TUGENS 750 MG IM/IV ENJEKSIYON ICIN TOZ ICEREN 1 FLAKON

TUGENS 750 MG IM/IV ENJEKSIYON ICIN TOZ ICEREN 1 FLAKON Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

TUGENS 750 MG IM/IV ENJEKSIYON ICIN TOZ ICEREN 1 FLAKON Hakkında Kısa Bilgi

BARKOD8699526000049
ETKİN MADDESEFUROKSIM SODYUM
FİRMA ADIPHARMAVİSİON SAN. VE TİC. A.Ş.
REÇETENORMAL RECETE
İTHAL-İMALİMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİFIYAT KORUMALI OLUP, DEPOCU FIYATI 13,17 TL VE ALTINDA OLANLAR
BİRİM / CİNSİMG
AMBALAJ MİKTARI1
ATC KODUJ01DC02
NFC KODUA13854
SGK EŞDEĞER KODUE063A
SGK ETKİN MADDE KODUSGKFO9

TUGENS 750 MG IM/IV ENJEKSIYON ICIN TOZ ICEREN 1 FLAKON ATC Sınıflandırması

J – SİSTEMİK KULLANIM İÇİN ANTİENFEKTİF PREPARATLAR
J01 – SİSTEMİK KULLANIM İÇİN ANTİBAKTERİYELLER
J01D – DİĞER BETA LAKTAM ANTİBAKTERİYELLER
J01DC – İKİNCİ KUŞAK SEFALOSPORİNLER
J01DC02 – SEFUROKSİM

TUGENS 750 MG IM/IV ENJEKSIYON ICIN TOZ ICEREN 1 FLAKON isimli ilacın kısa özeti

İOPOLİMİD 370 mgI/ml ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ

Enjeksiyon yoluyla kullanılır.

Steril

 • Etkin madde: Her 1 ml sulu çözelti 768,86 mg iopromid içerir.
 • Yardımcı maddeler: Kalsiyum disodyum EDTA, trometamol, dilue hidroklorik asit (%10), enjeksiyonluk su içerir.
   

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
   

Bu Kullanma Talimatında

1. İOPOLİMİD nedir ve ne için kullanılır?
2. İOPOLİMİD’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. İOPOLİMİD nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. İOPOLİMİD’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

TUGENS 750 MG IM/IV ENJEKSIYON ICIN TOZ ICEREN 1 FLAKON nedir ve ne için kullanılır?

1. İOPOLİMİD NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?

 • İOPOLİMİD 370 mgI/ml enjeksiyonluk çözelti, 1 mililitrede 768,86 mg iopromid içerir.
 • İOPOLİMİD’in etkin maddesi olan iopromid, iyotlu X ışınına kontrast maddeler sınıfına aittir ve içerisinde bulunan iyot sayesinde röntgen ışınlarını zayıflatır.
 • İOPOLİMİD 370 mgI/ml enjeksiyonluk çözelti, 50, 100 ve 200 mililitrelik renksiz cam şişelerde bulunur. Şişenin içerisindeki çözelti berraktır ve parçacık içermez.
 • İOPOLİMİD, tanı amaçlı kullanılır. Çekilen filmlerde (Bilgisayarlı tomografide (BT), arteriyografi (atardamarların görüntülenmesi) ve venografide (toplardamarların görüntülenmesi), intravenöz/intraarteriyel dijital subtraksiyon anjiyografisinde (DSA) (toplardamar içi/atardamar içi DSA), intravenöz ürografide (toplardamar içi uygulama sonrası üriner sistem görüntülenmesi), ERKP’de (endoskopik retrogradkolanjiyopankreatografi (safra yolları ve pankreas görüntülenmesini sağlayan girişimsel bir yöntem)), artrografi (eklemlerin görüntülenmesi) ve diğer vücut boşluklarının tetkikinde) görüntüyü belirginleştirmek için kullanılır. İOPOLİMİD 370 özellikle anjiyokardiyografi (kalp ve büyük damarların görüntülenmesi) içindir.
   

İOPOLİMİD, intratekal (ilacı doğrudan merkezi sinir sistemine iletmek üzere, iğnenin omurilik çevresindeki bölgeye uygulanması şeklinde) kullanılmaz.

TUGENS 750 MG IM/IV ENJEKSIYON ICIN TOZ ICEREN 1 FLAKON’yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. İOPOLİMİD’İ KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

İOPOLİMİD’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

 • Intratekal (omurilik kanalı içine ilaç enjekte edilerek) kullanım,
 • Pediyatrik hastalarda uzun süreli açlık ya da kontrast madde enjeksiyonu öncesinde müshil kullanımı durumunda,
 • Bu tür ilaçlara alerjiniz varsa,
 • Etkin madde ya da ilacın diğer bileşenlerine karşı aşırı duyarlılığınız varsa.
   

İOPOLİMİD’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

 • Tiroid beziniz fazla çalışıyorsa,
 • Astım ya da diğer alerjik hastalık öykünüz varsa,
 • Aşırı duyarlılık reaksiyonu geliştirme eğiliminiz varsa,
 • Yaşlıysanız,
 • Beyin damarlarının sertleşmesi olan serebral arteriyoskleroz hastalığınız, akciğerlerdeki hava peteklerinin çeperlerinin hasara uğraması nedeniyle anormal olarak genişlemesi olan pulmoner amfizem hastalığınız varsa,
 • Böbrek ve karaciğer yetmezliğiniz varsa,
 • Kalp-damar hastalığınız varsa,
 • Sara (epilepsi) gibi beyni etkileyen hastalığınız ya da nöbet geçirme hikayeniz varsa,
 • Kemik iliği hastalığı olan multipl miyelom ya da antikor üretimi yapan hücrelerin artması olan paraproteinemi hastalığınız varsa,
 • Tekrarlayan ve/veya yüksek dozlarda İOPOLİMİD gibi bir kontrast madde aldıysanız,
 • Şeker hastası iseniz,
 • Böbrek üstü bezinizde tümör varsa,
 • Bağışıklık sistemi hastalığınız varsa,
 • Miyastenia gravis adı verilen kas hastalığınız varsa,
 • Alkol bağımlısı iseniz,
 • Damarlarınızda pıhtılaşma problemi varsa,
 • Huzursuzluk, endişe ya da kaygı probleminiz varsa,
 • Geçmişte herhangi bir kontrast maddeye reaksiyon gösterdiyseniz,
   

İOPOLİMİD uygulanacak hastalarda yeterli hidrasyonun (sıvı takviyesi) sağlandığından emin olunmalıdır. Bu özellikle kemik iliği kanseri olan multipl miyelomlu, şeker hastalığı olan, normalden çok ya da az idrara çıkan, kanda ürik asit yüksekliği olan hastalar için olduğu gibi, yeni doğanlar, süt çocukları, küçük çocuklar ve yaşlı hastalar için de geçerlidir.

İOPOLİMİD miyelografide (omurilikteki özel yapıların görüntülenmesinde kullanılan bir tetkik) kullanılmamalıdır.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

İOPOLİMİD’in yiyecek ve içecekle kullanılması

Eğer karın, böbrek veya mesanenizin inceleneceği bir işlem yapılacaksa, incelemeden önceki iki gün sizden gaz yapacak yiyeceklerden uzak durmanız istenebilir.

Bu yiyecekler:

 • bezelye, fasulye, mercimek, salatalar, meyva
 • siyah ve taze ekmek
 • her türlü pişmemiş sebze
   

Vücudunuzdaki su miktarı ve tuz dengesi ile ilgili herhangi bir bozukluk varsa, bu durum tetkik öncesinde düzeltilebilir.

Özellikle aşağıdaki rahatsızlıklardan birine sahipseniz, araştırma öncesi normal aldığınız sıvı miktarını azaltmayınız.

 • multipl miyelom (kemik iliği hastalığı),
 • şeker hastalığı,
 • poliüri (çok miktarda açık renk idrar üretmek),
 • oligüri (az miktarda idrar üretmek),
 • gut (damla hastalığı-eklemlerde kızarıklık, hassasiyet, sıcaklık, ve şişlik yakınmaları ile ortaya çıkan tekrarlayıcı iltihabi hastalık)
   

Ayrıca, bebeklerde, küçük çocuklarda ya da genel sağlık durumu kötü olanlarda sıvı alımı azaltılmamalıdır..

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Gebelikte X ışınlı tetkiklerden kaçınılmalıdır. Gebe kadınlarda yeterli ve kontrollü çalışmalar yapılmamıştır. Non-iyonik (iyonik olmayan) kontrast maddelerin gebelerdeki kullanımının güvenli olduğuna dair yeterli veriler mevcut değildir. Mümkün olduğunca gebelikte radyasyondan kaçınılmalıdır ve kontrast madde olsun veya olmasın X-ışınlı tetkikin yararları olası risklere karşı özenle tartılmalıdır..

İOPOLİMİD gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirilen bebeklerde İOPOLİMİD’in güvenliliği araştırılmamıştır ancak İOPOLİMİD anne sütüne çok az miktarda geçebilir.

Araç ve makine kullanımı

Bilinmemektedir.. Ancak reaksiyon riski nedeniyle, son enjeksiyondan sonraki 1 saat içerisinde araç ya da makine kullanımı önerilmemektedir.

İOPOLİMİD’in içeriğinde bulunan yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün her 1 ml’lik dozunda 1mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder. Yani aslında sodyum içermez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanım

Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında İOPOLİMİD’in ya da kullanılan diğer ilacın etkisi değişebilir. Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:

 • Şeker hastalığında kullanılan biguanid grubu ilaçlar (metformin)
 • Depresyon ve psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar
 • Tansiyon düşürücü olarak kullanılan beta blokerler
 • Bağışıklık sistemini baskılamak için kullanılan interlökin-2
 • Tiroid hastalığı teşhis ve tedavisinde kullanılan tirotropik radyoizotoplar
   

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir