TIORELAX 8 MG 20 TABLET

TIORELAX 8 MG 20 TABLET Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

BARKOD8699566016529
ETKİN MADDETIYOKOLSIKOZID
FİRMA ADISANTA FARMA İLAÇ SAN. A.Ş.
REÇETENORMAL RECETE
İTHAL-İMALİMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİISKONTODAN MUAF DEGIL
BİRİM / CİNSİMG
AMBALAJ MİKTARI20
ATC KODUM03BX05

ATC Sınıflandırması

M – KAS-İSKELET SİSTEMİ
M03 – KAS GEVŞETİCİLER
M03B – MERKEZİ ETKİLİ KAS GEVŞETİCİLER
M03BX – DİĞER MERKEZİ ETKİLİ AJANLAR
M03BX05 – TİOKOLŞİKOZİD

İlacın kısa özeti

CARDİOKET RETARD 20 mg TABLET

Ağızdan alınır.

 • Etkin madde: İsosorbid dinitrat 20 mg
 • Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat, talk, magnezyum stearat, polivinil asetat
   

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
   

Bu Kullanma Talimatında

1. CARDİOKET RETARD nedir ve ne için kullanılır?
2. CARDİOKET RETARD’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?
3. CARDİOKET RETARD nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. CARDİOKET RETARD’ın saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. CARDİOKET RETARD NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?

CARDİOKET RETARD, retard tablet formunda, isosorbid dinitrat adlı etken maddeyi içeren ve kalp hastalıklarında kullanılan damar genişleticiler (vazodilatörler) olarak bilinen bir ilaç grubuna dahildir.

CARDİOKET RETARD her bir retard tablette 20 mg isosorbid dinitrat içerir ve her kutuda 20 retard tablet vardır.

CARDİOKET RETARD, aşağıda belirtilen durumların tedavisinde kullanılır:

 • Koroner arter hastalığına bağlı olarak kalbin yeterli oksijen alamaması nedeniyle oluşan ani göğüs ağrılarının (angina pectoris) önlenmesinde,
 • Kalp yetersizliğinin şikayetlerinin tedavisinde glikozit (kalp yetmezliğinde kullanılır), diüretik (idrar söktürücü) ve arteryel vazodilatörlerle (damar genişleticiler) birlikte kullanılır.

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. CARDİOKET RETARD’I KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

CARDİOKET RETARD’ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

 • İsosorbid dinitrat, diğer nitro bileşikleri veya CARDİOKET RETARD bileşimindeki herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlılığınız varsa,
 • Ani (akut) dolaşım yetmezliğinde (şok, bayılma),
 • Kalpteki sebeplere bağlı dolaşım bozukluğu (Kardiyojenik şok) (uygun önlemlerle kalbin gevşeme döneminin sonunda yeterli basıncın sağlanamadığı takdirde)
 • Kalp kaslarının kalınlaşması ile seyreden tıkayıcı kalp kası hastalığı (hipertrofik obstrüktif kardiyomiyopati)
 • Kalbin dışındaki zarın iltihabı (Konstrüktif perikardit)
 • Kalbin dışındaki zarın içinde sıvı birikmesi (Kardiyak tamponad)
 • Şiddetli düşük tansiyon (hipotansiyon – büyük tansiyonun 90 mmHg’nın altında olması)
 • Damarlarda dolaşım sıvısının azalması (Hipovolemi),
 • Şiddetli kansızlık (anemi),
 • Kafatası içinde kanama (serebral hemoraji)
 • Kafa travması
 • Göz tansiyonu
 • Nitrat tedavisi sırasında erkeklerde sertleşme sorunlarında kullanılan fosfodiesteraz inhibitörleri (örneğin sildenafil, tadalafil, vardenafil) kullanılmamalıdır (bkz. Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı).
   

CARDİOKET RETARD’ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • Kalp krizi, sol kalp fonksiyonunda bozukluk (sol ventriküler yetmezlik) gibi düşük kalp dolum basınçları büyük tansiyonun 90 mm Hg’nin altına düşmesi gibi,
 • Kalpten çıkan damarlarda veya kalp kapaklarında darlık (aortik ve/veya mitral stenoz)
 • Kafa içi basıncın artmasıyla ilişkili hastalıklar
 • Ayağa kalkmayla ortaya çıkan tansiyon düşmesi (ortostatik bozukluk)
 • Tiroid bezinin az çalışmasına bağlı tiroid hormonlarının azlığı (hipotroidi), vücut sıcaklığında düşme (hipotermi), beslenme yetersizliği (malnutrisyon), ciddi karaciğer ve böbrek hastalıkları
 • Bazı hastalarda duruşa bağlı tansiyon düşüklüğü (postural hipotansiyon) ve bayılma senkop) yapabilir.
   

Tolerans gelişmesinin (ilacın etkinliğinin azalması) yanı sıra diğer nitrat tipi ilaçlarla çapraz toleransın (başka bir nitratlı ilaçla önceden yapılan tedavi nedeniyle ilacın etkisinin azalması) gelişmesi tanımlanmıştır. Etkinin azalmasını veya yok olmasını önlemek için, sürekli olarak yüksek dozların alınmasından kaçınılmalıdır.

Son zamanlarda fosfodiesteraz inhibitörü (örneğin sildenafil, tadalafil, vardenafil) kullanmışsanız, size CARDİOKET RETARD tedavisi uygulanmamalıdır.

CARDİOKET RETARD tedavisi alırken, sertleşme sorunlarında kullanılan fosfodiesteraz inhibitörlerini (örn. sildenafil tadalafil, vardenafil) içeren ürünlerin kullanılmaması gerekir.

CARDİOKET RETARD tedavisi fosfodiesteraz inhibitörleri (örneğin sildenafil tadalafil, vardenafil) içeren ürünler almak üzere kesilmemelidir, zira bunu yapmakla kalp kasının yeterince beslenemediği durumlarda gözlenen ani göğüs ağrısı (anjina pektoris) meydana gelme riski yükselebilir (Bkz. Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı).

İlacın laktoz içermesi sebebiyle galaktoz intoleransı, Lapp-laktaz eksikliği ve glukoz-galaktoz emilim bozukluğu (malabsorbsiyonu) gibi nadir görülen kalıtsal hastalıkları olan hastalar tarafından alınmaması gerekmektedir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

CARDİOKET RETARD’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

CARDİOKET RETARD alkolle beraber alındığında hastanın tepkiselliğini aksatacak kadar etkileyebilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız..

Ürünün gebelik dönemindeki güvenliliği henüz tam olarak belirlenmiş değildir. Hamilelik sırasında doktorunuz bu ilacı kullanıp kullanmamanıza karar verecektir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Ürünün emzirme dönemindeki güvenliliği henüz tam olarak belirlenmiş değildir. Emzirme sırasında doktorunuz bu ilacı kullanıp kullanmamanıza karar verecektir.

Araç ve makine kullanımı

CARDİOKET RETARD tepkiselliğinizi, araç veya makine kullanma yeteneğini aksatacak kadar etkileyebilir. Bu etki alkolle daha da artar. Bu nedenle, CARDİOKET RETARD tedavisinde, tedaviye verdiğiniz cevabı doktorunuz değerlendirip izin verinceye kadar araç ve makine kullanmayınız.

CARDİOKET RETARD’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu ilaç içinde laktoz vardır. Eğer doktorunuz, bazı şeker çeşitlerine karşı hassas olduğunuzu belirtmişse, bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

Kan basıncını düşürme özellikleri taşıyan ilaçlarla (beta-blokerler, kalsiyum kanalı blokerleri, damar genişleticiler, vb. ve/veya alkol gibi) ve eşzamanlı olarak alınması CARDİOKET RETARD’ın tansiyon düşürücü (hipotansif) etkisini güçlendirebilir. Bu durum nöroleptikler (şizofreni gibi hastalıklarda kullanılan ilaçlar) ve trisiklik antidepresanlar (depresyona karşı kullanılan ilaçlar) gibi ilaçlarla da meydana gelebilir.

Erkeklerde sertleşme bozukluklarında (erektil bozukluklarda) kullanılan fosfodiesteraz inhibitörleri (örneğin sildenafil tadalafil, vardenafil) ile kullanıldığı takdirde CARDİOKET RETARD’ın kan basıncını düşürücü etkisi artacaktır (bkz. CARDİOKET RETARD’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler). Bu durum hayatı tehdit edici boyutta kap damar sorunlarına yol açabilir. Bu yüzden, CARDİOKET RETARD tedavisi görmekte olan hastalar fosfodiesteraz inhibitörleri (örneğin sildenafil tadalafil, vardenafil) kullanmamalıdır.

Son zamanlarda fosfodiesteraz inhibitörü (örneğin sildenafil, tadalafil, vardenafil) kullanmışsanız, size CARDİOKET RETARD tedavisi uygulanmamalıdır.

Birlikte uygulandığında CARDİOKET RETARD’ın dihidroergotaminin kandaki seviyesini ve tansiyon yükseltici (hipertansif) etkisini artırabileceği bildirilmiştir..

Bu ifadelerin belirli bir süre önce kullanılmış veya gelecekte bir zaman kullanılacak ürünlere de uygulanabileceğini lütfen not ediniz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir