TELMIDAY 80/12,5 MG 98 TABLET

TELMIDAY 80/12,5 MG 98 TABLET Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

BARKOD8697930010517
ETKİN MADDETELMISARTAN + HIDROKLOROTIYAZID
FİRMA ADIMENTİS İLAÇ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
REÇETENORMAL RECETE
İTHAL-İMALİMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİISKONTODAN MUAF DEGIL
BİRİM / CİNSİMG
AMBALAJ MİKTARI98
ATC KODUC09DA07

ATC Sınıflandırması

C – KARDİYOVASKÜLER SİSTEM
C09 – RENİN ANJİOTENSİN SİSTEMİNE ETKİ EDEN AJANLAR
C09D – KOMBİNE ANJİOTENSİN II ANTAGONİSTLERİ
C09DA – ANJİOTENSİN II ANTAGONİSTLERİ VE DİÜRETİKLER
C09DA07 – TELMİSARTAN VE DİÜRETİKLER

İlacın kısa özeti

LEVEBRAİN 100 mg/ml Oral Çözelti

Ağızdan alınır.

 • Etkin madde:
  Her bir ml’de 100 mg levetirasetam içerir.

 • Yardımcı maddeler:
  Gliserol, metil parahidroksi benzoat (E218), propil parahidroksi benzoat (E216), amonyum glisirhizinat, sitrik asit monohidrat, sodyum sitrat dihidrat, maltitol (E965), asesulfam potasyum (E950), greyfurt aroması, deiyonize su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktora söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. LEVEBRAİN nedir ve ne için kullanılır?
2. LEVEBRAİNi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. LEVEBRAİN nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. LEVEBRAİN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. LEVEBRAİN nedir ve ne için kullanılır?

LEVEBRAİN, berrak, hafif tatlı kokulu bir çözeltidir. Bir kutu içerisinde, 300 ml amber renkli Tip III cam şişede, 10 ml’lik dereceli oral enjektör ve enjektör için adaptör ile birlikte veya 150 ml’lik amber renkli Tip III cam şişede 5 ml’lik veya 1 ml’lik dereceli oral enjektör ve enjektör için adaptör ile birlikte sunulmaktadır.

LEVEBRAİN, epilepsi (sara) nöbetlerinin tedavisinde kullanılan antiepileptik (sara nöbetlerini önleyici) bir ilaçtır.

LEVEBRAİN, 16 yaş ve üstü hastalarda ikincil olarak yaygınlaşma olan ya da olmayan kısmi başlangıçlı nöbetlerde tek başına kullanılır.

LEVEBRAİN, halihazırda kullanılan diğer epilepsi ilaçlarına ek olarak:

 • 1 ayın üzerindeki bebeklerde, çocuklarda ve erişkinlerde, yaygınlaşması olan veya olmayan kısmi başlangıçlı nöbetlerde (sekonder jeneralize olan ya da olmayan parsiyel başlangıçlı nöbetler)
 • 12 yaş üzeri adölesan ve erişkinlerde sıçrama tarzındaki nöbetlerde (miyoklonik nöbetler)
 • 12 yaş ve üzeri adölesan ve erişkinlerde birincil yaygın kasılmalarla giden nöbetlerde (primer jeneralize tonik-klonik nöbetler) kullanılır.

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. LEVEBRAİNi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

LEVEBRAİN’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

 • Eğer LEVEBRAİN’in etkin maddesi olan levetirasetam veya yardımcı maddelerinden herhangi birine karşı alerjiniz varsa (Aşırı duyarlı iseniz).

LEVEBRAİN’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • Eğer böbrek problemleriniz varsa doktorunuzun talimatlarına uyunuz. Doktorunuz dozunuzun ayarlanmasına gerek olup olmadığına karar verebilir.
 • Çocuğunuzun büyümesinde bir gerileme veya çocuğunuzda beklenmedik bir ergenlik gelişimi fark ederseniz lütfen doktorunuza danışınız.
 • Nöbet şiddetinde bir artış fark ederseniz (Örn. sayı artışı) lütfen doktorunuza danışınız.
 • LEVEBRAİN gibi bir anti epileptik ilaç ile tedavi edilen az sayıda kişide, kendine zarar verme veya kendini öldürme düşüncesi vardır. Depresyon ve/veya intihar düşüncesi belirtisi gösteriyorsanız lütfen doktorunuza danışınız.

Bu uyarılar geçmişte herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

LEVEBRAİN’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

LEVEBRAİN’i yemeklerle birlikte veya ayrı alabilirsiniz. Bir güvenlik önlemi olarak, LEVEBRAİN’i alkol ile almayınız.

Hamilelik

 • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Eğer hamile iseniz veya hamile olduğunuzu düşünüyor iseniz, lütfen doktorunuza haber veriniz.
 • LEVEBRAİN kesin olarak     gerekmedikçe hamilelik boyunca kullanılmamalıdır.

LEVEBRAİN’in doğmamış çocuğunuz üzerindeki doğum kusuru riski göz ardı edilemez.

LEVEBRAİN hayvan çalışmalarında nöbetlerinizin kontrolü için gerekenden daha yüksek doz seviyelerinde, üreme üzerine istenmeyen etkiler göstermiştir.

 • Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme

 • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Tedavi süresince emzirme önerilmez.

Araç ve makine kullanımı

LEVEBRAİN uykulu hissetmenize neden olabilir, bu da herhangi bir alet veya makine kullanma kabiliyetinizi bozabilir. Bu durum daha çok tedavinin başında veya dozdaki bir artıştan sonra mümkündür. LEVEBRAİN tedavisinde, tedaviye verdiğiniz cevabı doktorunuz değerlendirip izin verinceye kadar makine ve araç kullanmayınız.

LEVEBRAİN’ in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

LEVEBRAİN 100 mg/ml Oral Çözelti, metil parahidroksibenzoat (E218) ve propil parahidroksibenzoat (E216) içerdiğinden alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.

LEVEBRAİN 100 mg/ml Oral Çözelti, her 1 ml’de 3.76 mg sodyum sitrat ve 200.00 mg gliserol içerse de dozu nedeniyle uyarı gerekmemektedir.

LEVEBRAİN 100 mg/ml Oral Çözelti içeriğinde maltitol bulunur. Eğer doktorunuz, bazı şeker çeşitlerine karşı hassas olduğunuzu belirtmişse, bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

Bu tıbbi ürün her 1 ml’de 0.87 mg potasyum ihtiva eder. Bu durum, böbrek fonksiyonlarında azalma olan hastalar ya da kontrollü potasyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir