ZEDPREX 20 MG 16 KAPSUL

ZEDPREX 20 MG 16 KAPSUL Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

KAMU FİYATI38,82 TL
KAMU ÖDENEN23,78 TL
KAMU İSKONTOSU0.00%
BARKOD8699587151841
ETKİN MADDEFLUOKSETIN HCL
FİRMA ADIADEKA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
REÇETENORMAL RECETE
İTHAL-İMALİMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİFIYAT KORUMALI OLUP, DEPOCU FIYATI 21,71 TL VE ALTINDA OLANLAR
BİRİM / CİNSİMG
AMBALAJ MİKTARI16
ATC KODUN06AB03
NFC KODUA08576
SGK EŞDEĞER KODUE023A
SGK ETKİN MADDE KODUSGKF2A
SAKLAMA KOŞULLARIIşıktan Korunması Gereken İlaç
ÖZEL BİLGİLERTİTCK Endikasyon Dışı Ek Onay Alınmadan Kullanılabilecek İlaç

ATC Sınıflandırması

N – SİNİR SİSTEMİ
N06 – PSİKOANALEPTİKLER
N06A – ANTİDEPRESANLAR
N06AB – SELEKTİF SEROTONİN GERİALIM İNHİBİTÖRLERİ
N06AB03 – FLUOKSETİN

İlacın kısa özeti

Zedprex 20 Mg Kapsül

Zedprex kapsül, 16 kapsül, 24 kapsül veya 30 kapsüllük blisterlerde karton kutuda sunulmaktadır.
Ağızdan alınır.

Etkin madde: Fluoksetin hidroklorür. Her kapsül 20 mg fluoksetine eşdeğer miktarda 22,36 mg fluoksetin hidroklorür içerir.
Yardımcı maddeler: Akışkanlaştırılmış mısır nişastası, 350 cSt silikon yağı, patent mavi V, sarı demir oksit, titanyum dioksit, jelatin (sığır jelatini). 

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız. 

Bu Kullanma Talimatında:

1. Zedprex nedir ve ne için kullanılır?
2. Zedprex kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. Zedprex nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. Zedprex’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. Zedprex nedir ve ne için kullanılır?

Zedprex seçici serotonin geri alım inhibitörü (SSRI) antidepresanlar olarak bilinen ilaç grubuna dahildir.

Bu ilaç yetişkinlerde aşağıdakilerden herhangi birisini tedavi etmek için kullanılır:

 • Majör depresyon
 • Takıntı hastalığı (obsesif kompulsif bozukluk = OKB olarak da tanınır)
 • Aşırı yeme ve ardından kusarak çıkartma (bulimia nervoza)
 • Adet öncesi gerginlik (pre-menstrüel disforik bozukluk)

Zedprex nasıl etki eder?

Herkesin beyninde serotonin olarak adlandırılan bir madde bulunur. Depresyonda olan ya da obsesif kompulsif bozukluğu olan ya da yeme bozukluğu (bulimia nervoza) olan kişiler diğer insanlara göre daha düşük seviyede serotonine sahiptirler. Zedprex ve diğer serotonin geri alım inhibitörlerinin nasıl etki ettikleri tam anlaşılmamakla birlikte bunlar beyinde azalmış olan serotonin seviyesini artırarak etki gösterirler. Bu durumların tedavisi daha iyi olabilmeniz için önemlidir. Eğer tedavi edilmezse, durumunuz düzelmez, daha ciddi ve tedavisi zor bir hale gelebilir.

Semptomlardan kurtulduğunuza emin olabilmeniz için birkaç hafta ya da birkaç ay boyunca tedavi edilmeniz gerekebilir.

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. Zedprex’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Zedprex’i a şağıdaki durumlarda kullanmayınız:

 • Fluoksetine ya da bu ilacın diğer bileşenlerinden herhangi birine karşı alerjiniz varsa. Döküntü ya da başka alerjik reaksiyonlar (kaşıntı, yüzde ya da dudaklarda şişme ya da nefes darlığı gibi) gelişirse, ilacınızı almayı hemen kesiniz ve derhal doktorunuza bildiriniz.
 • Geri dönüşümsüz, seçici olmayan monoamin oksidaz inhibitörleri (MAOİ), olarak bilinen ilaçlar kullanıyorsanız, ciddi, hatta ölümcül reaksiyonlar ortaya çıkabilir (örn. depresyon tedavisi için iproniazid kullanımı). 

Geri dönüşümsüz, seçici olmayan MAOİ tedavisi alıyorsanız Zedprex tedavisi ilaç kesildikten en az 2 hafta sonra başlatılmalıdır.

Zedprex almayı bıraktıktan sonra en az beş hafta geri dönüşümsüz, seçici olmayan MAOİ’lerinden hiçbirini almayınız. Eğer Zedprex uzun bir dönem kullanılmak üzere ve/veya yüksek bir dozda reçetelendi ise, doktorunuz bu arayı uzatmayı düşünmelidir.

 • Kalp atımınızın çok yavaşlaması ile ilgili artmış bir risk olduğundan metoprolol (kalp yetmezliği tedavisi için) kullanıyorsanız.
 • Eğer tiyoridazin içeren ilaçlar kullanıyorsanız. Zedprex’i bıraktıktan sonra 5 gün boyunca tiyoridazin içeren ilaçları almayınız. Tiyoridazin içeren ilaçlar Zedprex ile birlikte kullanıldığında ciddi kalp ritim problemlerine neden olarak ani ölümlere yol açar.
 • Antipsikotik etkili pimozid içeren ilaçlar kullanıyorsanız. 

Zedprex’i aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız:

Antidepresan ilaçların çocuklar ve 24 yaşına kadar olan gençlerdeki kullanımlarının, intihar düşünce ya da davranışlarını artırma olasılığı bulunmaktadır. Bu nedenle özellikle tedavinin başlangıcı ve ilk aylarda, ilaç dozunun artırılma/azaltılma ya da kesilme dönemlerinde hastanın gösterebileceği huzursuzluk, aşırı hareketlilik gibi beklenmedik davranış değişiklikleri ya da intihar olasılığı gibi nedenlerle hastanın gerek ailesi gerekse tedavi edicilerce yakinen izlenmesi gereklidir. 18 yaşın altındaki ergenlerde ve çocuklarda Zedprex kullanımı önerilmez. 
 • Sara hastalığınız (epilepsiniz) varsa ya da geçmişte nöbet geçirdiyseniz, nöbet geçiriyorsanız ya da nöbet sıklığında artış varsa derhal doktorunuza bildiriniz; Zedprex kullanımının kesilmesi gerekebilir;
 • Elektrokonvülsif tedavi görüyorsanız;
 • Daha önce aşırı iyi hissetme ve hareketlilik hali (mani) geçirdiyseniz; manik atak geçiriyorsanız derhal doktorunuza bildiriniz; Zedprex kullanımının kesilmesi gerekebilir;
 • Şeker hastalığınız (diyabetiniz) varsa (doktorunuzun insülinin ya da diğer antidiyabetik tedavinin dozunu ayarlaması gerekebilir);
 • Karaciğerle ilgili sorunlarınız varsa (doktorunuzun ilacın dozunu ayarlaması gerekebilir);
 • Kalple ilgili sorunlarınız varsa;
 • İstirahat halinde düşük kalp atım hızı ve/veya uzamış ağır ishal ve kusma sonucunda tuz kaybı olduğunu biliyorsanız veya idrar söktürücü (diüretik) ilaç kullanıyorsanız;
 • Göz içi basıncının artması (glokom) varsa;
 • İdrar söktürücü (diüretik) alıyorsanız, özellikle de yaşlıysanız;
 • Kanama bozukluğu öykünüz varsa ya da morluklar veya olağandışı kanamalar ortaya çıkıyorsa;
 • Kan sulandırıcı ilaçlar kullanıyorsanız (Bkz. ‘Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı’);
 • Tamoksifen (meme kanseri tedavisinde kullanılır) kullanıyorsanız (bkz. ‘Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı’).
 • Kendinizi huzursuz hissediyorsanız ve yerinde duramama ya da oturamama gibi aşırı hareketli bir durumunuz var ise, akatizi adı verilen bir durum ortaya çıkmış olabilir; Zedprex dozunu artırmanız kendinizi daha kötü hissetmenize neden olabilir.
 • Ateş, kaslarda sertlik ya da titreme (seyirme), zihinsel durumunuzda değişiklik (konfüzyon), aşırı hassasiyet ve aşırı huzursuzluk gibi değişiklikler varsa; serotonin sendromu ya da nöroleptik malign sendrom geçiriyor olabilirsiniz. Bu sendrom nadiren görülse de, yaşamı tehdit edebilecek durumlara neden olabilir, derhal doktorunuza bildiriniz, Zedprex kullanımının kesilmesi gerekebilir. 

İntihar düşüncesi ve depresyon ya da anksiyete bozukluğunuzun kötüleşmesi

Ruhsal çöküntü (depresyon) ve/veya kaygı (anksiyete) bozukluklarınız varsa kendinize zarar verme ya da intihar düşünceleriniz olabilir. Bu risk, antidepresanları ilk kullanmaya başladığınızda artabilir. Çünkü bu ilaçların etkisini göstermesi genellikle 2 hafta bazen daha uzun sürer.

Bu durumda aşağıdaki gibi düşünebilirsiniz:

 • Daha önce intihar ya da kendine zarar verme düşüncesi varsa
 • Genç yetişkinseniz. Klinik çalışmalardan elde edilen bilgiler antidepresanla tedavi edilmiş 25 yaşın altındaki psikiyatrik durumu olan yetişkinlerde intihar davranışında artma riskini göstermiştir. 

Eğer her an kendine zarar verme ya da intihar etme düşünceleriniz varsa doktorunuzla irtibata geçiniz ya da hemen hastaneye gidiniz.

Herhangi bir yakınınıza depresyonunuz ya da anksiyete bozukluğunuz olduğunuzu söylemeniz yararlı olabilir. Onlardan bu talimatı okumalarını isteyiniz. Depresyonunuzun ya da anksiyetenizin daha kötüye gittiğini ya da davranışlarınızdaki değişikliklerden endişe duyduklarını size söylemelerini isteyebilirsiniz.

18 yaşın altındaki hastalar bu sınıftaki ilaçları aldığında intihara teşebbüs, intihar düşünceleri ve muhalefet davranışlar (ağırlıklı olarak saldırganlık, karşı gelme ve öfke) gibi yan etkilerde artış riski bulunmaktadır. Zedprex’in büyüme, ergenlik, ruhsal, duygusal ve davranış gelişimi üzerine uzun süreli güvenlilik bilgisi sınırlıdır. Zedprex’in çocuklar ve ergenlerde kullanılması önerilmemektedir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Cinsel işlev bozukluğu

Zedprex gibi ilaçlar (SSRI’lar olarak da adlandırılan) cinsel işlev bozukluğu semptomların neden olabilir (bkz. Bölüm 4). Bazı durumlarda, bu semptomlar tedavi durdurulduktan sonra da devam etmiştir.

Zedprex’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Zedprex’i tercihinize göre yemekle birlikte ya da ayrı olarak alabilirsiniz.

Bu ilacı kullanırken alkol almaktan kaçınmalısınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileliğin ilk birkaç ayı boyunca anneleri fluoksetin kullanan bebeklerde kalbi etkileyen doğum kusurları riskinde artış olduğunu gösteren raporlar bulunmaktadır. Genel popülasyonda, bebeklerin %1’i kalp kusuru ile doğmaktadır. Bu oran anneleri fluoksetin kullanan bebeklerde %2’dir. Hamilelik sırasında potansiyel yarar potansiyel riskten ağır basmadıkça, bu tedavinin kullanılmaması tercih edilir. Bununla birlikte, hamilelik sırasında Zedprex kullanımına doktorunuzla görüştükten sonra dozunu azaltarak son verebilirsiniz. Ancak, doktorunuz durumunuza göre size Zedprex kullanmaya devam etmenizi de önerebilir.

Hamilelik sırasında özellikle hamileliğin son 3 ayında fluoksetin benzeri ilaçlar alındığında, bebeklerde hızlı solumaya ve mavimsi bir görünüm almasına yol açan yenidoğanda dirençli pulmoner hipertansiyon (PPHN) adı verilen ciddi durumun riskini artırabilir. Bu belirtiler bebek doğduktan sonraki ilk 24 saat içinde başlar. Eğer bebeğinizde böyle bir durum olursa derhal doktorunuza danışınız.

Hamilelik sırasında, özellikle gebeliğin son evresinde ya da doğumdan hemen önce kullanıldığında yenidoğan bebeklerde aşağıdaki etkiler rapor edildiğinden dikkatli olunmalıdır: uyaranlara karşı aşırı duyarlı olma durumu (iritabilite), titreme, kas zayıflığı, sürekli ağlama, emme ya da uyku sırasında sorunlar.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Fluoksetin anne sütüne geçer ve bebeklerde yan etkilere neden olabilir. Kesinlikle emzirmeniz gerekiyorsa doktorunuz fluoksetin dozunu azaltabilir.

Üreme

Teorik olarak, insanda üreme üzerine olumsuz bir etkisi henüz gözlenmemiştir.

Araç ve makine kullanımı

Zedprex gibi psikotropik ilaçlar, karar verme yeteneğinizi ya da uyumunuzu etkileyebilir.

Zedprex’in sizi nasıl etkilediğini anlamadan araç ya da makine kullanmayınız.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bu ilaç diğer bazı ilaçlar ile etkileşim gösterebilir.

Zedprex’i aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanmayınız:

 • bazı geri dönüşümsüz, seçici olmayan MAOİ’leri Zedprex; geri dönüşümsüz seçici olmayan MAOİ’leri (örneğin tranilsipromin) tedavisi kesildikten 2 hafta sonra başlatılmalıdır. Zedprex almayı bıraktıktan sonra en az beş hafta geri dönüşümsüz, seçici olmayan MAOİ’lerinden hiçbirini almayınız. Eğer Zedprex uzun bir dönem kullanılmak üzere ve/veya yüksek bir dozda verildiyse, doktorunuzun 5 haftadan daha uzun bu arayı uzatmayı düşünmesi gerekebilir.
 • metoprolol kalp yetmezliğinde kullanıldığında; kalp atımınızın çok yavaşlaması ile ilgili artmış bir risk vardır. 

Zedprex aşağıdaki ilaçlarla etkileşim gösterebilir:

 • tamoksifen (meme kanseri tedavisi için); Zedprex bu ilaçların kan düzeylerini değiştirebileceğinden ve tamoksifen etkisini azaltma ihtimaline neden olabileceğinden doktorunuz farklı antidepresan tedavisi reçete edebilir.
 • moklobemid, linezolid (bir antibiyotik) ve metiltiyoninyum klorür (metilen mavisi) gibi monoamin oksidaz inhibitörleri A (MAOİ-A): Ciddi, hatta ölümcül reaksiyon riskleri nedeniyle (serotonin sendromu olarak adlandırılır). Fluoksetin tedavisi geri dönüşümlü MAOİ tedavisi durdurulduktan sonraki gün başlatılabilir, ancak doktorunuz sizi daha dikkatli izlemek ve daha düşük dozda MAOİ-A ilaçlarını kullanmak isteyebilir.
 • mekitazin (alerji için); bu ilacın Zedprex ile birlikte kullanılması kalbin elektriksel aktivitesinde değişiklik riskini arttırabilir.
 • fenitoin (sara için kullanılır); Zedprex bu ilacın kandaki düzeylerini etkileyebileceğinden, birlikte kullanılacaksa daha dikkatli olunmalıdır.
 • lityum, selejilin, sarı kantaron (St. John’s Wort), tramadol (şiddetli ağrı tedavisi için), triptanlar (migren için) ve triptofan; Zedprex ile birlikte kullanıldığında hafif serotonin sendromu (ani, aşırı serotonin etkisi) riski artar. Zedprex lityum ile kombinasyon halinde kullanıldığında doktorunuz kontrol sıklığını artıracaktır.
 • kalp ritmini etkileyebilen ilaçlar ör. Sınıf IA ve III antiaritmikler, antipsikotikler (ör. fenotiyazin türevleri, pimozid, haloperidol), trisiklik antidepresanlar, bazı antimikrobiyal ajanlar (örneğin sparfloksasin, moksifloksasin, eritromisin iv, pentamidin) antimalaryal tedavi (sıtma tedavisi) özellikle halofantrin ya da bazı antihistaminikler (astemizol, mizolastin). Bu ilaçlardan bir veya daha fazlasının Zedprex ile birlikte kullanılması, kalbin elektriksel aktivitesinde değişiklik riskini arttırabilir.
 • anti-koagülanlar (varfarin gibi kan sulandırıcılar), non steroidal antienflamatuar ilaçlar (ağrı, ateş ve iltihaba etkili, ibuprofen ve diklofenak gibi) aspirin ve kanı sulandırabilen diğer ilaçlar (bazı zihinsel ve davranışsal bozukluklarda kullanılan klozapin gibi); Zedprex bu ilaçların kandaki etkisini değiştirebilir. Eğer Zedprex tedavisine varfarin kullanırken başlandıysa ya da durdurulduysa doktorunuzun bazı testler yaptırması dozunuzu ayarlaması ve sizi daha sık kontrol etmesi gerekecektir.
 • siproheptadin (alerjiler için); Zedprex’in etkisini azaltabileceğinden.
 • kandaki sodyum düzeylerini düşüren ilaçlar (idrarda artışa sebep olan ilaçlar, desmopresin, karbamazepin ve okskarbazepin gibi); bu ilaçlar Zedprex ile birlikte alındıklarında kandaki sodyum seviyelerinin çok düşük olması riskini arttırabileceklerinden.
 • trisiklik antidepresan gibi antidepresanlar, diğer selektif serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI’lar) veya bupropion, meflokin veya klorokin (sıtma tedavisi için), tramadol (şiddetli ağrı tedavisi için) veya fenotiyazin ya da butirofenon gibi antipsikotikler; Zedprex bu ilaçlarla birlikte alındığında nöbet riskini arttırabileceğinden.
 • flekainid, propafenon, nebivolol ya da enkainid (kalple ilgili sorunlar için), karbamazepin (sara için), atomoksetin ya da trisiklik antidepresanlar (örn. imipramin, desipramin ve amitriptilin) veya risperidon (şizofreni için); Zedprex bu ilaçların kandaki düzeylerini değiştirebileceğinden, doktorunuz bu ilaçların dozunu azaltabilir. 

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise veya kullanma ihtimaliniz varsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Nasıl kullanılır?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir