REUMIL 10 MG FILM TABLET

REUMIL 10 MG FILM TABLET Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

REUMIL 10 MG FILM TABLET Hakkında Kısa Bilgi

BARKOD8699514093503
ETKİN MADDELEFLUNOMID
FİRMA ADIABDİ İBRAHİM İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş
REÇETENORMAL RECETE
İTHAL-İMALİMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİISKONTODAN MUAF DEGIL
BİRİM / CİNSİMG
AMBALAJ MİKTARI30
ATC KODUL04AA13
NFC KODUA15949
SGK EŞDEĞER KODUE563A
SGK ETKİN MADDE KODUSGKFAO

REUMIL 10 MG FILM TABLET ATC Sınıflandırması

L – ANTİNEOPLASTİK VE BAĞIŞIKLIK DÜZENLEYİCİ AJANLAR
L04 – İMMÜNSÜPRESİF AJANLAR
L04A – İMMÜNSÜPRESİF AJANLAR
L04AA – SELEKTİF İMMÜNSÜPRESİF AJANLAR
L04AA13 – LEFLUNOMİD

REUMIL 10 MG FILM TABLET isimli ilacın kısa özeti

REUMİL 10 mg film tablet

Ağızdan alınır.

 • Etkin madde: Leflunomid
 • Yardımcı maddeler:
 • Tablet çekirdeği: Laktoz monohidrat (granulac 200), mısır nişastası, krospovidon (poliplasdon XL), povidon K-30, koloidal silikondioksit, magnezyum stearat.
 • Film kaplama: Opadry white 03F58848 (hpmc 2910/hipromelloz, titanyum dioksit, talk ve makrogol).

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatı n ı saklayı n ı z. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave soruları nız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırası nda, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İ laç hakkında size önerilen dozun dış ı nda yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1.REUMİL nedir ve ne için kullanılır?
2.REUMİL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3.REUMİL nasıl kullanılır?
4.Olası yan etkiler nelerdir?
5.REUMİL’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

REUMIL 10 MG FILM TABLET nedir ve ne için kullanılır?

1. REUMİL nedir ve ne için kullanılır?

 • REUMİL romatizmaya karşı kullanılan ilaç grubuna dahildir ve etkin madde olarak 10 mg leflunomid içerir
 • REUMİL 10 mg film tablet beyaz, yuvarlak, bikonveks, düz, film kaplı tabletlerdir.

Tabletler 30 film tablet içeren aluminyum/aluminyum blister içerisinde bulunur.

REUMİL aktif romatoid artrit veya aktif psöriyatik artriti olan yetişkinlerde kullanılır.

Romatoid artritin belirtileri tutulan eklemde iltihap, şişlik, hareket zorluğu ve ağrıdır. Tüm vücudu etkileyen diğer belirtiler iştah kaybı, ateş, enerjide azalma ve kansızlıktır (kırmızı kan hücrelerinde azalma, anemi).

Aktif psöriatik artrit belirtileri ise tutulan eklemde iltihap, şişlik, hareket zorluğu, ağrı ve yama şeklinde kırmızı pullu deri döküntülerini (deri lezyonları) içerir.

REUMIL 10 MG FILM TABLET’yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. REUMİL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

REUMİL’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

 • Eğer leflunomide, teriflunomide (sinir sistemi hastalığı olan multiple skleroz hastalığı tedavisinde kullanılan bir ilaç) ya da tabletlerdeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlığınız varsa (özellikle ateş, eklem ağrısı, deride kırmızı lekeler veya kabartılar şeklinde ciddi deri reaksiyonu şeklinde (örn. Stevens-Johnson sendromu)
 • Karaciğerinizde bir problem varsa,
 • Orta derecede veya şiddetli böbrek rahatsızlıklarınız varsa,
 • Kanınızdaki protein düzeyi ciddi olarak normalin altında ise (hipoproteinemi,)
 • Bağışıklık sisteminizi etkileyen herhangi bir rahatsızlığınız varsa (örn. AİDS),
 • Kemik iliği ile ilgili hastalığınız, kırmızı veya beyaz kan hücreleri ya da kan pulcuklarının (pıhtıların oluşumunda görev alan hücreler) sayısında azalma varsa,
 • Ciddi bir enfeksiyonunuz varsa,
 • Gebelik durumunuz varsa, gebe olduğunuzu düşünüyorsanız veya emziriyorsanız.

REUMİL’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • Daha önce intersitisyel akciğer hastalığı (akciğer hastalığı) geçirdiyseniz
 • Daha önce verem (tüberküloz) geçirdiyseniz ya da veremi olan biri ile yakın temasta bulunduysanız. Sizde verem olup olmadığını anlamak için doktorunuz testler yapabilir.
 • Erkekseniz ve çocuk sahibi olmak istiyorsanız. REUMİL meniye geçebilir ve bebekte doğuştan kusurlara sebep olabilir. REUMİL ile tedavi sırasında güvenilir bir doğum kontrol yöntemi kullanılmalıdır. Çocuk sahibi olmak isteyen erkek hastalar, olası herhangi bir riski en aza indirmek için REUMİL kullanımının kesilmesi ve belirlenen ilaçların kullanımı ile REUMİL’nın hızla ve yeterli düzeyde vücuttan atılımı konusunda doktorlarına danışmalıdır. REUMİL’nın vücudunuzdan yeterince atıldığından emin olmak için kan testi yapılmalı, sonrasında çocuk sahibi olabilmek için en az 3 ay beklemelisiniz.

REUMİL nadiren kan, karaciğer, akciğerler veya kol veya bacaklarınızdaki sinirlerle ilgili rahatsızlıklara sebep olabilir. Ayrıca ciddi bazı alerjik reaksiyonlara (Eozinofili ve Sistemik Semptomlu İlaç Reaksiyonu -DRESS dahil) yol açabilir veya ağır enfeksiyon riskini artırabilir. (Detaylı bilgi için ‘Olası Yan Etkiler’ bölümüne bakınız.)

DRESS grip benzeri belirtilerle başlar ve yüzde başlayıp yayılan döküntü, yüksek ateş, kan testlerinde karaciğer enzimlerinde yükselme ve kanda belli bir tipteki beyaz kan hücrelerinde artış (eozinofili) ve lenf düğümlerinde büyüme ile devam eder.

Doktorunuz, kan hücrelerinizin ve karaciğerinizin durumunu izleyebilmek için REUMİL tedavisinden önce ve tedavi süresince düzenli aralıklarda kan testlerinizi yapacaktır. REUMİL kan basıncının yükselmesine sebep olabileceğinden doktorunuz ayrıca düzenli olarak kan basıncınızı kontrol edecektir.

Açıklanamayan süreğen ishal gelişirse doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuzu ayırıcı tanı için ek testler yapabilir.

Çocuklarda ve ergenlerde REUMİL’in çocuklarda ve 18 yaşın altındaki ergenlerde kullanımı önerilmemektedir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

REUMİL’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

REUMİL yemeklerden önce veya sonra alınabilir.

REUMİL tedavisi boyunca alkol tüketilmemelidir.

REUMİL tedavisi sırasında alkol almanız karaciğer hasarı riskini artırabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz veya hamile olduğunuzu düşünüyorsanız REUMİL kullanmayınız. REUMİL kullanırken hamileyseniz veya hamile kaldıysanız, ciddi doğum bozuklukları olan bir bebek sahibi olma riskiniz artar. Çocuk doğurma potansiyeliniz varsa, gebelikten korunmak için güvenilir bir yöntem uygulamadan REUMİL kullanmayınız.

REUMİL tedavisinin kesilmesinden sonra hamile kalmayı düşünüyorsanız doktorunuza danışınız. Çünkü hamile kalmadan önce REUMİL’in vücudunuzdan atıldığından emin olmalısınız. Bu süreç 2 seneyi bulabilir. Fakat REUMİL’in vücuttan atılımını hızlandırmak için belirli ilaçların alınması ile bu süre birkaç haftaya inebilir. REUMİL’in vücuttan atılımı kan testleri ile doğrulandıktan sonra, hamile kalmak için en azından bir ay daha beklemelisiniz.

Laboratuvar testleri hakkında daha fazla bilgi için doktorunuza danışınız.

REUMİL tedavisi sırasında veya tedavinin kesilmesinden sonraki 2 yıl içinde hamile kaldığınızdan şüpheleniyorsanız hamilelik testi için derhal doktorunuza danışınız. Test hamile olduğunuzu kanıtlarsa, doktorunuz belirli bir ilaçla REUMİL’in hızla vücudunuzdan atılımı için tedavi önerebilir. Bu tedavi de bebeğiniz üzerindeki riski azaltabilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Leflunomid anne sütüne geçer. Bu nedenle, bebeğinizi emziriyorsanız REUMİL kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

REUMİL sizi sersemleterek konsantrasyon ve hareket yeteneğinizi azaltabilir. Bu durumda herhangi bir araç-gereci veya makineyi ve otomobil kullanmayınız.

REUMİL’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

REUMİL laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (dayanıksızlığınız) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz:

 • Romatoid artrit tedavisinde kullanılan sıtma ilaçları (örn: klorokin ve hidroksiklorokin), kas içine uygulanan veya ağızdan alınan altın, D-penisilamin, azatiyoprin ve bağışıklık sistemini baskılayan diğer ilaçlar (örn: metotreksat) ile birlikte kullanımı önerilmez.
 • Varfarin ve kan pıhtılaşmasını önlemek için kullanılan diğer ilaçlar; bu ilacın yan etki riskinin düşürülmesi için izlem gerekir
 • Sinir sistemi hastalığı olan multiple skleroz hastalığı tedavisinde kullanılan teriflunomid
 • Şeker hastalığı (Diabetes Mellitus) tedavisinde kullanılan repaglinid, nateglinid, pioglitazon ya da rosiglitazon
 • Kanser tedavisinde kullanılan paklitaksel, topotekan, daunorubisin, doksorubisin
 • Duloksetin (ruhsal çökkünlük tedavisinde kullanılır)
 • Şiddetli ishal tedavisinde kullanılan alosetron
 • Akciğerlerde daralma olduğunda (astım) hava yollarını genişletmek için kullanılan teofilin
 • Kas gevşetici tizanidin
 • Doğum kontrol hapları (etinilöstradiol ve levonorgestrel içeren)
 • Enfeksiyon tedavisinde kullanılan sefaklor, benzilpenisilin (penisilin G), siprofloksasin gibi antibiyotikler
 • Ağrı ve inflamasyon için kullanılan indometazin ve ketoprofen
 • Kalp hastalıklarında idrar söktürücü olarak kullanılan furosemid
 • AIDS hastalığına neden olan HIV enfeksiyonunda kullanılan zidovudin
 • Yüksek kolesterol düzeyini (hiperkolesterolemi) düşürmek için kullanılan rosuvastatin, simvastatin, atorvastatin, pravastatin
 • İnflamatuar bağırsak hastalığı ya da romatoid artrit tedavisinde kullanılan sülfasalazin
 • Kolestiramin (yüksek kolesterolü düşürmek için kullanılır) veya aktif kömür (zehirlenmelerin tedavisinde kullanılır) REUMİL’in, vücut tarafından emilen miktarını azaltabilir.

Ağrı ve iltihap giderici olan nonsteroidal antiinflamatuar ilaçlar (NSAİİ) ve/veya kortikositeroid kullanıyorsanız REUMİL başlandıktan sonra bu ilaçlara devam edebilirsiniz.

Aşılar

Aşı olmanız gerekiyorsa doktorunuza danışınız. REUMİL tedavisi altındayken veya tedavi kesildikten sonra belli bir süre bazı aşılar yapılmamalıdır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir