ONEPTUS 49 MG/51 MG 56 FILM KAPLI TABLET

ONEPTUS 49 MG/51 MG 56 FILM KAPLI TABLET Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

BARKOD8699074090547
ETKİN MADDESAKUBITRIL+VALSARTAN
FİRMA ADIFARMANOVA SAĞLIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ
REÇETENORMAL RECETE
İTHAL-İMALİMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİGERI ODEMESI OLMAYAN URUNLER
BİRİM / CİNSİMG
AMBALAJ MİKTARI56
ATC KODUC09DX04
NFC KODU Nemden Korunması Gereken İlaç
ÖZEL BİLGİLER Ek İzlemeye Tabi İlaç

ATC Sınıflandırması

C – KARDİYOVASKÜLER SİSTEM
C09 – RENİN ANJİOTENSİN SİSTEMİNE ETKİ EDEN AJANLAR
C09D – KOMBİNE ANJİOTENSİN II ANTAGONİSTLERİ
C09DX – ANGİOTENSİN II ANTAGONİSTLERİ, DİĞER KOMBİNASYONLAR
C09DX04 – VALSARTAN AND SACUBİTRİL

İlacın kısa özeti

Oneptus 49 mg / 51 mg film kaplı tablet

Ağızdan alınır.

 • Etkin madde: Her film kaplı tablet 48,6 mg sakubitril ve 51,4 mg valsartan (sakubitril valsartan sodyum tuz kompleksi olarak) içerir.
 • Yardımcı maddeler: Tablet içeriğindeki yardımcı maddeler: mikrokristalin selüloz, düşük-sübstitüe hidroksipropilselüloz, krospovidon, magnezyum stearat (bitkisel kökenli), talk ve koloidal silikon dioksittir.
 • Film kaplama yardımcı maddeleri: hipromeloz, titanyum dioksit (E 171), Makrogol 4000, talk, kırmızı demir oksit (E 172). sarı demir oksit (E 172).
   

Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Meydana gelen herhangi bir yan etkiyi raporlayarak yardımcı olabilirsiniz. Yan etkilerin nasıl raporlanacağını öğrenmek için 4. Bölümün sonuna bakabilirsiniz.
 

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
   

Bu Kullanma Talimatında:

1. ONEPTUS nedir ve ne için kullanılır?
2. ONEPTUS’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. ONEPTUS nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. ONEPTUS’un saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. ONEPTUS nedir ve ne için kullanılır?

 • ONEPTUS 49 mg / 51 mg tabletler, bir yüzünde “NVR”, diğer yüzünde “L1” baskısı olan, kenarları eğimli, çentiksiz, soluk sarı, oval, bikonveks film kaplı tabletlerdir.
 • ONEPTUS anjiyotensin reseptör neprilisin inhibitörü olarak adlandırılan ilaç sınıfına dahildir; yutulduktan sonra sakubitril ve valsartan olmak üzere iki etkin maddeye ayrışır. ONEPTUS yetişkinlerde bir çeşit uzun dönem (kronik, müzmin) kalp yetersizliğinin tedavisinde kullanılır.
 • ONEPTUS fonksiyonel kapasitesi NYHA olarak adlandırılan sınıflamaya göre sınıf II ila IV olan, kalp yetersizlikli ve sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu azalmış olan yetişkin hastalarda kullanılır.
 • Bu kalp yetersizliği türü, kalbin güçsüzleşip akciğerlere ve vücudun geri kalanına yeterli kan pompalayamaması şeklinde ortaya çıkar. Kalp yetersizliğinin en yaygın belirtileri nefes darlığı, yorgunluk, halsizlik ve ayak bileğinde şişliktir.
 • ONEPTUS’un nasıl etki gösterdiği veya bu ilacın neden size reçete edildiği ile ilgili sorularınız varsa doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. ONEPTUS’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ONEPTUS’u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

Eğer;

 • Sakubitrile, valsartana ya da bu ürünün yardımcı maddelerinden herhangi birine karşı önceden alerjik reaksiyon gösterdiyseniz. Bunlardan herhangi birine alerjiniz olabileceğini düşünüyorsanız, ONEPTUS’u kullanmadan önce doktorunuza danışınız.
 • Yüksek tansiyonunuz veya kalp yetersizliğiniz için Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim (ADE) İnhibitörleri (örneğin enalapril, lizinopril, ramipril) adı verilen başka bir ilacı halen alıyorsanız. Bu ilaç grubunun son dozunu almanızın üzerinden 36 saat geçtikten sonra ONEPTUS kullanmaya başlayınız (bkz. “Diğer ilaçlarla birlikte kullanım”),
 • Siz ya da ailenizden biri, bir ADE inhibitörü veya bir ARB (anjiyotensin reseptör blokeri, örneğin valsartan, telmisartan, irbesartan) kullanırken anjiyoödem (yüz, dudaklar, dil ve/veya boğazda şişme, nefes alıp vermede güçlük) adı verilen bir durum yaşadıysanız,
 • Diyabetiniz (şeker hastalığınız veya böbrek rahatsızlığınız varsa ve ayrıca tansiyonunuzu düşürmek için aliskiren adlı bir ilaç ile tedavi ediliyorsanız (Bakınız “Diğer ilaçlarla birlikte kullanım”),
 • Ağır karaciğer hastalığınız varsa.
 • 3 aydan daha uzun süredir gebe iseniz (Ayrıca gebeliğin erken döneminde bu ilaçtan kaçınmanız daha iyi olur, Bakınız; hamilelik ve emzirme)
 • Yukardaki durumlar sizin için geçerliyse, ONEPTUS’u kullanmayınız ve doktorunuza söyleyiniz.
   

ONEPTUS’u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

Eğer;

 • Bir anjiyotensin reseptör blokeri (ARB) veya aliskiren ile tedavi ediliyorsanız.
 • Önceden anjiyoödem (yüz, dudaklar, dil ve/veya boğazda şişme, nefes alıp vermede güçlük) adı verilen bir durum yaşadıysanız (Bakınız; “ONEPTUS’u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ” ve “Olası yan etkiler nelerdir?” bölümleri).
 • Tansiyonunuz düşükse veya tansiyonunuzu düşüren başka ilaçlar alıyorsanız ya da kusma veya ishaliniz varsa; özellikle eğer 65 yaş ya da üstü iseniz, ya da böbrek rahatsızlığı ve düşük tansiyonunuz varsa.
 • Ağır böbrek hastalığınız varsa.
 • Su kaybı yaşıyorsanız.
 • Böbrek atardamarınızda daralma varsa.
 • Karaciğer hastalığınız varsa.
 • ONEPTUS tedavisi sırasında doktorunuz düzenli aralıklarla kanınızdaki potasyum miktarını kontrol edebilir.
 • Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.
   

ONEPTUS’un yiyecek ve içecek ile kullanılması
ONEPTUS aç veya tok karnına alınabilir.
 

Hamilelik

 • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Eğer hamile iseniz, hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız doktorunuz normal şartlar altında siz hamile kalmadan önce ya da hamile olduğunuzu öğrenir öğrenmez ONEPTUS’u bırakmanızı ve başka bir ilacı kullanmanızı söyleyecektir. ONEPTUS’un gebeliğin erken döneminde kullanımı önerilmez; gebeliğin üçüncü ayından sonra kullanılır ise bebeğe ciddi zararları olabileceğinden ONEPTUS gebeliğin 3.ayından sonra kullanılmamalıdır.
 • Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
   

Emzirme

 • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • ONEPTUS ile tedavi süresince emzirme önerilmez. Eğer emziriyorsanız veya emzirmeye başlamak üzereyseniz doktorunuza söyleyiniz.
   

Araç ve makine kullanımı

 • Bir araç sürmeden, alet veya makine kullanmadan ya da konsantrasyon gerektiren başka işleri yapmadan önce, ONEPTUS’un sizi nasıl etkilediğini bildiğinizden emin olunuz. Bu ilacı alırken baş dönmesi ve yorgunluk hissediyorsanız araç (bisiklet, motosiklet dahil) ve makine kullanırken dikkatli olunuz.
   

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

 • ONEPTUS kullanmaya başlamadan önce, başka herhangi bir ilaç alıyorsanız, yakın zamanda aldıysanız ya da alma ihtimaliniz varsa doktorunuza, eczacınıza veya hemşirenize söyleyiniz. Dozun değiştirilmesi, başka önlemlerin alınması ve hatta bu ilaçlardan birinin kesilmesi gerekebilir. Bu, özellikle aşağıdaki durumlar için geçerlidir:
 • ADE inhibitörleri. ONEPTUS’u ADE inhibitörleri ile birlikte kullanmayınız. Eğer bir ADE inhibitörü kullanıyorsanız, ONEPTUS kullanmaya başlamadan önce, ADE inhibitörünün son dozunu almanızın üzerinden 36 saat geçmesini bekleyiniz. Eğer ONEPTUS kullanmayı bırakırsanız, bir ADE inhibitörü kullanmaya başlamadan önce ONEPTUS’un son dozunu aldıktan sonra 36 saat bekleyiniz.
 • Kalp yetersizliği tedavisi veya tansiyonu düşürmek kullanılan anjiyotensin reseptör blokörleri (ADE) veya aliskiren gibi diğer ilaçlar.
 • Statinler olarak adlandırılan yüksek kolesterolü düşürmek için kullanılan ilaçlar (örneğin atorvastatin)
 • Ereksiyon (erkeklerde cinsel organın sertleşmesi) bozukluğu veya akciğer hipertansiyonu tedavisinde kullanılan sildenafil adlı ilaç.
 • Kanınızdaki potasyum miktarını yükselten ilaçlar. Bu ilaçlar arasında potasyum destekleri, potasyum içeren tuz yerine geçen maddeler, potasyum tutucu ilaçlar ve heparin yer alır. Doktorunuz kanınızdaki potasyum miktarını düzenli aralıklarla kontrol edebilir.
 • Steroid yapıda olmayan anti-inflamatuvar ilaçlar (NSAİİ’ler) veya selektif siklooksijenaz- 2 inhibitörleri (Cox-2 inhibitörleri) adlı ağrı kesici ilaç türleri. Bunlardan herhangi birini alıyorsanız, doktorunuz, tedaviye başlarken veya tedavi dozunuzu ayarlarken böbrek testlerinize bakmak isteyebilir.
 • Depresyonun bazı tiplerini tedavi etmek için kullanılan lityum adlı ilaç.
 • İdrar söktürücü (diüretik) grubundan bir ilaç olan furosemid.
 • Angina (kalp damarlarındaki sorunlardan kaynaklanan göğüs ağrısı) için kullanılan bir ilaç türü olan nitrogliserin.
 • Bazı antibiyotikler (rifamisin grubu), nakledilen organın reddini önleyen bir ilaç (siklosporin) veya HIV/AİDS tedavisinde kullanılan bir ilaç (ritonavir).
 • Şeker hastalığı tedavisinde kullanılan metformin adlı ilaç.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir