OCTAGAM 5 G/100 ML IV INFUZYONLUK COZELTI

OCTAGAM 5 G/100 ML IV INFUZYONLUK COZELTI Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

KAMU FİYATI9.298,91 TL
KAMU ÖDENEN9.298,91 TL
KAMU İSKONTOSU11.00%
BARKOD8699686980052
ETKİN MADDEIMMUNGLOBULIN
FİRMA ADIBERK İLAÇ İTHALAT VE PAZARLAMA A.Ş
REÇETEMOR RECETE
İTHAL-İMALİTHAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİGUNCEL KURA GORE ITHALATI YAPILAN KAN URUNLERI
BİRİM / CİNSİG
AMBALAJ MİKTARI100
ATC KODUJ06BA02
NFC KODUA05624
SGK ETKİN MADDE KODUSGKF5U
SAKLAMA KOŞULLARI Işıktan Korunması Gereken İlaç
ÖZEL BİLGİLER Günübirlik Tedavi Kapsamında İlaç Bu İlaçta Endikasyon Uyumu Aranmaktadır

ATC Sınıflandırması

J – SİSTEMİK KULLANIM İÇİN ANTİENFEKTİF PREPARATLAR
J06 – İMMÜN SERUMLAR VE İMMÜNGLOBÜLİNLER
J06B – İMMÜNGLOBÜLİNLER
J06BA – NORMAL İNSAN İMMÜNGLOBÜLİNLERİ
J06BA02 – İMMÜNOGLOBÜLİNLER, NORMAL İNSAN, DAMAR YOLUNDAN UYGULAMA İÇİN

İlacın kısa özeti

OCTAGAM 5 g /100 mL I.V. infüzyon için çözelti içeren flakon

Damar içine uygulanır.

 • Etkin madde:
  1 mL çözelti içinde:
  İnsan normal immünglobulini (IVIg) 50 mg*
  * En az %95’i insan normal Ig G içeren protein içeriğine karşılık gelir. IgA < 0.2 mg
 • Yardımcı maddeler: Maltoz, Octoxynol, TNBP, enjeksiyonluk su.
   

Bu ilacı kullanmaya başlamadan Önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu kullanma talimatında:

1. OCTAGAM nedir ve ne için kullanılır?
2. OCTAGAM’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. OCTAGAM nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. OCTAGAM’ın saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. OCTAGAM nedir ve ne için kullanılır?

 • OCTAGAM, immunglobulinler denilen bir ilaç grubuna dahildir. OCTAGAM 5 g /100 mL, her mL’si 50 mg immiinglobulin içeren 100 mL’Iik flakon şeklinde ambalajlanmıştır. Çözelti berrak ya da hafif opalesan, renksiz veya hafif sarı renktedir.
 • Bu ilaç, sizin kanınızda da bulunan insan antikorlarını içerir. Antikorlar vücudunuzun mikrobik hastalıklarla (enfeksiyonlarla) savaşmasına yardımcı olur.
 • OCTAGAM gibi ilaçlar, kanlarında yeterli miktarda antikor bulunmayan ve daha sık enfeksiyona yakalanan hastalarda kullanılır. Aynı zamanda, bazı iltihabi (enflamatuvar) hastalıkların ve bağışıklık sisteminizin yanlışlıkla kendi dokularına karşı geliştirerek oluşturduğu hastalıkların (otoimmün hastalıklar) tedavisi için daha fazla antikora gereksinimi olan hastalarda da kullanılabilir.
 • Yeterli dozda alman OCTAGAM anormal derecede düşük IgG düzeyini normal seviyeye çıkarabilir.
   

OCTAGAM aşağıdaki durumlarda kullanılır:

 • Bağışıklık sisteminin yetersiz olduğu durumlar (primer immün yetmezlik sendromları),
 • Ciddi enfeksiyonlar, kanda gamaglobulin proteininin düşük seyretmesi ve kemiklerde tümör oluşumuyla karakterize durumlar (sekonder hipogamaglobulinemi gelişmiş multiple myeloma),
 • Kanda akyuvarların (lökositler) aşırı çoğalmasıyla karakterize durumlar (kronik leııfositik lösemi),
 • Kemik iliği nakli sırasında görülen bağışıklık sistemi yetersizlikleri (allojenik kemik iliği nakli sürecinde gelişen immün yetmezlik tedavisi),
 • Çocuklarda AIDS hastalığına bağlı enfeksiyonlar (pediyatrik HIV enfeksiyonu),
 • Çevresel sinir sisteminde görülen Guillain Barre sendromu,
 • Bağışıklık sisteminin yetersiz olduğu steroid grubu ilaçlar ile tedavi edilemeyen, deride yaygın kanama ve kılcal damarlarda ağır ve öldürücü pıhtı oluşmasıyla karakterize hastalık durumu (idıopatik trombositopenik purpura – ITP),
 • Kandaki trombositlerin düşük olduğu ITP hastalığında cerrahi işlemler ve dalağın çıkarılması ameliyatlarına hazırlık amacıyla,
 • Vücut kaslarının (Özellikle göz kasları) güçsüz olmasıyla karakterize hastalık durumu (bulber tutulumu olan Myastenia Gravİs),
 • Sıklıkla beş yaşından küçük çocuklarda ortaya çıkan ve ateş, ciltte döküntü, çilek görünümünde dil, kırmızı ve çatlamış görünümde dudaklar, avuç içi ve ayak tabanının kızarık renkte görünümü ile karakterize bir damar iltihabı hastalığı (Kawasaki hastalığı),
 • Hamileliğe bağlı pıhtı oluşması durumu (gebelik sırasında gelişen sekonder immün trombositopeni veya gebelik ve ITP beraberliği).

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. OCTAGAM’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

OCTAGAM insan kanının sıvı olan kısmından (plazmasından) elde edilir. Bu nedenle pek çok insanın kanı toplanmakta ve bu kanların plazmasından yararlanılmaktadır. İlaçlar insan kanı ya da plazmasından üretildiğinde, hastalara geçebilecek hastalık nedenlerini önlemek için bir dizi önlemler alınır. Bu önlemler, hastalık taşıma riski olan kan vericilerini saptamak ve dışarıda bırakıldıklarından emin olmak için, kan ve plazma vericilerinin dikkatli bir şekilde seçimini ve her bir kan bağışının ve plazma havuzlarının, virüs / enfeksiyon belirtileri açısından test edilmesini içerir. Bu ürünlerin üreticileri ayrıca, kanın ve plazmanın işlenmesi sürecine virüsleri arındıracak ya da etkisiz hale getirecek basamakları da dahil ederler.

Bütün bu Önlemlere rağmen, insan kanından ya da plazmasından hazırlanan ilaçlar hastalara uygulandığında, bir enfeksiyonun bulaşma olasılığı tamamen ortadan kaldırılamaz. Bu ayrıca henüz bilinmeyen ya da sonradan ortaya çıkan virüsler veya deli dana hastalığı (Creutzfeld-Jacobs hastalığı) gibi diğer enfeksiyon çeşitleri için de geçerlidir.

OCTAGAM’m üretimi için alman Önlemlerin, insan immün yetmezliği virüsü (HIV), hepatit B virüsü, hepatit C virüsü gibi zarflı virüsler için etkili olduğu düşünülürken, hepatit A virüsü ve parvovirüs B19 gibi zarfsız virüslere etkisi sınırlı olabilir.

OCTAGAM, hepatit A virüsü ve parvovirüs B19 ile ortaya çıkabilecek enfeksiyonları Önleyebilecek belirli antikorları da içermektedir.

İleride oluşabilecek bir hastalıkla kullanılmış ürün arasındaki bağlantıyı kurabilmek için, kullandığınız ürünün adı ve seri numarasını kaydederek bu kayıtları saklayınız.

OCTAGAM tek kullanımlıktır. Aynı flakonu ikinci kez kullanmayınız veya başka bir hastaya kullandırmayınız. Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.
 

OCTAGAM’ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

Eğer;

 • İmmunglobülinlere ya da ilacın içinde bulunan bir maddeye karşı alerjiniz ya da aşırı duyarlılığınız varsa,
 • Anti IgA antikorlarının eşlik ettiği immunglobulin A seviyelerinizde düşüklük (IgA eksikliği) varsa OCTAGAM’ı kullanmayınız.
   

OCTAGAM’ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ :

 • Aşırı kiloluysanız,
 • 65 yaşın üstündeyseniz,
 • Tansiyonunuz yüksekse,
 • Kan hacminiz düşükse (hipovolemi),
 • Kan damarlarınızla ilgili sorunlarınız (vasküler hastalıklar) varsa,
 • Akut böbrek yetmezliğine eğilimli iseniz veya önceden herhangi bir derecede böbrek yetmezliğiniz varsa,
 • Şeker hastalığınız varsa,
 • Böbreklerinizde enfeksiyon varsa, normalde kanda bulunmayan ve özel fonksiyonları olmayan protein varlığı mevcutsa (paraproteinemi iseniz),
 • Bilinen, böbreğe toksik etkisi olan (nefrotoksik) tıbbi ürünler kullanıyorsanız,
 • İnsan immünglobulini preperatlarma sistemik alerji geçmişiniz varsa,
 • Kan protein düzeyinizde artış varsa (hiperproteinemi),
 • Bulantı, kusma, ışığa karşı hassasiyet, ani ateş, şiddetli baş ağrısı gibi belirtileri olan beyin zarında oluşan bir rahatsızlığınız varsa (aseptik menenjit sendromu),
 • Kanınızdaki alyuvarların büyük boyutlarda yıkılması (hemoliz) ve bunun sonucunda oluşan kansızlığınız (anemi) varsa,
 • Kan ve kan ürünlerinin trans füzyonuna bağlı akut akciğer hasarınız mevcut ise,
 • Doktorunuz sizin için özel önlemler alacaktır. Bu gibi durumlarda immunglobulinler, kalp krizi, felç, akciğer damarlarında tıkanıklık (akciğer embolisi) ya da derin damarlarınızda tıkanıklık riskini çok seyrek olarak arttırabilir.
 • OCTAGAM’m damarınızın içine verilmesi sırasında bir reaksiyon oluştuğunu hissederseniz, derhal doktorunuza bildiriniz. Doktorunuzun kararma göre ilacın damarınızın içine verilme hızı yavaşlatılabilir ya da tamamen durdurulabilir.
   

OCTAGAM’m yiyecek ve içecek ile kullanılması

Uygulama yöntemi açısından yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

Hamilelik:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz doktorunuza bildiriniz, OCTAGAM’m hamileyken kullanılıp kullanılmayacağına doktorunuz karar verecektir. Hamile kadınlarda OCTAGAM ile hiçbir çalışma yapılmamıştır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme:

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziriyorsanız ve aynı zamanda OCTAGAM kullanıyorsanız, ilacın içeriğindeki antikorlar anne sütüne de geçebilir.

Araç ve makine kullanımı:

OCTAGAM’m araç ve makine kullanımı yeteneği üzerinde hiçbir etkisi gözlenmemiştir.

OCTAGAM’m içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler:

Bazı tip kan glukozu test sİstemleri(glukometre) OCTAGAM’daki maltozu (100 mg/mL) yanlışlıkla glukoz (şeker) olarak algılamaktadır. Bu da, hatalı yüksek glukoz yorumlarının alınmasına ve dolayısı ile hayati tehlike taşıyan hipoglisemi (kan şekeri seviyesinin düşmesi) ile sonuçlanacak yanlış insülin uygulamasına sebep olabilmektedir. Ayrıca, hipoglisemik durumun, hatalı yüksek glukoz yorumu ile maskelenmesi durumunda gerçek hipoglisemi vakalarında tedavi uygulanmamasına sebep olabilir. Buna bağlı olarak, OCTAGAM veya maltoz içeren diğer ürünler uygulandığında, kan glukoz ölçümü glukoza özgün yöntemle yapılmalıdır. Kan glukozu test sisteminin, test stripleri de dahil olmak üzere ürün bilgisi maltoz içeren parenteral (sindirim yolu dışında, damar içi, kas içi veya deri altı gibi diğer yollarla alınan) ürünlerle kullanım için uygun olup olmadığının belirlenmesi açısından dikkatle incelenmelidir. Herhangi bir şüphe olduğunda, test sisteminin üreticisi ile temasa geçilerek maltoz içeren parenteral ürünlerle kullanımının uygun olup olmadığı tespit edilmelidir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı:

Reçetesiz satılan ilaçlar da dahil olmak üzere, herhangi bir ilaç kullanıyorsanız ya da yakın zamanda kullandıysanız veya son 3 ay içerisinde aşı olduysanız doktorunuza bildiriniz.

OCTAGAM gibi immünglobulinlerin kullanılması, kızamık, kızamıkçık, kabakulak ve suçiçeği gibi bazı zayıflatılmış canlı virüs aşılarının etkisini bozabilir. Bu nedenle immünglobulin uygulandıktan sonra, zayıflatılmış canlı virüs aşısını kullanmak için 3 aya kadar beklemeniz gerekebilir. Kızamık aşısında ise 1 yıla kadar beklemeniz gerekebilir.

Glukoz testlerine etkisi:

OCTAGAM, kan ve idrar glukoz testlerini etkileyebilecek maltoz içerir. (Detaylı bilgi için “OCTAGAM’m içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler” bölümüne bakınız.)

İnfüzyon hattı OCTAGAM’m uygulanmasından önce ve sonra ya suda % 5 dekstroz (glukoz) ile ya da normal şalin ile temizlenebilir.

Diğer ilaçlarla karıştırılmadan kullanılmalıdır.

İmmünglobulin alırken kan testi yaptırırsanız, doktorunuza bunu bildiriniz. Çünkü bu tedavi kan sonuçlarınızı etkileyebilir.

Eğer reçeteliya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir