ZOLTEM 8 MG 6 FILM TABLET

ZOLTEM 8 MG 6 FILM TABLET Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

ZOLTEM 8 MG 6 FILM TABLET Hakkında Kısa Bilgi

BARKOD8699540091412
ETKİN MADDEONDANSETRON HCL
FİRMA ADINOBEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.
REÇETENORMAL RECETE
İTHAL-İMALİMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİISKONTODAN MUAF DEGIL
BİRİM / CİNSİMG
AMBALAJ MİKTARI6
ATC KODUA04AA01
NFC KODUA17572
SGK EŞDEĞER KODUE179D
SGK ETKİN MADDE KODUSGKFHM

ZOLTEM 8 MG 6 FILM TABLET ATC Sınıflandırması

A – SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA
A04 – BULANTI VE KUSMA ÖNLEYİCİLER
A04A – BULANTI VE KUSMA ÖNLEYİCİLER
A04AA – SEROTONİN (5HT3) ANTAGONİSTLERİ
A04AA01 – ONDANSETRON,ONDANSETRON HİDROKLORÜR DİHİDRAT

ZOLTEM 8 MG 6 FILM TABLET isimli ilacın kısa özeti

PANOCER 40 mg enterik kaplı tablet Ağızdan alınır.

 • Etkin madde: Her bir tablet 40 mg pantoprazole eşdeğer 45.228 mg pantoprazol sodyum seskihidrat içerir.
 • Yardımcı maddeler: Susuz sodyum karbonat, mannitol (E421), sukroz, talk, kalsiyum stearat, kolloidal silikon dioksit, hidroksipropil metilselüloz, trietil sitrat, metakrilik asit-etil akrilat ko-polimer, titanyum dioksit, polietilen glikol 400, kırmızı demir oksit, siyah demir oksit

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1.PANOCER nedir ve ne için kullanılır?
2.PANOCER’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3.PANOCER nasıl kullanılır?
4.Olası yan etkiler nelerdir?
5.PANOCER’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

ZOLTEM 8 MG 6 FILM TABLET nedir ve ne için kullanılır?

1. PANOCER nedir ve ne için kullanılır?

 • PANOCER, ilaçların midede çözülmesini engelleyen özel bir madde ile kaplı (enterik kaplı) tabletler şeklinde kullanıma sunulmuştur. Her bir tabletin içinde etkin madde olarak 40 mg pantoprazol (pantoprazol sodyum seskihidrat olarak) bulunmaktadır.
 • PANOCER’in etkin maddesi olan pantoprazol, “proton pompası inhibitörü” olarak isimlendirilen bir ilaç grubuna dahildir. Etkisini midenizde üretilen asit miktarını azaltarak gösterir. Midenin ve bağırsakların asitle ilişkili rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılır.
 • PANOCER, kutuda 14 ve 28 tabletlik blisterler içinde piyasaya sunulmaktadır. Blisterin içindeki tabletler kirli pembe renkli, bikonveks, oval şekillidir.

PANOCER;

12 yaşın üzerindeki çocuklarda ve erişkinlerde:

 • Gastro-özofajial reflü hastalığında (GÖRH: mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçması hastalığı)

Erişkinlerde:

 • Helicobacter pylori (H. pylori) isimli bir bakterinin neden olduğu duodenal (oniki parmak bağırsağı) ve gastrik (mide) ülserlerde bu bakterinin yok edilmesi ve böylece bu ülserlerin tekrarını önlemek amacıyla, uygun iki antibiyotikle birlikte,
 • Peptik ülser tedavisinde (duodenal ülser ve gastrik ülser),
 • Zollinger Ellison Sendromu (midede aşırı asit oluşmasına neden olan hormon üreten pankreastaki tümörler) ve aşırı derecede mide asidi salgılanmasına yol açan diğer durumların tedavisinde kullanılmaktadır.

ZOLTEM 8 MG 6 FILM TABLET’yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. PANOCER’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

PANOCER’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

 • Pantoprazol etkin maddesine veya PANOCER’in bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden birine, benzimidazollere (mantar hastalıkları için kullanılan ilaçlar) karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) var ise,
 • Proton pompası inhibitörü içeren diğer ilaçlara alerjiniz var ise, PANOCER’i kullanmayınız.

PANOCER’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

Eğer;

 • Ağır karaciğer bozukluğunuz varsa, karaciğeriniz ile ilgili herhangi bir probleminiz olduysa, doktorunuza bildiriniz. PANOCER ile tedavi sırasında, özellikle de uzun süreli kullanımda, doktorunuz karaciğer enzimlerinizi düzenli olarak kontrol edecektir. Karaciğer enzimlerinin yükselmesi durumunda PANOCER kullanımı kesilmelidir.
 • Vücudunuzdaki B12 vitamini depoları azalmış ya da B12 vitamini eksikliği açısından risk faktörleri taşıyorsanız dikkatli olmalısınız. Pantoprazol, tüm diğer mide asidi azaltıcı ilaçlar gibi, B12 vitamini emilimini azaltabilir.
 • Atazanavir (HIV enfeksiyonunun tedavisi için) gibi HIV proteaz inhibitörlerini pantoprazol ile aynı zamanda kullanıyorsanız, tavsiye için doktorunuza danışınız.
 • Pantoprazol gibi bir proton pompası inhibitörünün, özellikle de bir yıldan uzun süreli kullanılması kalça, bilek veya omurga kırığı riskinizi artırabilir. Kemik erimeniz (osteoporoz) varsa veya kortikosteroid (osteoporoz riskini artırabilmektedir) kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz.
 • Üç aydan uzun süredir PANOCER kullanıyorsanız, kanınızdaki magnezyum düzeyleri düşebilir. Düşük magnezyum düzeyleri yorgunluk, istemsiz kas kasılmaları, oryantasyon bozukluğu, konvülziyonla (sarsılmalar), baş dönmesi, artan kalp hızı ile kendini gösterebilir. Bu semptomlardan herhangi birini yaşarsanız, lütfen derhal doktorunuza söyleyiniz. Düşük magnezyum düzeyleri ayrıca kanınızdaki potasyum veya kalsiyum düzeylerinde bir azalmaya yol açabilir. Doktorunuz magnezyum düzeylerinizi izlemek üzere düzenli kan testleri yapılmasına karar verebilir.
 • Tedavi sırasında alkol kullanımından kaçınılması gerekmektedir.
 • Mide asidini azaltan, PANOCER’e benzer bir ilaç ile tedavi sonrasında deri reaksiyonu geçirmişseniz,
 • Derinizde, özellikle güneşe maruz kalan bölgelerde döküntü görülürse, PANOCER ile tedavinizin durdurulması gerekebileceğinden en kısa zamanda doktorunuza söyleyiniz. Eklemlerinizde ağrı gibi başka rahatsızlıklarınız varsa bunlardan da bahsetmeyi unutmayınız.
 • Nöroendokrin tümör tanı testleri yaptırıyorsanız doktorunuza söyleyiniz, çünkü tüm proton pompası inhibitörleri gibi PANOCER bu testlerin sonucunu etkileyebilir.
 • Tüm proton pompası inhibitörleri gibi PANOCER üst mide-bağırsak yolunda, normalde de var olan bazı bakterilerin sayısını ve dolayısıyla enfeksiyon riskini (Salmonellla ve Campylobacter veya C difficile) az da olsa arttırabilir.
 • Non-steroidal anti-inflamatuar (steroid yapısında olmayan ağrı kesici, enflamasyon önleyici) ilaçların (NSAİİ) tetiklediği ülserleri önlemek amacıyla kullanılıyorsa, PANOCER kullanımı, sürekli NSAİİ ilaç kullanımına ihtiyaç duyan, mide-bağırsak sisteminde istenmeyen olay gelişme riski yüksek olan (örn. 65 yaş üstü, ülser veya mide kanaması geçmişi olan) hastalarla sınırlı olmalıdır.
 • Spesifik bir kan testi (Kromogranin A) yaptıracaksınız,

Aşağıdakilerden birini fark ederseniz DERHAL doktorunuza başvurunuz:

–        Beklenmeyen kilo kaybı,

–        Kusma, özellikle tekrarlıyorsa,

–        Kanlı kusma; kusmuğunuzda koyu kahve telvesi gibi görünür

– Dışkıda kan görülmesi; görünüşü siyah veya katran gibi olabilir

–        Yutma zorluğu veya yutarken ağrı duyma,

– Solgun görünme ve kendini güçsüz hissetme (anemi/kansızlık)

–        Göğüs ağrısı

–        Mide ağrısı

–        Ağır ve sürekli ishal durumlarında

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız.

PANOCER ile tedavi, kanserle ilişkili belirtileri baskılayabilir ve sonuçta teşhisi geciktirebilir. Bu nedenle PANOCER tedavisinden önce, doktorunuz kanser hastası olmadığınızdan emin olmak için size bazı testler yapabilir. Eğer tedaviniz sırasında semptomlarınız devam ederse, başka incelemeler gerekebilir.

1 yıldan uzun süredir PANOCER kullanıyorsanız doktorunuz muhtemelen sizi düzenli gözlem altında tutacaktır. Yeni ve olağandışı belirtiler görürseniz doktorunuza gittiğinizde bunları mutlaka söyleyiniz.

PANOCER’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

PANOCER yemekten 1 saat önce, çiğnemeden veya kırmadan ve bir miktar su ile bütün olarak yutunuz.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Pantoprazolün hamilelerde kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir. Eğer hamileyseniz veya hamile olduğunuzu düşünüyorsanız, ancak doktorunuz, ilacın sizin için öngörülen yararının, henüz doğmamış bebeğinize olası zararından fazla olduğunu düşünüyor ise pantoprazolü kullanmalısınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Pantoprazolün anne sütüne geçtiği bildirilmiştir. Emziren annelerde ancak ilacın anneye yararının, bebeğe olan zararından fazla ise ilaç kullanılmalıdır.

Araç ve makine kullanımı

PANOCER’in araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde etkisi yoktur veya ihmal edilebilir düzeydedir.

Baş dönmesi ve görme bozuklukları gibi durumlar yaşıyorsanız, araç veya makine kullanmayınız.

PANOCER’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

PANOCER, 16 mg sukroz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Bu tıbbi ürünün günlük maksimum dozu olan 4 tablet, toplam 27.2 mg sodyum içerir. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

PANOCER diğer ilaçların etkililiğini bozabilir, bu nedenle aşağıdaki ilaçları alıyorsanız doktorunuza söyleyiniz;

 • Pantoprazol, emilimi midedeki asit düzeyine (pH’ya) bağlı olan, ketokonazol, itrakonazol ve posakonazol gibi mantar enfeksiyonlarını önlemeye yönelik ilaçların, ya da erlotinib gibi bazı kanser ilaçlarının emilimini azaltarak etkisini zayıflatabilir.
 • Kan kalınlaşması veya incelmesini etkileyen varfarin ve fenprokumon kullanıyorsanız daha fazla kontrole ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Atazanavir gibi HIV (AIDS) enfeksiyonu tedavisinde kullanılan ilaçlar,
 • Metotreksat (romatoid artrit, sedef hastalığı ve kanser tedavisinde kullanılır) – eğer metotreksat alıyorsanız pantoprazol kandaki metotreksat düzeyini arttırabileceğinden, doktorunuz PANOCER tedavisini geçici olarak durdurabilir,
 • Fluvoksamin (depresyon ve diğer psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılan)- kullanıyorsanız doktorunuz pantoprazol dozunu azaltabilir,
 • Rifampisin (enfeksiyonların tedavisinde kullanılır),
 • Sarı kantaron (Hypericum perforatum) (hafif depresyonun tedavisinde kullanılır).

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir