TRUJEL %5 JEL

TRUJEL %5 JEL
TRUJEL %5 JEL

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

BARKOD8680080340689
ETKİN MADDEDIKLOFENAK
FİRMA ADIWORLD MEDICINE İLAÇLARI LTD. ŞTİ.
REÇETENORMAL RECETE
İTHAL-İMALİMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİFIYAT KORUMALI OLUP, DEPOCU FIYATI 21,71 TL VE ALTINDA OLANLAR
BİRİM / CİNSİG
AMBALAJ MİKTARI45
ATC KODUM02AA15
NFC KODUMVA
SGK EŞDEĞER KODUE014L
SGK ETKİN MADDE KODUSGKEXT

ATC Sınıflandırması

M – KAS-İSKELET SİSTEMİ
M02 – KAS VE EKLEM İÇİN TOPİKAL ÜRÜNLER
M02A – KAS VE EKLEM İÇİN TOPİKAL ÜRÜNLER
M02AA – STEROİD OLMAYAN TOPİKAL ANTİENFLAMATUVAR PREPARATLAR
M02AA15 – DİKLOFENAK

İlacın Kısa Özeti

Trujel %5 jel

Trujel, diklofenak sodyum içeren 45 g’lık tüpler ile kullanıma sunulmaktadır.
Cilt üzerine uygulanır.

Etkin madde: Her 1 g jel 50 mg Diklofenak sodyum içerir.
Yardımcı maddeler: Hidroksietilselüloz, propilen glikol, etanol (% 96), metil parahidroksibenzoat ve saf su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

  1. Trujel nedir ve ne için kullanılır?
  2. Trujel’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
  3. Trujel nasıl kullanılır?
  4. Olası yan etkiler nelerdir?
  5. Trujel’in saklanması
    Başlıkları yer almaktadır

Nedir ve ne için kullanılır?

1. Trujel nedir ve ne için kullanılır?

Trujel etkin madde olarak diklofenak sodyum içeren, jel formunda bir ilaçtır.

Trujel topikal kullanılan non-streoidal antiinflamatuvar preparatları olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir.

Trujel, aşağıdaki hastalıkların bölgesel tedavisinde ağrı kesici ve iltihap önleyici olarak etkilidir;
• Eklem kireçlenmesi ve eklem iltihaplanması gibi bölgesel romatizmal hastalıklar,
• Burkulma, ezilme, incinme gibi kazalar ya da spor yaralanmalarının neden olduğu ağrı iltihaplanma ve şişmeler,
• Ağrı, iltihaplanma ve kas gerginliği ile kendini gösteren kas iskelet sistemi hastalıkları

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. Trujel’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Trujel’i aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:
Eğer:
• Diklofenak’a veya Trujel’in bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı (yardımcı maddeler listesine bakınız) alerjiniz var ise
• Asetilsalisilik asit (ağrı kesici bir ilaç) veya ibuprofen gibi diğer non-steroidal antiinflamatuvar ilaçlar (steroid yapıda [hormon yapısında] olmayan iltihap giderici ilaçlar) ile hırıltı ya da kısa nefes alma (astım atağı), sıvı kabarcıklı deri döküntüsü ya da kurdeşen veya burun akıntısı gibi şikâyetleriniz oluyorsa
• Hamileyseniz (özellikle son 3 aylık dönemde) kullanmayınız.
• Trujel’i açık yaralara ya da hasar görmüş, döküntülü ve egzamalı cilt üzerine uygulamayınız.
• Emziren annelerde meme bölgesine uygulanmamalıdır.
• 14 yaşın altındaki hastalarda kullanılmamalıdır.

Trujel’i aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız:
Eğer:
• Geniş alanlara uygulanacaksa veya uzun süreli tedavi amacıyla kullanacaksanız
• Yaşlıysanız
• Astımınız veya alerjik hastalığınız varsa ya da daha önceden bu hastalıkları geçirdiyseniz
• Mide, barsak ve yemek borusunda ülseriniz (peptik ülser), karaciğer veya böbrek yetmezliğiniz, kanama eğiliminiz ya da iltihaplı bağırsak hastalığınız varsa Trujel’i çok dikkatli kullanınız.
• Trujel yalnızca harici kullanım içindir. Ağız içine uygulamayınız. Yutmayınız.
• Trujel’in gözle temasından kaçınınız. Gözle teması durumunda gözünüzü temiz suyla yıkayınız. Rahatsızlık devam ederse doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.
Trujel’i sadece zedelenmemiş ve sağlıklı deri üzerine uygulayınız (açık yaralara sürülmemelidir).
Işığa duyarlılık nedeniyle ortaya çıkabilecek etkileri azaltmak için aşırı güneş ışığına maruz kalmayınız.
Yan etkilerin artışına neden olabileceğinden Trujel ve steroid yapıda (hormon yapısında) olmayan iltihap giderici ilaçlar (örn; ibuprofen, ketoprofen, naproksen) ile birlikte kullanılacaksa dikkatli olunmalıdır.
Cildinizde döküntüler gözlenmeye başlarsa Trujel tedavisini sonlandırınız.
Trujel’i kapatıcı olmayan bandajlarla kullanabilirsiniz; ancak hava geçirmeyen kapatıcı bandajlar ile kullanılmamalıdır.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Trujel’in yiyecek ve içecek ile kullanılması
Trujel’in uygulama yöntemi açısından yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Trujel’i özellikle hamileliğinizin son 3 ayında kullanmayınız. Hamileliğinizin diğer dönemlerinde ise kesinlikle gerekli olmadıkça kullanmayınız.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Trujel’i kesinlikle gerekli olmadıkça emzirme döneminde kullanmayınız. Doktorunuz tarafından kullanılması gerekli görüldüğünde geniş alanlara uygulamayınız, uzun süreli kullanmayınız ve göğüs üzerine uygulamayınız.

Araç ve makine kullanımı
Trujel’in araç ve makine kullanma yeteneğiniz üzerinde etkisi yoktur.
Trujel’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
Trujel propilen glikol içerdiğinden ciltte tahrişe neden olabilir.
Trujel içeriğinde metil parahidroksibenzoat içermektedir. Bu durum alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Nasıl kullanılır?

3. Trujel nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar
Yetişkinler ve 14 yaş ve üzerindeki ergenler (adolesanlar):
Trujel’i günde 3-4 defa derinin etkilenen bölgesine yavaşça ovmak suretiyle uygulayınız.
Gerekli olan miktar ağrılı yerin genişliğine bağlıdır. Örneğin: 0,4 – 0,8 gram Trujel yaklaşık olarak 400-800 cm2’lik bir alanı (ortalama bir ila iki karışlık alan) tedavi etmek için yeterlidir.
Trujel’i doktor tavsiyesi haricinde kas ve eklem ağrılarında (incinme, burkulma, ezilme gibi) ya da tendonitte 2 hafta, artrit ağrısında 3 haftadan uzun süreli kullanmayınız. 3. günün sonunda ağrı ve şişlik durumunda bir gelişme olmazsa ya da daha kötüye giderse doktorunuza danışınız.
7. günden sonra kullanmaya devam edip etmeyeceğinizi doktorunuza danışınız.

Uygulama yolu ve metodu
Derinin ağrıyan ya da şişen bölgesine yavaşça ovmak suretiyle uygulayınız. Ovma sırasında hafif serinletici bir etki hissedebilirsiniz. Uygulamadan sonra ellerinizi yıkayınız (tedavi edilen bölge elleriniz değilse).

Değişik yaş grupları:
Çocuklarda kullanım
Trujel’in çocuklarda ve 14 yaşın altındaki ergenlerde kullanımı önerilmemektedir.
Yaşlılarda kullanım
Yaşlılarda Trujel’in yetişkin dozları kullanılabilir.

Özel kullanım durumları
Böbrek/Karaciğer yetmezliği
Böbrek veya karaciğer yetmezliğiniz varsa Trujel kullanmadan önce doktorunuza danışınız.
Eğer Trujel’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Trujel kullandıysanız:
Trujelden kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Trujel’i kullanmayı unutursanız:
Eğer Trujel’in bir dozunu uygulamayı unutursanız, hatırladığınız anda dozu uygulayınız ve bir sonraki dozu normal kullanma zamanında uygulayınız.
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Yan etkileri nelerdir?

4. Trujel’in olası yan etkileri

Tüm ilaçlar gibi Trujel’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Trujel’i kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
• Ağız, yüz, dil ve boğazda şişme
• Sıvı kabarcıklı deri döküntüsü ya da kurdeşen
• Hırıltı ya da kısa nefes alma, ya da göğüste sıkışma hissi (astım)
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise sizin Trujel’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
• Cilt hastalığı (iltihaplanma, egzama)
• Döküntü
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:
• Işığa hassasiyet
• Kaşıntı
• Kızarıklık
Bunlar Trujel’in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması
Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Nasıl saklanmalı?

5. Trujel’in saklanması

Trujel’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra Trujel’i kullanmayınız.
Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Trujel’i kullanmayınız.
Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat Sahibi:
World Medicine İlaçları Ltd. Şti.
Bağcılar/İstanbul

Üretim Yeri:
World Medicine İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Bağcılar/İstanbul
Bu kullanma talimatı 01.11.2019 tarihinde onaylanmıştır

Kullanma Talimatı

TRUJEL %5 JEL Kullanma Talimatını görmek için tıklayın.

SGK Ödüyor mu?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir