PERIVEL PLUS 4 MG/1,25 MG 30 TABLET

PERIVEL PLUS 4 MG/1,25 MG 30 TABLET Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

BARKOD8699541014601
ETKİN MADDEPERINDOPRIL + INDAPAMID
FİRMA ADIGENSENTA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
REÇETENORMAL RECETE
İTHAL-İMALİMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİISKONTODAN MUAF DEGIL
BİRİM / CİNSİMG
AMBALAJ MİKTARI30
ATC KODUC09BA04
NFC KODUA11321
SGK EŞDEĞER KODUE475E
SGK ETKİN MADDE KODUSGKFJJ

ATC Sınıflandırması

C – KARDİYOVASKÜLER SİSTEM
C09 – RENİN ANJİOTENSİN SİSTEMİNE ETKİ EDEN AJANLAR
C09B – KOMBİNE ACE İNHİBİTÖRLERİ
C09BA – ACE İNHİBİTÖRLERİ VE DİÜRETİKLER
C09BA04 – PERİNDOPRİL VE DİÜRETİKLER

İlacın kısa özeti

PERİVEL PLUS 4 mg/1,25 mg tablet

Ağız yoluyla alınır.
Etkin madde: Her bir tablet 3,338 mg perindopril’e eşdeğer 4 mg perindopril tertbutilamin tuzu ve 1,25 mg indapamid içermektedir.
Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat (inek sütünden elde edilen), mikrokristalin selüloz, kolloidal silikon dioksit, magnezyum stearat

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız

Bu Kullanma Talimatında:

  1. PERİVEL PLUS nedir ve ne için kullanılır?
  2. PERİVEL PLUS’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
  3. PERİVEL PLUS nasıl kullanılır?
  4. Olası yan etkiler nelerdir?
  5. PERİVEL PLUS’ın saklanması
    Başlıkları yer almaktadır

Nedir ve ne için kullanılır?

1. PERIVEL PLUS nedir ve ne için kullanılır?

• PERİVEL PLUS, 4 mg perindopril tert-butilamin ve 1,25 mg indapamid etkin maddelerini içeren bir bileşimdir.
• PERİVEL PLUS antihipertansif grubuna aittir. Yetişkinlerde esansiyel (nedeni bilinmeyen) hipertansiyonun (yüksek kan basıncı) tedavisinde kullanılmaktadır.
• Perindopril, anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörü (ADE) adı verilen ilaçlar sınıfındandır. Bu tür ilaçlar kan damarlarını genişleterek kalbinizin damarlara daha rahat kan pompalamasını sağlar.
• İndapamid bir diüretiktir. Diüretikler böbreklerde üretilen idrar miktarını artırır. Yine de indapamid üretilen idrar miktarını çok az artırdığı için diğer diüretiklerden farklıdır. Her iki etkin madde de kan basıncını azaltmaktadır ve kan basıncınızı kontrol etmek için birlikte çalışmaktadır.
• PERİVEL PLUS, beyaz renkte, 30 tabletten oluşan blister ambalajlarda bulunmaktadır.

Bu ilaç inek sütü kaynaklı laktoz monohidrat yardımcı maddesini içerir. Doktorunuza danışmadan ilacınızı kullanmayı bırakmayınız.

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. PERİVEL PLUS’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

PERİVEL PLUS’ı aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:
Eğer;
• Perindoprile veya diğer ADE inhibitörlerine, indapamide veya diğer sülfonamidlere ya da ilacın içerdiği herhangi bir maddeye aşırı duyarlıysanız (alerjik),
• Daha önce herhangi bir ADE inhibitörü ile tedavi sırasında solunum güçlüğü, yüz veya dilde şişme, yoğun kaşıntı veya deride ciddi döküntü gibi semptomlar görüldüyse veya başka nedenlerle ailenizde bu tür semptomlar görüldüyse (anjiyoödem adı verilir),
• Diyabetiniz (şeker hastalığı) varsa veya böbrek fonksiyonlarınız bozulmuşsa ve aliskiren içeren kan basıncı düşürücü ilaçlar ile tedavi görüyorsanız,
• Ciddi karaciğer yetmezliği veya karaciğer ensefalopatisi varsa (karaciğer yetmezliğine bağlı olarak beyin fonksiyonlarındaki bozulma),
• Böbreklerinize giden kan akımının azaldığı böbrek sorununuz varsa (renal arter stenozu),
• Diyalize veya buna benzer kan filtrasyonu işlemine giriyorsanız. Kullanılan cihaza bağlı olarak PERİVEL PLUS sizin için uygun olmayabilir,
• Kanda potasyum seviyeleri düşük ise,
• Tedavi edilmemiş dekompanse kalp yetmezliğinden şüpheleniliyorsa (ciddi su tutulması, nefes almada zorlanma)
• Hamile iseniz veya hamilelik planlıyorsanız (Bkz. “Hamilelik”-“Emzirme”),
• Emziriyorsanız,
• Kalp yetmezliği için sakubitril/valsartan ile tedavi görüyorsanız (Bkz. “PERİVEL PLUS’ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ” ve “Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı”).

PERİVEL PLUS’ı aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız:
PERİVEL PLUS’ı kullanmadan önce aşağıdaki durumlar hakkında doktorunuza veya eczacınıza bilgi veriniz.
Eğer;
• Aortik stenoz (kalpten gelen ana damarda daralma) veya hipertrofik kardiyomiyopati (kalp kası rahatsızlığı) veya böbrek arterinde stenoz (böbreğe kan taşıyan damarda daralma) varsa,
• Kalp yetmezliğiniz veya başka kalp sorunlarınız varsa,
• Böbrek sorunlarınız varsa veya diyalize giriyorsanız,
• Kanınızda aldosteron adı verilen hormonun seviyelerinde anormal artışlar varsa (Primer aldosteronizm),
• Karaciğer rahatsızlığınız varsa,
• Yaygın lupus eritematöz (nedeni bilinmeyen, değişik bulgularla ortaya çıkan iltihaplı cilt hastalığı) veya skleroderma gibi kolajen doku hastalıklarından (bağ dokusu hastalığı) şikayetçiyseniz,
• Aterosklerozunuz (damar sertleşmesi) varsa,
• Hiperparatiroidizm (paratiroid bezlerinin aşırı çalışması) varsa,
• Gut hastası iseniz (çoğu kez kalıtsal olan, şiddetli eklem ağrısı ve ateşlenme nöbeti halinde ortaya çıkan hastalık),
• Şeker hastası iseniz,
• Tuz kısıtlayıcı bir diyet uyguluyor ya da tuz yerine geçen potasyum içeren maddeler kullanıyorsanız,
• Lityum (depresyon tedavisinde kullanılır) veya potasyum tutucu ilaçlar (spironolakton, triamteren), ya da potasyum takviyeleri kullanıyorsanız (PERİVEL PLUS ile birlikte kullanımından kaçınılmalıdır – Bkz. “Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı”).
• Yaşlıysanız,
• Işığa karşı duyarlılığınız var ise,
• Nefes alma veya yutkunmada zorluğa neden olabilen yüz, ağız, dil ve dudaklarda şişme (anjiyoödem adı verilir) ile ciddi allerjik reaksiyonlarınız var ise. Bu durum tedavinin herhangi bir zamanında meydana gelebilir. Bu gibi belirtiler gelişirse tedaviyi sonlandırmalı ve acilen doktorunuza başvurmalısınız.
• Yüksek kan basıncının tedavisi için aşağıdakilerden herhangi birini kullanıyorsanız:
– Anjiyotensin II reseptör blokerleri (ARB’ler) (sartanlar olarak da bilinir – örneğin valsartan, telmisartan, irbesartan) özellikle diyabet ile ilişkili böbrek problemleriniz varsa

Doktorunuz böbrek fonksiyonlarınızı, kan basıncınızı ve kandaki elektrolit seviyelerinizi (örneğin potasyum) düzenli aralıklarla kontrol edebilir. (Bkz. “PERİVEL PLUS’ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ”

• Aliskiren kullanıyorsanız (yüksek kan basıncı tedavisinde kullanılır).
• Siyah ırka mensupsanız. (Anjiyoödem riski daha yüksek ve bu ilaç ile kan basıncı düşürücü etki siyah ırka mensup olmayanlara kıyasla daha düşük olabileceğinden ötürü),
• Yüksek akım membran ile diyaliz edilen hemodiyaliz hastası iseniz,
• Aşağıdaki ilaçlardan birisini kullanıyorsanız anjiyoödem (solunum güçlüğü, yüz veya dilde şişme, yoğun kaşıntı veya deride ciddi döküntü) riski artabilir.

– Rasekadotril (ishal tedavisinde kullanılır),

– Sirolimus, everolimus, temsirolimus ve mTor inhibitörleri olarak isimlendirilen sınıfa ait diğer ilaçlar (nakledilmiş organın reddedilmesini önlemek için kullanılırlar), – uzun dönemli kalp yetmezliği tedavisinde kullanılan sakubitril (valsartan ile birlikte aynı tablette kombinasyon halinde de mevcuttur).

– Uzun dönemli kalp yetmezliği tedavisinde kullanılan sakubitril (valsartan ile birlikte aynı tablette kombinasyon halinde de mevcuttur).

Anjiyoödem
PERİVEL PLUS dahil ADE inhibitörleriyle tedavi edilen hastalarda anjiyoödem (yutma veya nefes almada güçlük, yüz, dudaklar ve dilde şişme ile ortaya çıkan ciddi bir alerjik reaksiyon) rapor edilmiştir. Bu durum tedavi süresince herhangi bir zamanda meydana gelebilir.Bu tür belirtiler ile karşılaşırsanız PERİVEL PLUS kullanmayı bırakıp hemen doktorunuza danışmalısınız (Bkz. Bölüm 4).

Hamile olduğunuzu (veya olabileceğinizi) düşünüyorsanız doktorunuza söylemelisiniz. PERİVEL PLUS hamileliğin erken dönemlerinde önerilmemektedir ve 3 aydan daha uzun süredir hamileyseniz bebeğinize ciddi zarar verebileceğinden bu dönemde de kullanılmamalıdır.

PERİVEL PLUS kullanırken aşağıdaki durumlardan da doktorunuzu haberdar etmelisiniz:
Eğer;
• Anestezi uygulanacak ve/veya ameliyat olacaksanız,
• Yakın zamanda ishal ve kusma şikayetiniz olduysa veya susuz kaldıysanız,
• Diyalize girecekseniz veya LDL aferezi (bir makine yardımıyla vücuttaki kolesterolün atılması) olacaksanız,
• Bal arısı veya eşek arısı sokmalarına karşı alerji için duyarsızlaştırma (desensitizasyon) tedavisi görecekseniz,
• İyot içeren kontrast madde (mide, böbrek gibi organların röntgen cihazında görünmesini sağlayan madde) enjeksiyonu gereken bir tıbbi teste tabi tutulacaksanız,
• PERİVEL PLUS kullanırken gözlerinizin birinde veya her ikisinde ağrı veya görmenizde bir değişiklik olursa, bu durum sizde glokom (göz(ler)de basınç artışı) gelişiminin belirtisi olabilir. PERİVEL PLUS tedavisini kesmeli ve tıbbi yardım istemelisiniz.

PERİVEL PLUS doping testlerinde görülen aktif madde (indapamid) içermektedir. Atletler ve sporcular dikkatli olmalıdır.

“Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız”.

PERİVEL PLUS’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması
Dozlar yemekten önce alınmalıdır.

Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
PERİVEL PLUS ile tedavi görürken hamile kalırsanız (veya hamilelik planlıyorsanız) doktorunuzu bilgilendiriniz. Doktorunuz hamile kalmadan önce veya hamile kaldığınızı öğrendiğiniz anda PERİVEL PLUS kullanmayı kesmenizi ve başka bir ilaç kullanmanızı önerecektir. Bebeğinize ciddi zarar verebileceğinden, PERİVEL PLUS hamilelik süresince kullanılmamalıdır.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.
PERİVEL PLUS emzirirken kullanılmaz.

Araç ve makine kullanımı
PERİVEL PLUS’ın genellikle uyanıklığı bozucu etkisi yoktur; ancak bazı hastalarda, özellikle tedavinin başlangıcında veya başka bir antihipertansif ilaçla birlikte kullanımında düşük kan basıncına bağlı olarak baş dönmesi ve halsizlik gibi reaksiyonlar görülebilir. Eğer etkilenmişse araç veya makine kullanma yetkinliğiniz bozulabilir.

PERİVEL PLUS’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
PERİVEL PLUS, 62,40 mg laktoz monohidrat (inek sütünden elde edilen) içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Herhangi bir ilacı kullanıyorsanız, yakın zamanda kullandınız veya kullanabilecekseniz doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz.

PERİVEL PLUS’ın aşağıdaki ilaçlar ile birlikte kullanımından kaçınılmalıdır:
• Lityum (depresyon (ruhsal çöküntü) ve mani (taşkınlık nöbeti) tedavisinde kullanılır),
• Aliskiren (Yüksek kan basıncı tedavisinde kullanılır), diyabet ve böbrek ile ilgili problemleriniz yok ise,
• Potasyum tutucu diüretikler (triamteren, amilorid), potasyum tuzları, vücudunuzda potasyumu artırabilen diğer ilaçlar (örneğin heparin (pıhtılaşmayı önleyen kan inceltici ilaç) ve trimetoprim/sülfometoksazol olarak da bilinen kotrimoksazol),
• Estramustin (kanser tedavisinde kullanılır),
• Kan basıncı tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar: anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri ve anjiyotensin reseptör blokörleri.

PERİVEL PLUS ile tedavi diğer ilaçlardan etkilenebilir. Doktorunuz ilacın dozunu ve/veya ilacınızı değiştirebilir. Birlikte kullanımı dikkat gerektirebileceğinden aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız mutlaka doktorunuza söylediğinizden emin olunuz:
• Yüksek kan basıncını tedavi eden diğer ilaçlar, anjiyotensin reseptör blokörleri, aliskiren (Bkz. “PERİVEL PLUS’ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ” ve “PERİVEL PLUS’ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ”) ya da diüretikler (böbreklerde üretilen idrar miktarını artıran ilaçlar) dahil,
• Kalp yetmezliği tedavisinde kullanılan potasyum tutucu diüretikler: Günlük 12,5 mg ile 50 mg arası dozda kullanılan eplerenon ve spironolakton,
• İshal tedavisinde (rasekadotril) veya nakledilmiş organın reddedilmesini önlemek için sıklıkla kullanılan ilaçlar (sirolimus, everolimus, temsirolimus ve mTor inhibitörleri olarak isimlendirilen sınıfa ait diğer ilaçlar), (Bkz. “PERİVEL PLUS’ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ” başlıklı bölüm),
• Anestezi ilaçları,
• İyot içeren kontrast madde (mide, böbrek gibi organların röntgen cihazında görünmesini sağlayan madde),
• Moksifloksasin, sparfloksasin (enfeksiyon tedavisinde kullanılan antibiyotikler),
• Metadon (bağımlılık tedavisinde kullanılır),
• Prokainamid (düzensiz kalp atımı tedavisinde),
• Allopurinol (gut tedavisinde),
• Mizolastin,terfenadin ve astemizol (kuru ateş ve alerjilerin tedavisi için antihistaminikler),
• İleri seviyede astım ve romatizmal artrit tedavisi gibi çeşitli durumlarda kullanılan kortikosteroidler,
• Otoimmün bozuklukların tedavisinde veya organ nakli ameliyatlarından sonra reddedilmeyi önlemek amacıyla kullanılan immünosüpresanlar (örn. Siklosporin, takrolimus),
• Enjeksiyon yoluyla eritromisin (antibiyotik),
• Halofantrin (bazı sıtma türlerinin tedavisinde),
• Pentamidin (pnömoni tedavisinde),
• Enjeksiyon yoluyla altın (çok sayıda eklemde romatizma benzeri ağrı (poliartrit romatoid) tedavisinde
• Vinkamin (yaşlılarda zihinsel işlevlerle ilgili semptomatik bozuklukların tedavisinde)
• Bepridil (anjina pektoris-kalbi besleyen damarlarda sıkışma sonucu oluşan göğüs ağrısı tedavisinde)
• Kalp ritmi problemleri için kullanılan ilaçlar (örn. kinidin, hidrokinidin, dizopiramid, amiodaron, sotalol)
• Sisaprid, difemanil (mide ve sindirim problemlerinin tedavisinde kullanılırlar),
• Digoksin veya diğer kalp glikozidleri (kalp problemlerinin tedavisinde),
• Baklofen (multiple skleroz -MS-gibi hastalıklarda ortaya çıkan kas katılığının tedavisinde)
• İnsülin, metformin veya gliptin gibi, şeker hastalığı (diyabet) tedavisinde kullanılan ilaçlar,
• Kalsiyum (tuzları) (kalsiyum takviyeleri dahil),
• Uyarıcı (stimülan) laksatifler (dışkıyı yumuşatan ilaçlar ) (örn. senna)
• Steroid yapısında olmayan antienflamatuvar ilaçlar (örn. ibuprofen) veya yüksek doz salisilatlar (örn. aspirin)
• Enjeksiyon yoluyla amfoterisin B (ileri derecede mantar hastalığının tedavisinde),
• Depresyon, anksiyete, şizofreni gibi zihinsel hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar (örn. imipramin gibi trisiklik antidepresanlar, nöroleptikler) (amisülpirid, sülpirid, sültoprid, tiaprid, haloperidol, droperidol)),
• Tetrakosaktid (Crohn hastalığının tedavisinde),
• Trimetoprim (enfeksiyonların tedavisi için),
• Nitratlar (kan damarlarını genişleten ilaçlar) dahil vazodilatörler (damar genişleticiler),
• Düşük kan basıncı, şok veya astım tedavisinde kullanılan ilaçlar (örneğin efedrin, noradrenalin veya adrenalin),

Bu ifadelerin belirli bir süre önce kullanılmış veya gelecekte bir zaman kullanılacak ürünlere de uygulanabileceğini lütfen not ediniz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir