PENİSİLİNLER
J01CE – BETA LAKTAMAZA DUYARLI PENİSİLİNLER
J01CE08 – BENZATİN BENZİLPENİSİLİN

İlaç Hakkında Kısa Özet

Benzapen-La 1.200.000 IU IM enjeksiyonluk toz
Steril
Kas içine uygulanır.
• Etkin madde: Her bir flakon etkin madde olarak 1.200.000 IU benzatin benzilpenisilin (penisilin G benzatin) içerir.
• Yardımcı maddeler: Simetikon, mannitol, polividon, susuz trisodyum sitrat, çözücü ampul: enjeksiyonluk su
Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
•Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
•Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
•Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
•Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
•Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
Bu Kullanma Talimatında:

 1. Benzapen nedir ve ne için kullanılır?
 2. Benzapen’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
 3. Benzapen nasıl kullanılır?
 4. Olası yan etkiler nelerdir?
 5. Benzapen’in saklanması
  Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

Benzapen, beyaz ya da krem renkli hemen hemen kokusuz toz içeren bir flakondur ve enjeksiyonluk su içeren çözücü bir ampul ile birlikte takdim edilmektedir.
Her bir flakon 1.200.000 IU benzatin benzilpenisilin (penisilin G benzatin) içermektedir.
Benzapen aşağıdaki enfeksiyonların tedavisinde kullanılmaktadır:
• Üst solunum yollarındaki bazı hafif ve orta şiddetteki enfeksiyonlar
• Zührevi enfeksiyonlar: Sifiliz (frengi), yaws (frambezi, tropikal bir enfeksiyon), bejel (akdeniz ülkelerinde rastlanan frambezi benzeri bir hastalık) ve pinta (bir çeşit deri hastalığı)
• Korunma amaçlı olarak: Akut eklem romatizması ve/veya romatizmal kökenli kore (istem dışı kas kasılmaları ile karakterize sinirsel ileti hastalığı). Korunma amaçlı tedavide hastalığın tekrar etmesi önlenmektedir. Ayrıca, akut glomerülonefrit (bir çeşit böbrek iltihabı) ve romatizmal kalp hastalığını takiben de korunma amaçlı kullanılır.

Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

Benzapen kas içine enjeksiyonla uygulanır.
Yanlışlıkla damar içine uygulanması sonucu kalp-solunum durması ve ölüm bildirilmiştir.
Uygulamayı bir sağlık personeli yapmalıdır. İlacı kendi kendinize uygulamayınız.
Benzapen’i aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:
Eğer:
• Penisilinlere karşı alerjiniz veya dayanıksızlığınız var ise.
Benzapen’i aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız:
Eğer:
• Daha önce penisilin alerjisi, sefalosporinler denilen antibiyotik grubundan bir ilaca karşı alerji veya herhangi başka bir maddeye karşı alerji geçirdiyseniz ya da astımınız varsa Benzapen kullanmadan önce doktorunuzu bilgilendirmelisiniz, çünkü penisilin tedavisi sırasında ciddi ve bazen hayatı tehdit edici şiddette alerjik reaksiyonlar ortaya çıkabilmektedir.
• Benzapen kullanırken veya kullandıktan haftalar sonra sizde ishal gelişirse derhal doktorunuza başvurmalısınız. Benzapen dahil olmak üzere hemen hemen tüm antibiyotikler “psödomembranöz kolit” denilen ciddi bir bağırsak iltihabına neden olabilmektedir. Bu durumun en önemli belirtisi ishaldir.
• Böbrek fonksiyonlarınızda bozukluk varsa yüksek dozlarda penisilin sinir sistemi uyarılarına, istemsiz kasılmalara ve komaya neden olabilir. Herhangi bir böbrek rahatsızlığınız var ise doktorunuza söylemelisiniz.
• Antibiyotik ile temas eden kişilerde ciltte hassasiyet ortaya çıkabilir ve bu nedenle madde ile temastan kaçınmalısınız.
• Benzapen atardamar veya sinir içine veya yakınına enjekte edilmez. Kazaen damar içine uygulama sonucu kalıcı ve ciddi rahatsızlıklar oluşabilir. Bu nedenle ilacın bir sağlık personeli tarafından uygulanması gerekmektedir. Benzapen’i kendi kendinize uygulamayınız.
• Bazı enfeksiyonlarda tedavi sonunda doktorunuz durumunuzu değerlendirmek için örnek alınarak (kültür) tahlil yapılmasını isteyebilir. Böyle bir durumda tahlili yaptırmayı ihmal etmeyiniz.
• Uzun süre Benzapen kullanıldığında, Benzapen’in etkili olmadığı bazı enfeksiyonlar veya mantar enfeksiyonları gelişebilmektedir. Eğer Benzapen kullanırken mantar enfeksiyonu veya yeni bir başka enfeksiyon gelişirse doktorunuz size uygun başka bir tedavi verecektir.
• Benzapen bazı tahlillerde yanlış sonuç alınmasına neden olabilmektedir. Bu nedenle herhangi bir kan veya idrar tahlili yaptırmadan önce BENZAPEN kullandığınızı doktorunuza söylemelisiniz.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.
Benzapen’in yiyecek ve içecek ile kullanılması
Kullanım yolu nedeniyle yiyecek ve içecekler ile etkileşimi yoktur.
Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Benzapen’in hamilelikte kullanımına ilişkin yeterli bilgi yoktur. Doktorunuz hamileliğiniz sırasında Benzapen kullanıp kullanmamanız gerektiğine karar verecektir.
Doğum kontrol hapı kullanıyorsanız, diğer doğum kontrol yöntemleri hakkında bilgi edinmelisiniz.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Benzapen anne sütüne geçmektedir. Doktorunuz tedavi sırasında bebeğinizi emzirip emzirmemenize karar verecektir.
Araç ve makine kullanımı
Benzapen’in araç ve makine kullanımı üzerine etkisi olup olmadığı bilinmemektedir.
Benzapen’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
Benzapen’in içeriğinde bulunan yardımcı maddeler ile ilgili özel bir uyarı gerekmemektedir.
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız Benzapen kullanmadan önce doktorunuza söylemelisiniz.
• Benzapen tetrasiklin grubu antibiyotikler ile birlikte kullanıldığında etkisi azalmaktadır.
• Benzapen probenesid (genellikle gut tedavisinde kullanılan ilaç) ile birlikte kullanıldığında BenzapenN’in etki süresi uzamaktadır.
• Benzapen ile birlikte ağızdan alınan doğum kontrol ilaçları kullanılırsa istenmeyen gebelikler oluşabilir. Tedaviniz sırasında ek bir korunma yöntemi (kondom gibi) kullanmalısınız.
• Benzapen, metotreksat içeren ilaçlar ile birlikte kullanıldığında metotreksatın zararlı etkilerinde artış olabilmektedir.
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
Benzapen’in dozu hastalığın tipine ve şiddetine göre ayarlanmaktadır. Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.
Uygulama yolu ve metodu:
Doktorunuz, Benzapen flakon ve beraberindeki enjeksiyonluk suyu ilacı uygulamadan önce birbirine karıştıracaktır. Benzapen kas içine (IM) enjeksiyon yoluyla uygulanmaktadır.
Değişik yaş grupları:
Çocuklarda kullanımı:
Doktorunuz hastalığın durumuna göre dozu belirleyecek ve uygulayacaktır.
Yaşlılarda kullanımı:
Doktorunuz hastalığın durumuna göre dozu belirleyecek ve uygulayacaktır.
Özel kullanım durumları
Böbrek/karaciğer yetmezliği:
Böbrek veya karaciğer yetmezliğiniz var ise ilacın dozunda değişiklik yapılması gerekebilir. Böyle bir durumda Benzapen kullanmadan önce doktorunuz ile konuşmalısınız.
Eğer Benzapen’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
Kullanmanız gerekenden daha fazla Benzapen kullandıysanız:
Doktorunuz Benzapen’i doğru dozda almanızı sağlayacaktır. İlacı kendi kendinize uygulamamalısınız.
Benzapen’den kullanmanız gerekenden daha fazlasını kullandıysanız sinir sistemi ile ilgili istenmeyen etkiler (istemsiz kasılmalar, nöbetler gibi) ortaya çıkabilir.
Benzapen’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.
Benzapen’i kullanmayı unutursanız
İlacınızı zamanında almanız önemlidir.
Eğer ilacınızı almayı unutursanız hatırlar hatırlamaz alınız. Eğer bir sonraki dozunuzun zamanı yaklaşmışsa, bekleyip bir sonraki dozu alınız ve daha sonra ilacınızı normal şekilde almaya devam ediniz.
Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.
Benzapen ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler
Eğer, iyileştiğinizi hissetseniz bile, doktorunuzun söylediğinden daha erken ilacınızı bırakırsanız, bakteriler ilaca karşı dirençli hale gelebilir, hastalığınız geri dönebilir veya kötüleşebilir. Bu nedenle ilacınızı doktorunuzun size söylediği süre kadar kullanmalısınız

Olası Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, Benzapen’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya
size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
• Anaflaksi (vücudun alerji oluşturan maddelere karşı verdiği çok şiddetli yanıt, ani aşırı duyarlılık)
• Ajitasyon (huzursuzluk), ölüm korkusu, halüsinasyonlar (hayal görme), nöbet
• Larinks ödemi (gırtlakta şişme)
• Psödomembranöz kolit (uzun süreli antibiyotik kullanımına bağlı kanlı, sulu ishalle seyreden bağırsak iltihabı)
• Böbrek yetmezliği
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Aşağıdaki yan etkiler görülme sıklıklarına göre sıralanmıştır:

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek: 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor: Eldeki verilerden tahmin edilemiyor.

Yaygın
• Döküntü, ürtiker (kurdeşen)
• Bulantı, kusma
• Eozinofili (Kanda eozinofil (bir tür alerji hücresi) sayısında artış)
• Sifilizin (frengi) diğer tedavilerinde de olduğu gibi, Jarisch-Herxheimer reaksiyonu (antibiyotikle yok olan bakterinin vücutta oluşturabileceği bir reaksiyon) kaydedilmiştir.
• Yorgunluk, ateş
Bilinmiyor
• Hemolitik anemi (alyuvarların parçalanması ile belirgin bir çeşit kansızlık), lökopeni (akyuvar sayısında azalma), trombositopeni (trombosit – kan pulcuğu – sayısında azalma)
• Aşırı duyarlılık reaksiyonu olarak alerjik vaskülit (kan damarları iltihabı), lenfadenopati (lenf bezlerindeki sinir ağlarında bozulma)
• Anksiyete (endişe), asteni (kuvvetsizlik), serebrovasküler olay (beyin damarları ile ilgili olay), koma, konfüzyon (zihin karışıklığı), sersemlik, öfori (neşe, güven, güçlülük gibi duyguların aşırı şekilde bulunması), ölüm korkusu, sinirlilik, başağrısı,
öropati (sinirlerde herhangi bir nedenle görülen bozukluklar – duyu kaybı), enjeksiyon bölgesinde nörovasküler zedelenme (damar sinirlerinde hasar), somnolans (uykululuk hali), transvers miyelopati sendromu (omurilik iltihabı), tremor (titreme), enjeksiyon bölgesinde vazospazm (damarlarda spazm)
• Bulanık görme, geçici körlük
• Kardiyak arrest (penisilin G benzatinin yanlışlıkla intravenöz uygulanması sonucu ani kalp durması ve ölüm bildirilmiştir), hipotansiyon (düşük tansiyon), palpitasyonlar (çarpıntı), senkop (bayılma), taşikardi (kalp atımının hızlanması), vazodilatasyon (kan damarlarında genişleme), vazovagal reaksiyon (bir çeşit bayılma)
• Apne (solunumun geçici olarak kısa ya da uzun süre kesilmesi), dispne (solunum güçlüğü), hipoksi (akciğerlerde ve kanda oksijen yetersizliği), pulmoner embolizm (akciğerde damar tıkanması), pulmoner hipertansiyon (akciğer tansiyonunda yükselme)
• Gastrointestinal nekroz (bağırsak dokusunda hasar), melena (kanamaya bağlı katran renkli dışkı)
• Diyaforez (aşırı terleme), pruritus (kaşıntı), inflamasyon, ağrı, apse, ödem, hemoraji (kanama), selülit, atrofi (büzülme) ve cilt ülserini içeren enjeksiyon bölgesi reaksiyonları
• Eklem bozukluğu, periostit (kemik zarında iltihap), artrit alevlenmesi (eklem iltihabında alevlenme), miyoglobinüri (idrarda miyoglobin bulunması), rabdomiyoliz (kas erimesi – bu etkiler kemik ve eklemlerde şiddetli ağrılar ile kendini gösterebilir)
• Hematüri (idrarda kan çıkması), nefropati (böbrek yetmezliği), nörojenik mesane (idrar kesesindeki sinirlerin bozulmasıyla oluşan bir durum), proteinüri (idrarda protein çıkması), serum kan üre azotunda artış, serum kreatininde artış
• İmpotans (iktidarsızlık), priapizm (erkeklerde uzun süreli ağrılı sertleşme)
• Aşırı duyarlılık reaksiyonu olarak üşüme, ateş, ödem, artralji (eklem ağrısı) ve bitkinliği içeren serum hastalığı benzeri reaksiyon bildirilmiştir.
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.
Yan etkilerin raporlanması
Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Kullanma Talimatı

BENZAPEN-LA 1,2 IU 1 FLAKON Kullanma Talimatını görmek için tıklayın.

SGK Ödüyor mu?

Ödeme Durumu: İlaç, SGK tarafından ödenmektedir.
Ayakta Ödenme Durumu: Ödenir
Yatan Hasta Ödenme Durumu: Ödenir

Fiyatı nedir?

Benzapen-La 1,2 Iu 1 Flakon fiyatı: 20.08 TL’dir.

Muadil İlaçlar

BENZAPEN-LA 2.4 IU 1 flakon

DEPOSILIN 1.2 IU 1 flakon

DEPOSILIN 2.4 IU 1 flakon

PENTIN -LA 1.2 flakon

PENTIN -LA 2.4 flakon

Etkin Maddeler

Penisilin G Benzatin

Penisilin G Benzatin, bakteriyel enfeksiyonlar, frengi ve Romatizmal ateş tedavisinde kullanılır.
Penisilin G Benzatin bir antibiyotiktir. Bakterilerin yaşamaları için gerekli olan bakteri koruyucu örtüyü (hücre duvarı) oluşturmalarını engelleyerek bakterileri öldürür.

Penisilin G Benzatin için uzman tavsiyesi

 • Bakteriyel enfeksiyonların tedavisi için size Benzatin penisilin G reçetesi verildi.
 • Damar veya kasa enjeksiyonla veya damar içine damlatma yoluyla verilir.
 • Kendinizi daha iyi hissetmeye başlasanız bile, öngörülen kursu bitirin. Erken durdurmak, enfeksiyonun geri gelmesini ve tedavi edilmesini zorlaştırabilir.
 • Bu ilacı kullanırken kaşıntılı bir döküntü, yüzde, boğazda veya dilde şişme veya nefes almada zorluk yaşarsanız derhal doktorunuzu bilgilendirin.

Soru ve Cevaplar

Penisilin G Benzatin alerjik reaksiyona neden olabilir mi?

Evet. Penisilin G Benzatin, nadir de olsa alerjik reaksiyona neden olabilir. Kurdeşen gibi alerjik reaksiyon belirtilerinden herhangi birine sahipseniz acil tıbbi yardım alın; nefes almada zorluk; yüzünüzün, dudaklarınızın, dilinizin veya boğazınızın şişmesi.

Penisilin G Benzatin almadan önce doktorumla ne konuşmalıyım?

Penisilin G Benzatin’yi almadan önce, daha önce Penisilin G Benzatin’ye veya benzer herhangi bir ilaca karşı alerjik bir reaksiyon geçirdiyseniz, bunu doktorunuza söylemelisiniz. Herhangi bir alerjiniz, astımınız veya solunum probleminiz, kalp hastalığınız veya böbrek hastalığınız varsa doktora bildirin. Penisilin G Benzatin’yi etkileyebileceğinden veya etkilenebileceğinden, almakta olduğunuz tüm ilaçları doktorunuza bildirin. Hamile veya emziren anneler de Penisilin G Benzatin’yi almadan önce doktorlarına danışmalıdır.

Penisilin G Benzatin aşısı neden bu kadar acıtıyor?

Penisilin G Benzatin, enjekte etmek için kullanılan çok fazla sıvı kullanılarak, kasın içine, genellikle popo kasına derinlemesine enjekte edilir. Ayrıca, yavaş enjekte edilir, bu da onu daha da acı verici hale getirir.

Penisilin G Benzatin nasıl verilir?

Penisilin G Benzatin, kalça veya kalça kasına yavaş ve derinden enjekte edilmelidir. Bazı ciddi yan etkilere yol açabileceğinden, bu ilacı bir arter, damar veya sinirin yakınına veya içine enjekte etmeyin.

Çözümün rengi değişmiş görünüyor. Yine de Penisilin G Benzatin kullanabilir miyim?

Hayır. İlaç renk değiştirmişse veya içinde partiküller varsa Penisilin G Benzatin kullanmamalısınız. Rengi bozulmuş çözelti kirlenmiş olabilir ve olması beklendiği kadar etkili olmayabilir. Ayrıca, ek yan etkilere neden olabilir. Bu nedenle, çözümü atmanız ve başka bir şişeye geçmeniz daha iyidir.

Şimdi daha iyi hissediyorum. Penisilin G Benzatin almayı bırakabilir miyim?

Hayır. Kendinizi daha iyi hissetseniz bile doktorunuzun reçete ettiği tüm dozları aldığınızdan emin olun. Bunun nedeni, semptomlarınızın iyileşmiş olabileceğidir, ancak muhtemelen enfeksiyon vücudunuzda hala mevcuttur. Dozları atlamak, ilaca dirençli bir enfeksiyon geliştirme riskini artırabilir. Bu nedenle, Penisilin G Benzatin’yi reçete edildiği şekilde almaya devam edin. Tüm dozları bitirdikten sonra doktorunuz enfeksiyonunuzun tamamen temizlendiğinden emin olmak için size bazı testler önerebilir.

Penisilin G Benzatin gribi tedavi eder mi?

Hayır. Penisilin G Benzatin, grip veya soğuk algınlığı gibi viral bir enfeksiyonu tedavi etmez.

 

Yorum yapın