NORAFIT 25 MG 56 EFERVESAN TABLET

NORAFIT 25 MG 56 EFERVESAN TABLET Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

BARKOD8680881021978
ETKİN MADDEPREGABALIN
FİRMA ADINEUTEC İLAÇ SAN. TİC. A.Ş.
REÇETEYESIL RECETE
İTHAL-İMALİMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİISKONTODAN MUAF DEGIL
BİRİM / CİNSİMG
AMBALAJ MİKTARI56
ATC KODUN03AX16

ATC Sınıflandırması

N – SİNİR SİSTEMİ
N03 – ANTİEPİLEPTİKLER
N03A – ANTİEPİLEPTİKLER
N03AX – DİĞER ANTİEPİLEPTİKLER
N03AX16 – PREGABALİN

İlacın kısa özeti

NÖRAFİT 25 mg efervesan tablet

Ağızdan alınır.
Etkin madde: Her bir efervesan tablet 25 mg pregabalin içerir.
Yardımcı maddeler: Sodyum klorür, peg 6000, PVP-K-30, sukraloz (E955), sitrik asit anhidrus, sodyum hidrojen karbonat ve limon aroması içermektedir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

 1. NÖRAFİT nedir ve ne için kullanılır?
 2. NÖRAFİT’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
 3. NÖRAFİT nasıl kullanılır?
 4. Olası yan etkiler nelerdir?
 5. NÖRAFİT’in saklanması
  Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. NÖRAFİT nedir ve ne için kullanılır?

NÖRAFİT beyaz renkli, iki tarafı düz, silindirik efervesan tabletlerdir. Her efervesan tablet 25 mg pregabalin içerir ve 56 (4 x 14) ve 60 (4 x 15) efervesan tablet içeren silikajelli kapak / plastik tüp ambalajlarda bulunur.

NÖRAFİT, ağızdan alınan ve kısmi sara (epilepsi) nöbetlerinin tedavisinde diğer nöbet ilaçları ile birlikte ek tedavi olarak; merkezden uzak (periferik) sinir hasarına bağlı ağrının (nöropatik ağrı) tedavisinde, yaygın anksiyete (kaygı) bozukluğunun tedavisinde ve fibromiyalji (esas olarak kasları ve kasların kemiğe yapıştığı bölgeleri etkileyen ve yaygın ağrıya neden olan bir çeşit yumuşak doku ağrısı) tedavisinde kullanılan bir ilaçtır.

NÖRAFİT, 18 yaş ve üstü olan yetişkinlerde kullanılır. 18 yaşın altındakilerde yeterli güvenlilik ve etkililik bilgisi bulunmadığı için, kullanımı önerilmez.

Nöropatik Ağrı
NÖRAFİT yetişkinlerde, merkezden uzak (periferik) sinirlerin hasar görmesinden kaynaklanan uzun süreli ağrılarda kullanılır. Şeker hastalığı ve zona gibi birçok hastalık sinirlerinize zarar vererek sinir hasarına bağlı ağrıya sebep olabilir. Bu ağrı hissi sıcaklık, yanma, batma, vurma, zonklama, sızlama, uyuşma, karıncalanma şeklinde ya da elektrik çarpması, iğne batması gibi, delici, keskin veya kramp tarzında bir ağrı şeklinde tanımlanabilir. Nöropatik ağrı, duygu durumunuzda değişikliklere, uyuma sorunlarına ve yorgunluğa neden olup fiziksel ve sosyal yaşamınızı ve genel yaşam kalitenizi etkileyebilir.

Epilepsi
NÖRAFİT yetişkinlerde, sara nöbetlerinin bir çeşidini tedavi etmek için kullanılır (sekonder jeneralize konvülsiyonların eşlik ettiği ya da etmediği parsiyel konvülsiyonlar). Doktorunuz, almakta olduğunuz ilaçlarla durumunuzu kontrol altında tutamadığı zaman, NÖRAFİT’i tedavinize ekleyebilir. NÖRAFİT sara nöbetlerinin tedavisinde tek başına kullanım için değildir ve her zaman sara nöbetlerini kontrol altında tutmak için kullanılan diğer ilaçlarla birlikte kullanılır.

Yaygın Anksiyete Bozukluğu
NÖRAFİT yetişkinlerde, yaygın anksiyete (kaygı) bozukluğunu tedavi etmek için kullanılır.
Yaygın anksiyete (kaygı) bozukluğunun belirtileri kontrol etmesi zor olan, uzun süreli aşırı kaygı ve endişedir. Yaygın anksiyete (kaygı) bozukluğu aynı zamanda huzursuzluk, ani ve şiddetli heyecan, köşeye sıkıştırılmışlık hissi, kolaylıkla bitkin düşme, konsantrasyon güçlüğü, ani unutkanlık, alınganlık hissi, kas sertliği veya uyku sorunları gibi durumlara yol açabilir. Bu günlük yaşamın sıkıntılarından ve stresinden farklıdır.

Fibromiyalji
NÖRAFİT yetişkinlerde fibromiyalji tedavisinde kullanılır. Fibromiyalji esas olarak kasları ve kasların kemiğe yapıştığı bölgeleri etkileyen ve yaygın ağrıya neden olan bir çeşit yumuşak doku ağrısı olup, daha çok erişkinlerin hastalığıdır

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. NÖRAFİT’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

NÖRAFİT’i aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:

 • Eğer, NÖRAFİT’in etkin maddesi olan pregabaline veya ilacın içeriğinde bulunan diğer maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı hassasiyetiniz) varsa NÖRAFİT kullanmayınız.

NÖRAFİT’i aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız:

 • Pregabalin kullanan bazı hastalar yüzde, dudaklarda, dilde ve boğazda şişmenin yanı sıra yaygın cilt döküntüsü gibi alerjik reaksiyonu düşündüren belirtiler bildirmiştir. Bu reaksiyonların herhangi birini yaşamanız durumunda, hemen doktorunuzla temas kurunuz. Yüzde, ağız içinde veya üst solunum yolunda şişme gibi belirtiler ortaya çıkarsa, NÖRAFİT derhal kesilmelidir.
 • NÖRAFİT ile tedavi, uyku hali ve baş dönmesine neden olabileceğinden, yaşlı hastalarda kaza sonucu yaralanmaların (düşme) oranını artırabilir. Dolayısıyla, 65 yaşın üzerindeyseniz, ilacın tüm yan etkileri konusunda yeterli deneyime sahip oluncaya kadar dikkatli olmalısınız.
 • NÖRAFİT bulanık görme veya görme kaybına ya da görme duyusunda başka değişikliklere neden olabilir; bunların çoğu geçicidir. Görmenizde herhangi bir değişiklik yaşamanız durumunda, hemen doktorunuzla görüşmelisiniz.
 • Diyabetiniz (şeker hastalığı) varsa ve pregabalin kullanımı sırasında kilo aldıysanız, diyabet ilaçlarınızda bir değişiklik yapılmasına gerek duyabilirsiniz.
 • Omurilik yaralanması olan hastalar örneğin ağrı veya spastisiteyi tedavi etmek amacıyla pregabaline benzer yan etkileri olan, başka ilaçlar da alıyor olabileceğinden, uykululuk hali gibi bazı yan etkiler daha yaygın olabilir ve bu etkilerin şiddeti söz konusu ilaçlar birlikte alındığında artabilir.
 • Bazı hastalarda pregabalin alırken kalp yetmezliği bildirilmiştir; bu hastalar çoğunlukla kardiyovasküler rahatsızlıkları olan yaşlı hastalardır. Bu ilacı almadan önce kalp hastalığı öykünüz varsa doktorunuza bildirmelisiniz.
 • Pregabalin kullanan bazı hastalarda böbrek yetmezliği bildirilmiştir. Eğer idrara çıkmanızda azalma fark ederseniz doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz bu durumu düzeltmek için ilaç kullanımını kesebilir.
 • NÖRAFİT gibi antiepileptik (sara tedavisinde etkili) ilaçlarla tedavi edilen bazı hastalarda, kendine zarar verme veya intihar etme düşüncesi gözlenmiştir. Aklınızdan bu tip düşünceler geçiyor veya bu tür davranışlar sergiliyorsanız, doktorunuzdan yardım almalısınız.
 • NÖRAFİT kabızlığa neden olabilecek başka ilaçlarla (bazı ağrı kesiciler gibi) birlikte alındığında gastrointestinal sorunların (örn., kabızlık, bağırsak işlevlerinin durması) baş göstermesi olasıdır. Kabızlık yaşıyorsanız, özellikle bu sorunu yaşamaya yatkınsanız, doktorunuza söyleyiniz.
 • Alkol veya herhangi bir ilaç bağımlılığı veya kötüye kullanım öykünüz var ise, doktorunuza söyleyiniz. Reçete edilenden daha fazla ilaç kullanmayınız.
 • Pregabalin alırken veya pregabalin almayı bıraktıktan hemen sonra nöbetler olduğu bildirilmiştir. Eğer nöbet geçirirseniz derhal doktorunuz ile iletişime geçiniz.
 • Pregabalin kullanan bazı hastalarda, diğer koşulların da etkisi ile beyin fonksiyonlarında azalma (ensefalopati) bildirilmiştir. Ciddi bir karaciğer veya böbrek hastalığı öykünüz var ise, doktorunuzu bilgilendiriniz.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Çocuklar ve ergenler
Çocuk ve ergenlerde (18 yaş altı) güvenlilik ve etkililik belirlenmemiştir. Bu nedenle NÖRAFİT
bu yaş grubunda kullanılmamalıdır.

NÖRAFİT’in yiyecek ve içecek ile kullanılması
NÖRAFİT aç ya da tok olarak kullanılabilir.
NÖRAFİT kullanırken alkol almayınız. NÖRAFİT ile birlikte alkol alınması, uyku hali ve baş dönmesi gibi yan etkilerin görülme sıklığını artıracaktır. Bu tehlikeli olabilir.

Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
NÖRAFİT doktorunuz tarafından önerilmedikçe hamilelikte kullanılmamalıdır. Çocuk doğurma ihtimali olan kadınlar, gebelikten etkin bir doğum kontrol yöntemi ile korunmalıdır. Eğer tedavi sırasında hamile kaldıysanız, hamile olduğunuzu düşünüyorsanız veya hamile kalmayı planlıyorsanız derhal doktorunuza danışınız.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Anne sütüne geçtiği için NÖRAFİT kullanırken bebeğinizi emzirmemeniz önerilir. NÖRAFİT doktorunuz tarafından önerilmedikçe emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Araç ve makine kullanımı
NÖRAFİT baş dönmesi ve uyku hali yaratabilir ve dikkatinizi azaltabilir. NÖRAFİT’in sizi nasıl etkilediğini anlayana kadar araba veya makine kullanmayınız ve tehlikeli olabilecek aktivitelerde bulunmayınız.

NÖRAFİT’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
NÖRAFİT her bir efervesan tablette 11,92 mmol (274,11 mg) sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
NÖRAFİT ve diğer bazı ilaçlar birbiriyle etkileşebilir. NÖRAFİT’in belli başlı bazı ilaçlarla birlikte kullanımı sonucunda, bu ilaçlar ile ortaya çıkabilen solunum yetmezliği ve koma gibi yanetkilerde artış görülebilir.

NÖRAFİT, aşağıdakileri içeren ilaçlarla birlikte alınırsa baş dönmesi, uykululuk hali ve dikkat azalmasının şiddeti artabilir:

 • Oksikodon (narkotik ağrı kesiciler)
 • Lorazepam (kaygı (anksiyete) tedavisinde kullanılan ilaçlar)
 • Alkol

NÖRAFİT ağız yoluyla alınan doğum kontrol ilaçları ile birlikte kullanılabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz

Nasıl kullanılır?

3. NÖRAFİT nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
NÖRAFİT’i her zaman doktorunuz tarafından size tarif edildiği şekliyle kullanınız. Emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
NÖRAFİT’i ne zaman ve ne kadar almanız gerektiğini doktorunuz söyleyecektir.

Nöropatik Ağrı

 • Doktorunuzun sizin için belirlediği dozda efervesan tablet alınız.
 • Sizin ve durumunuz için belirlenen doz, genellikle 150 mg ile 600 mg arasında olacaktır.
 • Doktorunuz günde 2 ya da 3 ayrı seferde almanızı söyleyecektir. Günde 2 kere NÖRAFİT alımında, sabah ve akşam olacak şekilde her gün aynı saatlerde alınız. Günde 3 kere NÖRAFİT alımında, sabah, öğle ve akşam olacak şekilde her gün aynı saatlerde alınız.
 • Doktorunuz tedavi sırasında aldığınız dozu değiştirebilir. Doktorunuzla görüşmeden dozu kendiniz değiştirmeyiniz.

Epilepsi

 • Doktorunuzun sizin için belirlediği dozda efervesan tablet alınız.
 • Sizin ve durumunuz için belirlenen doz, genellikle 150 mg ile 600 mg arasında olacaktır.
 • Doktorunuz günde 2 ya da 3 ayrı seferde almanızı söyleyecektir. Günde 2 kere NÖRAFİT alımında, sabah ve akşam olacak şekilde her gün aynı saatlerde alınız. Günde 3 kere NÖRAFİT alımında sabah, öğle ve akşam olacak şekilde her gün aynı saatlerde alınız.
 • Doktorunuz tedavi sırasında aldığınız dozu değiştirebilir. Doktorunuzla görüşmeden dozu kendiniz değiştirmeyiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir