OKSAMEN-L 20 MG ENJEKSIYONLUK LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLAKON (1 FLAKON, 1 AMPUL)

OKSAMEN-L 20 MG ENJEKSIYONLUK LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLAKON (1 FLAKON, 1 AMPUL) Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

BARKOD8699541792400
ETKİN MADDETENOKSIKAM
FİRMA ADIGENSENTA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
REÇETENORMAL RECETE
İTHAL-İMALİMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİFIYAT KORUMALI OLUP, DEPOCU FIYATI 13,17 TL VE ALTINDA OLANLAR
BİRİM / CİNSİMG
AMBALAJ MİKTARI1
ATC KODUM01AC02
NFC KODUA05654
SGK EŞDEĞER KODUE070B
SGK ETKİN MADDE KODUSGKFS1

ATC Sınıflandırması

M – KAS-İSKELET SİSTEMİ
M01 – ANTİENFLAMATUVAR VE ANTİROMATİZMAL ÜRÜNLER
M01A – NON-STEROİD ANTİENFLAMATUVAR VE ANTİROMATİZMAL ÜRÜNLER
M01AC – OKSİKAMLAR
M01AC02 – TENOKSİKAM

İlacın kısa özeti

Oksamen-L 20 mg enjektabl liyofılize toz içeren flakon

Damar ve kas içine uygulanır.

 • Etkin madde: Her flakon 20 mg tenoksikam içerir.
 • Yardımcı maddeler: Mannitol, sodyum hidroksit, trometamol, sodyum metabisülfıt, sodyum E.D.T.A., enjeksiyonluk su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Tâlimâtında:

1. Oksamen-L nedir ve ne için kullanılır?
2. Oksamen-L ’yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. Oksamen-L nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. Oksamen-L ’nin saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

 • Oksamen-L etkin madde olarak her flakonda 20 mg tenoksikam içerir.
 • Oksamen-L’nın etkin maddesi tenoksikam antiinflamatuvar (iltihap giderici) ve aııtıromatizmal (romatızmal hastalıkların tedavisinde) etkili ııoıı steıoıd antiinflamatuvar (NSAİ) olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir.
 • Oksamen-L, kireçlenme (osteoartıit), eklemlerde ağrı ve şekil bozukluğuna neden olan roıııatoid artıit hastalığı ve sırt eklemlerinde sertleşme ile seyreden ağrılı ilerleyici bir romatizmal hastalık olan aııkılozaıı spondilitin belini ve bulgularının tedavisi ile damla hastalığı (akut gut artıiti), akut kas iskelet sistemi ağrıları, ameliyat soması ağrı ve ağrılı adet tedavisinde etkilidir.

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Oksamen-L’yi aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:

Eğer:

 • Oksamen’ın bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine (yardımcı maddeler listesine bakınız) alerjiniz varsa,
 • Salisilat ya da diğer NSAİ ilaçlara karşı astım, nezle veya kurdeşen gibi alerjik reaksiyonlarınız varsa,
 • Daha önce NSAÎ ilaç kullanırken midenizde kanama ya da delinme olduysa,
 • Mide ya da bağırsak ile ilgili ülser ya da kanama geçirdiyseııiz.
 • Böbrek, karaciğer ya da kalbinizle ilgili ciddi problemleriniz varsa,
 • Kalp damarlarına yönelik baypas ameliyatı öncesi ya da somasında ağrı tedavisinde,
 • Hamileliğinizin son 3 ayı içerisindeyseniz.

Oksamen-L’yi aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız:

Eğer:

 • Kalp ile ilgili probleminiz (kontrol edilemeyen yüksek tansiyon, konjestif kalp yetmezliği -kalp yetersizliğine bağlı olarak solunum yetmezliği, ödem, karaciğerde büyüme ile belirgin hastalık- gibi) varsa ya da daha önce inme geçirdiyseııiz ya da bunlar için risk faktörleriniz (yüksek tansiyon, kanda aşırı yağ bulunması, şeker hastalığı, sigara) varsa,
 • Yaşlıysanız (yan etkileri daha şiddetli yaşayabilirsiniz),
 • Böbrek ve karaciğer problemleriniz varsa,
 • Kan pıhtılaşması ile ilgili problemleriniz varsa,
 • Kan hacminiz düşük ise (kanama ya da ciddi su kaybı nedeniyle),
 • Vücudunuzun herhangi bir yerindeki kan damarlarınızda probleminiz varsa,
 • Ülseratif kolit (bağırsak iltihabı) veya Cıohn hastalığı (bağırsak iltihabı, karın hastalığı, ishal, kusma ve kilo kaybına yol açan dunını) gibi otoımmün bir hastalığınız (vücudun savunma sisteminin vücudu yok etmeye çalıştığı hastalık) varsa.
 • Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktoramıza danışınız.

 

Oksamen-L’nin yiyecek ve içecek ile kullanılması

 • Oksamen-L gıda ile birlikte veya gıda almadan kullanılabilir.

Hamilelik

 • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Doktoramız aksını söylemedikçe, hamileyseniz veya hamile kalma olasılığınız varsa Oksamen-L kullanmayınız. Hamileliğinizin son 3 ayında Oksamen-L’yi kesinlikle kullamnayınız.
 • Oksamen-L hamile kalına güçlüğüne neden olur. Bu nedenle gebe kalına güçlüğünüz varsa veya kısırlık araştırması yapılıyorsa doktoramıza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

 • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Doktorunuz aksini söylemedikçe, emzirme döneminde Oksamen-L kullamnayınız.

Araç ve makine kullanımı

 • Oksamen-L baş dönmesi, sersemlik ya da gömıe bozukluğu gibi araç ve makine kullanımını etkileyebilecek yan etkilere neden olabileceğinden araç ve makine kullanmayınız.
 • Oksamen-L’nin içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler Bu tıbbi ürün her ml’siııde 1 nınıol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder. Sodyuma bağlı herhangi bir olumsuz etki beklenmez.
 • Bu tıbbi ürünün içeriğinde sodyum metabisülfit bulunur. Bu yardımcı madde nadir olarak şiddetli aşırı duyarlılık reaksiyonları ve bronkospazma (bronşların daralınası) neden olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Oksamen-L alırken özellikle aşağıdakıleıden herhangi birini kullanıyorsanız doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz:

 • Salisilat, ibuprofen, dıklofenak ya da diğer NSAÎ ilaçlar,
 • Kalp yetmezliğinde kullanılan kaıdiyak glikozitleri (digoksin gibi),
 • Hıdrokortizon, prednizolon ve deksametazon gibi bir steroıd (ödem ve ınflamasyon tedavisinde kullanılır),
 • Vaıfaıin, fenprokıımon ve hepaıin gibi kan pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar (antitrombotik ilaçlar),
 • Seçici serotoniıı geri alını inlıibitörleri ve lityum (depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar),
 • Metotıeksat (deri problemlerinde, eklem iltihabı ve kanser tedavisinde kullanılan bir ilaç), Mifepıiston (gebeliği sonlandırma için kullanılan bir ilaç),
 • Siklospoıin ve takroliıııus (bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar),
 • Siprofloksasin ya da moksifloksasiıı gibi bir “kinolon antibiyotiği” (enfeksiyon tedavisinde kullanılan antibiyotik grubu),
 • Renin anjiotensin sistemi üzerinde etkili ADE inlıibitörleri (silazaprıl, enalaprıl gibi) ya da ARB’ler (reseptör blokerleri), non-selektif beta bloker ilaç olan propranolol gibi yüksek kan basıncı tedavisi için kullanılan diğer ilaçlar,
 • Zidovudin (AIDS tedavisinde kullanılan bir ilaç),
 • Hıdrokloıotiyazid, fuıosemid gibi yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan idrar söktürücü ilaçlar,
 • Ağızdan alman ve şeker hastalığının önlenmesinde kullanılan ilaçlar (glibomüıid, glıbenklamıd ve tolbutamid gibi),
 • Gut (damla hastalığı) tedavisinde kullanılan pıobenesid,
 • Mide asidinin azaltıhııasnıda kullanılan ilaçlar (aııtiasitler ve simetidin),

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya sonzamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunu:a veya ec:acını:a bunlar hakkında bilgi veriniz.

 

Nasıl kullanılır?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir