NIDICARD 10 MG 30 KAPSUL

NIDICARD 10 MG 30 KAPSUL Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

BARKOD8699828190059
ETKİN MADDENIFEDIPIN
FİRMA ADIKOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SANAYİ A.Ş.
REÇETENORMAL RECETE
İTHAL-İMALİMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİFIYAT KORUMALI OLUP, DEPOCU FIYATI 13,17 TL VE ALTINDA OLANLAR
BİRİM / CİNSİMG
AMBALAJ MİKTARI30
ATC KODUC08CA05
NFC KODUA05418
SGK EŞDEĞER KODUE174A
SGK ETKİN MADDE KODUSGKFG6

ATC Sınıflandırması

C – KARDİYOVASKÜLER SİSTEM
C08 – KALSİYUM KANAL BLOKÖRLERİ
C08C – DAMARLARA ETKİLİ SELEKTİF KALSİYUM KANAL BLOKÖRLERİ
C08CA – DİHİDROPİRİDİN TÜREVLERİ
C08CA05 – NİFEDİPİN

İlacın kısa özeti

Nidicard Yumuşak Kapsül 10 mg

Ağızdan alınır.

 • Etkin madde: Her bir kapsül 10 mg nifedipin içerir.
 • Yardımcı maddeler: Polietilen glikol 400, nane esansı, sakarin sodyum, jelatin (sığır kaynaklı), gliserol, metilparahidroksi benzoat sodyum, titanyum dioksit (E171), sunset yellow (E110) ve deiyonize su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu kullanma talimatında

1. Nidicard nedir ve ne için kullanılır?
2. Nidicard’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. Nidicard nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. Nidicard’ın saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

Nidicard, etkin madde olarak 10 mg nifedipin içerir.

Nidicard’ın etkin maddesi olan nifedipin, kalsiyum antagonistleri adı verilen bir ilaç grubuna dahildir.

Nidicard, 30 kapsüllük ambalajlarda bulunur. Yumuşak kapsüller, içerisinde sarı yağlı, nane kokulu likid bulunan turuncu renkli, opak, oblong yumuşak kapsüllerdir.

Nidicard, angina (göğüs ağrısı) veya el ve ayak parmaklarında renk değişimine (genellikle beyazlaşma) neden olan Raynaud fenomeni tedavisinde kullanılır.

Angina: Nidicard kalbi besleyen atardamarları rahatlatır ve genişletir. Bu kalbe daha fazla kan ve oksijen ulaşmasını sağlar. Eğer kalp daha az gerilirse, angina atakları daha şiddetli ve daha az sıklıkla olacaktır.

Nidicard kapsül, yüksek tansiyonlu veya anginalı hastalarda ciddi kalp hastalıkları riskini arttırabilir. Bundan dolayı Nidicard kapsül eğer diğer tedaviler uygun değilse bu tip hastalarda kullanılabilir..

Koroner Arter Hastalığı olan hastalarda tek başına kullanımdan kaçınılmalıdır.

Raynaud fenomeni: Nidicard kapsül, el ve ayak parmaklarındaki kan damarlarını rahatlatır ve genişletir. Bu iyi bir kan dolaşımı sağlamaya yardımcı olur.

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Nidicard’ı aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:

Eğer;

 • Nifedipine veya diğer dihidropiridinlere ya da Nidicard’ın içindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa (ilk sayfada bulunan yardımcı maddelerin listesine bakınız),
 • Kardiyojenik şok, aort stenozu (aort darlığı) ve düzensiz göğüs ağrınız (stabil olmayan anjina) varsa; veya kalp krizi (miyokard enfarktüsü) sırasında ya da sonraki bir ay içinde kullanılmamalıdır,
 • Kronik olmayan ani, çabuk ve şiddetli kalp spazmı (akut anjina) ataklarınız varsa,
 • Karaciğer yetmezliğiniz varsa,
 • Mide-barsak tıkanıklığınız veya yemek borusu tıkanıklığı öykünüz varsa,ya da mide barsak kanal çapında herhangi bir derecede daralmanız varsa,
 • Karın duvarından dışarıya açılan, cerrahi olarak düzenlenmiş barsak rezervuarı (Kock kesesi varsa),
 • Sindirim kanalının iltihaplanması ve ülserler (yaralar) ile karekterize kronik bir hastalık olan Crohn hastalığınız; veya bağırsakların kronik olarak herhangi bir bulaşıcı mikrop olmadan iltihaplanmasına neden olan inflamatuvar bağırsak hastalığınız varsa,
 • Bir antibiyotik olan rifampisin kullanıyorsanız,
 • Size aort kapağınızda daralma (darlık) olduğu söylendiyse,
 • Kan basıncınız tedaviye rağmen artmaya devam ediyorsa (ölümcül bir hipertansiyon türü olan malign hipertansiyon),

Ölümcül bir hipertansiyon türü olan malign hipertansiyon ve dolaşan kan hacminin veya plazmanın anormal derecede azalması durumu olan hipovolemi bulunan diyaliz hastalarında kan basıncı belirgin derecede düşebilir.

Kalp krizine (miyokard enfarktüsü) yönelik ikincil koruma amacıyla kullanılmamalıdır.

Nidicard’ı aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız:

Eğer,

 • Tansiyonunuz (kan basıncınınız) çok düşükse ve Nidicard’ı anjina (göğüs ağrısı) için kullanıyorsanız, bu tedavi ile kan basıncınız daha da düşebilir,
 • Kalp yetmezliğiniz varsa,
 • Hamile iseniz,
 • Emziriyorsanız,
 • Şeker hastalığınız var ise,
 • Böbrek diyalizi yapılıyor ise,
 • Karaciğer yetmezliğiniz varsa,
 • İlaç kullanarak film çektiriyorsanız,
 • Kontrollü tuz diyeti yapıyorsanız.

Aşağıdaki durumlardan birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

 • Saatler veya günler içinde göğüs ağrınız (anjin) kötüleşirse (daha sık veya daha şiddetli ortaya çıkarsa). Nidicard almamanız tavsiye edilebilir
 • Birinci Nidicard dozunu aldıktan sonra göğüs ağrınız olursa.
 • Doktorunuz tedaviyi değiştirmek isteyebilir.
 • Nefessizlikte artış olduğunu fark ederseniz.
 • Ayak bileklerinizde şişme olduğunu fark ederseniz.
 • Bunlardan herhangi biri sizin için geçerliyse, başka bir doz almadan önce doktorunuzu bilgilendiriniz..

Ayrıca, aşağıdaki durumları da doktorunuza bildiriniz:

 • İdrar örneği veriyorsanız. Nidicard bazı idrar testlerinin sonuçlarına etki edebilir.
 • Baryum kontrast x ışını alacaksanız (baryum sülfat). Bu tabletler test sonuçlarını etkileyebilir.
 • Tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olmayı denediyseniz ve yöntem başarısız olduysa. Nidicard benzeri ilaçların sperm fonksiyonuna zarar verdiği gösterilmiş

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Nidicard’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

Nidicard’ı yemekler ile birlikte veya yemeklerden bağımsız olarak alabilirsiniz.

İlacı greyfurt suyu ile birlikte almayınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Nifedipin tedavisi gerektiren klinik koşul olmadıkça, Nidicard hamilelikte kullanılmamalıdır.. Hamilelikte yalnızca doktorunuz tarafından özel durumlarda önerildiğinde Nidicard kullanabilirsiniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız..

Emziriyorsanız Nidicard kullanmayınız. Emziriyorken Nidicard kullanmanız gerekiyorsa, ilacı kullanmadan önce doktorunuza danışınız

Araç ve makine kullanımı

Nidicard baş dönmesi, bayılma, yorgunluk ve göz bozukluklarına sebep olabilir. Eğer bu belirtiler sizde varsa, araç ve makine kullanmayınız. Özellikle tedavinin başında ve tedavi değiştirildiğinde ve alkolle birlikte alındığında dikkatli olunmalıdır.

Nidicard’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Nidicard, metilhidroksi benzoat sodyum içerdiğinden alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.

Nidicard, sunset yellow içerdiğinden alerjik reaksiyonlara sebebiyet verebilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanım

Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında Nidicard’ın ya da kullanılan diğer ilacın etkisi değişebilir.. Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz bildiriniz:

 • Antibiyotik olarak kullanılan rifampisin, makrolidler (örn. eritromisin),
 • Kombine bir antibiyotik olan kuinupristin/dalfopristin
 • AIDS tedavisinde kullanılan HIV proteaz inhibitörleri (örn. ritonavir, indinavir, nelfinavir, sakinavir, amprenavir)
 • Mantar enfeksiyonlarında kullanılan azol mikotikler (örn. ketokonazol, itrakonazol, flukonazol)
 • Depresyon tedavisinde kullanılan fluoksetin, nefazodon
 • Mide rahatsızlıklarında kullanılan simetidin
 • Yemek borusu ve midenin hareketleri azaldığında kullanılan sisaprid
 • Sara hastalığında kullanılan fenitoin, karbamazepin, fenobarbital, valproik asit
 • Tansiyon düşürücü olarak kullanılan diğer ilaçlar
 • Kalp hastalıklarında kullanılan beta blokerler, digoksin, kinidin, diltiazem
 • Organ nakli yapılan hastalarda kullanılan takrolimus,
 • Gebelikte toplardamar içine uygulanan magnezyum sülfat enjeksiyonları kan basıncının ciddi seviyede düşmesine sebep olabilir, ve bu durum gerek anne gerekse anne karnındaki bebek açısından zararlı olabilir, dolayısıyla bu şekilde uygulama yapıldığında kan basıncı dikkatle izlenmelidir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Nasıl kullanılır?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir