SPAZMOTEK PLUS FILM KAPLI 20 TABLET

SPAZMOTEK PLUS FILM KAPLI 20 TABLET Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

SPAZMOTEK PLUS FILM KAPLI 20 TABLET Hakkında Kısa Bilgi

BARKOD8699569090342
ETKİN MADDEHIYOSIN N BUTILBROMUR+PARASETAMOL
FİRMA ADIBİLİM İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
REÇETENORMAL RECETE
İTHAL-İMALİMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİFIYAT KORUMALI OLUP, DEPOCU FIYATI 13,17 TL VE ALTINDA OLANLAR
BİRİM / CİNSİMG
AMBALAJ MİKTARI20
ATC KODUA03DB04
NFC KODUA07408
SGK EŞDEĞER KODUE184A
SGK ETKİN MADDE KODUSGKF5B

SPAZMOTEK PLUS FILM KAPLI 20 TABLET ATC Sınıflandırması

A – SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA
A03 – FONKSİYONEL GASTROİNTESTİNAL HASTALIKLARDA KULLANILAN İLAÇLAR
A03D – ANALJEZİKLERLE KOMBİNE ANTİSPAZMOTİKLER
A03DB – ANALJEZİKLERLE KOMBİNE BELLADONA VE TÜREVLERİ
A03DB04 – BÜTİLSKOPOLAMİN VE ANALJEZİKLER

SPAZMOTEK PLUS FILM KAPLI 20 TABLET isimli ilacın kısa özeti

BORACTİB 3,5 mg IV/SC ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇİN TOZ

Steril, sitotoksik

Damar içine ya da cilt altına uygulanır.

 • Etkin madde: Her flakonda 3,5 mg Bortezomib (Damar içine uygulamak için sulandırılan çözelti 1 mg/mL bortezomib içerir. Cilt altına uygulamak için sulandırılan çözelti 2,5 mg/mL bortezomib içerir).
 • Yardımcı maddeler: Mannitol (E421)
   

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlacınız hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
   

Bu Kullanma Talimatında:

1. BORACTİB nedir ve ne için kullanılır?
2. BORACTİB’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. BORACTİB nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. BORACTİB’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

SPAZMOTEK PLUS FILM KAPLI 20 TABLET nedir ve ne için kullanılır?

1. BORACTİB NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?

 • BORACTİB (bortezomib) beyaz ila kirli beyaz kek veya toz şeklindedir. 3,5 mg bortezomib içeren 10 mL’lik tek dozluk flakon şeklinde kullanıma sunulmaktadır.
 • BORACTİB “kemoterapi” (antineoplastikler) olarak bilinen bir ilaç grubuna dahildir.
 • BORACTİB, ‘proteozom inhibitörü’ olarak da bilinen bortezomib etkin maddesini içerir. Proteozomlar hücre fonksiyonu ve büyümesinin kontrolünde önemli rol oynarlar. Bortezomib, hücresel fonksiyonlarını engelleyerek kanser hücrelerini öldürebilmektedir.
 • BORACTİB 18 yaşından büyük erişkinlerde multipl miyelom (bir çeşit kemik iliği kanseri) tedavisinde kullanılır:
   

– Daha önce en az bir tedavi gördükten sonra hastalığı kötüleşen (progresif) ve kan kök hücre nakli başarısız olan veya buna uygun olmayan hastalarda tek başına (monoterapi) veya pegile lipozomal doksorubisin veya deksametazon ilaçları ile birlikte,

– Daha önce tedavi görmeyen ve yüksek doz kemoterapi ile kan kök hücre nakli için uygun olmayan hastalarda melfalan ve prednizon ile kombinasyon halinde,

– Daha önce tedavi görmeyen hastalarda ve kan kök hücre nakliyle yüksek doz kemoterapiden önce başlangıç tedavisi olarak deksametazon ile veya deksametazon ve talidomid ile kombinasyon halinde (başlangıç tedavisi) kullanılır.

 • BORACTİB daha önceden antrasiklin ve/veya alkilleyici ajan veya bu tedavilerin rituksimab ile kombinasyonlarını içeren tedavilerden en az birini uygun dozda ve uygun süre almış ve buna rağmen tekrar eden veya tedaviye dirençli mantle hücreli lenfoma (lenf bezlerini etkileyen bir kanser türü) hastalarının tedavisinde kullanılır.
   

Doktorunuz BORACTİB’i damar içine (intravenöz) ya da deri altına (subkütan) uygulayabilir.

SPAZMOTEK PLUS FILM KAPLI 20 TABLET’yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. BORACTİB’İ KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

BORACTİB’in çocuklardaki güvenliliği ve etkililiği belirlenmemiştir.

Doktorunuz sizi muayene edecek ve tıbbi hikayenizi alacaktır. BORACTİB ile tedaviden önce veya tedavi sırasında kan örnekleri vermeniz gerekecektir.

BORACTİB’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

 • Bortezomib, boron veya ilacın herhangi bir bileşenine karşı alerjik (aşırı duyarlı) iseniz.
 • Belirli bir ciddi akciğer ya da kalp hastalığınız varsa.
   

BORACTİB’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:

 • Kırmızı ve beyaz kan hücrelerinizin düzeyi düşükse
 • Kanama sorunlarınız varsa ve/veya trombosit (pıhtılaşma yapan hücreler) hücrelerinizin düzeyi düşükse
 • İshal, kabızlık, bulantı veya kusmadan şikayetçi iseniz
 • Geçmişte bayılma, baş dönmesi veya sersemlik hali gibi yakınmalarınız olmuşsa
 • Böbreklerinizle ilgili bir sorununuz varsa
 • Orta şiddetliden ağıra kadar olan karaciğer yetmezliğiniz varsa (karaciğer sorunları)
 • Geçmişte el ve ayaklarınızda hissizlik, karıncalanma veya ağrı (nöropati) ile herhangi bir sorununuz olmuşsa
 • Kalbiniz veya kan basıncınız ile ilgili herhangi bir sorununuz varsa
 • Soluk alıp verirken soluğunuz kesiliyorsa ya da öksürüğünüz varsa
 • Nöbet geçirme (sara benzeri) öykünüz varsa
 • Zona (Herpes zoster) (göz çevresi dahil yerleşik ya da bütün vücuda yayılmış) tedavisi gördüyseniz veya görüyorsanız
 • Kaslarda kramp, zayıflık, karmaşıklık, görme kaybı ya da bozukluğu ve nefes darlığı gibi tümör lizis sendromu (kanser tedavisi sırasında ve bazen tedavi olmaksızın, kanser hücrelerinin hızlı yıkımı sonucu kanda olağandışı kimyasal seviyelerinin gözlemlenmesi) belirtileriniz varsa
 • Hafıza kaybı, düşünme ve yürümede güçlük çekme veya görüş kaybınız varsa. Bu belirtiler ciddi bir beyin enfeksiyonuna işaret edebilir ve doktorunuz başka testler ve takip önerebilir.
   

Kan hücrelerinizin sayısının normal olup olmadığının kontrolü için BORACTİB ile tedaviniz sırasında size düzenli olarak kan testleri yapılacaktır.

Mantle hücreli lenfomanız varsa ve size BORACTİB ile birlikte rituksimab ilacı da verildiyse doktorunuza söyleyiniz:

 • Eğer hepatit (sarılık) enfeksiyonunuz olduğunu düşünüyorsanız veya geçmişte geçirdiyseniz. Birkaç vakada, hepatit B geçirmiş hastalarda, hepatit B’nin ölümcül olabilen yinelenen atağı olabilmektedir. Eğer hepatit B enfeksiyonu geçmişiniz varsa, doktorunuz tarafından aktif hepatit B belirtileri için dikkatlice kontrol edileceksiniz.
   

BORACTİB ile tedaviye başlamadan önce, BORACTİB ile kombinasyon halinde alınacak tüm tıbbi ürünler hakkında bilgi sahibi olmak için, bu ürünlerin kullanma talimatlarını okumanız gerekmektedir. Talidomid kullanıldığında, gebelik testi ve gebelik önleme gereklerine özellikle dikkat edilmesi gerekmektedir (bkz. Hamilelik ve emzirme).

Çocuklar ve ergenlerde kullanım

Çocuklar ve ergenlik dönemindeki kişiler ile ilgili deneyim sınırlıdır. Dolayısıyla, BORACTİB bu yaş grubunda kullanılmamalıdır.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

BORACTİB’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Uygulama yöntemi açısından yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer hamile iseniz doktorunuz tarafından kesin olarak kullanmanız gerektiği söylenmemişse BORACTİB’i kullanmayınız. BORACTİB’i kullanırken hamile kalmamaya dikkat ediniz. BORACTİB’i kullanırken veya tedaviden 3 ay sonrasına kadar hem erkek hem de kadın hastalar doğum kontrolüyle ilgili tüm önlemleri aldıklarından emin olmalıdırlar. Bu önlemlere rağmen hamile kalırsanız hemen doktorunuza söyleyiniz.

Talidomid doğum kusurlarına ve cenin ölümüne neden olur. BORACTİB talidomid ile birlikte verildiğinde, talidomid için öngörülen gebelik önleme programına uymanız gerekir (bkz. talidomid kullanma talimatı).

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

BORACTİB’i kullanırken bebeğinizi emzirmeyiniz. BORACTİB tedavisinden sonra tekrar emzirmeyi arzu ederseniz, bunu önceden doktorunuza danışmalısınız; o size emzirmeye başlamanın ne zaman güvenli olacağını söyleyecektir.

Araç ve makine kullanımı

BORACTİB yorgunluk, baş dönmesi, bayılma veya bulanık görmeye yol açabilir. Bu gibi yan etkileri yaşarsanız araç sürmeyiniz ve herhangi bir araç gereci veya makineyi kullanmayınız. Bu yan etkileri yaşamamış olsanız bile dikkatli olunuz.

BORACTİB’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Uyarı gerektiren bir yardımcı madde içermemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer;

 • Ketokonazol (mantar enfeksiyonların tedavisinde kullanılan bir ilaç),
 • Ritonavir (HIV enfeksiyonunu tedavi etmede kullanılan bir ilaç),
 • Rifampisin (bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılan bir antibiyotik),
 • Karbamazepin, fenitoin veya fenobarbital (sara hastalığını tedavi etmek için kullanılan ilaçlar),
 • Sarı kantaron bitkisi (St. John’s Wort olarak da adlandırılan bu bitkisel ilaç depresyon ya da benzer ruhsal hastalıklarda kullanılır),
 • Oral antidiyabetik ajanlar (ağızdan alınan kan şekerini düşüren ilaçlar) kullanıyorsanız doktorunuza soyleyiniz.
   

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir