RITALINE 10 MG 30 TABLET

RITALINE 10 MG 30 TABLET Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

KAMU FİYATI45,68 TL
KAMU ÖDENEN45,68 TL
KAMU İSKONTOSU10.00%
BARKOD8699504011104
ETKİN MADDEMETIL FENIDAT HCL
FİRMA ADINOVARTİS SAĞLIK GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
REÇETEKIRMIZI RECETE
İTHAL-İMALİTHAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİFIYAT KORUMALI OLUP, DEPOCU FIYATI 21,71 TL VE ALTINDA OLANLAR
BİRİM / CİNSİMG
AMBALAJ MİKTARI30
ATC KODUN06BA04
NFC KODUA06817
SGK EŞDEĞER KODUE670A
SGK ETKİN MADDE KODUSGKFDH

ATC Sınıflandırması

N – SİNİR SİSTEMİ
N06 – PSİKOANALEPTİKLER
N06B – PSİKOSTİMÜLANLAR VE NOOTROPİKLER
N06BA – MERKEZİ ETKİLİ SEMPATOMİMETİKLER
N06BA04 – METİLFENİDAT

İlacın kısa özeti

RİTALİN TABLET 10 mg

Ağızdan alınır.

 • Etkin madde: Her bir tablet 10 mg metilfenidat hidroklorür içerir.
 • Yardımcı maddeler: Kalsiyum fosfat, laktoz (sığır kaynaklıdır), buğday nişastası, jelatin (sığır kaynaklıdır), magnezyum stearat ve talk.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında

1. RİTALİN nedir ve ne için kullanılır?
2. RİTALİN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. RİTALİN nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. RİTALİN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. RİTALİN NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?

 • RİTALİN tabletler, etkin madde olarak 10 mg metilfenidat hidroklorür içerir.
 • RİTALİN, 30 adet beyaz, yuvarlak, düz, kenarları eğimli, bir yüzünde “CG”, diğer yüzünde “A/B” basılı ve çentikli tablet içeren ambalajlarda takdim edilmektedir.
 • RİTALİN, bir merkezi sinir sistemi uyarıcısıdır.

RİTALİN, dikkat eksikliği/hiperaktivite bozukluğu (DEHB) tedavisi için kullanılır..

 • 6 ile 18 yaş arasındaki çocuklarda ve ergenlerde kullanılır.
 • Ancak sadece; danışmanlık, davranış terapisi gibi, ilaç içermeyen tedaviler denendikten sonra kullanılır.

RİTALİN 6 yaş altı çocuklarda ve yetişkinlerde DEHB tedavisinde kullanılmaz. Bu kişilerde güvenli ya da yararlı olup olmadığı hakkında bir bilgi bulunmamaktadır. RİTALİN beynin normalin altında çalışan belli bölgelerindeki aktiviteyi arttırır. Dikkatin (dikkat süresi), konsantrasyonun artırılması ve dürtüsel davranışların azaltılmasına yardımcı olur. İlaç aşağıdaki tedavi programlarının bir parçası olarak verilir:

 • Psikolojik
 • Eğitimsel
 • Sosyal terapi
 • Metilfenidat tedavisi, çocuk ve/veya ergen psikiyatri uzmanı gözetiminde başlatılmalı ve kullanılmalıdır. DEHB’nin tedavisi bulunmamasına rağmen, bu tedavi programlarıyla yönetilebilir.

DEHB Hakkında

DEHB’li çocuklar veya gençler,

 • Hareket etmeden oturmak veya
 • Konsantre olmak konusunda sıkıntı çekerler.

Bu davranış bozuklukları onların hatası değildir.

Birçok çocuk veya genç bu tarz davranışlarda zorlanır. Günlük yaşamda problemler yaşayabilirler. DEHB’li çocuklar ve gençler öğrenmede ve ev ödevi yapmada zorluk çekebilir. Evde, okulda ve diğer yerlerde uslu durmakta zorlanırlar.

Bu rahatsızlık çocuğun ya da gencin zekasını etkilemez.

RİTALİN, narkolepsinin yani uyku nöbetlerinin tedavisinde de kullanılır.

Narkolepsi, bir uyku nöbeti bozukluğudur. Narkolepsisi olan hastalarda, geceleri yeterince uyumalarına rağmen gündüzleri tekrarlanan karşı konulmaz uyku nöbetleri ortaya çıkar. RİTALİN, bu tür hastalarda gündüzleri ortaya çıkan aşırı uyku halini hafifletir.

Narkolepsi tanısı, uyanıklık-uyku düzenleri kaydedilerek bir doktor tarafından konmalıdır.

RİTALİN’in nasıl etki gösterdiği ya da size ya da çocuğunuza neden verildiği hakkında herhangi bir sorunuz varsa doktorunuza danışınız.

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. RİTALİN KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

RİTALİN’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

 • Metilfenidata ya da RİTALİN’in bu kullanma talimatında listelenen diğer bileşenlerine karşı alerji (aşırı duyarlılık) varsa (Eğer alerjiniz olabileceğini düşünüyorsanız hekiminize danışınız),
 • Tiroidle ilgili herhangi bir sorununuz varsa,
 • Göz içi basıncınızda artma (glokom) varsa,
 • Böbreküstü bezi tümörünüz varsa (feokromositoma olarak bilinir),
 • Kendinizi aç hissetmemek ya da yemek istememek gibi çeşitli yeme problemleriniz varsa (iştahsızlık gibi),
 • Çok yüksek kan basıncınız ya da kollarda ve bacaklarda ağrıya sebep olabilen kan damarlarınızda daralma varsa,
 • Kalp hastalığı öykünüzün olması (kalp krizi, düzensiz kalp atışı, göğüste ağrı ve rahatsızlık, kalp yetmezliği, kalp hastalığı ya da bir kalp problemiyle doğmuşsanız),
 • Önceden beyin damarları ile ilgili hastalıklarınız (örn., serebral anevrizma, vaskülit, daralmış ya da tıkanmış kan damarları ya da felç) varsa,
 • Ruhsal çöküntü (depresyon) için “monoamin oksidaz inhibitörü” (MAO) diye adlandırılan bir ilaç kullanıyorsanız veya son 2 hafta içerisinde bir MAO aldıysanız,
 • Tiklerle seyreden bir hastalık olan Tourette sendromunun tanısı veya aile öyküsü varsa,
 • ‘Psikopatik’ ya da ‘borderline kişilik’, anormal düşünceler ya da görüntüler veya ‘şizofreni’ olarak adlandırılan bir hastalık, şiddetli ruhsal problem belirtileri şeklinde zihinsel sağlık problemleriniz varsa.

Yukarıda yer alan durumlar siz ya da çocuğunuz için geçerliyse RİTALİN kullanmayınız. Emin değilseniz, siz ya da çocuğunuz RİTALİN almadan önce doktorunuzla ya da eczacınızla görüşünüz. Çünkü RİTALİN bu problemlerin kötüleşmesine neden olabilir.

RİTALİN’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:

 • Tedavi sırasında erkek çocuklar ve ergenler beklenmedik bir şekilde uzun süreli ereksiyonlar yaşayabilir. Bu durum ağrılı olabilir ve herhangi bir zamanda meydana gelebilir. Ereksiyonunuz 2 saatten uzun sürerse ve özellikle ağrılıysa, acilen doktorunuzu aramanız önemlidir..
 • Böbrek veya karaciğer hastalığınız varsa,
 • Kriz geçirmiş (nöbet, konvülsiyon, sara nöbeti) olmanız ya da normal olmayan beyin dalgalarınızın olması (EEG-beyin dalgalarını gösteren çizelgede),
 • İlaç, uyuşturucu ya da alkol bağımlılık öykünüz varsa,
 • Kadınların adet dönemlerinin başlaması (bkz. hamilelik ve emzirme dönemi),
 • Tikler veya kontrolsüz konuşma veya vücut hareketiniz varsa (Tourette hastalığı) varsaya da ailenin diğer üyelerinin herhangi birinde Tourette hastalığı varsa,
 • Yüksek kan basıncınız (hipertansiyon) varsa,
 • Kalple ilgili herhangi bir hastalığınız varsa (Yukarıdaki “Kullanmayınız” bölümünde yer alanlardan farklı olarak),
 • “Kullanmayınız” bölümündekiler dışındaki diğer ruhsal bozukluklar:
  -Ruh hali dalgalanması (manikten depresif olma haline giden tablo-iki uçlu duygudurum bozukluğu),
  -Sinirli ya da düşmanca olmaya başlamak ya da saldırganlığın artması,
  -Olmayan şeyleri görme, duyma ya da hissetme (halüsinasyon),
  -Doğru olmayan şeylere inanma (kuruntu),
  -Alışılmadık bir şekilde şüpheci hissetme (paranoya),
  -Tedirgin, kaygılı ya da gergin hissetme,
  -Depresif ya da suçlu hissetme durumları olması halinde dikkatli kullanınız.

Tedaviye başlamadan önce yukarıdakilerden size ya da çocuğunuza uyan varsa doktor ya da eczacınıza danışınız. Çünkü RİTALİN bu problemleri kötüleştirebilir. Doktorunuz ilacın sizi ya da çocuğunuzu nasıl etkilediğini takip etmek isteyecektir.

Metilfenidat almaya başlamadan önce doktorunuzun yapacağı kontroller

Bu kontroller sizin ya da çocuğunuz için RİTALİN’in doğru ilaç olup olmadığına karar vermek içindir. Doktorunuz :

 • Sizin ya da çocuğunuzun aldığı başka ilaçları,
 • Ailede açıklanamayan ani ölümleri,
 • Ailede mevcut olan sağlık problemlerini (kalp problemleri gibi),
 • Sizin ya da çocuğunuzun nasıl hissettiğini, şu an ya da geçmişte iyi ya da kötü tuhaf düşüncelere sahip olup olmamasını,
 • Ailede ‘tik'(aynı şekilde tekrar tekrar meydana gelen istem dışı, hızlı, ani hareketler, tekrarlayan sesler veya kelimeler) geçmişi olup olmadığını,
 • Sizde, çocuğunuzda veya diğer aile üyelerinde şimdiye kadar hiç akıl sağlığı veya davranış bozukluğu problemleri olup olmadığını

Sizin ya da çocuğunuzun ruh hali değişikliği riskinin olup olmadığını sorgulayacak ve takip edecektir (manikten depresif olma haline giden tablo-iki uçlu duygudurum bozukluğu). Sizin ya da çocuğunuzun zihinsel sağlık hikayesini takibe alacak ve ailenizin intihar, bipolar bozukluk (iki uçlu duygudurum bozukluğu) ya da depresyon hikayesinin olup olmadığını kontrol edecektir.

Olabildiğince fazla bilgi sağlamanız önemlidir. Bu doktorunuzun Metilfenidat’ ın sizin ya da çocuğunuz için doğru ilaç olup olmadığına karar vermesine yardımcı olacaktır.. Siz ya da çocuğunuz bu ilacı almaya başlamadan önce doktorunuz gerekli diğer tıbbi testlerin yapılmasına da karar verebilir.

Tedavi altındayken doktorunuzun yapabileceği kontroller

 • Siz ya da çocuğunuz tedaviye başlamadan önce RİTALİN’in güvenli ve yararlı olacağından emin olmak.
 • Siz ya da çocuğunuz tedaviye başladıktan sonra, ayrıca dozlar değiştiği zaman en az her 6 ayda ya da muhtemelen daha sık aralıklarla aşağıdakileri kontrol etmek:
  -İştah kontrolü
  -Boy ve kilo ölçümü
  -Kan basıncının ölçülmesi ve kalp atışları
  -Duygu durumu problemlerinin, ruh hali ya da diğer alışılmadık hislerin kontrolü ya da RİTALİN alınırken bunların kötüleşip kötüleşmediğini dikkatle izlemek.

Uzun dönem tedavi

RİTALİN daima alınmak zorunda değildir. Eğer siz/çocuğunuz bir yıldan daha fazladır RİTALİN alıyorsa, doktorunuz tedaviyi kısa bir süre kesmelidir, bu bir okul tatili sırasında olabilir. Bu durumda hala ilaca ihtiyaç olup olmadığı anlaşılacaktır.

Eğer bu ürünün kullanımıyla ilgili başka bir sorunuz varsa doktor ya da eczacınıza danışınız.

Ameliyat olma

Siz/çocuğunuz bir ameliyat olacaksa doktorunuza danışınız. Eğer belli bir tip anestezik kullanılacaksa, RİTALİN ameliyat günü alınmamalıdır. Çünkü ameliyat sırasında kan basıncında ani bir yükselme riskine neden olabilir…

İlaç testi

Bu ilacın içerdiği etkin madde doping testinde pozitif sonuç verebilir. Bu nedenle RİTALİN’i dikkatli kullanınız.

RİTALİN’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

RİTALİN tablet aç veya tok karnına alınabilir. Bu ilacı kullanırken alkol almayınız.

RİTALİN alırken alkol kullanmayınız. Alkol bu ilacın yan etkilerini kötüleştirebilir. Bu nedenle bu ilacı kullanırken alkol içeren gıdalar ve ilaçlar almayınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Metilfenidat’ın anne karnındaki bebeği etkileyip etkilemeyeceği hakkında kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Metilfenidat kullanmadan önce doktor ya da eczacınıza danışınız..

Eğer hamileyseniz ya da hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız bunu doktorunuza söyleyiniz. Doktor tarafından özellikle verilmediği takdirde hamilelik döneminde RİTALİN kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bebeğinizi emziriyorsanız bunu doktorunuza söyleyiniz. RİTALİN emzirme sırasında kullanılmamalıdır. RİTALİN kullanırken emzirmeyiniz. RİTALİN’in içeriğinde bulunan etkin madde anne sütüne geçebilir.

Araç ve makine kullanımı

Metilfenidat alırken sizin ya da çocuğunuzun başı dönebilir, odaklanma problemleri yaşayabilir ya da görme bulanıklığı yaşayabilirsiniz. Bu nedenle araç ve makine kullanırken ya da diğer potansiyel tehlikeli aktivitelerde (bisiklet sürme, at binme) dikkatli olunuz..

RİTALİN’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

RİTALİN, laktoz adı verilen bir madde içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı hassas olduğunuz söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

RİTALİN, buğday nişastası içerir. Çölyak hastalığı olan insanlar için uygundur. Buğdaya alerjisi (çölyaktan farklı) olan hastalar bu tıbbi ürünü kullanmamalıdırlar.

Diğer ilaçlar ile kullanımı

Eğer:

 • Depresyon için kullanılan monoamin oksidaz inhibitörü (MAOI) grubundan bir ilaç alıyorsanız, ya da son 14 gün içinde bir MAOI almış iseniz, RİTALİN almayınız. RİTALİN ile bir MAOI alınması kan basıncında ani bir yükselmeye neden olabilir.

Eğer siz/çocuğunuz başka ilaçları alıyorsa, RİTALİN diğer ilaçlardan yararlanımını etkileyebilir ya da yan etkilere neden olabilir. Eğer siz/çocuğunuz aşağıdaki ilaçlardan birini alıyorsa, RİTALİN almadan önce doktor ya da eczacınıza danışınız:

 • Depresyon için diğer ilaçlar
 • Şiddetli zihinsel sağlık problemleri için ilaçlar
 • Sara (epilepsi) ilaçları
 • Kan basıncını azaltan ya da artıran ilaçlar
 • Kan basıncını etkileyebilen bazı öksürük ya da soğuk algınlığı ilaçları (bu ilaçları aldığınızda eczacınıza danışmanız tavsiye edilir.)
 • Pıhtı oluşumunu önlemek için kullanılan kanı incelten ilaçlar

Eğer sizin/çocuğunuzun yukarıdaki listede yer alan ilaçlardan birini alıp almadığına dair bir şüpheniz varsa, RİTALİN almadan önce doktor ya da eczacınıza danışınız.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir