SIPROBEL 750 MG 14 FILM TABLET

SIPROBEL 750 MG 14 FILM TABLET Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

SIPROBEL 750 MG 14 FILM TABLET Hakkında Kısa Bilgi

BARKOD8699540090453
ETKİN MADDESIPROFLOKSASIN
FİRMA ADINOBEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.
REÇETENORMAL RECETE
İTHAL-İMALİMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİISKONTODAN MUAF DEGIL
BİRİM / CİNSİMG
AMBALAJ MİKTARI14
ATC KODUJ01MA02

SIPROBEL 750 MG 14 FILM TABLET ATC Sınıflandırması

J – SİSTEMİK KULLANIM İÇİN ANTİENFEKTİF PREPARATLAR
J01 – SİSTEMİK KULLANIM İÇİN ANTİBAKTERİYELLER
J01M – KİNOLONLAR
J01MA – FLOROKİNOLONLAR
J01MA02 – SİPROFLOKSASİN

SIPROBEL 750 MG 14 FILM TABLET isimli ilacın kısa özeti

ANKEP FİLM KAPLI TABLET 50 mg

Ağız yoluyla alınır.

 • Etkin madde: 50 mg ketiapine eşdeğer 57,565 mg ketiapin fumarat
 • Yardımcı maddeler: Polivinil pirolidon, kalsiyum hidrojen fosfat dihidrat, mikrokristalin selüloz, sodyum nişasta glikolat, sığır kaynaklı laktoz monohidrat, magnezyum stearat, hidroksi propil metil selüloz, titanyum dioksit, talk, polietilen glikol
   

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
   

Bu Kullanma Talimatında

1. ANKEP nedir ve ne için kullanılır?
2. ANKEP’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. ANKEP nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. ANKEP’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

SIPROBEL 750 MG 14 FILM TABLET nedir ve ne için kullanılır?

1. ANKEP NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?

ANKEP tabletler, beyaz renkli, yuvarlak, bombeli, bir yüzünde “Q50” logosu bulunan film kaplı tabletler şeklindedir.

ANKEP 30, 60 ve 90 tabletlik blister ambalajlarda sunulur.

ANKEP etkin maddesi ketiapin olan, antipsikotikler (psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar) olarak adlandırılan ilaç grubuna ait bir ilaçtır.

ANKEP sığır kaynaklı laktoz monohidrat içermektedir. ANKEP aşağıdaki hastalıkların tedavisinde etkilidir:

 • Bipolar bozukluğa eşlik eden majör depresif ataklar: Bu durumda kendinizi üzgün hissedersiniz. Karamsarlık, suçluluk, enerji kaybı, iştah azalması ve uykusuzluk hissedebilirsiniz.
 • Bipolar bozuklukta orta-ileri derece mani atakları: aşırı coşkulu, heyecanlı, mutlu, meraklı veya hiperaktif olursunuz (uykuya her zamankinden daha az ihtiyaç duyar, daha konuşkan olur, düşüncelerin veya fikirlerin hızla akıp geçtiğini fark edebilirsiniz) ya da saldırgan veya yıkıcı tavırlar dahil karar verme yeteneğinizde zafiyet oluşur.
 • Daha önce ketiapin tedavisine cevap vermiş olan bipolar bozukluğu olan hastalarda mani ve depresif atakların nüks etmesinin önlenmesinde.
 • Şizofreni: gerçekte var olmayan şeyleri duyabilir veya hissedebilirsiniz; gerçek olmayan şeylere inanırsınız ya da garip şüphe, endişe, kafa karışıklığı, suçluluk, gerginlik, can sıkıntısı

Kendinizi iyi hissetseniz bile doktorunuz ANKEP reçetenizi yazmaya devam edebilir.

SIPROBEL 750 MG 14 FILM TABLET’yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. ANKEP’İ KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

ANKEP bellek ve düşünce bozukluğuna yol açan beyin fonksiyon kaybı (demans) olan, ileri yaştaki hastalar tarafından kullanılmamalıdır. Bunun nedeni, ANKEP’in de içinde bulunduğu gruptan olan ilaçların, demansı olan yaşlı hastalarda inme ve bazı vakalarda ölüm riskini artırabilmesidir.

ANKEP ve bu sınıftaki diğer ilaçlarla yapılan klinik çalışmalarda, demansı ve davranışsal bozukluğu olan yaşlı hastalarda ölüm riskinde artış raporlanmıştır. ANKEP bu tür kullanımda onaylı değildir.

Antidepresan ilaçların özellikle çocuklar ve 24 yaşına kadar olan gençlerdeki kullanımlarının intihar düşünce ya da davranışlarını artırma olasılığı bulunmaktadır. Bu nedenle özellikle tedavinizin başlangıcı ve ilk aylarında veya ilaç dozunuzun artırılma/azaltılma ya da kesilme dönemlerinde sizde ortaya çıkabilecek huzursuzluk, aşırı hareketlilik gibi beklenmedik davranış değişikliklerine ya da intihar olasılığına karşı doktorunuz sizi yakından takip edecektir. Durumunuzda herhangi bir kötüleşme olursa, intihar düşüncesi veya davranışı ya da kendinize zarar verme düşüncesi ortaya çıkarsa en kısa zamanda doktorunuzu arayınız.

ANKEP’in 18 yaşın altındaki hastalarda kullanımı önerilmez.

ANKEP’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

 • Etkin madde ketiapine veya ANKEP’in herhangi bir bileşenine (yardımcı maddeler listesine bakınız) alerjikseniz,
 • Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız:
  -HIV tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (didanozin, lopinavir, ritonavir gibi HIV-proteaz inhibitörleri),
  -Mantar enfeksiyonlarına karşı kullanılan azol sınıfı ilaçlar (ketokonazol, flukonazol, itrakonazol gibi),
  -Enfeksiyonların tedavisinde kullanılan eritromisin, klaritromisin gibi bazı ilaçlar,
  -Nefazodon gibi bazı depresyon ilaçları,
   

Eğer emin değilseniz ANKEP almadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

ANKEP’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

 • Sizde veya ailenizden birisinde kalp hastalığı varsa ya da geçmişte olduysa (örneğin kalp ritm bozukluğu, kalp kasının zayıflığı veya kalp iltihaplanması varsa ya da kalp atışınıza etki eden herhangi bir ilaç kullanıyorsanız),
 • Tansiyonunuz düşükse,
 • Felç geçirdiyseniz ve özellikle ileri yaştaysanız,
 • Karaciğer hastalığınız varsa,
 • Kriz geçirmişseniz (nöbet),
 • Şeker hastalığınız (diyabet) veya şeker hastası olma riskiniz varsa.. ANKEP kullandığınızda doktorunuz kan şeker seviyelerinizi kontrol
 • Geçmişte ilaçlardan kaynaklanan veya onlarla ilgisi bulunmayan herhangi bir nedenle akyuvar (beyaz kan hücresi) sayınız düşük bulunduysa,
 • Demansı (beyin işlev kaybı) olan yaşlı birisi iseniz. ANKEP kullanılmamalıdır; çünkü ANKEP’in ait olduğu grup ilaçlarla, demansı olan yaşlı kişilerde inme riskini ya da bazı vakalarda ölüm riskini artırabilir.
 • Bu grup ilaçlar kan pıhtısı oluşumu ile ilişkili olduğundan, sizde ya da ailenizde damar içinde kan pıhtılaşma öyküsü varsa,
 • Normal gece uykusundayken kısa periyotlarda nefes durması (uyku apnesi olarak ifade edillir) durumu yaşıyorsanız veya yaşadıysanız ve aldığınız ilaçlar normal beyin aktivitelerini yavaşlatıyorsa (depresanlar),
 • Mesanenizi tamamen boşaltamayacağınız bir durumunuz (üriner retansiyon), büyüyen bir prostatınız, bağırsaklarınızda tıkanıklık veya gözünüzde basınç artışı varsa. Bu durumlar, bazen bazı tıbbi durumların tedavisinde sinir hücrelerinin işlevini etkileyen ilaçlardan (“anti-kolinerjikler”) kaynaklanır.
 • Toplar damarlarınızda bir probleminiz varsa. ANKEP’in, seyrek olarak toplar damar tıkanıklığına neden olma riski bulunmaktadır. Tedavi öncesinde ve sırasında tüm risk faktörleri belirlenmeli ve gerekli önlemler alınmalıdır.
 • Alkol veya ilaç kötüye kullanımı öykünüz
   

ANKEP’i kullandıktan sonra aşağıdaki belirtilerden herhangi biri sizin için geçerliyse hemen doktorunuza danışınız:

 • Nöroleptik malign sendrom olarak bilinen, ateş, ciddi kas tutulması, terleme ve bilinç kaybının birlikte görülmesi. Bunun için, acil tıbbi tedavi
 • Çoğunlukla yüz veya dilde kontrolsüz hareketler,
 • Baş dönmesi veya ciddi uykulu hissetme durumu. Bu, yaşlı hastalarda, kazalara bağlı yaralanma (düşme) riskini yükseltebilir..
 • Nöbetler,
 • Uzun süreli ve ağrılı ereksiyon (priapizm).
   

Böyle belirtilere bu tip ilaçlar sebep olabilir.

Eğer aşağıdaki belirtileri hissederseniz mümkün olan en kısa sürede doktorunuza söyleyiniz:

 • Ateş, grip benzeri belirtiler, boğaz ağrısı ya da diğer bir enfeksiyon ki bunlar düşük akyuvar (beyaz kan hücresi) sayısının sonucu oluşabilir; ANKEP’in durdurulması ve/veya tedavi verilmesi
 • İnatçı karın ağrısının eşlik ettiği kabızlık veya tedaviye cevap vermeyen kabızlık; çünkü bunu bağırsağın daha ciddi tıkanması
 • İntihar düşüncesi ve depresyonda kötüleşme
  Depresyon yaşıyorsanız bazen kendinize zarar verme veya öldürme ile ilgili düşünceler aklınıza gelebilir. Bu ilaçların tümünde etkinin görülmesi, genellikle yaklaşık iki hafta fakat bazen daha uzun sürdüğünden, tedaviye ilk başlandığı sırada bu düşünceler artabilir. Bu düşünceler aynı zamanda ilacınızı almayı aniden bırakmanız durumunda da artabilir. Eğer bir genç yetişkinseniz böyle düşünmeniz daha olasıdır. Klinik çalışmalardan elde edilen bilgiler, depresyon görülen 25 yaşın altındaki genç yetişkinlerde intihar düşünceleri ve/veya intihar davranışı riskinin daha yüksek olduğunu göstermiştir.
   

Herhangi bir zamanda kendinize zarar verme veya öldürme düşünceleri aklınızdan geçerse derhal doktorunuzla temas kurun veya bir hastaneye başvurun. Bir akrabanıza veya yakın arkadaşınıza depresyon geçirdiğinizden bahsetmeniz ve onlardan bu kitapçığı okumalarını istemeniz yararlı olabilir. Depresyonun kötüleştiğini düşünmeleri veya davranışlarınızdaki değişiklikler konusunda endişelenmeleri durumunda bunu size söylemelerini isteyebilirsiniz..

Kilo alma

ANKEP alan hastalarda kilo alma görülmüştür. Siz ve doktorunuz kilonuzu düzenli olarak kontrol etmelisiniz.

Çocuklar ve ergenler

ANKEP çocuklarda ve 18 yaş altı ergenlerde kullanılmaz.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ANKEP’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

ANKEP’i yiyeceklerle beraber veya ayrı olarak alabilirsiniz..

Ne kadar alkol aldığınıza dikkat ediniz. Çünkü ANKEP ile alkolün birleşen etkileri sizi uykulu yapabilir.

ANKEP tedavisi alırken greyfurt suyu içmeyiniz. İlacın etki etme yolunu değiştirebilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız..

Eğer gebe olduğunuzu düşünüyorsanız veya hamile kalmayı planlıyorsanız, ANKEP almadan önce doktorunuza danışınız. Doktorunuzla görüşmeden hamilelik esnasında ANKEP almamalısınız.

Gebeliğin son üç ayında, antipsikotik ilaçlara (şizofreni, psikotik depresyon gibi psikiyatrik hastalıkların tedavisinde etkili) maruz kalan yeni doğanlar, doğumu takiben şiddeti değişebilen, anormal kas hareketleri ve/veya ilaç kesilme belirtileri açısından risk altındadırlar. Bu belirtiler, huzursuzluk, kasların aşırı gerginliği, kasların gerginliğini yitirmesi, titreme, uykululuk hali, solunum güçlüğü veya beslenme bozukluklarıdır. Eğer bebeğinizde bu belirtilerden herhangi biri gelişirse, doktorunuzla temasa geçmelisiniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

İlacı kullandığınız süre boyunca bebeğinizi emzirmeyiniz.

Araç ve makine kullanımı

Kullandığınız bu ilaç uykunuzu getirebilir. Bu tabletlerin sizi nasıl etkilediğini öğrenene dek araç ya da makine kullanmayınız.

ANKEP’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

ANKEP bir şeker tipi olan sığır kaynaklı laktoz monohidrat içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz..

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Aşağıdaki ilaçlarla birlikte ANKEP kullanmayınız:

 • AIDS (HIV) tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (didanozin, lopinavir, ritonavir gibi HIV-proteaz inhibitörleri gibi),
 • Mantar enfeksiyonlarının tedavisi için kullanılan azol sınıfı ilaçlar (ketokonazol, flukonazol, itrakonazol gibi),
 • Eritromisin veya klaritromisin (enfeksiyon tedavisinde kullanılır),
 • Nefazodon gibi depresyon ilaçları,
   

Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz.

 • Sara (epilepsi) ilaçları (fenitoin veya karbamazepin gibi),
 • Tansiyon (yüksek kan basıncı) ilaçları,
 • Barbitüratlar (uykusuzluk tedavisinde),
 • Tiyoridazin veya lityum (diğer antipsikotik ilaçlar),
 • Kalp atımınıza etki eden ilaçlar: Mesela diüretikler (ödem attrıcı) gibi elektrolitlerin dengesizliğine (kanda potasyum ve magnezyumun düşük seviyelerde olması) sebep olan ilaçlar ya da bazı antibiyotikler (enfeksiyonların tedavisinde kullanılan ilaçlar) gibi,
 • Kabızlığa sebep olabilen ilaçlar,
 • Bazı tıbbi durumların tedavisinde sinir hücrelerinin işlevini etkileyen ilaçlar (“anti kolinerjik”).
   

Herhangi bir ilacınızı kesmeden önce lütfen doktorunuzla konuşunuz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

İdrarda ilaç taraması

Eğer idrarda ilaç taraması yapılıyorsa, ANKEP kullanmanız nedeniyle metadon veya depresyon için kullanılan trisiklik andidepresanlar (TSA) olarak adlandırılan ilaçlardan kullanmıyor olsanız dahi, bazı test metotları bu ilaçlar için pozitif sonuç alınmasına neden olabilir. Böyle bir sonuç alınırsa, daha spesifik testlerle sonuçların doğrulanması gerekebilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir