OSTRIOL 1 MCG/ML IV 1 MLX 25 AMPUL/KUTU

OSTRIOL 1 MCG/ML IV 1 MLX 25 AMPUL/KUTU Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

KAMU FİYATI502,83 TL
KAMU ÖDENEN502,83 TL
KAMU İSKONTOSU28.00%
BARKOD8699844751012
ETKİN MADDEKALSITRIOL
FİRMA ADIVEM İLAÇ SAN. VE TİC. ANONİM ŞİRKETİ
REÇETENORMAL RECETE
İTHAL-İMALİMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİISKONTODAN MUAF DEGIL
BİRİM / CİNSİMCG/ML
AMBALAJ MİKTARI25
ATC KODUA11CC04
NFC KODUA14634
SGK EŞDEĞER KODUE678A
SGK ETKİN MADDE KODUSGKF7I
SAKLAMA KOŞULLARI Işıktan Korunması Gereken İlaç

ATC Sınıflandırması

A – SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA
A11 – VİTAMİNLER
A11C – KOMBİNASYONLARI DAHİL A VE D VİTAMİNLERİ
A11CC – D VİTAMİNİ VE ANALOGLARI
A11CC04 – KALSİTRİYOL

İlacın kısa özeti

OPDIVO 40 MG / 4 ML İNFÜZYONLUK ÇÖZELTİ KONSANTRESİ İÇEREN FLAKON

Damar yoluyla kullanılır.

Steril

 • Etkin madde: Etkin madde nivolumabdır. Her 1 mL infüzyonluk çözelti konsantresi 10 mg nivolumab içerir. Her flakon 40 mg (4 mL’de) nivolumab içerir.
  Nivolumab, rekombinant DNA teknolojisi ile Çin hamsteri over (yumurtalık) hücrelerinde üretilen tamamen insana özgü bir anti-PD-1 monoklonal antikordur (vücudun enfeksiyonlara ve kansere karşı savunmasına yardımcı, normalde bağışıklık sistemi tarafından üretilen bir tür protein) (IgG4).
 • Yardımcı maddeler: Sodyum sitrat dihidrat, sodyum klorür (bkz. Bölüm 2), mannitol (E421), pentetik asit, polisorbat 80, sodyum hidroksit, hidroklorik asit ve enjeksiyonluk sudur.
   

Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Meydana gelen herhangi bir yan etkiyi raporlayarak yardımcı olabilirsiniz. Yan etkilerin nasıl raporlanacağını öğrenmek için 4. Bölümün sonuna bakabilirsiniz.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
   

Bu Kullanma Talimatında:

1. OPDIVO nedir ve ne için kullanılır?
2. OPDIVO’yu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. OPDIVO nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. OPDIVO’nun saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. OPDIVO NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?

OPDIVO (steril konsantre), az miktarda partikül içerebilen, berrak ila opak, renksiz ila açık sarı sıvıdır. OPDIVO, içinde 4 mL çözelti konsantresi içeren 1 adet 10 mL’lik flakon bulunan ambalajlarda sunulmaktadır.

OPDIVO etkin madde olarak, tamamen insan monoklonal antikoru (vücudun enfeksiyonlara ve kansere karşı savunmasına yardımcı, normalde bağışıklık sistemi tarafından üretilen bir tür protein) olan nivolumab içerir. Bir monoklonal antikor, vücuttaki belirli bir proteini tanımak ve ona bağlanmak üzere tasarlanmış olan bir protein türüdür. Nivolumab, rekombinant DNA teknolojisi ile Çin hamsteri over (yumurtalık) hücrelerinde üretilen tamamen insana özgü bir anti-PD-1 monoklonal antikordur (IgG4).

Nivolumab, programlanmış ölüm-1 reseptörü (PD-1) adı verilen bir proteine özel olarak bağlanır ve aktivitesini bloke eder. Nivolumab, PD-1 aktivitesini bloke ederek, bağışıklık sistemini düzenler ve T hücrelerinizin (vücudun doğal savunması olan bağışıklık sisteminin bir parçasını oluşturan bir beyaz kan hücresi tipi) kanser hücrelerine yanıt vermesine yardımcı olur. Bu, melanoma (bir cilt kanseri tipi), böbrek, lenfoid, akciğer, baş ve boyun veya özofageal (yemek borusu) kanser hücrelerine karşı aktivitelerinin artmasına yardımcı olur.

OPDIVO;

 • Yetişkinlerde tam rezeksiyonun (cerrahi yolla çıkartılması) ardından melanom (cilt kanseri) tedavisinde kullanılmaktadır (cerrahi sonrası tedavi adjuvan tedavi olarak adlandırılır).
 • Yetişkinlerde ilerlemiş melanomun (cilt kanseri) tedavisinde kullanılmaktadır. OPDIVO tek başına veya ipilimumab ile birlikte yetişkinlerde ilerlemiş melanom (cerrahi yolla çıkartılamayan veya diğer organlara sıçrayan) melanom (cilt kanseri) tedavisinde kullanılmaktadır. Yetişkinlerde ilerlemiş renal hücreli karsinomun (ilerlemiş böbrek kanseri) tedavisinde kullanılmaktadır.
 • Yetişkinlerde ilerlemiş renal hücreli karsinomun (ilerlemiş böbrek kanseri) tedavisinde kullanılmaktadır. Hastaların genel durumunu değerlendiren Karnofsky performans statüsü en az 70 olmalıdır. Daha önce bir veya iki basamak antianjiojenik denilen kanser hücrelerinin damarlanmasını azaltarak yok etmeye yönelik ilaçlarla tedavi edilmiş ve en fazla 3 basamak sistemik tedavi uygulanmış olması ve hastalığın ilerlemiş olması gerekmektedir. OPDIVO, ipilimumab ile birlikte orta/kötü riskli ilerlemiş renal hücreli karsinomlu 65 yaş ve altındaki yetişkin hastaların birinci basamak tedavisinde kullanılmaktadır. Hastaların genel durumunu değerlendiren Karnofsky performans durumu 70 ve üzerinde olmalıdır.
 • Yetişkinlerde otolog kök hücre naklinden (kendinize ait kan üreten kök hücrelerin kendinize nakledilmesi) ve brentuksimab vedotin isimli ilaç tedavisinden sonra, veya otolog kök hücre nakli de dahil olmak üzere en az 3 basamak sistemik tedaviden sonra tekrar eden veya ilerleyen_klasik Hodgkin lenfoma tedavisinde kullanılmaktadır.
 • Yetişkinlerde lokal olarak ilerlemiş veya metastatik (diğer organlara sıçrayan), Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri’nin (KHDAK) tedavisinde daha önce bir basamak kemoterapi kullanımı sonrası ilerleme gelişmiş, genel durumu iyi olan ve/veya beyine sıçramamış hastaların tedavisinde tekrar ilerlemeye kadar kullanılmaktadır. (Hastaların tedavisinde tedavi öncesi veya sonrasında başka bir OPDIVO benzeri ilaç kullanılamaz.)
 • Yetişkinlerde, cerrahi işlem yapılamayan, lokal, ilerlemiş, kemoradyoterapi sonrası tekrar gelişen veya diğer organlara sıçrayan baş ve boyun (ağız boşluğu, yutak, gırtlak) kanserinde kemoterapi sonrası ilk 6 ay içerisinde tekrar görülen hastaların tedavisinde, hastalığın ilerlemesine kadar kullanılmaktadır.
 • Yetişkinlerde tek başına, bir fluoropirimidin, oksaliplatin ve irinotekan ile tedaviyi takiben hastalığı ilerlemiş, mikrosatellit instabilitesi yüksek (MSI-H) ya da uyumsuzluk onarım eksikliği (dMMR) olan diğer organlara sıçrayan kolorektal (kalınbağırsak) kanseri (KRK) olan hastaların tedavisinde kullanılabilir.
   

Metastatik (diğer organlara sıçrayan) veya küratif tedaviye uygun olmayan (cerrahi işlem yapılamayan), lokal ilerlemiş, özofagus (yemek borusu) skuamöz (yassı) hücreli kanseri olan yetişkin hastaların tedavisinde, önceki floropirimidin ve platin bazlı çoklu kemoterapiden sonra tek başına kullanılabilir.

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. OPDIVO’YU KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

OPDIVO’yu aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

 • Nivolumab’a veya ilaç içeriğindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa kullanılmamalıdır. Emin değilseniz doktorunuzla konuşunuz.
 • OPDIVO 18 yaşın altındaki hastalarda kullanılmamalıdır.
   

OPDIVO’yu aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

Aşağıdakilere neden olabileceğinden OPDIVO’yu kullanmadan önce doktorunuzla konuşunuz:

 • Kalbinizle ilgili problemler, örneğin ritim veya kalp atım hızında değişiklik veya anormal kalp ritmi.
 • Nefes almada güçlük veya öksürük gibi akciğer problemleri. Bunlar akciğerlerde iltihaplanma belirtisi olabilir (pnömonit veya interstisyel akciğer hastalığı).
 • İshal (sulu, gevşek veya yumuşak dışkı) veya mide ağrısı ve dışkıda mukus veya kan olması gibi bağırsakların iltihaplandığını gösteren herhangi bir belirti (kolit).
 • Karaciğer iltihabı (hepatit). Anormal karaciğer fonksiyon testlerini içerebilen hepatit belirti ve işaretleri, gözde ve ciltte sararma (sarılık), midenin sağ tarafında ağrı ve yorgunluğu içerebilmektedir.
 • Böbrek iltihaplanmanız veya probleminiz varsa. Belirti ve işaretler anormal böbrek fonksiyon testlerini veya azalan idrar hacmini içerebilir.
 • Hormon üreten bezlerde, bu bezlerin çalışmasını etkileyebilecek (hipofiz, tiroid, paratiroid ve adrenal bezler gibi) sorunlar. Bu bezlerin düzgün çalışmamasına ilişkin belirti ve işaretler yorgunluk (aşırı bitkinlik), kilo değişiklikleri veya baş ağrısını, kandaki kalsiyum değerlerinin azalmasını ve görme bozukluklarını içerebilmektedir.
 • Şeker hastalığı (diyabet). Belirtiler aşırı susuzluğu, yüksek miktarda idrar yapmayı, kilo kaybı ile iştah artışını, yorgunluk hissini, uyuşukluk, zayıflık, sıkıntılı, huzursuz ve genel olarak rahatsızlık hissini içerir. Şeker hastalığından dolayı kanda asit bulunması (diabetik ketoasidoz).
 • Döküntü ve kaşıntıya neden olabilen ciddi cilt iltihabı (toksik epidermal nekroliz ve Stevens-Johnson sendromu olarak bilinmektedir). Ciddi deri reaksiyonlarının belirti ve semptomları arasında döküntü, kaşıntı ve deride soyulma bulunabilir (ölümcül olasılıkta).
 • Kaslarda enflamasyon örneğin miyokardit (kalp kası enflamasyonu), miyozit (kas enflamasyonu) ve rabdomiyoliz (kaslarda ve eklemlerde sertlik, kas spazmları). Belirti ve semptomlar arasında kaslarda ağrı, sertlik, güçsüzlük, göğüs ağrısı veya şiddetli bitkinlik yer alır.
 • Solid (katı) organ naklinin reddi.
 • Greft-versus-host hastalığı (organ hasarına neden olabilen nakil reddi)
 • Hemofagositik lenfohistiyositoz. Bağışıklık sistemimizin enfeksiyonla savaşan normal hücreler olan histiyositleri ve lenfositleri aşırı miktarda üretmesiyle karakterize, seyrek görülen bir hastalıktır. Semptomlar arasında karaciğer ve/veya dalak büyümesi, deri döküntüsü, lenf düğümünde şişme, solunum problemleri, kolay morarma, böbrek anormallikleri ve kalp problemleri bulunur.
   

Bu belirti veya işaretlerden herhangi birini görürseniz veya bu belirti veya işaretler kötüleşirse, bu durumu derhal doktorunuza bildiriniz. Semptomlarınızı kendi kendinize diğer ilaçlarla tedavi etmeye çalışmayınız. Doktorunuz;

 • komplikasyonları önlemek ve bu belirtileri azaltmak için size başka ilaçlar verebilir,
 • OPDIVO’nun bir sonraki dozunu atlayabilir,
 • veya OPDIVO tedavinizi tamamen kesebilir.
   

Bu belirti ve semptomların bazen gecikmeli olarak oluşabildiği ve son dozdan haftalar hatta aylar sonra görülebildiği unutulmamalıdır. Tedaviden önce doktorunuz genel sağlık durumunuzu kontrol edecektir. Tedavi sırasında size kan tahlilleri de yapılacaktır.

Aşağıdaki durumlarda size OPDIVO verilmeden önce doktorunuza veya hemşirenize danışın:

 • Bir otoimmün hastalığınız varsa (vücudun kendi hücrelerine saldırdığı bir durum);
 • Gözünüzde melanom varsa;
 • Size daha önce melanom (cilt kanseri) tedavisi için kullanılan bir başka ilaç olan ipilimumab verildiyse ve o ilaç nedeniyle ciddi yan etkiler yaşadıysanız;
 • Kanserinizin beyninize sıçradığı söylendiyse;
 • Geçmişte akciğerlerinizde iltihaplanma yaşadıysanız;
 • Bağışıklık sisteminizin baskılanması için ilaçlar aldıysanız.
   

OPDIVO ile uygulanan tedavinin ardından donör kök hücrelerinin kullanıldığı (allojenik) kök hücre nakli komplikasyonları

Bu komplikasyonlar ciddi olabilir ve ölüme neden olabilir. Allojenik kök hücre nakli geçirdiğiniz takdirde sağlık uzmanınız sizdeki komplikasyon belirtilerini takip edecektir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Diğer tüm terapötik proteinlerde olduğu gibi OPDIVO için de potansiyel immunojenesite (vücuda giren antijenin kendisine karşı antikor oluşturma) riski söz konusudur. Biyolojik tıbbi ürünlerin takip edilebilirliğinin sağlanması için uygulanan ürünün ticari ismi ve seri numarası mutlaka hasta dosyasına kaydedilmelidir.

OPDIVO’nun yiyecek ve içecek ile kullanılması

OPDIVO’nun, yiyecek veya içeceklerle herhangi bir etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz veya hamile olduğunuzu düşünüyorsanız, hamile kalmayı planlıyorsanız bu durumu doktorunuza bildiriniz.

Doktorunuz özel olarak önermediği sürece hamilelik döneminde OPDIVO’yu kullanmamalısınız. Hamile kadınlarda OPDIVO’nun etkileri bilinmemekle birlikte, etkin maddesi olan nivolumab anne karnındaki bebeğe zarar verebilir.

 • Doğurganlık çağında olan bir kadınsanız OPDIVO tedavisi sırasında ve son OPDIVO dozunu takiben en az 5 ay boyunca etkin doğum kontrol yöntemleri uygulamalısınız.
 • OPDIVO tedavisi sırasında hamile kalırsanız bu durumu doktorunuza bildiriniz.
   

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Nivolumab’ın anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Süt emen bebeklere yönelik risk göz ardı edilemez. OPDIVO tedavisi sırasında veya sonrasında bebeğinizi emzirip emziremeyeceğinizi doktorunuza sorunuz.

Araç ve makine kullanımı

OPDIVO’nun araç veya makine kullanmanızı etkilemesi beklenmemektedir. Ancak, OPDIVO’nun sizi olumsuz şekilde etkilemediğinden emin olana dek bir araç veya makine kullanmayınız.

OPDIVO’nun içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

OPDIVO sodyum içermektedir. OPDIVO verilmeden önce düşük sodyumlu (düşük tuzlu) bir diyetteyseniz, bu durumu doktorunuza bildiriniz. Bu ilaç 1 mL konsantrede 2,5 mg sodyum içerir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

OPDIVO ile farmakokinetik etkileşim çalışmaları gerçekleştirilmemiştir. OPDIVO, sitokrom P450 (CYP) enzimleri denilen kendi metabolizma enzimleriniz veya diğer ilaç metabolize eden enzimler tarafından metabolize edilmediğinden (değişikliğe uğratılmadığından), eşzamanlı uygulanan ilaçlarla bu enzimlerin etkisinin azalması ya da artmasının OPDIVO’nun etkisini etkilemesi beklenmez.

OPDIVO verilmeden önce, OPDIVO’nun etkisini bozabileceğinden, kortikosteroidler gibi bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlar kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Ancak, OPDIVO ile tedavi edilirken doktorunuz, tedaviniz sırasında yaşayabileceğiniz yan etkileri azaltmak amacıyla size kortikosteroidler veya diğer bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlardan verebilir ve bu durum ilacınızın etkisini değiştirmeyecektir.

Talidomid (bazı kanser türlerinde kullanılan bir ilaç) türevleri ve deksametazona (bir çeşit bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaç) OPDIVO eklendiğinde multipl miyelom (bir çeşit kan kanseri) hastalarında artan ölümMultipl miyelom hastaları üzerinde gerçekleştirilen klinik çalışmalarda Opdivo ve benzeri ilaçların kullanımını önerilmediği; talidomid türevi + deksametazona, Opdivo ve benzeri ilacın eklenmesi ölümde artışla sonuçlanmıştır. Multiple miyelom hastalarında bu kullanım, kontrollü klinik çalışmalar dışında önerilmemektedir.

Özel popülasyonlar (hasta grupları) ya da çocuklarda, diğer ilaçlarla etkileşimine yönelik hiçbir etkileşim çalışması yapılmamıştır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir