RAMENOL DDR 50 MG 28 KAPSUL

RAMENOL DDR 50 MG 28 KAPSUL Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

RAMENOL DDR 50 MG 28 KAPSUL Hakkında Kısa Bilgi

BARKOD8697929173032
ETKİN MADDERABEPRAZOL
FİRMA ADIVİTALİS İLAÇ SAN. TİC. A.Ş.
REÇETENORMAL RECETE
İTHAL-İMALİMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİISKONTODAN MUAF DEGIL
BİRİM / CİNSİMG
AMBALAJ MİKTARI28
ATC KODUA02BC04

RAMENOL DDR 50 MG 28 KAPSUL ATC Sınıflandırması

A – SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA
A02 – ASİT İLE İLİŞKİLİ HASTALIKLARDA KULLANILAN İLAÇLAR
A02B – PEPTİK ÜLSER VE GASTRO İNTESTİNAL REFLÜ TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR
A02BC – PROTON POMPASI İNHİBİTÖRLERİ
A02BC04 – RABEPRAZOL

RAMENOL DDR 50 MG 28 KAPSUL isimli ilacın kısa özeti

KEPPRA 500 mg film kaplı tablet

Ağızdan alınır.

 • Etkin madde:
  Her bir film kaplı tablette 500 mg levetirasetam içerir.

 • Yardımcı maddeler:
  Kroskarmelos sodyum, makrogol 6000, kolloidal anhidrus silika, magnezyum stearat. Film kaplama maddesi: Opadry 85F32004 .

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatı n ı saklayı n ı z. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularını z olursa lütfen doktorunuza veya eczacınıza danı şınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandı ğ ı n ı z ı doktora söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkı nda size önerilen dozun dışında yüksek veya düş ük doz kullanmayınız .

Bu Kullanma Talimatında:

1. KEPPRA nedir ve ne için kullanılır?
2. KEPPRAyı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. KEPPRA nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. KEPPRA’nın saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

RAMENOL DDR 50 MG 28 KAPSUL nedir ve ne için kullanılır?

1. KEPPRA nedir ve ne için kullanılır?

KEPPRA, sarı renkli, çentikli ve bir yüzünde “ucb” ve “500” baskılı tabletler halindedir. Her kutuda 50 tablet bulunur.

KEPPRA, epilepsi (sara) nöbetlerinin tedavisinde kullanılan antiepileptik (sara nöbetlerini önleyici) bir ilaçtır.

KEPPRA, 16 yaş ve üstü hastalarda ikincil olarak yaygınlaşma olan ya da olmayan kısmi başlangıçlı nöbetlerde tek başına kullanılır.

KEPPRA, halihazırda kullanılan diğer epilepsi ilaçlarına ek olarak:

 • 4 yaş ve üzerindeki çocuklarda ve erişkinlerde yaygınlaşması olan veya olmayan kısmi

başlangıçlı nöbetlerde (sekonder jeneralize olan ya da olmayan parsiyel başlangıçlı nöbetler)

 • 12 yaş üzeri adölesan ve erişkinlerde sıçrama tarzındaki nöbetlerde (miyoklonik nöbetler)
 • 12 yaş ve üzeri adölesan ve erişkinlerde birincil yaygın kasılmalarla giden nöbetlerde (primer jeneralize tonik-klonik nöbetler) kullanılır.

RAMENOL DDR 50 MG 28 KAPSUL’yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. KEPPRAyı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

KEPPRA’yı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

 • Eğer KEPPRA’nın etkin maddesi olan levetirasetam veya yardımcı maddelerinden herhangi birine karşı alerjiniz varsa (Aşırı duyarlı iseniz).

KEPPRA’yı aşağıdaki durumlarda DİKKATLE KULLANINIZ

 • Eğer böbrek problemleriniz varsa doktorunuzun talimatlarına uyunuz. Doktorunuz dozunuzun ayarlanmasına gerek olup olmadığına karar verebilir.
 • Çocuğunuzun büyümesinde bir gerileme veya çocuğunuzda beklenmedik bir ergenlik gelişimi farkederseniz lütfen doktorunuza danışınız.
 • KEPPRA gibi bir antiepileptik ilaç ile tedavi edilen az sayıda kişide, kendine zarar verme veya kendini öldürme düşüncesi vardır. Depresyon ve/veya intihar düşüncesi belirtisi gösteriyorsanız lütfen doktorunuza danışınız.
 • Eğer halsizliğiniz varsa, ateşiniz yüksekse, tekrarlayan enfeksiyonlar veya pıhtılaşma bozuklukları yaşıyorsanız lütfen doktorunuza danışınız.

Bu uyarılar geçmişte herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

KEPPRA’nın yiyecek ve içecek ile kullanılması

KEPPRA’yı yemeklerle birlikte veya ayrı alabilirsiniz. Bir güvenlik önlemi olarak, KEPPRA’yı alkol ile almayınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer hamile iseniz veya hamile olduğunuzu düşünüyor iseniz, lütfen doktorunuza haber veriniz.

Doktorunuza danışmadan KEPPRA ile tedavinizi durdurmamalısınız. KEPPRA’nın doğmamış çocuğunuz üzerindeki doğum kusuru riski tamamen göz ardı edilemez. KEPPRA hayvan çalışmalarında nöbetlerinizin kontrolü için gerekenden daha yüksek doz seviyelerinde, üreme üzerine istenmeyen etkiler göstermiştir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Tedavi süresince emzirme önerilmez.

Araç ve makine kullanımı

KEPPRA uykulu hissetmenize neden olabilir, bu da herhangi bir alet veya makine kullanma kabiliyetinizi bozabilir. Bu durum daha çok tedavinin başında veya dozdaki bir artıştan sonra mümkündür. KEPPRA tedavisinde, tedaviye verdiğiniz cevabı doktorunuz değerlendirip izin verinceye kadar makine ve araç kullanmayınız.

KEPPRA’nın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler Uyarı gerektiren yardımcı madde içermemektedir.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

KEPPRA’yı almadan bir saat önce ve aldıktan bir saat sonra makrogol (laksatif olarak kullanılan bir ilaç) almayınız, bu durum KEPPRA’nın etkisini kaybetmesine neden olabilir.

KEPPRA ile birlikte metotreksat (bağışıklık sistemi bozuklukları ya da kanser gibi hastalıklarda kullanılan bir ilaç) kullanıyorsanız, lütfen doktorunuza bilgi veriniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir