REPARIL-GEL N %1 + %5 JEL (50 G)

REPARIL-GEL N %1 + %5 JEL (50 G)

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

KAMU FİYATI40,63TL
KAMU ÖDENEN24,93 TL
KAMU İSKONTOSU0.00%
BARKOD8698856340528
ETKİN MADDEAESSIN + DIETILAMIN SALISILAT
FİRMA ADIMEDA PHARMA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
REÇETENORMAL RECETE
İTHAL-İMALİMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİFIYAT KORUMALI OLUP, DEPOCU FIYATI 21,71 TL VE ALTINDA OLANLAR
BİRİM / CİNSİG
AMBALAJ MİKTARI50
ATC KODUM02AC
NFC KODUA06681
SGK EŞDEĞER KODUE699A

ATC Sınıflandırması

M – KAS-İSKELET SİSTEMİ

M02 – KAS VE EKLEM İÇİN TOPİKAL ÜRÜNLER

M02A – KAS VE EKLEM İÇİN TOPİKAL ÜRÜNLER

M02AC – SALİSİLİK ASİT TÜREVLERİ İÇEREN PREPARATLAR

İlacın kısa özeti

Reparil-Gel N %1 + %5 Jel

Haricen uygulanır.

  • Etkin Madde:100 g jel, 1 g essin ve 5 g dietilamin salisilat (%1 essin + %5 dietilamin salisilat) içerir.
  • Yardımcı Maddeler: Lavanta yağı, portakal çiçeği yağı (neroli), poliakrilikasid (karbopol 980), polietilen glikol-6-kaprilik/kaprik asid gliseridleri (softigen 767), disodyum EDTA, trometamol, isopropil alkol (2-propanol), saf su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. Reparil-Gel N nedir ve ne için kullanılır?
2. Reparil-Gel N’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. Reparil-Gel N nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. Reparil-Gel N’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. Reparil-Gel N nedir ve ne için kullanılır?

Reparil-Gel N haricen kullanıma yönelik bir jeldir.

Şişliği giderici (antiödematöz), iltihap giderici (anti-enflamatuvar) ve ağrı kesici (analjezik) özelliktedir. 100 gramında etkin madde olarak 1 g essin ve 5 g dietilamin salisilat içerir. Bir kutu Reparil-Gel N, 50 gram olarak ambalajlanmıştır.

Reparil-Gel N travma sonucu oluşan ezik, çürük, burkulma (distorsiyon), kan toplanması (hematom) ve kiriş kılıfı yangısında (tendovaginit) durumlarında, omurga kemiğinin ağrılı durumlarında (servikal sendrom, sırt ağrısı, bel ağrısı , siyatik), yüzeysel toplardamar iltihabı (tromboflebit) ve varisleşmiş damarlarda kullanılır.

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. Reparil-Gel N’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Reparil-Gel N’i aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:

Eğer Reparil-Gel N’in uygulanacağı bölgede açık yara varsa, deri yaralı veya ışın tedavisi görmekte olan bir vücut bölgesi ise ilaç uygulanmamalıdır. Reparil-Gel N’in bileşimindeki maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlığı olanlarda kullanılmamalıdır.

Reparil-Gel N’i aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız:

Eğer Reparil-Gel N çok geniş alanlara uygulanırsa, içerdiği essinin etkisi ile pıhtılaşma önleyici ilaçların (antikoagülan) etkisinde bir artış ve dietilamin salisilatın etkisi ile de kan şekeri düşürücü ilaçların (sülfonilüreler) etkisinde bir artış ve metotreksat isimli ilacın toksik etkisinde artış olabilir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Reparil-Gel N’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Reparil-Gel N haricen uygulandığından, yiyecek ve içecek ile etkileşmesi beklenmez.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Gebelerde yapılmış kontrollü çalışmaları yoktur. Gebelik ve emzirme döneminde, tedaviye yönelik yararının olası risklerden üstün olduğuna doktor tarafından karar verildiği takdirde kullanılmalıdır. Geniş vücut yüzeylerine uzun süre uygulanmasından kaçınılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme döneminde göğüs bölgesine uygulanmamalıdır.

Araç ve makine kullanımı

Cilt üzerine bölgesel kullanım ile ilgili olarak, araç ve makine kullanımı üzerinde bir etki bildirilmemiştir.

Reparil-Gel N’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Reparil-Gel N’in içeriğinde bulunan yardımcı maddeler kullanım yolu veya dozu nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir. Yine de bu maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılığı olan hastaların kullanmaması gerekir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer Reparil-Gel N çok geniş alanlara uygulanırsa, içerdiği essinin etkisi ile pıhtılaşma önleyici ilaçların (antikoagülan) etkisinde bir artış ve dietilamin salisilatın etkisi ile de, kan şekeri düşürücü ilaçların (sülfonilüreler) etkisinde bir artış ve metotreksat isimli ilacın toksik etkisinde artış olabilir

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Nasıl kullanılır?

3. Reparil-Gel N nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Herhangi bir kullanım yolu önerilmemişse gerekli yere günde bir kere veya birkaç kere ince bir tabaka halinde sürülür.

Uygulama yolu ve metodu:

İlgili cilt bölgesine, uygulanacak sahanın büyüklüğüne göre, bir veya birkaç cm uzunluğunda jel sıkılarak istenirse hafif masaj ile ince bir tabaka halinde cilde tatbik edilir. Reparil-Gel N şikayetler bitinceye kadar kullanılabilir.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Reparil-Gel N’in içindeki dietilamin salisilat deriden önemli miktarda emilip zehirlenmeye yol açabileceğinden, çocuklarda dikkatli kullanılmalıdır; bu hastalarda geniş yüzeylerde uzun süre kullanılmasından kaçınılmalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda kullanımına ilişkin bir sınırlama yoktur.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Reparil-Gel N’in içerisindeki dietilamin salisilat deriden önemli miktarda emilip zehirlenmeye yol açabileceğinden, böbrek yetmezliği olanlarda dikkatli kullanılmalıdır; bu hastalarda geniş yüzeylerde uzun süre kullanılmasından kaçınılmalıdır.

Eğer Reparil-Gel N’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Reparil-Gel N kullandıysanız

Reparil-Gel N’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Reparil-Gel N’i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.

Reparil-Gel N ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Herhangi bir etki bildirilmemiştir.

Yan etkileri nelerdir?

4. Reparil-Gel N’in olası yan etkileri

Tüm ilaçlar gibi Reparil-Gel N’in içeriğinde bulunan maddelere aşırı duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır.

Çok yaygın: 10 hastanın en az 1’inde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinde veya birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinde veya birinden fazla görülebilir.

Seyrek: 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinde veya birinden fazla görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Çok seyrek

  • Alerjik deri reaksiyonu

Bunlar Reparil-Gel N’in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Nasıl saklanmalı?

5. Reparil-Gel N’in saklanması

Reparil-Gel N’i  çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Reparil-Gel N’i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat Sahibi:

Meda Pharma İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.

Sarıyer/İstanbul

Üretim Yeri:

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Esenyurt/İstanbul

Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır.

Kullanma Talimatı

REPARIL-GEL N %1 + %5 JEL (50 G) Kullanma Talimatını görmek için tıklayın.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir