SECITA 15 MG FILM KAPLI TABLET (56 FILM KAPLI  TABLET)

SECITA 15 MG FILM KAPLI TABLET (56 FILM KAPLI  TABLET) Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

BARKOD8699566096217
ETKİN MADDEESSITALOPRAM
FİRMA ADISANTA FARMA İLAÇ SAN. A.Ş.
REÇETENORMAL RECETE
İTHAL-İMALİMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİISKONTODAN MUAF DEGIL
BİRİM / CİNSİMG
AMBALAJ MİKTARI56
ATC KODUN06AB10
NFC KODU TİTCK Endikasyon Dışı Ek Onay Alınmadan Kullanılabilecek İlaç

ATC Sınıflandırması

N – SİNİR SİSTEMİ
N06 – PSİKOANALEPTİKLER
N06A – ANTİDEPRESANLAR
N06AB – SELEKTİF SEROTONİN GERİALIM İNHİBİTÖRLERİ
N06AB10 – ESSİTALOPRAM

İlacın kısa özeti

NOVORAPİD PENFİLL ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇEREN KARTUŞ 100 U/mL

(NOVO NORDISK-BREZİLYA)
NOVO NORDISK

Deri altına uygulanır.

 • Etkin madde: İnsülin aspart, rDNA. Saccharomyces cerevisiae kullanılarak rekombinant DNA teknolojisi ile üretilmiştir. 1 mL’si 100 U (3.5 mg) insülin aspart içerir. Bir kartuş 300 U’ye eşdeğer 3 mL enjeksiyonluk çözelti içermektedir.
 • Yardımcı maddeler: Gliserol, fenol, metakrezol, çinko klorür, disodyum fosfat dihidrat, sodyum klorür, hidroklorik asit, sodyum hidroksit ve enjeksiyonluk sudur.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında

1. NovoRapid Penfill nedir ve ne için kullanılır?
2. NovoRapid Penfill’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. NovoRapid Penfill nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. NovoRapid Penfill’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. NOVORAPİD PENFİLL NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?

NovoRapid® Penfill®, enjeksiyonluk çözelti içeren kartuştur. Kutuda 5 adet Penfill adı verilen ve enjeksiyon sistemine uyumlu kartuş bulunur. Her bir kartuş 3 mL çözelti içermektedir. Enjeksiyonluk çözelti berrak, renksiz, sulu bir çözeltidir.

NovoRapid®, hızlı etkili bir modern insülindir (insülin analoğu). Modern insülin ürünleri insan insülininin geliştirilmiş versiyonlarıdır.

NovoRapid®, şeker hastalığı (diyabet) olan erişkinlerde, adölesanlarda ve 1 yaş ve üzerindeki çocuklarda yüksek kan şekeri düzeylerini düşürmek için kullanılır. Diyabet, vücudunuzun kan şekeri düzeyini kontrol etmek için yeterli insülin üretemediği durumlarda ortaya çıkan bir hastalıktır. NovoRapid® ile tedavi, diyabetinizden kaynaklanan komplikasyonların önlenmesine yardımcı olur..

NovoRapid®, ilacı enjekte ettikten 10-20 dakika sonrasında kan şekerinizi düşürmeye başlar, maksimum etkisini enjeksiyondan sonra 1-3 saat içinde gösterir ve etkisi 3-5 saat kadar sürer. Bu kısa ekisinden dolayı, NovoRapid® normalde, orta ya da uzun etkili insülin preparatları ile birlikte kullanılmalıdır.

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. NOVORAPİD PENFİLL’İ KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

NovoRapid®‘i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

 • Doğru tip insülini kullandığınızdan emin olmak için etiketi kontrol ediniz.
 • Her zaman kartuşu, alt kısmındaki lastik piston ile birlikte kontrol ediniz. Herhangi bir hasar oluşmuşsa veya lastik piston ile beyaz bantlı kısım arasında boşluk varsa kartuşu kullanmayınız. Bu, insülin sızmasına neden olabilir. Kartuşun hasarlı olduğundan şüpheniz varsa, kartuşu aldığınız yere iade ediniz. Daha fazla bilgi için insülin enjeksiyon sisteminizin kullanma kılavuzuna bakınız.
 • Kontaminasyonu önlemek için her enjeksiyondan önce yeni bir iğne ucu kullanınız.
 • İğne uçları ve NovoRapid® Penfill® başkalarıyla paylaşılmamalıdır.
 • NovoRapid® Penfill® tekrar kullanılabilir kalem ile sadece deri altı enjeksiyon için uygundur. Eğer insülininizi başka bir yöntem ile enjekte etmeniz gerekirse doktorunuzla konuşunuz.

NovoRapid®‘i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

 • İnsülin aspart veya NovoRapid® içinde bulunan diğer maddelerden herhangi birine karşı alerjik (aşırı duyarlı) iseniz (bakınız Yardımcı maddeler).
 • Hipogliseminin (kan şekeri düşmesi) başladığını hissederseniz (bakınız 4. Olası yan etkiler nelerdir?).
 • Kartuş veya kartuşu içeren enjeksiyon sistemi yere düşerse, hasar görürse veya kırılırsa.
 • Doğru şekilde saklanmamışsa veya dondurulmuşsa (bakınız 5. NovoRapid® Penfill®‘in saklanması)
 • İnsülin berrak ve renksiz görünmüyorsa.

NovoRapid®‘i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Bazı durumlar ve aktiviteler insülin ihtiyacınızı etkileyebilir. NovoRapid® kullanmadan önce özellikle aşağıdaki durumlarda doktorunuza, eczacınıza veya hemşirenize danışınız..

 • Hiperglisemi (kan şekeri yükselmesi); eğer kan şekeriniz çok yükselirse, bölüm 4 “Olası yan etkiler nelerdir?” yüksek kan şekeri talimatlarına bakınız.
 • Başka bir insülin tipinden NovoRapid®‘e geçiş; eğer başka bir insülin tipinden NovoRapid®‘e geçiş yaparsanız, insülin dozunuzda değişiklik yapılması gerekebilir.
 • Enjeksiyon yeri reaksiyonları; Ağrı, döküntü, kızarıklık, inflamasyon, morarma, şişlik ve kaşıntı içeren enjeksiyon bölgesi reaksiyonları görülebilir. Reaksiyonlar genellikle birkaç gün içinde düzelir. Her enjeksiyonda enjeksiyon yerinin değiştirilmesi bu reaksiyonların gelişme riskini azaltır.
 • İnsülin uygulaması insülin antikorlarının oluşmasına neden olabilir. Antikorlar, vücut tarafından antijenlere karşı üretilen savunma proteinleridir (örnek; yabancı proteinler). Nadir durumlarda, bu insülin antikorlarının varlığı, hiperglisemi (kan şekeri yükselmesi) veya hipoglisemiye (kan şekeri düşmesi) yatkınlığın önlenmesi için insülin dozunun ayarlanmasını gerektirebilir.
 • Böbrek veya karaciğer ya da böbreküstü, hipofiz veya tiroid bezlerinde rahatsızlığınız varsa.
 • Her zamankinden daha fazla egzersiz yaparsanız ya da normal diyetinizde değişiklik yapmak isterseniz kan şekeri düzeyiniz etkilenebilir..
 • Hasta iseniz, insülininizi kullanmaya devam ediniz ve doktorunuza danışınız.
 • Yurtdışına seyahat edecekseniz, farklı zaman dilimleri arasında seyahat etmek, insülin ihtiyacınızı ve enjeksiyon zamanlarınızı etkileyebilir.

Pioglitazon (tip 2 diyabet tedavisinde kullanılan ağızdan alınan ilaç)

Uzun süredir tip 2 diyabeti ve kalp hastalığı olan veya önceden felç (inme) geçirmiş olan bazı hastalar, pioglitazon ve insülin ile tedavi edildiklerinde kalp yetmezliği gelişimi görülmüştür. Olağan olmayan nefes darlığı veya hızlı kilo alımı veya bölgesel şişlikler (ödem) gibi kalp yetmezliği belirtileri yaşarsanız acilen doktorunuzu bilgilendiriniz.

Hipokalemi (düşük potasyum düzeyi): insülin aspart dahil tüm insülin ilaçları hipokalemiye neden olabilir. Tedavi edilmeyen hipokalemi solunum felci, kalp ritim bozukluğu ve ölüme neden olabilir. Hipokalemi riski yaratabilecek bir ilaç kullanıyorsanız (potasyum düşürücü veya serum potasyum konsantrasyonlarına duyarlı ilaç) potasyum düzeyleriniz izlenmelidir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

NovoRapid®‘in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Etkisinin çabuk başlaması nedeniyle, NovoRapid®‘i genellikle yemekten hemen önce kullanınız. NovoRapid®‘i gerektiğinde yemekten hemen sonra da uygulayabilirsiniz…

Alkol kullanıyorsanız kan şekeri düzeyiniz yükselebileceği veya düşebileceğinden insülin ihtiyacınız değişebilir. Dikkatli takip edilmelidir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile iseniz, hamile olduğunuzu düşünüyorsanız veya hamile kalmayı planlıyorsanız, bu ilacı kullanmadan önce tavsiye için lütfen doktorunuza danışınız.

NovoRapid® hamilelik sırasında kullanılabilir. Hamilelik sırasında, özellikle doğumdan sonra insülin dozunuzun değiştirilmesi gerekebilir. Bebeğinizin sağlığı için diyabetinizin dikkatli kontrolü ve özellikle hipogliseminin önlenmesi önemlidir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme döneminde NovoRapid® tedavisinde herhangi bir kısıtlama yoktur..

Araç ve makine kullanımı

Kan şekeriniz düşük veya yüksekse, konsantre olma ve reaksiyon gösterme yeteneğiniz ve dolayısıyla araç ya da makine kullanma yeteneğiniz etkilenebilir. Kendinizi veya başkalarını tehlikeye atabileceğinizi göz önünde tutunuz.

NovoRapid®, hızlı etki başlangıcına sahiptir, dolayısıyla kan şekeri düşmesini (hipoglisemiyi), çözünür insan insülinine göre enjeksiyondan sonra daha erken yaşayabilirsiniz.

 • Eğer sıklıkla hipoglisemi yaşıyorsanız,
 • Eğer hipoglisemiyi farketmekte zorluk yaşıyorsanız,

araç ya da makine kullanıp kullanamayacağınızı lütfen doktorunuza sorunuz..

NovoRapid®‘in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani aslında “sodyum içermez”.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bazı ilaçlar kan şeker seviyenizi etkiler ve bu da insülin dozunuzun değişmesi gerektiği anlamına gelebilir. Aşağıda insülin tedavinizi etkileyebilecek en yaygın kullanılan ilaçların listesi yer almaktadır.

Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız kan şekeri düzeyiniz düşebilir (hipoglisemi)

 • Diyabet tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar
 • Monoamin oksidaz inhibitörleri (MAOİ) (depresyon tedavisinde kullanılır)
 • Beta-blokörler (yüksek kan basıncı tedavisinde kullanılır)
 • Anjiotensin dönüştürücü enzim (ADE) inhibitörleri (bazı kalp sorunları veya yüksek kan basıncı tedavisinde kullanılır)
 • Salisilatlar (ağrıyı dindirmek ve ateşi düşürmek için kullanılır)
 • Anabolik steroidler (testosteron gibi)
 • Sülfonamidler (enfeksiyonların tedavisinde kullanılır).

Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız kan şekeri düzeyiniz yükselebilir (hiperglisemi)

 • Oral kontraseptifler (doğum kontrol hapları)
 • Tiyazidler (yüksek kan basıncı veya aşırı sıvı tutulumu tedavisinde kullanılır)
 • Glukokortikoidler (inflamasyon tedavisinde kullanılan “kortizon” gibi)
 • Tiroid hormonları (tiroid bezi bozukluklarının tedavisinde kullanılır)
 • Sempatomimetikler (epinefrin , veya astım tedavisinde kullanılan salbutamol, terbutalin gibi)
 • Büyüme hormonu (iskelet büyümesi ve somatik büyümenin uyarılmasında kullanılan ve vücudun metabolik prosesleri üzerinde belirgin etkisi olan ilaç)
 • Danazol (yumurtlama üzerinde etkili olan ilaç)

Oktreotid ve lanreotid (genellikle orta yaşlı erişkinlerde, hipofiz bezinin fazla miktarda büyüme hormonu üretmesiyle oluşan nadir görülen bir hormonal bozukluk olan akromegali tedavisinde kullanılır) kan şekeri düzeyini yükseltebilir veya düşürebilirler.

Beta-blokörler (yüksek kan basıncı tedavisinde kullanılır) kan şekeri düşmesini (hipoglisemiyi) farketmenizi sağlayan ilk uyarı belirtilerini zayıflatabilir veya tamamen önleyebilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir