SIPROFORTE 500 MG/500 MG 20 FILM TABLET

SIPROFORTE 500 MG/500 MG 20 FILM TABLET Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

BARKOD8680352091042
ETKİN MADDESIPROFLOKSASIN – ORNIDAZOL
FİRMA ADIDR. SERTUS İLAÇ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
REÇETENORMAL RECETE
İTHAL-İMALİMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİISKONTODAN MUAF DEGIL
BİRİM / CİNSİMG
AMBALAJ MİKTARI20
ATC KODUJ01RA12

ATC Sınıflandırması

J – SİSTEMİK KULLANIM İÇİN ANTİENFEKTİF PREPARATLAR
J01 – SİSTEMİK KULLANIM İÇİN ANTİBAKTERİYELLER
J01R – KOMBİNE ANTİBAKTERİYELLER
J01RA – ANTİBAKTERİYEL KOMBİNASYONLARI
J01RA12 – Siprofloksasin ve ornidazol

İlacın kısa özeti

ALUNBRIG 180 mg FİLM KAPLI TABLET

Ağızdan alınır.

Sitotoksik.

 • Etkin maddeler: Her bir film kaplı tablet etkin madde olarak 180 mg brigatinib içerir.
 • Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat (inek sütünden elde edilen), mikrokristalin selüloz (PH-102), sodyum nişasta glikolat (tip A), hidrofobik kolloidal silika, magnezyum stearat, opadry II beyaz [talk, polietilen glikol (makrogol), polivinil alkol, titanyum dioksit]
   

Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Meydana gelen herhangi bir yan etkiyi raporlayarak yardımcı olabilirsiniz. Yan etkilerin nasıl raporlanacağını öğrenmek için 4. Bölümün sonuna bakabilirsiniz.
 

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
   

Bu Kullanma Talimatında

1. ALUNBRIG nedir ve ne için kullanılır?
2. ALUNBRIG’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. ALUNBRIG nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. ALUNBRIG’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. ALUNBRIG NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?

ALUNBRIG, bir kinaz inhibitörü olarak adlandırılan ve bir tür kanser ilacı olan brigatinib etkin maddesini içermektedir.

ALUNBRIG, küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) olarak adlandırılan ileri aşama bir akciğer kanseri olan yetişkinlerin tedavisinde kullanılır. Akciğer kanseri anaplastik lenfoma kinaz (ALK) olarak adlandırılan anormal bir gen oluşumu ile ilişkili olan hastaların tedavisinde kullanılır..

Anormal gen, kanser hücrelerinin büyümesini uyaran ve kinaz olarak bilinen bir protein üretir. ALUNBRIG, bu proteinin etkisini bloke eder ve böylelikle kanserin büyümesini ve yayılmasını yavaşlatır.

Eğer küçük hücreli dışı akciğer kanseriniz ileri evre ve anaplastik lenfoma kinaz (ALK)-pozitif ise (yani kanser hücrelerinizde ALK adlı bir gende hata olduğu FISH testi ile doğrulanmışsa), ALUNBRİG kanserinizin ilk basamak tedavisinde hastalık ilerlemediği sürece kullanılır.

Ayrıca, eğer küçük hücreli dışı akciğer kanseriniz vücudun başka kısımlarına yayılmış (metastatik) ve ALK-pozitif ise (yani kanser hücrelerinizde ALK adlı bir gende hata olduğu FISH testi ile doğrulanmışsa) ve daha önce krizotinib adlı bir ilaçla tedavi edilmişseniz ALUNBRIG kanserinizin tedavisinde hastalık ilerlemediği sürece kullanılır.

ALUNBRIG 180 mg film kaplı tablet bir yüzünde “U13” baskılı, yaklaşık 19 mm çapında, diğer yüzü düz, beyaz-beyazımsı, oval film kaplı tablettir.

Her bir karton kutu, blister ambalaj içerisinde 28 film kaplı tablet içerir.

Bu ürün inek sütünden elde edilen laktoz monohidrat içerir. Doktorunuza danışmadan, ilacınızı kullanmayı bırakmayınız.

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. ALUNBRIG’İ KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

ALUNBRIG’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

 • Bu ilacın etkin maddesi olan brigatinibe veya bu ilacın içeriğindeki diğer maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa
   

ALUNBRIG’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

ALUNBRIG kullanmadan önce veya tedavi sırasında aşağıdakilerden biri sizde mevcut ise doktorunuza söyleyiniz.

 • Akciğer veya solunumla ilgili sorunlar
  Bazıları ciddi olan akciğer sorunları tedavinin ilk 7 günü içerisinde daha sıklıkla meydana gelir. Belirtiler, akciğer kanserinden kaynaklı belirtilere benzer olabilir. Solunum güçlüğü, nefes darlığı, göğüs ağrısı, öksürük ve ateş dahil yeni veya kötüleşen belirtiler yaşadığınızda doktorunuza söyleyiniz.
 • Yüksek kan basıncı (tansiyon)
 • Düşük nabız (bradikardi)
 • Görme bozukluğu
  Gözde ışık çakması, bulanık görme veya ışık hassasiyeti gibi tedavi sırasında meydana gelen görme bozukluklarını doktorunuza bildiriniz..
 • Kas sorunları
  Kaslarınızda açıklanamayan ağrı, hassasiyet veya zayıflık hissederseniz doktorunuza bildiriniz.
 • Pankreas sorunları
 • Karaciğer sorunları
 • Yüksek kan şekeri
   

Eğer böbrek sorunlarınız varsa veya diyaliz hastası iseniz doktorunuza bildiriniz.

Bu belirtilerden herhangi birinin sizi etkilemesi durumunda, doktorunuz ALUNBRIG tedavinizi ayarlayabilir veya geçici veya kalıcı olarak durdurabilir. Ayrıca bölüm 4’e bakınız.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ALUNBRIG’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Greyfurt ürünleri bu ilacın etkin maddesi olan brigatinibin vücudunuzdaki miktarını değiştirebileceğinden; ALUNBRIG ile tedaviniz sırasında bu ürünleri tüketmekten kaçınınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız..

Bebeğe sağlayacağı yarar riskten fazla olmadığı sürece, ALUNBRIG’in hamilelik sırasında kullanımı önerilmemektedir. Eğer hamileyseniz, hamile olabileceğinizi düşüyorsanız veya hamile kalmayı planlıyorsanız, ALUNBRIG’in hamilelik sırasındaki risklerini tartışmak için doktorunuza danışınız.

ALUNBRIG ile tedavi gören ve çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlar hamile kalmaktan kaçınmalıdır.. ALUNBRIG tedavisi esnasında ve tedavi kesildikten sonra 4 ay süreyle hormonal olmayan etkin bir doğum kontrol yöntemi uygulanmalıdır. Sizin için uygun olabilecek doğum kontrol yöntemleri konusunda doktorunuza danışınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

ALUNBRIG ile tedavi sırasında bebeğinizi emzirmemelisiniz. Bu ilacın etkin maddesi olan brigatinibin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir ve bu nedenle bebeğe zarar verebilir.

Üreme yeteneği

ALUNBRIG tedavisi gören erkeklerin tedavi sırasında çocuk sahibi olmaması ve tedavi esnasında ve tedavi kesildikten sonra 3 ay süreyle etkin doğum kontrol yöntemi uygulanması önerilmektedir.

Araç ve makine kullanımı

ALUNBRIG görme bozukluklarına, baş dönmesine veya yorgunluğa neden olabilir. Bu tip belirtiler meydana gelirse araç veya makine kullanmayınız.

ALUNBRIG’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu ürün inek sütünden elde edilen laktoz monohidrat içerir.. Eğer daha önce doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Aşağıdaki ilaçlar ALUNBRIG’i etkileyebilir veya ALUNBRIG’den etkilenebilir:

 • ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol: mantar enfeksiyonlarını tedavi etmek için kullanılan ilaçlar
 • indinavir, nelfinavir, ritonavir, sakinavir: HIV enfeksiyonunu tedavi etmek için kullanılan ilaçlar
 • klaritromisin, telitromisin, troleandomisin: bakteriyel enfeksiyonları tedavi etmek için kullanılan ilaçlar
 • nefazodon: depresyonu tedavi etmek için kullanılan bir ilaç
 • sarı kantaron (St. John’s wort): depresyonu tedavi etmek için kullanılan bitkisel bir ürün
 • karbamazepin: epilepsi, öforik/depresif nöbetler ve belirli ağrı durumlarını tedavi etmek için kullanılan bir ilaç
 • fenobarbital, fenitoin: epilepsi tedavisinde kullanılan ilaçlar
 • rifabutin, rifampin: tüberküloz veya diğer belirli enfeksiyonları tedavi etmek için kullanılan ilaçlar
 • digoksin: kalp problemlerini tedavi etmek için kullanılan bir ilaç
 • dabigatran: kan pıhtılaşmasını durdurmak için kullanılan bir ilaç
 • kolşisin: gut ataklarını tedavi etmek için kullanılan bir ilaç
 • pravastatin, rosuvastatin: yüksek kolesterol seviyelerini düşürmek için kullanılan ilaçlar
 • metotreksat: şiddetli eklem iltihabı, kanser ve sedef hastalığı (psoriazis) adlı bir deri hastalığını tedavi etmek için kullanılan bir ilaç
 • sülfasalazin: şiddetli bağırsak ve romatizmal eklem iltihabını tedavi etmek için kullanılan bir ilaç
 • efavirenz, etravirin: HIV enfeksiyonunu tedavi etmek için kullanılan ilaçlar
 • modafinil: uyku hastalığını (narkolepsi) tedavi etmek için kullanılan bir ilaç
 • bosentan: pulmoner hipertansiyonu (akciğerlerde yüksek tansiyon) tedavi etmek için kullanılan bir ilaç
 • nafsilin: bakteriyel enfeksiyonları tedavi etmek için kullanılan bir ilaç
 • alfentanil, fentanil: ağrı kesici ilaçlar
 • kinidin: düzensiz kalp atımını tedavi eden bir ilaç
 • siklosporin, sirolimus, takrolimus: bağışıklık sistemini baskılamak için kullanılan ilaçlar
   

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir