OLAXINN 10 MG AGIZDA DAGILAN 28 TABLET

OLAXINN 10 MG AGIZDA DAGILAN 28 TABLET Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

KAMU FİYATI158,26 TL
KAMU ÖDENEN158,26 TL
KAMU İSKONTOSU28.00%
BARKOD8699293053026
ETKİN MADDEOLANZAPIN
FİRMA ADIGENVEON İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
REÇETENORMAL RECETE
İTHAL-İMALİMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİISKONTODAN MUAF DEGIL
BİRİM / CİNSİMG
AMBALAJ MİKTARI28
ATC KODUN05AH03
NFC KODUA11559
SGK EŞDEĞER KODUE329B
SGK ETKİN MADDE KODUSGKFHC
SAKLAMA KOŞULLARI Işıktan Korunması Gereken İlaç
ÖZEL BİLGİLER TİTCK Endikasyon Dışı Ek Onay Alınmadan Kullanılabilecek İlaç

ATC Sınıflandırması

N – SİNİR SİSTEMİ
N05 – PSİKOLEPTİKLER
N05A – ANTİPSİKOTİKLER
N05AH – DİAZEPİNLER, OKSAZEPİNLER VE TİAZEPİNLER
N05AH03 – OLANZAPİN

İlacın kısa özeti

DİLTİZEM UZATILMIŞ SALIMLI TABLET 240 mg

GENSENTA

Ağız yoluyla alınır.

 • Etkin madde: Her bir tablet 240 mg diltiazem hidroklorür içerir.
 • Yardımcı maddeler: Hipromelloz, laktoz monohidrat (inek sütünden elde edilen), magnezyum stearat.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında

1. DİLTİZEM nedir ve ne için kullanılır?
2. DİLTİZEM’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. DİLTİZEM nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. DİLTİZEM’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. DİLTİZEM NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?

DİLTİZEM, kalsiyum kanal blokörleri adı verilen bir ilaç grubuna dahildir.

Kan damarlarını genişleterek kan basıncınızı düşürmeye yardımcı olur. Ayrıca, kalbin vücuda kan pompalamasını kolaylaştırarak anjinadan (kalbi besleyen damarların daralması/tıkanması ile ortaya çıkan göğüs ağrısı) kaynaklanan göğüs ağrısının önlenmesine yardımcı olur.

DİLTİZEM, yuvarlak, bikonveks (her iki yüzü dış bükey), beyaz uzatılmış salımlı tabletler şeklindedir ve 16 ve 32 tabletlik formları ile blister ambalajlarda kullanıma sunulmaktadır.

DİLTİZEM tablet:

 • Anjina pektorisin (sıklıkla göğüs ağrısı ile kendini gösteren bir kalp ve damar hastalığı) tedavisi ve önlenmesinde
 • Hafif ve orta derecede yüksek kan basıncının tedavisinde kullanılır.

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. DİLTİZEM’İ KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

DİLTİZEM’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

 • Diltiazeme veya DİLTİZEM’de bulunan diğer yardımcı maddelerden herhangi birine karşı bir alerjik reaksiyonunuz varsa,

Alerjik reaksiyon belirtileri; döküntü, yutma veya solunum problemleri, dudakların, yüzün, boğazın veya dilin şişmesidir.

 • Kalp atım hızınızda ciddi derecede yavaşlık (dakikada 50 bpm altında) varsa (bradikardi),
 • Kan basıncınız ciddi derecede düşükse,
 • Kalp kapakçığının açılmasında daralmanız (aort darlığı) varsa,
 • Kalp yetmezliğiniz ile birlikte akciğerlerinize kan akışıyla ilgili problemleriniz varsa. Bu tür hastalıklarınız varsa nefessiz kalabilirsiniz ve ayak bilekleriniz şişebilir.
 • Kalp pili uygulaması ile tedavi edilmemiş, düzensiz bir kalp atışını içeren kalbinizle ilgili başka ciddi sağlık problemleriniz varsa,
 • Belirli kalp hastalıklarının tedavisi için ivabradin içeren bir ilacı önceden almaktaysanız,
 • Dantrolen adı verilen bir kas gevşetici size uygulanıyorsa (Şiddetli kas spazmları veya şiddetli ateş (“malign hipertermi” olarak adlandırılır) için kullanılır). (Bkz. “Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı“),
 • Akut porfiri denilen nadir görülen kalıtsal bir kan pigment hastalığınız varsa,
 • Hamile iseniz, çocuk doğurma potansiyeli olan yaşta iseniz veya emziriyorsanız (Bkz. “Hamilelik” ve “Emzirme“).

DİLTİZEM’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Aşağıdaki hastalıklardan herhangi birinden şikayetçi iseniz doktorunuza söyleyiniz.

 • Anjina ya da yukarıda bahsi geçenlerin dışında herhangi bir kalp probleminiz varsa,
 • Yavaş kalp atımı, birinci derece kalp bloğu, kalbin elektriksel aktivitesinde değişiklik (uzamış PR aralığı) dahil kalp sorunlarınız varsa,
 • Genel anestezi gerektiren bir cerrahi operasyon geçirecekseniz,
 • Depresyon dahil ani ruhsal durum değişikliği riski altında iseniz,
 • Mide ve bağırsaklarınızla ilgili problemleriniz varsa,
 • İlacı kullanmaya başladıktan sonra ortaya çıkan ve devam eden cilt problemleriniz varsa

Özellikle hapları ilk almaya başladığınızda aşağıdaki durumlar varsa, doktorunuz sizi daha yakından kontrol edecektir:

 • 65 yaşın üzerindeyseniz,
 • Karaciğer yetmezliğiniz varsa,
 • Böbrek yetmezliğiniz varsa,
 • Diyabet hastası iseniz.. (Diltiazem tabletler glukoz toleransınızı bozabildiğinden diyabet tedavinizde ayarlama yapılması gerekebilir.),
 • Astım iseniz ya da daha önceden geçirdiniz ise,
 • Herhangi bir beta blokör ilaç alıyorsanız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

DİLTİZEM’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

DİLTİZEM’i alkol ile birlikte almayınız.

DİLTİZEM alırken içtiğiniz greyfurt suyunun miktarını sınırlamanız önerilir; çünkü bu, etkin madde diltiazemin kan seviyesini artırabilir ve yan etkilere yakalanma olasılığınızı arttırabilir.

Eğer endişe duyuyorsanız, greyfurt suyu içmeyi bırakmalı ve doktorunuza danışmalısınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç bebeğiniz için sorunlara neden olabileceğinden, hamile iseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız ya da çocuk doğurma potansiyeli olan yaşta iseniz bu ilacı kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız..

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç az miktarda anne sütüne geçebilmektedir.. Eğer emziriyorsanız bu ilacı kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

DİLTİZEM sersemlik veya yorgunluğa sebep olabilir. Bu durumda, herhangi bir araç, alet veya makine kullanmayınız.

DİLTİZEM’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

DİLTİZEM 41 mg laktoz monohidrat (inek sütünden elde edilen) içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Herhangi bir ilaç alıyorsanız özellikle de aşağıdakilerden herhangi birini alıyorsanız, doktorunuza bildiriniz. Buna bitkisel ilaçlar ve reçetesiz satın aldığınız ilaçlar da dahildir. Bazı ilaçlar birbirinin ya da DİLTİZEM’in çalışma şeklini etkileyebilir.

Özellikle aşağıdaki ilaçları almayınız, alıyorsanız doktorunuza söyleyiniz:

 • Dantrolen infüzyonu (Şiddetli kas spazmları veya şiddetli ateş (“malign hipertermi” olarak adlandırılır) için kullanılan bir kas gevşetici)
 • Bazı kalp hastalıklarının tedavisinde kullanılan ivabradin içeren ilaçlar

DİLTİZEM, aşağıdaki ilaçların etkisini artırabilir:

 • Doksazosin, tamsulosin, atenolol, propranolol veya asebutolol gibi yüksek tansiyon ilaçları
 • Amiodaron ve digoksin gibi düzensiz bir kalp atımını tedavi etmek için kullanılan ilaçlar,
 • Gliseril trinitrat veya izosorbit mononitrat gibi nitratlar (bir çeşit kalp hastalığı olan anjinanın tedavisi için kullanılır),
 • Simvastatin, fluvastatin ve atorvastatin gibi yüksek kolesterolün tedavisinde kullanılan statinler,
 • Siklosporin (organ naklinden sonra bağışıklık sisteminini baskılamak için kullanılır),
 • Fenobarbital, fenitoin veya karbamazepin (sara hastalığı için kullanılır),
 • Aspirin veya klopidogrel (kan pıhtısı oluşma olasılığını azaltmak için kullanılan antitrombositik ilaçlar),
 • İyot içeren kontrast maddeler (X-ışını içeren testlerde kullanılır),
 • Teofilin (astım gibi solunum ile ilgili problemlerde kullanılır),
 • Lityum (akıl sağlığı ile ilgili problemler için kullanılır),
 • Triazolam veya midazolam (uykusuzluk ve kaygı için kullanılır),
 • Metilprednisolon (inflamasyonun tedavisinde kullanılan kortikosteroidler),
 • Silostazol (bacaklarınızdaki kan dolaşımının yetersiz olmasından kaynaklanan, bacaklarınızdaki aralıklı kramp benzeri ağrı için kullanılır).

DİLTİZEM, aşağıdaki ilaçların etkisini azaltabilir:

 • Rifampisin (tüberkülozun tedavisi için kullanılır)

Aşağıdaki ilaçlar, DİLTİZEM’in etkisini artırabilir:

 • Simetidin ve ranitidin (mide yaraları gibi fazla asidin sebep olduğu durumların tedavisinde kullanılır)

DİLTİZEM ile kullanıldığında dikkat edilmesi gereken diğer ilaçlar:

 • Lisinopril gibi ACE inhibitörleri (kan basıncını düşürmek için kullanılır)
 • Aldeslökin (bazı kanserlerde kullanılır)
 • Antihipertansifler (kan basıncını düşürmek için kullanılır)
 • Antipsikotikler (ruhsal bozukluklarda kullanılır)
 • İmipramin ve diğer trisiklik antidepresanlar (depresyon için kullanılır)
 • Diüretikler (idrar söktürmek için kullanılır)
 • Prazosin gibi alfa blokörler (yüksek tansiyonda ve prostat büyümesinde kullanılan ilaçlar)
 • Anestezikler (narkoz için kullanılan ilaçlar)
 • Atazanavir, ritonavir (AIDS tedavisinde kullanılır)

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz..

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir