OXFET 360 MG 30 FILM KAPLI TABLET

OXFET 360 MG 30 FILM KAPLI TABLET Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

BARKOD8699527090919
ETKİN MADDEDEFERASIROKS
FİRMA ADISANTA FARMA İLAÇ SAN. A.Ş.
REÇETEKISITLANMIS BEYAZ RECETE
İTHAL-İMALİMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİISKONTODAN MUAF DEGIL
BİRİM / CİNSİMG
AMBALAJ MİKTARI30
ATC KODUV03AC03
NFC KODUA17682
SGK EŞDEĞER KODUE749F
SGK ETKİN MADDE KODUSGKEVP

ATC Sınıflandırması

V – ÇEŞİTLİ
V03 – TÜM DİĞER TERAPÖTİK ÜRÜNLER
V03A – TÜM DİĞER TERAPÖTİK ÜRÜNLER
V03AC – DEMİR ŞELAT AJANLARI
V03AC03 – DEFERASİROKS

İlacın kısa özeti

Oxfet 360 mg Film Kaplı Tablet

Ağız yoluyla alınır.

 • Etkin madde: Her bir film kaplı tablet 360 mg deferasiroks içerir.
 • Yardımcı maddeler: Mikrokristalin selüloz 101, mikrokristalin selüloz 102, povidon K30, krospovidon XL 10, poloksamer 188, kolloidal silikon dioksit, magnezyum stearat, hidroksipropil metilselüloz, titanyum dioksit, makrogol/peg, talk, FD&C mavi #2/indigo karmen alüminyum lak 

▼Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Meydana gelen herhangi bir yan etkiyi raporlayarak yardımcı olabilirsiniz. Yan etkilerin nasıl raporlanacağını öğrenmek için 4. Bölümün sonuna bakabilirsiniz. 

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız. 

Bu kullanma talimatında

1. Oxfet nedir ve ne için kullanılır?
2. Oxfet kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. Oxfet nasıl kullanılır?
4. Oxfet’in olası yan etkiler nelerdir?
5. Oxfet’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. Oxfet nedir ve ne için kullanılır?

 • Oxfet, koyu mavi renkli, bikonveks, oblong film kaplı tablet şeklindedir. Her bir film kaplı tablet 360 mg deferasiroks içerir.
 • Oxfet, 30 ve 90 tablet içeren blister ambalajlarda sunulmaktadır..
 • Kan nakline bağlı aşırı demir yüklemesi (düzenli kan nakli alan hastalar):
 • Oxfet kan naklinin sebep olduğu aşırı demir yüklemesinin tedavisinde kullanılır.
 • Yetişkinlerin, gençlerin ve 2 yaş ve üzerindeki çocukların tedavisinde kullanılabilir.
 • Oxfet, vücuttaki demir fazlasını (aşırı demir yükü diye de adlandırılır) gideren demir bağlayıcı bir ilaçtır (demir şelatörü). Oxfet demiri bağlar ve büyük oranda dışkı yoluyla vücuttan atılmasını sağlar.
 • Talasemi, orak hücre anemisi (kansızlığı) ve myelodisplastik sendrom gibi bazı anemi (kansızlık) tipleri bulunan hastalarda tekrar tekrar kan nakli gerekebilir. Bununla birlikte, kan naklinin tekrarlanması aşırı demir birikimine sebep olabilmektedir. Bunun sebebi kanda demir bulunması ve vücudumuzun kan nakliyle alınan aşırı demiri vücuttan atmak için doğal bir yola sahip olmamasıdır. 

Kan nakline bağlı olmayan talasemi sendromları (düzenli kan nakli almayan talasemi hastaları):

 • Çeşitli anemi hastalarında tekrarlayan kan transfüzyonları gerekli olabilir (örneğin Talasemi, orak hücre hastalığı veya miyelodisplastik sendromlar (MDS)). Bununla birlikte, tekrarlanan kan transfüzyon aşırı demir birikmesine neden olabilir. Bunun nedeni, kanın ve vücudunuzun demir içeriyor olmasıdır. Kan naklinde aşırı demir almanın doğal bir yolu yoktur. Hastalarda transfüzyona bağlı olmayan talasemi sendromları, demir aşırı yükü de zamanla gelişebilir. Düşük kan hücresi sayılarına yanıt olarak diyet demirinin emiliminin artması nedeniyle. Zamanla aşırı demir, karaciğer ve kalp gibi önemli organlara zarar verebilir. Demir şelatörleri adı verilen ilaçlar, fazla miktarda demir çıkarın ve organ hasarına yol açma riskini azaltır. Oxfet, 6 yaş ve üzeri beta Talasemi hastalarında sık kan transfüzyonlarından kaynaklanan kronik demir aşırı yükünün tedavisinde kullanılır.
 • Oxfet deferoksamin tedavisi kontrendike (kullanılması sakıncalı, tavsiye edilmeyen) olduğunda kronik aşırı demir yükünü tedavi etmek için, diğer anemi türlerinde veya 2 ila 5 yaş arasındaki beta talasemi majörlü çocuk hastalarda nadir kan yüzünden aşırı demir yüklenmesinde kullanılır.
 • Oxfet ayrıca, deferoksamin tedavisinin kontrendike veya yetersiz olduğu 10 yaş ve üzeri talasemi sendromlarıyla ilişkili hastaları tedavi etmek için kullanılır.
 • Oxfet’in nasıl etki gösterdiği veya bu ilacın size neden reçete edildiği konusunda sorularınız varsa doktorunuza danışınız.

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. Oxfet’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Oxfet’i aşağıdaki durumlarda kullamayınız:
 
Eğer:

 • Deferasiroksa veya Oxfet’in içeriğinde bulunan diğer yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız (alerjiniz)
 • Orta derecede veya şiddetli böbrek problemleriniz
 • Şu anda başka bir demir şelatörü (demir bağlayıcısı) ilaç kullanıyorsanız. Eğer alerjiniz olabileceğini düşünüyorsanız doktorunuza danışınız. 

Oxfet’i aşağıdaki durumlarda tavsiye edilmemektedir:

Eğer

 • Miyelodisplastik sendromun ileri evrelerindeyseniz (MDS; kemik iliğiyle kan hücrelerinin üretiminin azalması) veya ileri seviyede kanser hastalığınız varsa, 

Oxfet’i aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız:

Eğer:

 • Herhangi bir karaciğer veya böbrek sorununuz varsa,
 • Aşırı demir birikimine bağlı kalp sorununuz varsa,
 • İdrar miktarında önemli derecede azalma görürseniz (böbrek hastalığı belirtisi),
 • Şiddetli döküntü veya solunum güçlüğü ve baş dönmesi veya genellikle yüz ve boğazda olmak üzere şişme fark ederseniz (şiddetli alerjik reaksiyon belirtileri),
 • Ağrı kesici, iltihap giderici (antiinflamatuvar) ilaçlar veya oral bisfosfonat grubu (ostoporozun önlenmesi ve tedavisinde kullanılan ilaç grubu) ilaçlar kullanıyorsanız veya kısa süre önce kullandıysanız (bkz. “Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı”),
 • Oxfet ile tedavi sırasında meydana gelen metabolik asidoza ilişkin pazarlama sonrası raporlar alınmıştır. Bu hastaların büyük çoğunluğunda böbreklerde bozukluk, böbrek kanallarında bozukluk (Fanconi sendromu) veya diyare (ishal) ya da asit baz dengesi bozukluğunun bilinen bir sonuç olduğu rahatsızlıklar Vücudunuzdaki asit-baz dengesi klinik açıdan uygun şekilde izlenmelidir.. Vücudunuzda böbrek kaynaklı asidoz (Kanda asit maddelerin fazlalığından ileri gelen ağır bir hastalıktır) gelişmesi durumunda Oxfet tedavisinde kesinti düşünülmelidir.
 • Kan pıhtılaşmasını önleyen (antikoagülan) ilaçlar kullanıyorsanız veya kısa süre önce kullandıysanız (bkz. “Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı”),
 • Kan testinizde düşük trombosit (pıhtılaşmadan sorumlu kan hücreleri, kan pulcuğu) veya akyuvar sayımına sahipseniz,
 • Kan kusuyorsanız ve/veya dışkınız siyahsa,
 • Özellikle yemek yedikten veya Oxfet’i kullandıktan sonra sık sık mide yanması veya karın ağrısı (ülser) yaşıyorsanız,
 • İdrar miktarında önemli derecede azalma görürseniz (böbrek hastalığı belirtisi),
 • Şiddetli döküntü veya solunum güçlüğü ve baş dönmesi veya genellikle yüz ve boğazda olmak üzere şişme fark ederseniz (şiddetli alerjik reaksiyon belirtileri),
 • Döküntü, deride kızarıklık, dudak, göz veya ağızda kabarcıklar, deride soyulma, boğaz ağrısı yaşıyorsanız (şiddetli deri reaksiyonu belirtileri),
 • Bulanık görme, kusma veya diyare (ishal) yaşıyorsanız,
 • Sersemlik, karnın sağ üst bölümünde ağrı, deride ve gözlerde sarılık veya sarılıkta artış ve idrar renginin koyulaşması belirtilerinden bazılarını bir arada görürseniz (karaciğer hastalığı belirtileri), 

Bu belirtilerden herhangi birini görürseniz derhal doktorunuzu bilgilendiriniz.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Oxfet tedavisinin takibi

Tedavi sırasında düzenli kan ve idrar testleri yaptıracaksınız. Bunlar Oxfet’in ne kadar iyi çalıştığını görmek için vücudunuzdaki demir miktarını (ferritin’in (hücrelerimiz içinde bulunan bir tür proteindir) kan seviyesi) gözlemleyecektir. Testler ayrıca böbrek fonksiyonunuzu (kandaki kreatinin (kas metabolizmasının önemli bir son ürünüdür) seviyesi, idrarda protein varlığı) ve karaciğer fonksiyonunu (transaminazların kan seviyesi) izleyecektir. Doktorunuz, önemli bir böbrek hasarı olabileceğinden şüphelenirse, böbrek biyopsisi yaptırmanızı isteyebilir, Karaciğerinizdeki demir miktarını belirlemek için size MRI (manyetik rezonans görüntüleme) testleri de uygulanabilir. Dozunuza karar verirken doktorunuz bu testleri dikkate alacaktır. Oxfet sizin için en uygun doz ve ayrıca ne zaman ilacı bırakmanız gerektiğini kararlaştırmak için bu testleri kullanacaktır..

Oxfet’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Oxfet, aç karnına ya da çok az yemekle, tercihen her gün aynı saatte alınmalıdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız..

Açıkça gerekli olmadıkça, Oxfet’in gebelikte kullanımı önerilmemektedir. Eğer gebe iseniz veya gebe olabileceğinizi düşünüyor iseniz doktorunuzu bilgilendiriniz. Doktorunuz sizi gebelik süresince Oxfet kullanıp kullanamayacağınız konusunda yönlendirecektir.

Oxfet’in insanlarda doğurganlık üzerine etkileri bilinmemektedir. Oxfet hormonal doğum kontrol ilaçlarının etkisini azaltabilir. Bu yüzden ilave veya farklı bir doğum kontrol yöntemi (kondom gibi) kullanmalısınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız..

Oxfet tedavisi sürerken bebeğinizi emzirmeniz önerilmemektedir. Eğer emziriyorsanız doktorunuzu bilgilendiriniz.

Araç ve makine kullanımı

Eğer Oxfet kullandıktan sonra baş dönmesi yaşıyorsanız, kendinizi tekrar normal hissedene kadar araç veya herhangi bir makine kullanmayınız.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Mide ekşimesinin tedavisinde kullanılan ilaçlar (alüminyum içeren antiasitler) Oxfet ile günün aynı zamanında kullanılmamalıdır.

Oxfet’i diğer demir şelatörü ilaçlarla birlikte kullanmayınız.

Aşağıdaki ilaçlardan birini kullanıyorsanız, bunu doktorunuza ve eczacınıza bildiriniz:

 • Siklosporin (organ nakillerinde nakledilen dokunun (greft) reddini ve romatizmal eklem iltihabı (romatoid artrit) veya alerjik bir deri hastalığı olan atopik dermatit gibi diğer durumları önlemek için kullanılır)
 • Simvastatin (kolesterolü düşürmek için kullanılır)
 • Doğum kontrol ilaçları (hormonal kontraseptif ajanlar)
 • Bazı ağrı kesiciler ve iltihap giderici (antiinflamatuar) ilaçlar (ör. aspirin, ibuprofen, kortikosteroidler)
 • Ağızdan alınan (oral) bisfosfonatlar (osteoporoz (kemik erimesi) tedavisinde kullanılır)
 • Kan pıhtılaşmasını önleyen (antikoagülan) ilaçlar
 • Repaglinid (diyabet (şeker hastalığı) tedavisinde kullanılır)
 • Rifampisin (verem (tüberküloz) tedavisinde kullanılır)
 • Fenitoin, fenobarbital, karbamazepin (sara (epilepsi) tedavisinde kullanılır)
 • Ritonavir (HIV enfeksiyonu (AIDS hastalığı) tedavisinde kullanılır)
 • Paklitaksel (kanser tedavisinde kullanılır)
 • Teofilin (astım gibi solunum hastalıklarının tedavisinde kullanılır)
 • Bepridil (kardiyak (kalp) nedenli göğüs ağrısı tedavisinde kullanılır), ergotamine (migren tipi başağrısı tedavisinde kullanılır)
 • Klozapin (şizofreni gibi psikiyatrik bozuklukların tedavisinde kullanılır)
 • Tizonidin (kas gevşetici olarak kullanılır)
 • Kolestiramin (kanda kolesterol seviyesi düşük olduğunda kullanılır) 

Doktorunuzun, bu ilaçların bazılarının kanınızdaki düzeyini test etmesi gerekebilir. Doktorunuz, bu ilaçların size en uygun dozunu belirlerken bu testleri göz önüne alacaktır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz..

Nasıl kullanılır?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir