NOBECID 5ML 250 MG 70 GR SUSPANSIYON

NOBECID 5ML 250 MG 70 GR SUSPANSIYON
NOBECID 5ML 250 MG 70 GR SUSPANSIYON

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

İ.BARKOD:8699540280311
ETKİN MADDE:SULTAMISILIN
REÇETE:NORMAL RECETE
İTHAL/İMAL:IMAL
EŞDEĞER KODU:
SGK ETKİN MADDE KODU:
SGK KAMU NO:
ATC KODU:J01CR04
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİ:0-
FİRMA ADI:NOBEL ILAC SANAYI
BİRİM/CİNSİ:MG
AMBALAJ MİKTARI:70

ATC Sınıflandırması

J – ANTİENFEKTİFLER (SİSTEMİK)
J01 SİSTEMİK ANTİBAKTERİYELLER
J01C PENİSİLİNLER
J01CR Penisilinli kombinasyonlar
J01CR01 Ampisilin + Sulbaktam

İlacın Kısa Özeti

Nobecid 250 mg/5 ml süspansiyon hazırlamak için toz

Sultamisilin içeren bir antibiyotiktir.
Metal kapaklı amber renkli cam şişe içinde sulandırılmaya hazır toz olarak sunulmaktadır.
Ambalaj içinde ayrıca ölçekli (5ml) kaşık bulunmaktadır.
Ağızdan alınır.

Etkin madde: Sulandırıldıktan sonra elde edilen süspansiyonun her 5 ml’si 250 mg sultamisilin içerir.
Yardımcı maddeler: Şeker, ksantan zamkı, hidroksipropil selüloz, sodyum karboksimetil selüloz, sitrik asit anhidrus, dibazik sodyum fosfat anhidrus, initasyon guanara aroması

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

 1. Nobecid nedir ve ne için kullanılır?
 2. Nobecid’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
 3. Nobecid nasıl kullanılır?
 4. Olası yan etkiler nelerdir?
 5. Nobecid ‘in saklanması
  Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. Nobecid nedir ve ne için kullanılır?

Nobecid, ağızdan alınan, sulandırıldıktan sonra elde edilen süspansiyonun her 5 ml’sinde 250 mg sultamisilin içeren bir antibiyotiktir.

Nobecid, aşağıdaki durumlarda kullanılmaktadır:
Nobecid, belirli mikropların neden olduğu sinüs iltihabı, orta kulak iltihabı, bademcik iltihabı dahil olmak üzere üst solunum yolu enfeksiyonları; akciğer iltihabı, bronşit dahil olmak üzere alt solunum yolu enfeksiyonları; idrar yolu ve böbrek enfeksiyonları; deri ve yumuşak doku enfeksiyonları ve bel soğukluğu enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılmaktadır

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. Nobecid’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Nobecid’ i aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:
Eğer;

 • Sefalosporin veya diğer alerjenlere karşı daha önce aşırı duyarlılık reaksiyonları gösterdiyseniz
 • Penisilin türevi ilaçlar veya Nobecid’in bileşiminde bulunan ampisilin, sulbaktam veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı (yardımcı maddeler listesine bakınız) alerjiniz varsa
 • Früktoz intoleransı (bir çeşit şekere dayanıksızlık durumu)
 • Sükraz-izomaltaz yetmezliği (enzim yetersizliği) ya da
 • Glukoz-galaktoz malabsorpsiyonu (şeker emiliminde bozukluk durumu) ile ilgili problemleriniz varsa.


Nobecid’ i aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız:
Eğer;

 • Sefalosporin veya diğer alerjenlere karşı daha önce aşırı duyarlılık reaksiyonları gösterdiyseniz
 • Tedaviniz sırasında vücudunuzun herhangi bir yerinde enfeksiyon gelişirse
 • Tedaviniz sırasında ishal gelişirse
 • Enfeksiyöz mononükleoz (virüslerden kaynaklanan bir hastalık) tanınız varsa
 • Yenidoğan tedavisinde kullanılacaksa
 • Böbrek yetmezliğiniz varsa
 • Karaciğer veya kan ile ilgili hastalığınız varsa

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.
Uzun süreli tedavilerde böbrek, karaciğer, kan ve hücre yapımı ile ilgili fonksiyonlarınız düzenli olarak kontrol edilmelidir.

Nobecid’in yiyecek ve içecek ile kullanılması
Yemeklerden sonra alınması ilacın etkisini değiştirmez. Aç veya tok karnına alınabilir.

Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Hamile iseniz, Nobecid’i gerçekten ihtiyaç duyduğunuz zaman doktor kontrolünde almalısınız.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Emziriyorsanız Nobecid’i doktor kontrolünde almalısınız.

Araç ve makine kullanımı
Sultamisilinin araç ve makine kullanımını etkilediği bilinmemekle birlikte, ilaç kullanımının
ardından sersemlik hissi oluşabileceğinden dikkatli olunması tavsiye edilmektedir.

Nobecid’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
Nobecid süspansiyon şeker içerdiği için, eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (hassasiyetiniz) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz. Şeker hastalığı olarak bilinen diabetes mellitus hastalığınız varsa Nobecid süspansiyon kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Nobecid, içerdiği şeker nedeniyle iki hafta veya daha fazla süreyle kullanımda dişlere zararlı olabilir.
Nobecid süspansiyon sodyum içermektedir. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

 • Allopurinol (ürik asit miktarını azaltan ilaç) ile birlikte uygulandığında vücudunuzda döküntü oluşabilir.
 • Antikoagülanlar (kan pıhtılaşmasını önleyen ilaçlar) ile birlikte aldığınızda penisilinler, kan pıhtılaşma hücrelerinin fonksiyonlarında ve testlerinde değişikliğe neden olup kanamayı artırıcı etki yapabilir.
 • Kloramfenikol, eritromisin, sülfonamidler ve tetrasiklinler gibi antibiyotik ilaçlar, penisilinlerin bakteri öldürücü etkilerini engelleyebilir bu nedenle eş zamanlı tedaviden kaçınmak gerekir.
 • Östrojen hormonu içeren ağızdan alınan doğum kontrol ilaçları ile ampisilin aldığınızda doğum kontrol yöntem etkinliğiniz azalabilir ve bu nedenle değişik ya da ilave doğum kontrol yöntemi kullanmanız gerekir.
 • Metotreksatı (kanser ve ilthaplı eklem romatizmasında kullanılan bir ilaç) Nobecid ile birlikte kullanıyorsanız, diğer ilacınızın etkinliği artabileceğinden yakından takip edilmelisiniz.
 • Probenesid (ürik asit atılımını artıran bir ilaç) ağızdan alınan Nobecid’in toksisite riskini artırabilir, doktorunuz tarafından özellikle birlikte verilmediyse, aynı zamanda kullanmayınız.
 • Nobecid bazı laboratuar testlerini etkileyebilir ve yapılan testte yanlış pozitifglikozüri (idrarda şeker saptanması) saptanabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz

Nasıl kullanılır?

3. Nobecid nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:
Doktorunuz başka şekilde tavsiye etmediği takdirde, Nobecid’in erişkinler için önerilen günlük dozu 12 saat arayla alınan 375-750 mg’dır.
30 kg’dan hafif çocuklarda önerilen toplam dozaj 2,3 veya 4 doza bölünmüş olarak (her 12, 8 veya 6 saatte bir) 50 mg/kg/gün’dür. 30 kg ve üstündeki çocuklar için günlük doz yetişkin dozuyla aynıdır (her 12 saatte 375-750 mg).
Erişkinlerde ve çocuklarda tedavi, genellikle ateş düştükten ve diğer anormal belirtiler kaybolduktan 48 saat sonraya kadar devam ettirilir. Tedavi normal olarak 5 ila 14 gün süreyle uygulanır fakat gerekirse tedavi süresi uzatılabilir.
Tedavinizin ne kadar süreceğini doktorunuz belirleyecektir. İyileştiğinizi hissetseniz bile tedavinizi kesmeyiniz.
A grubu beta-hemolitik streptokoklardan kaynaklanan enfeksiyonların tedavisinde, romatizmal ateş ya da böbrek iltihabı oluşumunu önlemek amacıyla tedaviye en az 10 gün devam edilmesi önerilmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir