ZYBAN 150 MG YAVAS SALIMLI FILM KAPLI TABLET (60 TABLET)

ZYBAN 150 MG YAVAS SALIMLI FILM KAPLI TABLET (60 TABLET) Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

BARKOD8699522036073
ETKİN MADDEBUPROPION HCL
FİRMA ADIGLAXOSMİTHKLİNE İLAÇLARI SAN. VE TİC. A.Ş.
REÇETENORMAL RECETE
İTHAL-İMALİTHAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİGERI ODEMESI OLMAYAN URUNLER
BİRİM / CİNSİMG
AMBALAJ MİKTARI60
ATC KODUN06AX12

ATC Sınıflandırması

N – SİNİR SİSTEMİ
N06 – PSİKOANALEPTİKLER
N06A – ANTİDEPRESANLAR
N06AX – DİĞER ANTİDEPRESANLAR
N06AX12 – BUPROPİON

İlacın kısa özeti

ZYBAN 150 mg YAVAŞ SALIMLI FİLM TABLET

Ağızdan alınır.

 • Etkin madde: Her tablette 150 mg bupropiyon hidroklorür içerir.
 • Yardımcı maddeler: Mikrokristalin selüloz, hipromelloz 2910, sistein hidroklorür monohidrat, magnezyum stearat, hipromelloz 2910 6cP, brezilya balmumu, makrogol 400, titanyum dioksit (E171), siyah demir oksit (E172), izopropil alkol, propilen glikol.
   

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
   

Bu Kullanma Talimatında

1. ZYBAN nedir ve ne için kullanılır?
2. ZYBAN’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. ZYBAN nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. ZYBAN’ın saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. ZYBAN NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?

 • ZYBAN; beyaz, yuvarlak, bir tarafı baskısız, diğer tarafı siyah mürekkep ile ‘GX CH7′ baskılı, yavaş salımlı olarak etki gösteren film kaplı tablettir. Her bir tablet, 150 mg bupropiyon hidroklorür içerir. Bupropiyon hidroklorür, antidepresanlar (depresyon/ruhsal çöküntü tedavisinde kullanılan ilaçlar) olarak bilinen ilaç grubuna dahildir.
 • Her bir ZYBAN kutusunda 60 adet tablet, çocuk korumalı blister ambalaj içerisinde bulunur.
 • ZYBAN, sigarayı bırakmanıza yardımcı olmak için doktorunuz tarafından size reçete edilen bir ilaçtır.

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. ZYBAN’I KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

UYARI:

ZYBAN kullanan hastalarda depresyon, intihar düşüncesi, intihar girişimi ve intihar eylemi dahil fakat bunlarla sınırlı olmayan, ciddi ruhsal denge bozukluğu olayları (nöropsikiyatrik olaylar) bildirilmiştir. Bazı vakalarda belirtiler sigarayı bırakan hastalardaki nikotin eksikliği belirtileri (yoksunluk belirtileri) nedeniyle karmaşık hale gelebilmektedir. Depresif duygu durumu nikotin yoksunluğunun belirtisi olabilir. Sigarayı ilaçsız bırakma girişiminde bulunan hastalarda seyrek olarak intihar düşüncesi de dahil olmak üzere depresyon raporlanmıştır. Bununla beraber bu belirtilerin bazıları sigara içmeye devam eden ZYBAN kullanan hastalarda da görülmüştür.

ZYBAN kullanan tüm hastalar davranış değişikliği, saldırganlık, ajitasyon, depresif duygu durumu, intihar düşüncesi, intihar girişimi ve intihar eylemi dahil ruhsal denge bozukluğu belirtileri için gözlemlenmelidir. Önceden varolan psikiyatrik hastalıkların kuvvetlenmesi ve intihar eylemi gibi durumların yanısıra yukarıdaki belirtiler de ZYBAN kullanarak sigarayı bırakmayı deneyen hastalarda pazarlama sonrası deneyimlerde bildirilmiştir. Bu belirtiler bildirildiğinde vakaların çoğu ZYBAN kullanıyordu, fakat bazıları ZYBAN tedavisinin sona erdirilmesini takiben görüldü. Bu olaylar, önceden bilinen psikiyatrik hastalığı olan ve olmayan hastalarda görülmüştür; bazılarında psikiyatrik hastalığın kötüleştiği görülmüştür. Şizofreni (bir tür psikiyatrik hastalık), bipolar bozukluk (ikiuçlu bozukluk, manik depresif hastalık), majör depresif bozukluk (ruhsal çöküntü) gibi ciddi psikiyatrik hastalıkları olan hastalar ZYBAN’ın pazarlama öncesi çalışmalarında yer almamışlardır.

ZYBAN ile sigarayı bırakmayı deneyen hastalar, aileleri ve bakıcıları hasta için atipik olan ajitasyon, saldırganlık, depresif duygu durumu ya da davranış veya düşünce değişikliği farkedilirse ya da hastada intihar düşüncesi gelişirse veya intihar teşebbüsünde bulunursa ZYBAN kullanımının bırakılması ve derhal doktoruna ulaşılması konusunda uyarılmalıdır. Bir çok pazarlama sonrası vakada, ZYBAN bırakıldıktan sonra belirtilerin kaybolduğu bildirilmiştir, fakat bazı vakalarda belirtiler devam etmiştir. Bu nedenle, belirtiler kaybolana kadar takibin devamı ve destekleyici bakım sağlanmalıdır.

ZYBAN’ın riskleri ile kullanımının getireceği yararlar değerlendirilmelidir. İlaç etkin maddesi içermeyen tabletlerle (plasebo) karşılaştırıldığında, ZYBAN’ın sigaradan uzak kalma olasılığını 6 aya kadar arttırdığı gösterilmiştir. Sigarayı bırakmanın sağlık açısından yararları hemen görülmeye başlar ve çok önemlidir.

(Bkz. 2. ZYBAN’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ve 4. Olası yan etkileri nelerdir?)

ZYBAN’ın depresyon tedavisinde kullanımı yoktur, ancak antidepresan bir ilaç olan WELLBUTRIN XL ile aynı etkin maddeyi taşımaktadır. Antidepresanların çocuklar ve 24 yaşına kadar olan gençlerdeki kullanımının intihar düşünce ya da davranışlarını artırma olasılığı bulunmaktadır. Bu nedenle, özellikle tedavinin başlangıcı ve ilk aylarında, ilaç dozunun artırılma/azaltılma ya da kesilme dönemlerinde hastanın gösterebileceği huzursuzluk, aşırı hareketlilik gibi beklenmedik davranış değişiklikleri ya da intihar olasılığı gibi nedenlerle hastanın gerek ailesi gerekse tedavi edicilerle yakinen izlenmesi gereklidir. Bupropion hidroklorürün 18 yaşın altındaki hastalarda kullanımı yoktur.

 

ZYBAN’ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

 • ZYBAN’a, bupropiyona veya bu ilacın içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz (yardımcı maddeler bu Kullanma Talimatının başında belirtilmektedir.),
 • Bupropiyon içeren başka herhangi bir ilaç kullanıyorsanız,
 • Epilepsi (sara hastalığı) gibi krize (nöbetlere) neden olan bir rahatsızlığınız varsa veya daha önce kriz (nöbet) geçirdiyseniz,
 • Doktorunuz tarafından tanısı konulmuş, yemek yeme bozukluğuna ilişkin bir hastalığınız varsa (örneğin, anoreksia nevroza veya bulumia) veya daha önce olmuşsa,
 • Siroz gibi ciddi karaciğer sorunlarınız varsa,
 • Beyin tümörünüz varsa,
 • Genelde fazla miktarda alkol alıyorsanız ve alkol almayı yeni bırakmışsanız ya da ZYBAN kullanırken bırakacaksanız,
 • Kaygı (anksiyete) tedavisi için yakın bir zamanda sakinleştirici veya rahatlatıcı ilaçlar (özellikle benzodiazepinler veya benzeri ilaçlar) kullanmayı bırakmışsanız veya ZYBAN kullanırken bu ilaçları kullanmayı bırakacaksanız,
 • Bipolar bozukluğunuz (ikiuçlu bozukluk, manik depresif hastalık) varsa, ZYBAN bu hastalığınızda bir atağa yol açabilir.
 • Depresyon veya Parkinson hastalığı için kullanılan, “monoamin oksidaz inhibitörleri (MAOİ’ler)” olarak adlandırılan ilaçlar kullanıyorsanız veya son 14 gün içinde kullandıysanız. Bu süre, bazı MAOİ’ler için daha kısa olabilir. Doktorunuz bu konuda sizi bilgilendirecektir.
   

Eğer bunlardan herhangi biri sizde mevcut ise, ZYBAN kullanmadan önce derhal doktorunuza söyleyiniz ve ZYBAN kullanmayınız.

ZYBAN’ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

ZYBAN’ı kullanmadan önce doktorunuz veya eczacınızla görüşünüz çünkü bazı durumlarda sizde yan etki görülmesi daha olasıdır (ayrıca 4. Bölüme bakınız).

Çocuklar ve ergenler:

ZYBAN 18 yaşından küçük çocuklarda kullanılmaz.

Yetişkinler:

Krizler (nöbetler):

ZYBAN’ın yaklaşık her 1000 kişiden 1’inde nöbetlere (sara krizi) neden olduğu gösterilmiştir (daha fazla bilgi için ayrıca bu bölümün devamındaki “Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı” başlığına ve 4. Bölüme bakınız). Aşağıdaki durumlarda nöbet ihtimali daha yüksektir:

 •  Antipsikotikler (şizofreni, psikotik depresyon gibi psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar), antidepresanlar (ruhsal çöküntüye karşı kullanılan ilaçlar), antimalaryaller (sıtma tedavisinde kullanılan ilaçlar), tramadol (şiddetli ağrıların tedavisinde kullanılır), teofilin (astım ve bronşların daralması rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılır), sistemik steroidler (romatizma, alerji, iltihap dahil birçok hastalıkla kullanılan ilaçlar), kinolonlar (enfeksiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar) ve sedatif etkili antihistaminiklerle (uyku, sersemlik etkisi olan alerji tedavisinde kullanılan ilaçlar) tedavi görüyorsanız (bunlar, nöbet eşiğini düşürdüğü bilinen ilaçlardır),
 • Düzenli olarak çok fazla miktarda alkol alıyorsanız,
 • Diyabetiniz (şeker hastalığınız) varsa ve bunun için insülin veya başka ilaçlar kullanıyorsanız,
 • Ciddi bir kafa/beyin yaralanması geçirdiyseniz veya kafa travması öykünüz varsa,
 • Uyarıcı ilaçlar (stimülanlar) veya iştah baskılayan (anorektik) ürünler kullanıyorsanız.
   

Eğer bunlardan herhangi biri sizin için geçerliyse, bu ilacın kullanımı için doktorunuzla kuvvetli bir neden kararlaştırmadan ZYBAN kullanmayınız.

Eğer tedaviniz sırasında nöbet geçirirseniz:

ZYBAN kullanmayı derhal bırakınız ve yeni bir doz almayınız. Doktorunuzla görüşünüz.

Eğer;

 • Karaciğer veya böbrek sorunlarınız varsa,
 • 65 yaşın üstündeyseniz,
   

Sizdeki yan etki riski daha yüksek olabilir. Daha düşük bir doz kullanmanız (3. Bölüme bakınız) ve ZYBAN kullanırken düzenli kontrol edilmeniz gerekecektir.

Eğer daha önceden ruhsal sorunlarınız olduysa:

ZYBAN kullanan bazı kişilerde hayal görme (halüsinasyonlar) veya sanrı/kuruntu (delüzyon) (gerçekte olmayan şeyleri görme, duyma veya inanma), düşüncelerde karışıklık veya şiddetli duygudurum değişiklikleri görülmüştür. Daha önceden ruhsal sorunları olan kişilerde bu etkilerin görülme olasılığı daha yüksektir.

Eğer kendinizi depresyonda hisseder veya intihar hakkında düşünmeye başlarsanız:

Bazı insanlarda sigarayı bırakmayı denerlerken depresyon başlayabilir; çok seyrek olarak, intihar etmeyi düşünebilir veya deneyebilirler. Bu belirtiler sigarayı bırakmak için ZYBAN kullanan insanları, özellikle tedavinin ilk birkaç haftasında, etkilemiştir. Eğer kendinizi depresyonda hisseder veya intihar hakkında düşünmeye başlarsanız, en kısa zamanda doktorunuzla görüşünüz veya bir hastaneye başvurunuz.

Depresyon için başka ilaçlar kullanıyorsanız:

Bu ilaçların ZYBAN ile birlikte kullanılması potansiyel olarak yaşamı tehdit edici bir durum olan serotonin sendromuna yol açabilir (bu bölümdeki “Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı” başlığına bakınız).

Yüksek kan basıncı (yüksek tansiyon) ve ZYBAN:

ZYBAN kullanan bazı kişilerde tedavi gerektiren kan basıncı artışı olmuştur. Eğer yüksek tansiyon sorununuz varsa, durumunuz kötüleşebilir. Eğer sigarayı bırakmak için nikotin bandı kullanıyorsanız bu sorunları yaşama olasılığınız daha yüksektir.

Özellikle halihazırda yüksek tansiyon sorununuz varsa, ZYBAN kullanmadan önce ve ZYBAN kullanırken tansiyonunuz kontrol edilecektir. Eğer nikotin bandı da kullanıyorsanız, tansiyonunuzun her hafta kontrol edilmesi gerekmektedir. Eğer tansiyonunuz yükselirse ZYBAN’ı kullanmayı bırakmanız gerekebilir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ZYBAN’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

ZYBAN tedavisi sırasında alkol kullanılmaktan kaçınılmalı veya alkol tüketimi azaltılmalıdır.

Bazı kişiler ZYBAN kullandıkları sırada alkole karşı daha duyarlı olduklarını fark etmişlerdir. Doktorunuz, ZYBAN kullanırken alkol almamanızı veya mümkün olduğunca çok az almanızı önerebilir. Eğer çok fazla alkol alıyorsanız, hemen bırakmayınız; bu durum sizin kriz geçirmenize neden olabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

ZYBAN ile tedaviniz sırasında, uygun bir doğum kontrol yöntemi kullanmalısınız.

Hamileyseniz, hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız veya yakın bir zamanda hamile kalmayı planlıyorsanız ZYBAN kullanmayınız. Bu ilacı kullanmadan önce bilgi alabilmek için doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Bazı çalışmalarda, ZYBAN kullanan annelerin bebeklerinde özellikle kalp kusurları olmak üzere doğum kusurları riskinde artış rapor edilmiştir. Bu kusurların, ZYBAN kullanımına bağlı olup olmadığı bilinmemektedir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

ZYBAN’ın içeriğindeki maddeler anne sütüne geçebilir. Emziriyorsanız, ZYBAN tedavisine başlamadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Araç ve makine kullanımı

Sersemlik veya baş dönmesi gibi ZYBAN’ın bazı yan etkileri odaklanma ve karar verme yeteneğinizi etkileyebilir. Eğer bu durum sizi etkiliyorsa, araç veya makine kullanmayınız.

ZYBAN’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Uyarı gerektiren yardımcı madde içermemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Depresyon için kullanılan, “monoamin oksidaz inhibitörleri (MAOİ’ler)” olarak adlandırılan ilaçlar kullanıyorsanız veya son 14 gün içinde kullandıysanız ZYBAN kullanmadan önce doktorunuza bilgi veriniz.

Eğer; bitkisel ilaçlar, vitaminler veya kendi kendinize aldığınız ilaçlar da dahil olmak üzere başka bir ilaç kullanıyorsanız, son zamanlarda kullandıysanız veya kullanacaksanız doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz. Doktorunuz, ZYBAN dozunuzu değiştirebilir veya kullandığınız diğer ilaçlarda bir değişiklik önerebilir.

Bazı ilaçlar ZYBAN’la birlikte alınmamalıdır. Bu ilaçlardan bazıları nöbetlerin (krizlerin) şiddetinin artmasına neden olabilir. Bazıları ZYBAN’ın yan etkilerinin daha fazla görülmesine neden olabilir. Bu ilaçlar için bazı örnekler aşağıdaki listede verilmiştir, fakat bu liste ayrıntılı bir liste değildir.

Aşağıdaki durumlarda nöbet geçirme ihtimaliniz her zamankinden daha fazla olabilir:

 • Depresyon veya diğer zihinsel hastalıklar için ilaçlar kullanıyorsanız (ayrıca 2. Bölümün başındaki “ZYBAN’ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ” başlığına bakınız),
 • Astım veya akciğer rahatsızlığı için teofilin kullanıyorsanız,
 • Güçlü bir ağrı kesici olan tramadol kullanıyorsanız,
 • Sıtma ilacı kullanıyorsanız,
 • Eğer uyarıcı veya iştahınızı veya kilonuzu kontrol etmek için başka ilaçlar (amfetamin, dekstroamfetamin gibi) kullanıyorsanız,
 • Steroid kullanıyorsanız (göz ve cilt için kullanılan krem ve losyonlar hariç),
 • Kinolon sınıfındaki antibiyotiklerden kullanıyorsanız,
 • Uyuklama haline sebep olabilecek, genellikle alerji tedavisinde kullanılan bazı antihistaminikleri alıyorsanız,
 • Diyabet için ilaç kullanıyorsanız.
   

Eğer bunlardan herhangi birini kullanıyorsanız, ZYBAN kullanmadan önce derhal doktorunuzla konuşunuz. Doktorunuz, ZYBAN kullanımının sizin için yararlarını ve risklerini değerlendirecektir.

Bazı ilaçlar ZYBAN’ın etki gösterme şeklini değiştirebilir veya sizde yan etki görülme olasılığını artırabilir. Bu ilaçlar şunları içerir:

 • Depresyon için kullanılan ilaçlar (paroksetin, desipramin, imipramin, sitalopram, essitalopram, venlafaksi gibi) veya diğer zihinsel hastalıklar için kullanılan ilaçlar (risperidon, tiyoridazin gibi). ZYBAN, depresyon tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar ile etkileşim gösterebilir ve sizde zihinsel durum değişiklikleri (örneğin; endişeli hissetme (ajitasyon), var olmayan şeyleri görme veya duyma (halüsinasyonlar), koma) ve 38 °C’nin üzerindeki vücut sıcaklığı, kalp atım hızında artış, düzensiz kan basıncı gibi diğer etkiler ve tepkilerin abartılması, kas sertliği, koordinasyon eksikliği ve/veya mide-bağırsak belirtileri (örneğin; bulantı, kusma, ishal) ortaya çıkabilir.
 • Parkinson hastalığı için kullanılan ilaçlar (levodopa, amantadin veya orfenadrin gibi),
 • Sara (epilepsi) veya bazı zihinsel sağlık sorunları için kullanılan ilaçlar (karbamazepin, fenitoin, valproat),
 • Kanser tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (siklofosfamid veya ifosfamid gibi),
 • Başlıca inme veya kalp hastalıklarında kullanılan tiklopidin veya klopidogrel,
 • Başlıca yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan (metoprolol gibi),
 • Kalp ritmi düzensizlikleri nedeniyle kullanılan bazı ilaçlar (propafanon, flekainit gibi),
 • Sigarayı bırakmaya yardımcı olması için kullanılan nikotin bandı,
 • HIV enfeksiyonu tedavisinde kullanılan ritonavir ya da efavirenz.
   

Eğer bu ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız, ZYBAN kullanmadan önce doktorunuzla konuşunuz. Doktorunuz, ZYBAN kullanımının sizin için yararlarını ve risklerini değerlendirecektir ve gerekirse aldığınız diğer ilacın dozunda değişiklik yapılmasına karar verebilir.

ZYBAN aşağıdaki durumlarda diğer ilaçların etkisini azaltabilir:

 • Meme kanseri için tamoksifen kullanıyorsanız.
  Bu durum sizin için geçerliyse doktorunuzla konuşunuz. Sigarayı bırakma tedavinizde değişiklik yapılması gerekebilir.
 • Kalbiniz için digoksin kullanıyorsanız.
  Bu durum sizin için geçerliyse doktorunuzla konuşunuz. Doktorunuz digoksin dozunun ayarlanmasını gerekli görebilir.
   

Sigara içmeyi bıraktığınızda bazı ilaçların dozunun azaltılması gerebilir:

Sigara içtiğinizde vücudunuzda emilen kimyasallar bazı ilaçların daha az etkili olmasına sebep olabilir. Sigara içmeyi bıraktığınızda bu ilaçların dozunun azaltılması gerekebilir; aksi halde yan etkilere maruz kalabilirsiniz.

Herhangi bir başka ilaç kullanıyorsanız, yan etki olabileceğini düşündüğünüz yeni bir belirti hissederseniz doktorunuzla konuşunuz.

İdrar testleri üzerindeki etki:

ZYBAN, başka ilaçların tespitinde kullanılan bazı idrar testleri ile etkileşime girebilir. Eğer idrar testi yaptırmanız gerekiyorsa, doktorunuza ya da laboratuvar görevlisine ZYBAN kullandığınızı söyleyiniz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir