POT-K 1,56 G EFERVESAN TABLET (15 TABLET)

POT-K 1,56 G EFERVESAN TABLET (15 TABLET)
POT-K 1,56 G EFERVESAN TABLET (15 TABLET)

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

I.BARKOD:8680881020506
ETKIN_MADDE:POTASYUM KARBONAT + POTASYUM SITRAT
RECETE:NORMAL RECETE
ITHAL_IMAL:IMAL
ESDEGER_KODU:E545A
SGK_ETKIN_MADDE_KODU:SGKFL1
SGK_KAMU_NO:A13700
ATC_KODU:A12BA30
FIYAT_KARARNAMESI_GEREGI:4
FIRMA_ADI:NEUTEC ILAC SAN.
BIRIM_CINSI:G
AMBALAJ_MIKTARI:15

ATC Sınıflandırması

A – SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA
A12 – MİNERAL DESTEKLERİ
A12B – POTASYUM
A12BA – POTASYUM
A12BA30 – KOMBİNASYONLAR

İlacın Kısa Özeti

Pot-K efervesan tablet

Pot-K, beyaz tabletler şeklinde piyasaya sunulmuştur ve potasyum mineral desteği olarak bilinen ilaç grubuna dahildir.
Suda eritilerek, ağız yolundan alınır.

Etkin maddeler: Her bir efervesan tablet 2.17 g potasyum sitrat monohidrat, 2.0 g potasyum hidrojen karbonat içerir.
Yardımcı maddeler: Sitrik asit anhidrus, şeker, sodyum sakkarin, povidon, limon aroması.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
• Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

 1. Pot-K nedir ve ne için kullanılır?
 2. Pot-K’yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
 3. Pot-K nasıl kullanılır?
 4. Olası yan etkiler nelerdir?
 5. Pot-K’nın saklanması
  Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. Pot-K nedir ve ne için kullanılır?

Pot-K, potasyum mineral desteği olarak bilinen ilaç grubuna dahildir.

Pot-K, aşağıdaki durumlarda kullanılır:

 • Kandaki potasyum miktarının azalmasından korunmada ve tedavisinde
 • Böbrek taşı oluşumunu önlemek amacı ile (tekrar eden böbrek taşlarının yeni oluşumunun önlenmesinde)

Aşağıdaki durumlarda kan potasyum eksikliklerinin giderilmesi için:

 • Özellikle kanda metabolizma ilişkili asit fazlalığı olan hastalarda (metabolik asidoz), önemli derecede kan potasyum miktarının azalmasında (hipokalemi 3.2 mmol/l),
 • Sinir ve kas aktivitesinin potasyum ilişkili bozuklukları (hipokalemi nöromüsküler bozukluklar) veya kalp ritmi bozukluklarında
 • Digitalis türevi kalp ilaçları ile tedavi edilen hastalarda kan potasyum miktarının azalmasında (hipokalemi).

Aşağıdaki durumlarda kandaki düşük potasyum konsantrasyonlarını (hipokalemi) önlemede:

 • Keton cisimlerine bağlı olarak kanın asit değerinin artması (ketoasidoz), örneğin diabette Aşağıdaki durumlarda böbrek taşlarının tekrarlamasını (böbrek taşı metaflaksisi) engellemek için:
 • Böbrek taşı (kalkul) varlığında (örn. böbrekteki küçük kanallar hidrojen iyonlarının yeterli miktarlarını atamadığında, örn. renal tübüler asidozu olanlar)
 • Son derece düşük sitrat atılımı (çeşitli nedenlerle oluşan hipositratüri <320 mg/gün)
 • Ürik asit taşları.

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. Pot-K’yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Pot-K’yı aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:
Eğer:

 • İlacın bileşimindeki maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız (alerjiniz) var ise.
 • Kandaki anormal yüksek potasyum seviyeleri (hiperkalemi) ile ilişkili durumlarda
 • Su ve tuz dengesinin bozulması sonucu vücutta su miktarının azalması (dehidrasyon)
 • Böbrek bozukluğunuz var ise
 • Adrenal kortikoid adı verilen böbreküstü bezlerinden salgılanan hormonun yetmezliği (Addison Hastalığı); tipik olarak bronz cilt rengi görülür.
 • Bazı idrar söktürücüler gibi, potasyum düzeyini artıran olan ilaçlar kullanıyorsanız
 • Periyodik olarak, kandaki yüksek potasyum seviyesinin varlığında, geçici kas güçsüzlüğü ve felçleri ile kendini gösteren kalıtsal bir hastalık (GAMSTROP hastalığı).
 • Sodyum eksikliği ile birlikte kan hacminin azaldığı durumlarda

Pot-K’yı, aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız:
Pot-K efervesan tablet, orak hücre anemisi (özellikle Afrika kökenli insanlarda görülen kandaki kırmızı pigmentin üretiminde bozukluk) olan hastalarda,

Aşağıdaki ilaçlarla tedavi gören hastalarda:

 • Antikolinerjik etki yapan, atropin ve benzeri ilaçlar
 • Potasyum atılımını azaltan ilaçlar (potasyum tutan diüretikler)
 • Adrenal kortikoid hormonla etkileşime giren ilaçlar (Aldosteron antagonistleri)
 • Kan basıncını düşüren bazı ilaçlar (ADE İnhibitörleri)
 • Potansiyel olarak böbreklere zarar veren ilaçlar; örneğin ağrı ve romatizma tedavisinde kullanılan bazı ajanlar (steroid olmayan antinflamatuvar ilaçlar v.b.).

Anormal kan potasyum seviyeleri (hiperkalemi) yukarıda sayılan ilaçlarla etkileşim sonucu
oluşabilir. Kandaki asit miktarının aniden artması (asidoz), ani böbrek fonksiyon yetmezliği
ve diğer koşullar oluşabilir.

Pot-K’nın sık ve uzun dönem kullanımı dişleriniz için kötü olabilir (diş çürümesi).
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

Pot-K’nın yiyecek ve içecek ile kullanılması
Pot-K’nın yiyecek ve içecekler ile etkileşimi bulunmamaktadır. Yiyecek ve içeceklerle birlikte kullanabilirsiniz.

Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Gerekli olmadıkça hamilelik döneminde kullanılmamalıdır. Doktorunuz hamilelik döneminde
kullanımı konusunda sizi bilgilendirecektir.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Emzirme döneminde herhangi zararlı bir etkiye işaret eden bulgulara şimdiye kadar rastlanmamıştır. Doktorunuz emzirme döneminde kullanımı konusunda sizi bilgilendirecektir.

Araç ve makine kullanımı
Araç ve makine kullanımı üzerine herhangi bir etkisi yoktur.

Pot-K’nın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
Her bir efervesan tablet 1.453 g şeker içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (dayanıksızlığınız) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
Her bir efervesan tablet 2.23 mg (0.097 mmol) sodyum ihtiva eder. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir