AZELTIN 250 MG 6 FILM TABLET

AZELTIN 250 MG 6 FILM TABLET Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

BARKOD 8699578090166
ETKİN MADDE AZITROMISIN
FİRMA ADI BİOFARMA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
REÇETE NORMAL RECETE
İTHAL-İMAL İMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİ ISKONTODAN MUAF DEGIL
BİRİM / CİNSİ MG
AMBALAJ MİKTARI 6
ATC KODU J01FA10
NFC KODU A11833
SGK EŞDEĞER KODU E009A
SGK ETKİN MADDE KODU SGKESQ

ATC Sınıflandırması

J – SİSTEMİK KULLANIM İÇİN ANTİENFEKTİF PREPARATLAR
J01 – SİSTEMİK KULLANIM İÇİN ANTİBAKTERİYELLER
J01F – MAKROLİDLER LİNKOZAMİDLER VE STREPTOGRAMİNLER
J01FA – MAKROLİDLER
J01FA10 – AZİTROMİSİN

İlacın kısa özeti

Azeltin 250 mg film tablet
Ağızdan alınır.
Etkin madde: Her tablet 250 mg azitromisine eşdeğer 262,05 mg azitromisin dihidrat içerir.
Yardımcı maddeler: Prejelatinize nişasta, hidroksipropil selüloz (E463), dibazik kalsiyum fosfat dihidrat, sodyum lauril sülfat, kroskarmelloz sodyum, susuz laktoz, kolloidal silikon dioksit, magnezyum stearat (E572), hidroksipropil metil selüloz (E464), polietilen glikol (E1521) ve titanyum dioksit (E171)

Bu Kullanma Talimatında :

 1. Azeltin nedir ve ne için kullanılır?
 2. Azeltin’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
 3. Azeltin nasıl kullanılır?
 4. Olası yan etkiler nelerdir?
 5. Azeltin ’in saklanması

Nedir ve ne için kullanılır?

Azeltin 250 mg film tablettir. 6 tabletlik blister ambalajlarda bulunur, her bir tablet 250 mg azitromisin içermektedir. Azeltin , beyaz renkli, oblong, iki yüzü çentikli, bikonveks film kaplı tablettir. Çentiğin amacı yalnızca yutmak için tabletin kırılmasını kolaylaştırmaktır, tabletin eşit dozlara bölünmesi için değildir.
Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
Azeltin, makrolid olarak adlandırılan antibiyotik grubundandır. Bazı bakterilerin ve diğer mikroorganizmaların neden olduğu, aşağıda örnekleri bulunan enfeksiyonların tedavisinde kullanılır:

 • Göğüs, boğaz ve burun enfeksiyonları (bronş iltihabı, akciğer iltihabı ve sinüzit gibi)
 • Streptococcus pyogenes’in neden olduğu bademcik iltihabı (tonsilit), boğaz ağrısı (farenjit) tedavisinde penisilin alerjisi varlığında
 • Kulak enfeksiyonları
 • Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları (apse veya çıban gibi)
 • Chlamydia adlı organizmanın neden olduğu cinsel yolla bulaşan hastalıklar
 • Haemophilus ducreyi isimli bir mikroorganizmanın neden olduğu yumuşak doku ülseri ve çoğul dirençli olmayan Neisseria gonorrhoeae isimli bir mikroorganizmanın yol açtığı eşlik eden başka enfeksiyonun olmadığı cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Azeltin’i aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:

Eğer,

 • Azeltin veya eritromisin/klaritromisin gibi diğer makrolid antibiyotiklere veya
 • Azeltin ’in içeriğindeki bileşenlerden herhangi birine karşı alerjik iseniz.
 • Alerjik reaksiyon deri döküntüsüne veya hırıltılı solunuma yol açabilir.
 • Karaciğer sorunlarınız varsa.
 • Ergotamin (migren tedavisinde kullanılır) gibi ergot türevlerinden birini kullanıyorsanız.

Azeltin ’i aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız:
Eğer,

 • Böbrek sorunlarınız varsa.
 • Kalp hastalığınız varsa.
 • Bir toplulukta müştereken meydana gelmiş olan enfeksiyon hastalıkları varsa.
 • Bakterilerin veya bakteri toksinlerinin kana geçmesi teşhisi konulduysa veya şüphesi varsa.
 • Yatan hasta iseniz.
 • Yaşlı veya aşırı güçsüz iseniz.
 • Diğer ciddi sağlık problemleriniz varsa (bağışıklık sistem yetmezliği veya doğuştan dalak olmaması/cerrahi müdahale ile dalağın alınmış olması (aspleni) durumları, vb.).
 • Karaciğer hastalığınız varsa.
 • Diğer antibiyotik ilaçlarında olduğu gibi, mantarlar dahil olmak üzere duyarlı olmayan organizmalara bağlı herhangi bir enfeksiyon ile zayıf düşen bünyede ikinci bir enfeksiyon riski doktorunuz tarafından gözlemlenmelidir.
 • İshal problemi oluşursa.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.
Azeltin ’in yiyecek ve içecek ile kullanılması
Azeltin ’i yemeklerden 1 saat önce ya da 2 saat sonra alınız.
Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Gebeyseniz, gebe kalmaya çalışıyorsanız öncelikle doktorunuza danışmadan Azeltin
almamalısınız.
Azeltin sadece gerektiğinde gebelik esnasında kullanılmalıdır.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Emzirme
Azitromisinin anne sütü ile atılıp atılmadığı bilinmemektedir.
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Araç ve makine kullanımı
Azeltin’in araç veya makine kullanımınızı etkilemesi beklenmez.
Azeltin ’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
Bu ilaç laktoz içerir. Eğer bazı şekerlere karşı duyarlılığınız varsa ilacı kullanmadan önce doktorunuza bildiriniz.
Bu tıbbi ürün her tablette 1 mmol’den (23 mg) daha az sodyum ihtiva eder. Sodyuma bağlı herhangi bir uyarı gerekmemektedir.
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Azeltin almadan önce aşağıda listelenen ilaçlardan birini kullanıp kullanmadığınızı
doktorunuza bildiriniz ve Azeltin veya diğer ilaçlarla ilgili soru veya endişelerinizi doktorunuz veya eczacınız ile paylaşınız:
• Ergot veya ergotamin
• Varfarin veya kan pıhtılarını önleyen benzer bir ilaç
• Siklosporin (organ veya kemik iliği naklinde nakil reddini önlemek ve tedavi etmek
için bağışıklık sistemini baskılamak amacıyla kullanılır)
• Digoksin (kalp yetmezliği tedavisinde kullanılır)
• Teofilin (astım tedavisinde kullanılır)
• Nelfinavir (HIV enfeksiyonunun tedavisinde kullanılır)
Hazımsızlık için antasit alıyorsanız, Azeltin’i antasit alınmadan bir saat önce veya antasit aldıktan iki saat sonra almalısınız.
Azeltin ile birlikte rifabutin alan hastalarda kandaki parçalı hücre sayısında azalma görülmüştür.
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
Azeltingünlük tek doz olarak alınmalıdır.
Chlamydia trachomatis, Haemophilus ducreyi veya duyarlı Neisseria gonorrhoeae kaynaklı
cinsel temasla bulaşan hastalıkların tedavisi için doz, ağızdan bir kere alınan 1000 mg’dır.
Tüm diğer endikasyonlar için, toplam doz, 3 gün süreyle günde 500 mg olarak alınan 1500
mg’dır.
S.pyogenes tonsilit/farenjit tedavisinde toplam doz 5 gün süre ile 1. gün 500 mg daha sonraki günler (2, 3, 4 ve 5. gün) günde 250 mg şeklinde kullanılır.
Uygulama yolu ve metodu:
Ağızdan bütün olarak yutulmalıdır.
Değişik yaş grupları:
Çocuklarda kullanımı:
45 kg’ın üzerindeki çocuklarda erişkin dozu uygulanır. Çocuklarda tonsilit/farenjit
dışında herhangi bir tedavi için maksimum tavsiye edilen toplam doz 1500 mg’dır.
Tonsilit/farenjit tedavisinde toplam doz 5 gün süre ile 1. gün 500 mg daha sonraki günler (2, 3, 4 ve 5. gün) günde 250 mg şeklinde kullanılır.
45 kg’ın altındaki çocuklar için oral süspansiyon formları mevcuttur.
6 ayın altındaki bebeklerde azitromisinin etkililiği ve güvenliliği henüz gösterilmemiş olduğundan kullanılması önerilmez.
Yaşlılarda kullanımı:
Yaşlılar için erişkinler ile aynı doz kullanılır.
Özel kullanım durumları:
Böbrek yetmezliği:
Hafif ve orta seviyede böbrek bozukluğunuz varsa, doz ayarlamasına gerek yoktur. Ciddi böbrek yetmezliğiniz varsa azitromisin uygulanırken dikkatli olunmalıdır.
Karaciğer yetmezliği:
Hafif ve orta seviyede karaciğer bozukluğunuz varsa, normal karaciğer fonksiyonu olan hastalar ile aynı doz uygulanabilir.
Ciddi karaciğer yetmezliğinde kullanılmamalıdır.
Eğer Azeltin ’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
Kullanmanız gerekenden daha fazla Azeltin kullandıysanız:
Çok fazla Azeltin alırsanız kendinizi rahatsız hissedebilirsiniz. Böyle bir durumda,
doktorunuzla konuşunuz veya en yakın hastanenin acil servisine başvurunuz. İlacın kalanını yanınızda götürünüz.
Azeltin’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile
konuşunuz.
Azeltin’i kullanmayı unutursanız:
Azeltin ’i almayı unutursanız mümkün olan en kısa sürede alınız. Bir sonraki dozu zamanında alınız.
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.
Azeltin ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:
Azeltin almayı çok erken bırakırsanız, enfeksiyon yeniden oluşabilir.
Kendinizi daha iyi hissetmeye başlasanız dahi Azeltin ’i doktorunuz uygun gördüğü
sürece kullanınız. Doktorunuz ile konuşmadan Azeltin kullanmayı durdurmayınız.
Bu ürünün kullanımı hakkında başka sorularınız varsa, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Olası Yan etkileri nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, Azeltin ’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Bu ilacı aldıktan sonra aşağıdaki semptomlardan herhangi birini yaşarsanız, bunu hemen doktorunuza bildiriniz. Seyrek görülmelerine rağmen, belirtiler şiddetli olabilir.

Azeltin kullanımı sırasında ,

 • Düzensiz kalp atışı,
 • Nefes kesilmesi,
 • Baş dönmesi veya baygınlık hali,
 • Ani olarak gelişen hırıltılı solunum,
 • Nefes almada zorluk,
 • Göz kapaklarının şişmesi,
 • Yüz veya dudakların şişmesi,
 • Döküntü veya kaşıntı (özellikle tüm vücudu etkiliyorsa).

Azeltinalırken en sık görülen yan etkiler aşağıda listelenmiştir. Bunlar tedavi sırasında vücudunuz ilaca alıştıkça yok olabilir. Bu yan etkilerden biri size rahatsızlık vermeye devam ediyorsa doktorunuza bildiriniz.
Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır.
Çok yaygın : 10 hastanın en az 1’inde görülebilir .
Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek : 1.000 hastanın birinden az görülebilir.
Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmeyen : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Çok yaygın:
İshal
Karın ağrısı
Bulantı
Gaz

Yaygın:
Baş ağrısı, sersemlik
Karıncalanma, iğne batması veya deride uyuşma
Anormal tat bozukluğu, iştah kaybı
Görmede bozukluk, duyu kaybı
Kusma, hazımsızlık
Döküntü, kaşıntı
Eklem ağrısı
Düşük Lenfosit (bir çeşit beyaz kan hücresi), yüksek eozinofil (bir çeşit beyaz kan hücresi) sayısı
Düşük kan bikarbonatı
Yorgunluk

Yaygın olmayan:
Ağız ve vajinada mantar enfeksiyonu (pamukçuk)
Düşük Lökosit (bir çeşit beyaz kan hücresi) ve nötrofil (bir çeşit beyaz kan hücresi) sayısı
Çeşitli seviyelerde alerjik reaksiyonlar
Yaygın döküntü ve derinin soyulması
Işığa veya güneşe maruziyete bağlı ciddi deri reaksiyonları
Kurdeşen
Sinirlilik
Doku hissiyatında azalma
Uykuya meyil
Uyumakta zorluk
Kulak çınlaması, duyma kaybı (geri dönüşümsüz)
Düzensiz kalp atışı
Kabızlık
Karaciğer enflamasyonu
Göğüs ağrısı
Kuvvetten düşme
Şişkinlik
Genel rahatsızlık
Anormal laboratuar test değerleri (örn. Kan veya karaciğer testleri)
Karın ağrısının eşlik ettiği kusma (kanlı veya kan olmadan)

Seyrek:
Endişe
Baş dönmesi (vertigo)
Anormal karaciğer fonksiyonları
Pazarlama sonrası elde edilen ek yan etkiler

Bilinmiyor:
Saldırganlık, endişe, havale, hiperaktivite, bayılma
Koku kaybı veya koku duyusunda değişiklik, tat kaybı
Kalp ritim bozukluğu, çok hızlı kalp atışı, düzensiz kalp atışı
Düşük kan basıncı
Pankreas enflamasyonu, dilde renk değişikliği, ciddi deri reaksiyonları
Karaciğer yetmezliği, karaciğerin işlevini yitirmesi, sarılık, deride kızarıklık
Böbrek yetmezliği, böbrekte enflamasyon
Anormal elektrokardiyogram (EKG)
Ateş ve diyarenin eşlik ettiği karın ağrısı
Kolayca morarma veya kanama
Koyu renk idrarın eşlik ettiği yorgunluk hali
Bölgesel kas güçsüzlüğü

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi
durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan
etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da
0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi
(TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın
güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız
doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz

Nasıl saklanmalı?

Azeltin’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Azeltin ’i kullanmayınız.
Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Azeltin ‘i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi :
Biofarma İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Akpınar Mah. Osmangazi Cad. No: 156
Sancaktepe / İSTANBUL

Üretim Yeri :
Biofarma İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Akpınar Mah. Osmangazi Cad. No: 156
Sancaktepe / İSTANBUL
Bu kullanma talimatı ………’de onaylanmıştır.

Kullanma Talimatı

AZELTIN 250 MG 6 FILM TABLET Kullanma Talimatını görmek için tıklayın.

SGK Ödüyor mu?

Ödeme Durumu: İlaç, SGK tarafından ödenmektedir
Ayakta Ödenme Durumu: Ödenir
Yatan Hasta Ödenme Durumu: Ödenir

Fiyatı nedir?

AZELTIN 250 MG 6 FILM TABLET fiyatı: 23,17 TL’dir.

Muadil İlaçlar

AZAX 500 mg 3 film tablet

AZELTIN 200 mg 15 ml oral süspansiyon

AZELTIN 200 mg 30 ml oral süspansiyon

AZELTIN 500 mg 3 film tablet

AZITRO 250 mg 6 film tablet

AZITRO 5 ml 200 mg 15 ml süspansiyon

AZITRO 5 ml 200 mg 30 ml süspansiyon

AZITRO 500 mg 3 film tablet

AZITRO 500 mg I.V. enjeksiyonluk çözelti hazırlamak için liyofilize toz (1 flakon)

AZOMAX 500 mg 3 film tablet

AZOMAX oral 5 ml 200 mg 15 ml toz

AZOMAX oral 5 ml 200 mg 30 ml toz

AZRO 5 ml 200 mg 15 ml süspansiyon

AZRO 5 ml 200 mg 30 ml süspansiyon

AZRO 500 mg 3 tablet

AZYTER 15 mg/G tek dozluk göz damlası 6 flakon

TREMAC 200 mg/5 ml 15 ml süspansiyon

TREMAC 200 mg/5 ml 30 ml süspansiyon

TREMAC 500 mg 3 film tablet

ZIROMIN 500 mg IV liyofilize enj. toz içeren flakon

ZIROMIN 500 mg IV liyofilize enj. toz içeren flakon (1 flakon)

ZITOREL 500 mg film kaplı tablet (3 tablet)

ZITROMAX 200 mg 30 ml süspansiyon

ZITROMAX 500 mg 3 film tablet

ZITROMAX PED. 15 ml süspansiyon

ZITROTEK 500 mg 2 film kaplı tablet

Etkin Maddeler

Azitromisin

Azitromisin, bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılır. Bademcik, sinüs, kulak, burun, boğaz, deri ve yumuşak dokular ile akciğerlerin bakteriyel enfeksiyonlarında (zatürre) kullanılır.
Azitromisin bir antibiyotiktir. Bakterilerin hayati fonksiyonları yerine getirmesi için gerekli olan temel proteinlerin sentezini önleyerek çalışır. Böylece bakterilerin büyümesini durdurur ve enfeksiyonun yayılmasını önler.

Azitromisin için uzman tavsiyesi

 • Kendinizi daha iyi hissetseniz bile herhangi bir dozu atlamayın ve tüm tedavi sürecini sonlandırmayın. Erken durdurmak, enfeksiyonun geri gelmesini ve tedavi edilmesini zorlaştırabilir.
 • Yemeklerden 1 saat önce veya 2 saat sonra alınız.
 • Azitromisin almadan 2 saat önce veya sonra antasitler almayın.
 • İshal bir yan etki olarak ortaya çıkabilir, ancak kursunuz tamamlandığında durmalıdır.
 • Durmazsa veya dışkınızda kan bulursanız doktorunuzu bilgilendirin.
 • Azitromisin almayı bırakın ve kullanırken kaşıntılı bir döküntü, yüzde, boğazda veya dilde şişme veya nefes almada zorluk yaşarsanız derhal doktorunuzu bilgilendirin.

Soru ve Cevaplar

Azitromisin güvenli midir?

Azitromisin, doktorunuzun önerdiği şekilde, belirtilen süre boyunca reçete edilen dozlarda kullanıldığında güvenlidir.

Ya iyileşemezsem?

Azitromisin aldıktan 3 gün sonra semptomlarınızda herhangi bir iyileşme fark etmezseniz doktorunuzu bilgilendirmelisiniz. Ayrıca semptomlarınız kötüleşirse derhal doktorunuzu bilgilendirin.

Azitromisin kullanımı ishale neden olabilir mi?

Evet, Azitromisin kullanımı ishale neden olabilir. Zararlı bakterileri öldüren bir antibiyotiktir. Bununla birlikte, midenizdeki veya bağırsağınızdaki yararlı bakterileri de etkiler ve ishale neden olur. Şiddetli ishal yaşıyorsanız, doktorunuzla bunun hakkında konuşun.

Azitromisin geceleri alınabilir mi?

Azitromisin genellikle günde bir kez reçete edilir. Günün herhangi bir saatinde alabilirsiniz, ancak her gün aynı saatte almayı unutmayın. İlaç yemeklerden 1 saat önce veya yemekten 2 saat sonra alınmalıdır. Tablet hazırlığını yemekli veya yemeksiz olarak alabilirsiniz. Ancak Azitromisin’i aynen doktorunuzun önerdiği şekilde almalı ve herhangi bir şüpheniz varsa doktorunuza sormalısınız.

Azitromisin ne kadar sürede etki eder?

Genellikle Azitromisin, aldıktan hemen sonra çalışmaya başlar. Ancak, tüm zararlı bakterileri öldürmek ve kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlamak birkaç gün sürebilir.

Azitromisin neden 3 gün süreyle verilir*

Tedavi süresi, tedavi edilen enfeksiyonun tipine ve hastanın yaşına bağlıdır. Azitromisin mutlaka 3 gün boyunca verilmez. Çoğu bakteriyel enfeksiyonda 3 gün boyunca tek doz 500 mg verilir. Alternatif olarak 1. günde bir kez 500 mg ve 2. günden 5. güne bir kez 250 mg olarak verilebilir. Genital ülser hastalığı gibi bazı enfeksiyon durumlarında 1 gram tek doz olarak verilir. Bu nedenle doktorunuzun önerdiği rejime bağlı kalmalısınız.

Azitromisin alırken nelerden kaçınırım?

Genel olarak, Azitromisinin genel etkinliğini etkileyebileceğinden, Azitromisin alan hastaların bu ilaçla birlikte herhangi bir antasit almaktan kaçınmaları önerilir. Azitromisin güneş yanığı riskini artırdığı için güneş ışığına veya solaryuma maruz kalmaktan kaçınılması da önerilir.

Azitromisin güçlü bir antibiyotik midir?

Azitromisin, birçok bakteriyel enfeksiyonun tedavisinde kullanılan etkili bir antibiyotiktir. Azitromisin diğer antibiyotiklere göre daha uzun yarılanma ömrüne sahiptir, yani günde bir kez ve kısa süreli verildiği için vücutta uzun süre kalır. Diğer antibiyotiklerin yarı ömrü nispeten daha kısadır ve genellikle günde iki, üç veya dört kez verilir.

Azitromisin almaktan maya enfeksiyonu kapabilir misiniz?

Bazı insanlar Azitromisin aldıktan sonra pamukçuk olarak bilinen mantar veya maya enfeksiyonuna yakalanabilir. Azitromisin gibi antibiyotikler, bağırsağınızdaki pamukçuktan sorumlu normal veya “iyi bakterileri” öldürebilir. Ağrınız veya vajinal kaşıntı veya akıntınız olursa doktorunuzu bilgilendirmelisiniz. Ayrıca, Azitromisin aldıktan sonra veya bıraktıktan hemen sonra ağzınızda veya dilinizde beyaz bir leke olursa doktorunuzu bilgilendirin.

Yorum yapın