NORVADIN 5 MG 20 TABLET

NORVADIN 5 MG 20 TABLET Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

NORVADIN 5 MG 20 TABLET Hakkında Kısa Bilgi

BARKOD8699514012122
ETKİN MADDEAMLODIPIN
FİRMA ADIABDİ İBRAHİM İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş
REÇETENORMAL RECETE
İTHAL-İMALİMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİISKONTODAN MUAF DEGIL
BİRİM / CİNSİMG
AMBALAJ MİKTARI20
ATC KODUC08CA01
NFC KODUA05524
SGK EŞDEĞER KODUE002A
SGK ETKİN MADDE KODUSGKEQE

NORVADIN 5 MG 20 TABLET ATC Sınıflandırması

C – KARDİYOVASKÜLER SİSTEM
C08 – KALSİYUM KANAL BLOKÖRLERİ
C08C – DAMARLARA ETKİLİ SELEKTİF KALSİYUM KANAL BLOKÖRLERİ
C08CA – DİHİDROPİRİDİN TÜREVLERİ
C08CA01 – AMLODİPİN

NORVADIN 5 MG 20 TABLET isimli ilacın kısa özeti

VENCLYXTO 100 mg Film Kaplı Tablet

Ağızdan alınır.

Etkin madde: Her bir film kaplı tablet 100 mg venetoklaks içerir.

Yardımcı maddeler: Kopovidon, kolloidal susuz silika (E551), polisorbat 80 (E433), sodyum stearil fumarat, susuz kalsiyum hidrojen fosfat (E341 (ii)), sarı demir oksit (E172), polivinil alkol (E1203), titanyum dioksit (E171), makrogol (E1521), talk (E553b).

▼ Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Meydana gelen herhangi bir yan etkiyi raporlayarak yardımcı olabilirsiniz. Yan etkilerin nasıl raporlanacağını öğrenmek için 4. Bölümün sonuna bakabilirsiniz.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

 1. VENCLYXTO nedir ve ne için kullanılır?
 2. VENCLYXTO’yu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
 3. VENCLYXTO nasıl kullanılır?
 4. Olası yan etkiler nelerdir?
 5. VENCLYXTO’nun saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

NORVADIN 5 MG 20 TABLET nedir ve ne için kullanılır?

1.VENCLYXTO nedir ve ne için kullanılır?

VENCLYXTO venetoklaks etkin maddesini içeren bir kanser ilacıdır. Venetoklaks “BCL-2 inhibitörleri” isimli bir ilaç grubuna aittir.

VENCLYXTO 100 mg film kaplı tablet açık sarı renkli, oblong bikonveks şeklinde olup, 17.2 mm çapındaki tabletlerin bir yüzünde V, diğer yüzünde ise 100 bulunmaktadır.

7 tablet, 14 tablet ve 112 tablet (28 tabletlik 4 kutu içeren çoklu ambalaj) içeren blister ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır.

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : laklUZİ AxZmxXQ3NRQ3NRS3kOSHY3 VENCLYXTO, genlerinde “17p delesyonu” veya “TP53 mutasyonu” denilen belirli değişiklikler bulunan veya bulunmayan Kronik Lenfositik Lösemi (KLL) (bir tür kan kanseri) tedavisinde kullanılır.

 • “17p delesyonu/TP53 mutasyonu ve bcl-2 pozitif olduğu gösterilmiş olan kronik

lenfositik lösemi hastalarında en az 3 ay süreyle ibrutinib veya idelalisib kullanılmasına rağmen en az kısmi yanıt alınamayan olgularda kullanılır.

 • “17p delesyonu/TP53 mutasyonu negatif ve bcl-2 pozitif olduğu gösterilmiş kronik lenfositik lösemi hastalarında ibrutinib veya idelalisib tedavisini de içeren en az 3 seri kemoimmünoterapi uygulamasına rağmen en az kısmi yanıt alınamayan veya nüks gelişen hastaların tedavisinde kullanılır.

KLL “lenfositler” olarak isimlendirilen beyaz kan hücrelerini ve lenf nodlarını etkileyen bir kanser türüdür. KLL hastalığında lenfositler çok hızlı bir şekilde çoğalarak ve uzun süre yaşayarak kanda çok fazla miktarda bulunur.

VENCLYXTO vücutta “BCL-2” olarak isimlendirilen proteini bloke ederek çalışır. Bu protein kanser hücrelerinin hayatta kalmasını sağlar. Bu proteinin bloke edilmesi kanser hücrelerinin yok edilmesine ve sayılarının azalmasına yardımcı olur. Bu ayrıca hastalığın kötüye gitmesini yavaşlatır.

NORVADIN 5 MG 20 TABLET’yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2.VENCLYXTO’yu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

VENCLYXTO’yu aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

 • Etkin madde venetoklaksa ya da bu ilacın içindeki yardımcı maddelerinden (bu kullanma talimatının başında listelenen) herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız varsa.
 • Tedavinize başladığınızda ya da tedavinizde doz artımı olduğu süre içerisinde (genellikle 5 hafta süreyle) aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız. VENCLYXTO’nun bu ilaçlarla birlikte alınması ciddi ve hayatı-tehdit edici etkilere yol açabilir.
 • Mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan ketokonazol, vorikonazol, pozakonazol veya itrakonazol
 • Bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılan klaritromisin
 • HIV enfeksiyonunun tedavisinde kullanılan ritonavir

VENCLYXTO dozunuz tam standart doza artırıldığında, halihazırda bu ilaçları yeniden alıp alamayacağınız konusunda doktorunuzla iletişime geçiniz.

 • Eğer depresyon için kullanılan, St. John’s wort (Sarı Kantaron) denilen bitkisel bir ilaç alıyorsanız. Eğer bu konuda emin değilseniz bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza, eczacınıza veya hemşirenize danışınız.

Kullanmakta olduğunuz reçeteli veya reçetesiz ilaçlar, vitaminler, bitkisel ilaçlar olmak üzere almakta olduğunuz tüm ilaçlar hakkında doktorunuza, hemşirenize veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi vermeniz önemlidi r. VENCLYXTO ilacı kullanmaya başladığınızda ve dozunuz standart doza ulaşmak için artırıldığı beş haftalık süre içerisinde doktorunuz bazı ilaçların kullanımını sonlandırmanızı isteyebilir.

VENCLYXTO’yu aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Aşağıdakilerden herhangi biri sizde mevcutsa bunları VENCLYXTO’yu kullanmadan önce doktorunuza, eczacınıza ya da hemşirenize bildiriniz:

Eğer;

 • Böbrek problemleriniz varsa (tümör lizis sendromu adı verilen bir yan etki

için riskiniz artacağından)

 • Karaciğer problemleriniz varsa (yan etki riskinizi artıracağından)
 • Enfeksiyonunuz olduğunu düşünüyorsanız veya uzun süren ya da tekrarlayan enfeksiyonlarınız varsa
 • Aşı olacaksanız

Eğer yukarıdakilerin herhangi biri size uyuyorsa, veya emin değilseniz, bu tıbbi ürünü kullanmadan önce doktorunuz, hemşireniz veya eczacınız ile konuşunuz.

Tümör Lizis Sendromu

Bazı kişilerde tedavi sırasında kanser hücrelerinin hızlı yıkımına bağlı olarak kanda anormal seviyelerde bazı vücut tuzları (örneğin potasyum ve ürik asit) meydana gelebilir. Bu durum böbrek fonksiyonunda değişikliklere, anormal kalp atışı ve nöbetlere neden olabilir. Bu durum TLS (tümör lizis sendromu) olarak adlandırılır. VENCLYXTO ile TLS riski tedavinin ilk 5 haftası için geçerlidir.

Doktorunuz, eczacınız veya hemşireniz TLS kontrolü için kan testleri yapacaktır.

Doktorunuz VENCLYXTO ile tedaviye başlamadan önce vücudunuzda ürik asit oluşumunu önlemeye yardımcı olmak için ilaçlar da verebilir.

En az günde 1,5-2 litre olacak şekilde, bol miktarda su içilmesi idrardan kanser hücresi parçalanma ürünlerinin atılmasına yardımcı olurken TLS olma riskinizi azaltır (bkz. Bölüm 3 VENCLYXTO nasıl kullanılır?).

Bölüm 4. Olası yan etkiler’de listelenen belirtilerden herhangi birini deneyimlerseniz bunları doktorunuza, eczacınıza ya da hemşirenize söyleyiniz.

TLS riskiniz bulunuyorsa, gerektiğinde damarınızdan sıvı verilmesi, daha sık test yapılması ve istenmeyen etkilerin kontrolü için hastanede tedavi edilmeniz gerekebilir. Bu durum, bu ilacı almaya güvenli bir şekilde devam edip edemeyeceğinizin görülmesini sağlar.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

VENCLYXTO’nun yiyecek ve içecek ile kullanılması

VENCLYXTO kullanırken greyfurt ürünleri, turunçgiller (acı portakal) ya da yıldız meyvesi (karambola) yemeyiniz- buna yenilmesi, meyve sularının içilmesi veya bunları içeren destekleyicilerin alınması da dahildir. Bu ürünler VENCLYXTO’nun kanınızdaki miktarını artırabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 • Bu ilacı kullanırken gebe kalmayınız. Eğer gebe iseniz, gebe kalmayı planlıyorsanız bu ilacı almadan önce doktorunuza ya da hemşirenize danışın.
 • VENCLYXTO gebelik süresince kullanılmamalıdır. Venetoklaksın gebe kadınlarda güvenliliğine ait bilgiler bulunmamaktadır.
 • Çocuk doğurma potansiyeline sahip kadınların, gebelikten korunmak için VENCLYXTO kullandıktan sonra en az 30 gün boyunca yüksek etkili bir doğum kontrol yöntemi kullanması gerekir. Eğer hormonal doğum kontrol hapları veya araçları kullanıyorsanız, VENCLYXTO hormonal doğum kontrol haplarının veya araçlarının etkililiğine etki edebileceğinden, ayrıca bariyer doğum kontrol metodu da kullanmalısınız (kondom gibi).
 • Bu ilacı kullanırken gebe kalırsanız bu durumu doktorunuza hemen bildirin.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilacı kullanırken emzirmeyiniz. VENCLYXTO’nun etkin maddesinin süte geçip geçmediği bilinmemektedir.

Fertilite (üreme yeteneği)

Hayvan çalışmaları bulgularına dayanarak, VENCLYXTO erkek infertilitesine (sperm sayısında düşme ya da sperm yokluğu) neden olabilir. Bu durum baba olma yetinizi etkileyebilir.

VENCLYXTO tedavisine başlamadan önce sperm depolama hakkında doktorunuza danışınız.

Araç ve makine kullanımı

VENCLYXTO kullandıktan sonra, araç ve makine kullanımı kabiliyetinizi etkileyebilecek yorgunluk hissedebilirsiniz.

VENCLYXTO’nun içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Yardımcı madde olarak sodyum stearil fumarat içerdiğinden, bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’den az sodyum ihtiva eder. Sodyuma bağlı herhangi bir olumsuz etki beklenmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz çünkü bu ilaçlar kanınızdaki VENCLYXTO miktarını artırabilir ya da azaltabilir.

 • Mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan ilaçlar – ketokonazol, itrakonazol, flukonazol, pozakonazol veya vorikonazol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : laklUZİ AxZmxXQ3NRQ3NRS3kOSHY3

 • Bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılan antibiyotikler –

klaritromisin, siprofloksasin, eritromisin, nafsilin veya rifampisin

 • Epilepsi tedavisinde kullanılan veya nöbetleri önleyen ilaçlar –

karbamazepin, fenitoin

 • HIV tedavisinde kullanılan ilaçlar – efavirenz, etravirin, ritonavir
 • Anjina veya yüksek kan basıncının tedavisinde kullanılan ilaçlar verapamil, diltiazem
 • Kanınızdaki kolesterol seviyesini düşüren ilaçlar – kolestiramin, kolestipol, kolesevelam
 • Pulmoner arteriyel hipertansiyon adı verilen bir akciğer hastalığının tedavisinde kullanılan bir ilaç – bonsentan
 • Modafinil olarak bilinen uyku bozukluklarının (narkolepsi) tedavisinde kullanılan ilaçlar
 • John’s wort (Sarı kantaron) olarak bilinen bitkisel bir ilaç

Doktorunuz VENCLYXTO dozunuzu değiştirebilir.

Aşağıdaki    ilaçları kullanıyorsanız, doktorunuza söyleyiniz çünkü bu ilaçlar

VENCLYXTO’nun çalışmasını etkileyebilir:

 • Kan pıhtılarını önleyen ilaçlar, varfarin, dabigatran
 • Digoksin olarak bilinen kalp problemlerinin tedavisinde kullanılan bir ilaç
 • Kanser tedavisinde kullanılan bir ilaç olan everolimus
 • Organ reddini önleyici ilaç olarak kullanılan sirolimus
 • Statinler olarak bilinen kanınızdaki kolesterol seviyesini düşüren ilaçlar

Yakın zamanda aldığınız ya da almayı düşündüğünüz, ya da kullanmakta olduğunuz ilaçlar hakkında doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz. Bunlar reçetesiz olarak satılan ilaçlar da dahil olmak üzere bitkisel ilaçlar ve destekleyici ve gıda takviyelerini içerir. Çünkü VENCLYXTO diğer ilaçların çalışma yollarını etkileyebilir. Ayrıca diğer bazı ilaçlar da VENCLYXTO’nun çalışma şeklini etkileyebilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir