SILMED 50 MG 4 FILM TABLET

SILMED 50 MG 4 FILM TABLET Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

BARKOD8680352090939
ETKİN MADDESILDENAFIL SITRAT
FİRMA ADIDR. SERTUS İLAÇ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
REÇETENORMAL RECETE
İTHAL-İMALİMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİGERI ODEMESI OLMAYAN URUNLER
BİRİM / CİNSİMG
AMBALAJ MİKTARI4
ATC KODUG04BE03

ATC Sınıflandırması

G – ÜROGENİTAL SİSTEM VE CİNSİYET HORMONLARI
G04 – ÜROLOJİK İLAÇLAR
G04B – ANTİSPAZMOTİKLER DAHİL DİĞER ÜROLOJİK İLAÇLAR
G04BE – EREKTİL DİSFONKSİYONDA KULLANILAN İLAÇLAR
G04BE03 – SİLDENAFİL

İlacın kısa özeti

SİLMED 50 mg Film Tablet

Ağızdan alınır.
Etkin madde: Sildenafil sitrat
Yardımcı maddeler: Mikrokristalin selüloz, kolloidal susuz silika, dikalsiyum fosfat (susuz), kroskarmeloz sodyum, magnezyum stearat, polivinil alkol, makrogol, titanyum dioksit (E171), talk, indigo karmin alüminyum lake (E 132).

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

 1. SİLMED nedir ve ne için kullanılır?
 2. SİLMED’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
 3. SİLMED nasıl kullanılır?
 4. Olası yan etkiler nelerdir?
 5. SİLMED’in saklanması
  Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. Silmed nedir ve ne için kullanılır?

 • SİLMED film tabletler 50 mg sildenafil içeren, mavi renkli, kare film tablet olarak 2 , 4 ve 8 tablet içeren ambalajlar halinde sunulmaktadır.
 • SİLMED fosfodiesteraz tip 5 inhibitörleri (PDE5) adı verilen bir ilaç grubuna dahildir. Penisteki kan damarlarının gevşemesine yardımcı olarak cinsel uyarı sırasında kanın penise akımını sağlamak suretiyle etki gösterir.
 • SİLMED sadece cinsel yoldan uyarılmanız durumunda doğal yolla sertleşme (ereksiyon) oluşmasına yardım eder. Sertleşme sorununuz yoksa SİLMED kullanmamalısınız.

Sertleşme sorunu, bir erkekte cinsel aktivite için gerekli, penis sertleşmesinin sağlanamaması veya sertliğin korunamamasıdır. SİLMED kadınların kullanımı için değildir.

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. Silmed’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Sertleşme sorununu, buna yol açabilecek olası sebepleri ve uygun tedaviyi belirlemek için doktorunuz tarafından kullandığınız bütün ilaçların ve hastalıklarınızın bilinmesi gereklidir. Cinsel aktivite, kalp ile ilgili sorunlar için belirli bir derecede risk teşkil eder. Bu nedenle sertleşme sorununuza yönelik bir tedaviye başlamadan önce doktorunuzca kalp ve damar sisteminizin durumu değerlendirilmelidir.

SİLMED’i aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:

 • SİLMED’in etken maddesi olan sildenafil veya diğer bileşenlerine karşı alerjik bir reaksiyonunuz (hassasiyetiniz) varsa;
 • Amil nitrat veya butil nitrat gibi nitrik oksit açığa çıkaran veya nitrat içeren (Nitrogliserin, isosorbid mononitrat, isosorbid nitrat, pentaeritritol tetranitrat, eritritol tetranitrat, isosorbid dinitrat / fenobarbital gibi) herhangi bir ilaç kullanıyorsanız SİLMED kullanmayınız. Bu ilaçlar, sıklıkla göğüs ağrısı ile kendini gösteren bir kalp ve damar hastalığının (anjina pektoris) tedavisi için kullanılan ilaçlardır. SİLMED bu ilaçların etkilerinde ciddi bir artışa neden olabilir. Bu ilaçlardan birini kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Riosiguat etkin maddeli bir ilaç kullanıyorsanız. Bu ilaç pulmoner arteriyel hipertansiyon (akciğerlerde yüksek kan basıncı) ve kronik tromboembolik hipertansiyon (kan pıhtısı ile birlikte akciğerlerde yüksek kan basıncı) tedavisinde kullanılır. SİLMED gibi PDE5 inhibitörleri adı verilen ilaç grubuna dahil ilaçların riosiguatın tansiyon düşürücü etkisini arttırdığı gösterilmiştir. Eğer riosiguat kullanıyorsanız ya da kullanıp kullanmadığınızdan emin değilseniz doktorunuza söyleyiniz.
 • Görme kaybına veya görme bozukluğuna neden olabilen Non-arteritik anterior iskemik optik nöropati (NAION) hastalığınız varsa.  Kalbiniz ile ilgili bir sorununuz varsa; doktorunuz kalbinizin seksüel aktivitenin getireceği ek yükü kaldırıp kaldıramayacağını dikkatle değerlendirmelidir.
 • Ağır bir karaciğer yetmezliğiniz varsa;
 • Düşük tansiyonunuz varsa (Kan basıncı< 90/50 mmHg)
 • Yakın zamanda inme veya kalp krizi geçirdiyseniz
 • Retinitis pigmentoza gibi az görülen belirli bir kalıtsal göz hastalığınız varsa.

SİLMED’i aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız:

 • SİLMED’in geçici olarak tansiyonunuzu (kan basıncınızı) düşürücü etkileri olabilir. Çoğu kimsede bu durumun ilgili sonuçları azdır ya da hiç yoktur. Ancak özellikle tansiyon düşüşlerine hassas, kalp damarlarında tıkanma ile veya vücudun tansiyonu (kan basıncının) kontrolünde ciddi bozulma ile kendini gösteren nadir hastalıkları olan kişilerde cinsel aktiviteye eşlik edecek bu etkilerin doktorunuzca değerlendirilmesi gerekir.
 • Orak hücre anemisi (kırmızı kan hücrelerindeki bir anormallik), lösemi (kan hücrelerinin kanseri), multipl myelom (kemik iliği kanseri) veya peniste herhangi bir hastalık veya biçim bozukluğunuz varsa. Sertleşme sorununuz için ilaç kullanırken bu durumlar özel dikkat gerektirebilir.
 • Mide ülseriniz veya bir kanama bozukluğunuz (hemofili gibi) varsa.
 • Görmenizde ani bir azalma veya görme kaybı yaşarsanız SİLMED kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz. Özellikle yaşlı hastalarda gözün ağ 3 / 8 tabakasındaki toplardamarlarda tıkanma riski artmaktadır.
 • Duymanızda ani bir azalma veya sağırlık yaşarsanız SİLMED kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz.
 • SİLMED’in; AIDS (HIV) tedavisi için kullanılan bir ilaç olan ritonavir ile birlikte kullanımı tavsiye edilmemektedir (bkz. Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı).

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. SİLMED ile birlikte sertleşme sorunu için kullanılan başka ilaçlar kullanmamalısınız. SİLMED’i sildenafil veya diğer PDE5 inhibitörlerini içeren, akciğerlerdeki kan damarlarında yüksek kan basıncının (pulmoner arteriyel hipertansiyon-PAH) tedavisi için kullanılan ilaçlarla kullanmamalısınız. Sertleşme sorununuz yoksa SİLMED almamalısınız. Kadınsanız SİLMED kullanmayınız. Böbrek veya karaciğer probleminiz varsa doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz dozu düşürmeye karar verebilir.

SİLMED’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

SİLMED yiyecek ve içeceklerle birlikte alındığında etki göstermesi biraz daha uzun sürebilir. Fazla alkol alınması, sertleşme yeteneğini geçici olarak azaltabilir. İlacınızdan maksimum fayda sağlamak için, cinsel aktiviteden önce fazla miktarda alkol tüketmeyiniz.

Hamilelik

SİLMED kadınların kullanımı için değildir. Emzirme SİLMED kadınların kullanımı için değildir

Araç ve makine kullanımı

SİLMED baş dönmesine neden olabilir ve görmeyi geçici olarak etkileyebilir. Bu nedenle araç ve makine kullanırken dikkatli olunuz.

SİLMED’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

SİLMED, uyarı gerektiren yardımcı madde içermemektedir. 4

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

 • SİLMED, nitrogliserin, isosorbid mononitrat, isosorbid nitrat, pentaeritritol tetranitrat, eritritol tetranitrat, isosorbid dinitrat / fenobarbital gibi nitratların veya amil nitrat veya butil nitrat gibi nitrik oksit açığa çıkaran ilaçların etkilerinin ciddi biçimde artmasına neden olabilir. Bu ilaçlar, sıklıkla göğüs ağrısı ile kendini gösteren bir kalp ve damar hastalığının (anjina pektoris) tedavisi için kullanılan ilaçlardır. Bu ilaçları kullanıyorsanız SİLMED KULLANMAMALISINIZ.
 • Riosiguat kullanıyorsanız doktorunuza ya da eczacınıza bildiriniz.
 • SİLMED’in; AIDS (HIV) tedavisi için kullanılan bir ilaç olan ritonavir ile birlikte kullanımı tavsiye edilmemektedir
 • Yüksek tansiyon (kan basıncı) veya prostat problemleri nedeniyle alfa-bloker tedavisi almakta olan hastalarda ayağa kalkarken baş dönmesi veya hafifleme hissi görülebilir. Bunlar otururken veya hızla ayağa kalkarken görülen tansiyon (kan basıncı) düşmesi olarak tanımlanan postural hipotansiyonun belirtileridir. SİLMED ile birlikte alfa-bloker kullanan bazı hastalarda bu belirtiler görülmüştür. Bu genellikle SİLMED alımından sonra, 4 saat içerisinde, ortaya çıkmaktadır. Bu gibi semptomların görülme ihtimalini azaltmak için SİLMED tedavisine başlamadan önce alfa bloker dozunuzu her gün düzenli olarak alıyor olmanız gerekmektedir. Doktorunuz tedavinize SİLMED’in 25 mg’ lık dozu ile başlamanızı önerebilir.
 • SİLMED başlıca karaciğerde bu organa özel enzimler tarafından işlemden geçirilerek vücuttan uzaklaştırılabilir hale getirilir. Bu sebeple aynı yolla vücuttan uzaklaştırılabilir hale getirilen diğer bazı ilaçlar (Bir makrolid antibiyotik olan eritromisin, AIDS (HIV) tedavisi için kullanılan bir ilaç olan sakinavir, mantar hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar olan ketokonazol ve itrakonazol, mide ülseri tedavisinde kullanılan bir ilaç olan simetidin, verem tedavisinde kullanılan bir antibiyotik olan rifampisin, özel akciğer hastalıklarında kullanılan bir ilaç olan bosentan) ve greyfurt suyu SİLMED ile birlikte kullanıldığında SİLMED’in vücuttan uzaklaştırılmasını geciktirebilir. Bu ilaçlar ile birlikte kullanıldığında SİLMED’in etkisi ve yan etkileri artacağı için; bu ilaçları kullanan hastalar 25 mg’lık düşük başlangıç dozunu kullanmalıdır. Eğer reçeteli veya reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Nasıl kullanılır?

3. Silmed nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

 • SİLMED’i her zaman doktorunuzun size önerdiği şekliyle kullanın. Emin olmadığınız taktirde eczacınıza veya doktorunuza danışınız. Olağan doz 50 mg’dır.
 • SİLMED günde bir defadan fazla kullanılmamalıdır.

Uygulama yolu ve metodu:

SİLMED’i cinsel aktiviteden yaklaşık bir saat önce almalısınız. Tableti bütün olarak bir bardak suyla yutunuz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir