RANITAB 50 MG/2 ML IM/IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN AMPUL (5 AMPUL)

RANITAB 50 MG/2 ML IM/IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN AMPUL (5 AMPUL) Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

BARKOD8699525753984
ETKİN MADDERANITIDIN
FİRMA ADIDEVA HOLDİNG A.Ş.
REÇETENORMAL RECETE
İTHAL-İMALİMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİFIYAT KORUMALI OLUP, DEPOCU FIYATI 13,17 TL VE ALTINDA OLANLAR
BİRİM / CİNSİMG/ML
AMBALAJ MİKTARI5
ATC KODUA02BA02
NFC KODUA10530
SGK EŞDEĞER KODUE050C
SGK ETKİN MADDE KODUSGKFMJ

ATC Sınıflandırması

A – SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA
A02 – ASİT İLE İLİŞKİLİ HASTALIKLARDA KULLANILAN İLAÇLAR
A02B – PEPTİK ÜLSER VE GASTRO İNTESTİNAL REFLÜ TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR
A02BA – H2 RESEPTÖR ANTAGONİSTLERİ
A02BA02 – RANİTİDİN

İlacın kısa özeti

Ranitab I.M./I.V. İnfüzyon için çözelti içeren Ampül  50 mg/2 ml

DEVA

Kas içine ya da damar içine uygulanır.

Steril

 • Etkin madde: Her bir ampul 1 ml’sinde 25 mg ranitidine eşdeğer ranitidin hidroklorür; 2 ml’sinde (toplam hacim) 50 mg ranitidine eşdeğer ranitidin hidroklorür içerir.
 • Yardımcı madde(ler): Fenol, potasyum dihidrojen ortofosfat, susuz disodyum hidrojen ortofosfat, enjeksiyonluk su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında

1. Ranitab nedir ve ne için kullanılır?
2. Ranitab’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. Ranitab nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. Ranitab’ın saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. Ranitab nedir ve ne için kullanılır?

Ranitab, etkin madde olarak her bir ampulde 50 mg ranitidine eşdeğer ranitidin hidroklorür içerir. Ranitidin, H2-reseptör antagonistleri olarak adlandırılan ilaç grubuna dahildir. Bu ilaçlar midenizdeki asit miktarını azaltır.

Ranitab, renksiz veya açık sarı renkte, hafif karakteristik kokulu, berrak çözeltidir. Kas içine veya damar içine uygulanmak üzere her biri 2 mL çözelti içeren 5 ve 100 ampullük ambalajlarda piyasaya sunulmuştur.

Ranitab erişkinlerde (yaşlılar dahil) aşağıdaki durumlarda kullanılır:

 • Midedeki ya da midenin boşaldığı bağırsak bölümündeki (onikiparmak bağırsağı) ülserlerin (mide bağırsak yüzeyinde oluşan yaraların) iyileştirilmesi ve sonlandırılması
 • Ülser kanamalarının engellenmesi
 • Yemek borusundaki (özofagus) asitten ya da midedeki fazla miktardaki asitten kaynaklanan rahatsızlıkların giderilmesi (Bunların her ikisi de ağrıya veya hazımsızlık, sindirim bozukluğu ya da mide yanması olarak bilinen rahatsızlıklara yol açabilir)
 • Ameliyat esnasında, anestezi süresince mideden yukarı doğru asit gelmesinin önlenmesi.

Ranitab çocuklarda (6 ay-18 yaş arası) aşağıdaki durumlarda kullanılır:

 • Midedeki ya da midenin boşaldığı bağırsak bölümündeki (onikiparmak bağırsağı) ülserlerin iyileştirilmesi
 • Yemek borusundaki (özofagus) asitten ya da midedeki fazla miktardaki asitten kaynaklanan rahatsızlıkların iyileştirilmesi ve sona erdirilmesi (Bunların her ikisi de ağrıya veya hazımsızlık, sindirim bozukluğu ya da mide yanması olarak bilinen rahatsızlıklara yol açabilir)

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. Ranitab’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Ranitab’ı aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:

Eğer, ranitidine ya da Ranitab içeriğindeki yardımcı maddelerden birine karşı aşırı duyarlılığınız varsa Ranitab’ı kullanmayınız.

Emin olmadığınız durumlarda Ranitab uygulamasından önce doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Ranitab’ı aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız:

Eğer,

 • Mide kanseriniz varsa
 • Böbrek hastalıklarınız varsa (Ranitab’ı farklı miktarlarda kullanmanız gerekecektir)
 • Daha önce mide ülseri rahatsızlığınız olduysa
 • Kalp rahatsızlığı öykünüz varsa
 • Akut porfiriniz (karın ağrısı ve kas kramplarına neden olan bir çeşit kalıtsal hastalık) varsa
 • 65 yaşın üzerindeyseniz
 • Akciğer hastalığınız varsa
 • Şeker hastalığınız (diyabet) varsa
 • Bağışıklık sistemi ile ilgili rahatsızlıklarınız varsa

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Ranitab’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

Uygulama yolu nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz ya da hamile kalma ihtimaliniz varsa doktorunuz gerekli görmedikçe bu ilacı kullanmamalısınız…

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız

Ranitab anne sütüne geçtiğinden emziriyorsanız doktorunuz gerekli görmedikçe bu ilacı kullanmamalısınız.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanımı üzerinde bilinen bir etkisi yoktur.

Ranitab’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Ranitab her ampulde 1 mmol (39 mg)’dan daha az potasyum ihtiva eder; bu dozda potasyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

Ranitab her ampulde 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Doktorunuza veya eczacınıza kullanmakta olduğunuz ya da yakın zamanda kullandığınız ilaçlar hakkında bilgi veriniz. Bu ilaçlara reçetesiz aldığınız ilaçlar ve bitkisel ürünler de dahildir. Bunun sebebi Ranitab’ın bazı ilaçların etkilerini değiştirebilmesidir. Benzer şekilde bazı ilaçlar da Ranitab’ın etkilerini değiştirebilir.

Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız doktor veya eczacınıza söyleyiniz:

 • Lidokain (bölgesel uyuşturucu bir ilaç)
 • Propranolol, prokainamid veya n-asetilprokainamid, triamteren, atropin, amiodaron, metoprolol, diltiazem, kinidin (kalp hastalıklarında kullanılan ilaçlar)
 • Diazepam, risperidon, karbamazepin (endişe ve sıkıntı gibi problemlerde kullanılan bir ilaç)
 • Fenitoin (sara tedavisinde kullanılan bir ilaç)
 • Teofilin, aminofilin (solunum rahatsızlıklarında-örneğin astım-kullanılan bir ilaç)
 • Varfarin (kan pıhtılaşmasını önleyici bir ilaç)
 • Glipizid, metformin (kan şekerini düşürmede kullanılan ilaçlar)
 • Atazanavir, delaviridin, fosamprenavir, elvitegravir (HIV enfeksiyonu tedavisinde kullanılan bir ilaç)
 • Triazolam (uykusuzluk tedavisinde kullanılan bir ilaç)
 • Gefitnib, dasatinib, erlotinib, nilotinib, (kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar)
 • Ketokonazol, itrakonazol (bazen pamukçuk tedavisinde de kullanılan, mantar hastalıklarına karşı etkili bir ilaç)
 • Cefpodoksin, sefditoren, gentamisin (antibiyotik)
 • Bisakodil (kabızlık tedavisinde kullanılır)
 • Aspirin
 • Demir sülfat (kansızlık tedavisinde kullanılır)
 • Kas gevşeticiler
 • Vitamin B12
 • Oksaprozin, fentanil (ağrı kesici)
 • Memantin (bunamada kullanılan bir ilaç)
 • Domperidon (bulantıya karşı kullanılan bir ilaç)
 • Brinzolamid (göz tansiyonunda kullanılan bir ilaç)
 • Alkol
 • Siklosporin (organ nakillerinde kullanılan bağışıklık baskılayıcı bir ilaç)

Midazolam (genel anestezide kullanılan bir ilaç) size ameliyat geçirmeden hemen önce verilebilecek bir ilaçtır.. Doktorunuz ameliyat geçirmeden önce size midazolam vermek isterse, Ranitab kullanmakta olduğunuzu söyleyiniz.

Yukarıdakilerden herhangi birinin sizin için geçerli olup olmadığından emin değilseniz, Ranitab kullanmadan önce doktorunuzla veya eczacınızla konuşunuz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bu konu hakkında bilgi veriniz.

Nasıl kullanılır?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir