ZYRTEC 1 MG 200 ML SURUP

ZYRTEC 1 MG 200 ML SURUP Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

BARKOD8699624570048
ETKİN MADDESETIRIZIN HCL
FİRMA ADIUCB PHARMA A.Ş.
REÇETENORMAL RECETE
İTHAL-İMALİMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİFIYAT KORUMALI OLUP, DEPOCU FIYATI 13,17 TL VE ALTINDA OLANLAR
BİRİM / CİNSİMG
AMBALAJ MİKTARI200
ATC KODUR06AE07
NFC KODUA08751
SGK EŞDEĞER KODUE065C
SGK ETKİN MADDE KODUSGKFOK

ATC Sınıflandırması

R – SOLUNUM SİSTEMİ
R06 – SİSTEMİK KULLANILAN ANTİHİSTAMİNİKLER
R06A – SİSTEMİK KULLANILAN ANTİHİSTAMİNİKLER
R06AE – PİPERAZİN TÜREVLERİ
R06AE07 – SETİRİZİN

İlaç Hakkında Kısa Özet

Zyrtec 1 mg/ml şurup

Ağızdan alınır.
Etkin madde: Setirizin dihidroklorür (Her bir ml’si 1 mg setirizin dihidroklorür içermektedir.)
Yardımcı maddeler: Sorbitol çözeltisi (%70), gliserol, propilen glikol, sodyum sakkarin, metil paraben, propil paraben, muz aroması, sodyum asetat, glasiyel asetik asit ve saf su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktora söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

 1. Zyrtec nedir ve ne için kullanılır?
 2. Zyrtec kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
 3. Zyrtec nasıl kullanılır?
 4. Olası yan etkiler nelerdir?
 5. Zyrtec’in saklanması
  Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. Zyrtec nedir ve ne için kullanılır?

Zyrtec , hafif tatlı ve muz aromalı berrak ve renksiz çözeltidir. Zyrtec 200 mL’lik beyaz plastik kapaklı renkli cam şişe, 5 mL’lik 1.25, 2.5, 3.75 ml’ye işaretli kaşık ölçekle beraber sunulur.

Zyrtec alerjik nezle ve nedeni bilinmeyen müzmin (kronik) kurdeşen tedavisinde kullanılan bir ilaçtır.

Zyrtec ;
Erişkinler ile 2 yaş ve üzeri çocuklarda;

Alerjik nezlenin burun ve göz ile ilgili belirtilerinin tedavisinde ve kronik idiopatik ürtikerin (nedeni bilinmeyen müzmin kurdeşen) tedavisinde kullanılır.

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. Zyrtec’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Zyrtec’i aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:

 • Zyrtec’in etkin maddesine veya yardımcı maddelerden herhangi birine, hidroksizine veya piperazin türevlerine karşı aşırı duyarlılık öykünüz varsa,
 • Ağır böbrek yetmezliğiniz (kreatinin klerensinizin (böbrek fonksiyonlarını izlemek için kullanılan bir madde olan kreatininin böbrekler aracılığıyla kandan temizlenmesi) 10 ml/dk’nın altında olduğu böbrek yetmezliği) var ise bu ilacı kullanmayınız.
 • Zyrtec’i 2 yaş altı çocuklarda kullanmayınız.

Zyrtec’i aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız:

 • Böbrek yetmezliğiniz varsa, doktorunuza danışınız. Eğer gerekirse, ilacınızın dozu azaltılacaktır. Doktorunuz almanız gereken yeni dozu belirleyecektir.
 • İdrara çıkma problemleriniz varsa (omurilik problemleri ya da prostat veya mesane problemleri) doktorunuza danışınız.
 • Sara (epilepsi) hastasıysanız ya da konvulsiyon (nöbet, havale) geçirme riskiniz varsa, doktorunuza danışınız.
 • Tavsiye edilen dozlarda kullanılan Zyrtec ile birlikte alkol alındığında (0.5 g/l kan seviyesi – bir kadeh şaraba denk gelir) klinik olarak önemli bir etkileşim gözlenmemiştir. Ancak, daha yüksek dozlarda Zyrtec ve alkolün birlikte kullanılmasının güvenliliğine ilişkin veri bulunmamaktadır. Bu nedenle, diğer antihistaminiklerde olduğu gibi,
  Zyrtec ile birlikte alkol kullanımından kaçınmalısınız.
 • Alerji testi yaptırmanız gerekiyorsa, testten birkaç gün önce Zyrtec ile tedaviyi kesip
  kesmeyeceğinizi doktorunuza danışınız. Zyrtec alerji testinin sonuçlarını etkileyebilir.
  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Zyrtec’in yiyecek ve içecek ile kullanılması:
Zyrtec’i aç veya tok karnına alabilirsiniz.

Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Zyrtec’in hamile kadınlarda kullanımından kaçınılmalıdır. İlacın hamilelik sırasında kazara kullanımının fetüs için zararlı bir etkisi olmasa da Zyrtec’in hamilelik boyunca ancak mutlak gerekli olduğunda dikkatle kullanılması önerilir.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Zyrtec’in içeriğindeki etkin madde (setirizin) anne sütüne geçtiğinden anne sütü ile beslenen bebeklerde istenmeyen etki görülme riski göz ardı edilemez. Emziren annelerin Zyrtec’i kullanması önerilmez.

Araç ve makine kullanımı
Önerilen 10 mg dozda Zyrtec araç kullanma becerisi, uykuya dalma ve simule montaj hattı (ilacın uyuşukluk/uyku hali etkisini ölçmede kullanılan, gerçek iş ortamındaki performansı temsil eden, bilgisayarla yapılan ve uyku halindeki tüm değişkenlere hassas ölçüm testi) verimliliğine klinikte anlamlı etki göstermemiştir.
Araç kullanmayı planlayan, potansiyel olarak tehlikeli işlerde çalışan ve makine kullanan hastalar, önerilen dozu aşmamalı ve ilaca verdikleri yanıtı dikkate almalıdırlar. Bu tip duyarlı hastalarda, Zyrtec’in alkol veya diğer santral sinir sistemi depresanları (baskılayıcıları) ile eşzamanlı kullanımı, uyanıklıkta azalmaya ve performans bozukluğuna yol açabilir.

Zyrtec’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
Zyrtec metil paraben ve propil paraben içerdiği için alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.
Zyrtec her ml’sinde 1 mg sodyum sakkarin ve 4,20 mg sodyum asetat ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.
Zyrtec’in içeriğinde sorbitol bulunmaktadır. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı:
Zyrtec’in diğer ilaçlarla bilinen klinikte anlamlı bir etkileşimi yoktur.
Zyrtec’in alkol veya diğer santral sinir sistemi depresanları (baskılayıcıları) (örn. benzodiazepin, valproat, topiramat) ile eşzamanlı kullanımı, uyanıklıkta azalmaya ve performans bozukluğuna yol açabilir.
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Nasıl kullanılır?

3. Zyrtec nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
2-6 yaş arasındaki çocuklarda: Önerilen doz günde iki kez 2.5 ml şurup (günde iki kez yarım kaşık) şeklindedir.
6-12 yaş arasındaki çocuklarda: Önerilen doz günde iki kez 5 ml şurup (günde iki kez bir tam kaşık) şeklindedir
12 yaş üstü ergen ve erişkinlerde: Önerilen doz günde bir kez 10 ml şurup (günde bir kez iki tam kaşık) şeklindedir

Uygulama yolu ve metodu:
Zyrtec ağızdan kullanım içindir.

Değişik yaş grupları:
Çocuklarda kullanım: Zyrtec’in 2 yaş altı çocuklarda kullanımı önerilmez.
Yaşlılarda kullanım: Böbrek işlevi normalse dozun azaltılmasına gerek yoktur.

Özel kullanım durumları:
Böbrek/Karaciğer yetmezliği
Böbrek yetmezliği ve karaciğer yetmezliğiniz var ise doz böbrek yetmezliğinin şiddetine göre doktorunuz tarafından ayarlanır.
Böbrek yetmezliği olan çocuklarda doz, böbrek fonksiyonu (işlevi) ve vücut ağırlığı göz önüne alınarak, doktor tarafından bireysel olarak ayarlanmalıdır.
Sadece karaciğer yetmezliği olan hastalar normal reçetelenen dozu alabilirler. Hem böbrek hem de karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlanması önerilir.
Eğer Zyrtec’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Zyrtec kullandıysanız
Doz aşımında, aşağıda belirtilen yan etkiler daha şiddetli olabilir. Konfüzyon (zihin karışıklığı), diyare (ishal), sersemlik hissi, halsizlik, baş ağrısı, kırıklık, göz bebeklerinin büyümesi, kaşıntı, durmaksızın hareketle belirgin aşırı huzursuzluk hali, sedasyon, somnolans (uyuklama hali), stupor (uyuşukluk), taşikardi (anormal hızlı kalp atışı), tremor (titreme) ve idrar retansiyonu (birikmesi) gibi yan etkiler bildirilmiştir.
Zyrtec’ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız hemen bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Zyrtec’i kullanmayı unutursanız
Doktorunuzun size verdiği talimatlara uygun olarak ilacı almaya devam ediniz.
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir