ROTARIX 1,5 ML ORAL SUSPANSIYON ICEREN APLIKATOR

ROTARIX 1,5 ML ORAL SUSPANSIYON ICEREN APLIKATOR Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

ROTARIX 1,5 ML ORAL SUSPANSIYON ICEREN APLIKATOR Hakkında Kısa Bilgi

BARKOD8699522967599
ETKİN MADDECANLI ZAYIFLATILMIS HUMAN ROTAVIRUS RIX4414 SUSU
FİRMA ADIGLAXOSMİTHKLİNE İLAÇLARI SAN. VE TİC. A.Ş.
REÇETENORMAL RECETE
İTHAL-İMALİTHAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİGERI ODEMESI OLMAYAN URUNLER
AMBALAJ MİKTARI1
ATC KODUJ07BH01

ROTARIX 1,5 ML ORAL SUSPANSIYON ICEREN APLIKATOR ATC Sınıflandırması

J – SİSTEMİK KULLANIM İÇİN ANTİENFEKTİF PREPARATLAR
J07 – AŞILAR
J07B – VİRAL AŞILAR
J07BH – ROTA VİRÜS DİYARE AŞILARI
J07BH01 – ROTA VİRÜS, CANLI ZAYIFLATILMIŞ

ROTARIX 1,5 ML ORAL SUSPANSIYON ICEREN APLIKATOR isimli ilacın kısa özeti

SİMBRİNZA 10 mg/ml + 2 mg/ml Göz Damlası, Süspansiyon

Steril

Göze damlatılarak uygulanır.

 • Etkin maddeler: 10mg/ml Brinzolamid ve 2mg/ml Brimonidin tartarat (1.3 mg brimonidin eşdeğeri)
 • Yardımcı maddeler: Benzalkonyum klorür, Propilen glikol, Karbomer 974P, Borik asit, Mannitol, Sodyum klorür, Tiloksapol, Hidroklorik asit ve/veya sodyum hidroksit (pH ayarı için) , Saf su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz. Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. SİMBRİNZA nedir ve ne için kullanılır?
2. SİMBRİNZA kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. SİMBRİNZA nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. SİMBRİNZA’nın saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

ROTARIX 1,5 ML ORAL SUSPANSIYON ICEREN APLIKATOR nedir ve ne için kullanılır?

1. SİMBRİNZA nedir ve ne için kullanılır?

SİMBRİNZA 2 etkin madde içermektedir, brinzolamid ve brimonidin tartarat. Brinzolamid ‘karbonik anhidraz inhibitörleri’ isimli gruba aittir, brimonidin tartarat ‘alfa-2 adrenerjik reseptör agonistleri’ isimli gruba aittir. Her iki madde birlikte çalışarak göz içindeki basıncı azaltırlar.

SİMBRİNZA , vidalı kapağı olan 5 ml’lik plastik şişede sunulan, beyaz ila kırık beyaz renkte süspansiyon formunda göz damlasıdır.

SİMBRİNZA, göz tansiyonuna bağlı görme sinirinde hasar (glokom) veya göz tansiyonu (oküler hipertansiyonu) olduğu bilinen, gözlerdeki yüksek basınçları tek ilaçla etkili bir şekilde kontrol altına alınamayan 18 yaş üstündeki yetişkin hastalarda göz içindeki basıncı düşürmek için kullanılır.

ROTARIX 1,5 ML ORAL SUSPANSIYON ICEREN APLIKATOR’yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. SİMBRİNZA kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

SİMBRİNZA’yı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

Eğer;

 • – Brinzolamid veya brimonidin tartarat veya bu ilaç içindeki (bakınız Bölüm 6) maddelerden herhangi birisine karşı alerjiniz varsa ,
 • – Sülfonamidlere karşı alerjiniz varsa (Örneğin şeker hastalığı ve enfeksiyonların tedavisinde kullanılan ilaçlarda, idrar söktürücülerde bulunur)
 • – Monoamin oksidaz (MAO) inhibitörleri alıyorsanız (örneğin depresyon veya Parkinson tedavisinde kullanılan ilaçlar) veya bazı antidepresanları kullanıyorsanız, doktorunuzu bu durumdan haberdar etmelisiniz.
 • – Şiddetli böbrek sorunlarınız varsa,
 • – Kanınızda asidite çok fazlaysa (bu hastalığın ismi hiperkloremik asidoz),
 • – 2 yaşından küçük bebeklerde.

SİMBRİNZA ‘yı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

Eğer aşağıdaki durumlardan herhangi birini yaşadıysanız veya şu anda yaşıyorsanız , SİMBRİNZA’yı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz:

 • – Karaciğer sorunları
 • – Dar açılı glokom isimli gözde bir tür yüksek basınç hastalığı
 • – Kornea veya gözde kuruluk sorunları
 • – Koroner kalp hastalığı (belirtileri göğüs ağrısı veya sıkışma hissi, nefes alamama veya boğulma hissi), kalp yetmezliği, yüksek veya düşük kan basıncı
 • – Depresyon
 • – Kan dolaşımının bozulması veya azalması (mesela Raynaud hastalığı veya Raynaud sendromu veya serebral yetmezlik)

Yumuşak kontakt lens kullanıyorsanız, gözünüzde lens varken damlayı kullanmayın. (Bakınız Bölüm ‘Kontakt lens kullanımı’ – SİMBRİNZA benzalkonyum klorür’ içermektedir, aşağıya bakınız).

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Çocuklar ve ergenler:

SİMBRİNZA 18 yaş altındaki ergenlere ve çocuklara önerilmez.

Bu ilaç 2 yaş ve altındaki çocuklarda kesinlikle kullanılmamalıdır. (Yukarıda bulunan ‘SİMBRİNZA’yı aşağıdaki durumlarda kullanmayınız’ bölümüne bakınız).

SİMBRİNZA’nın yiyecek ve içecek ile kullanılması:

Ürün önerildiği şekilde kullanıldığı takdirde, besinlerle ve içeceklerle bir ilişkisi yoktur.

Eğer düzenli olarak alkol tüketiyorsanız, bu ilacı almadan önce hekiminizi, göz doktorunuzu veya eczacınızı bu durumdan haberdar ediniz. Simbrinza alkolden etkilenebilir.

Hamilelik :

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Gebeyseniz, gebe olduğunuzu düşünüyorsanız veya bebek planlıyorsanız bu ilacı almadan önce hekiminizi, göz doktorunuzu veya eczacınızı bu durumdan haberdar ediniz. Gebe kalma ihtimali olan kadınlara, SİMBRİNZA tedavisi sırasında etkili bir doğum kontrol yöntemi kullanmaları önerilir. Gebelik döneminde SİMBRİNZA kullanımı önerilmez. Doktorunuz tarafından kesin olarak belirtilmediği sürece SİMBRİNZA kullanmayın.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziriyorsanız, SİMBRİNZA sütünüze geçebilir.

Emzirme döneminde SİMBRİNZA kullanımı önerilmez.

Araç ve makine kullanımı

SİMBRİNZA kullandıktan kısa bir süre sonra görmeniz bulanıklaşabilir veya anormal hale gelebilir.

SİMBRİNZA ayrıca bazı kimselerde baş dönmesi, sersemlik veya yorgunluk yaratabilir.

Belirtileriniz tamamen geçene dek araç veya makine kullanmayınız.

SİMBRİNZA’nın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

SİMBRİNZA içinde benzalkonyum klorür isimli koruyucu bulunur.

Benzalkonyum klorür, göz irritasyonuna neden olabilir. Yumuşak kontakt lenslerle temasından kaçınınız. Uygulamadan önce kontakt lensi çıkartınız ve lensi takmak için en az 15 dakika bekleyiniz. Yumuşak kontakt lenslerin renklerinin bozulmasına neden olduğu bilinmektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Şu anda veya yakın geçmişte başka bir ilaç kullandıysanız veya kullanmayı düşünüyorsanız, hekiminizi, göz doktorunuzu veya eczacınızı bu durumdan haberdar ediniz.

SİMBRİNZA, glokom tedavisinde kullanılan diğer göz damlaları dahil olmak üzere, kullandığınız diğer ilaçları etkileyebilir veya onlardan etkilenebilir.

Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birisini kullanıyorsanız veya kullanmayı planlıyorsanız doktorunuzu bu durumdan haberdar ediniz:

 • – Kan basıncını azaltan ilaçlar ( Tansiyon ilaçları mesela idrar söktürücüler (hidroklorotiyazid, furosemid vb), betablokerler (metoprolol vb), ACE inhibitörleri (kaptopril, enalapril, perindopril vb), kalsiyum kanal blokerleri (amlodipin, lerkanidipin, nifedipin, barnidipin, verapamil, diltiazemvb), ATII antagonistleri (Valsartan, kandesartan, losartan, olmesartan, telmisartan vb)
 • – Digoksin dahil kalp ilaçları (kalp hastalıklarında kullanılan ilaçlar)
 • – Glokom için kullanılan ayrıca irtifa hastalığında kullanılan diğer ilaçlar: mesela asetazolamid, metazolamid ve dorzolamid
 • – Metabolizmayı etkileyebilen ilaçlar, mesela klorpromazin, metilfenidat ve rezerpin
 • – Antiviral (mesela asiklovir, valasiklovir vidarabin, ribavirin vb), antiretroviral (İnsan İmmün yetmezlik Virüsü (HIV) tedavisinde kullanılan ilaçlar mesela lamivudin, zidovudin, abakavir, tenofovir vb) veya antibiyotikler (levofloksasin, moksifloksasin, azitromisin, trimetoprim, amoksisilin, ampisilin, penisilin, sulbaktam, doksisiklin vb.)
 • Mantar veya maya tedavisinde kullanılan ilaçlar
 • Monoamin oksidaz (MAO) inhibitörleri veya antidepresanlar, mesela amitriptilin, nortriptilin, klomipramin, mianserin, venlafaksin ve duloksetin
 • Anestezikler ( lidokain, jetokain vb )
 • Sedatifler (kloralhidrat, dikloralfenazon, estalozam, flunitrazepam, loprazolam, midazolam, nitrazepam vb), opiyatlar (oksikodon, fentanil, ketobemidon, propoksifen, buprenorfin, pentazosin vb) veya barbitüratlar (mesela barbital, allobarital, pentobarbital vb)
 • veya kullanmakta olduğunuz herhangi bir ilacın dozu değişirse .

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir