NEXIVOL 10 MG 84 TABLET

NEXIVOL 10 MG 84 TABLET Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

İ.BARKOD:8699514010371
ETKİN MADDE:NEBIVOLOL HCL
REÇETE:NORMAL RECETE
İTHAL/İMAL:IMAL
EŞDEĞER KODU:
SGK ETKİN MADDE KODU:
SGK KAMU NO:
ATC KODU:C07AB12
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİ:0-
FİRMA ADI:ABDI IBRAHIM
BİRİM/CİNSİ:MG
AMBALAJ MİKTARI:84

ATC Sınıflandırması

C – KARDİYOVASKÜLER SİSTEM
C07 – BETA BLOKÖRLER
C07A – BETA BLOKÖRLER
C07AB – SELEKTİF BETA BLOKÖRLER
C07AB12 – NEBİVOLOL

İlaç Hakkında Kısa Özet

Nexivol 10 mg tablet

Nexivol, her bir tablette 10 mg nebivolol hidroklorür etkin maddesini içeren beyaz renkli, bombeli eşkenar üçgen tablet şeklinde antihipertansif bir ilaçtır.
Nexivol‘ün 28 veya 84 tablet içeren iki ayrı ambalaj formu mevcuttur.
Ağızdan alınır.

 • Etkin madde : Nebivolol hidroklorür.
 • Yardımcı maddeler : Laktoz monohidrat, prejelatinize nişasta, mikro kristal in selüloz, kroskarmeloz sodyum, hidroksipropilmetilselüloz. polisorbat 80. kolloial silikon dioksit. magnezyum

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında :

1. Nexivol nedir ve ne için kullandır ?
2. Nexivol’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. Nexivol nasıl kullanılır ?
4. Olası yan etkiler nelerdir ?
5. Nexivol’ ün saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. Nexivol nedir ve ne için kullanılır ?

Nexivol, selektif beta-blokör ilaçlar grubunda (kardiyovasküler sistem üzerinde seçici etkili) yer alan kardiyovasküler bir ilaçtır. Kalp hızındaki artışı önler, kalbin pompalama gücünü kontrol altına alır. Ayrıca kan damarları üzerinde genişletici etkiye sahiptir ve bu etkisi ile kan basıncında düşmeye yardımcı olur.

Nexivol yüksek kan basıncının (hipertansiyon) tedavisinde kullanılır. Ayrıca 70 yaş ve üzerindeki hastalarda, hafif-orta düzeyde kronik kalp yetmezliğinin tedavisinde diğer tedavilere ilave olarak kullanılır.

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. Nexivol’ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Nexivol’ü aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:

Eğer:

 • Nexivol’ün etkin maddesine veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa
 • Şidetli karaciğer yetmezliği veya karaciğer fonksiyon bozukluğunuz varsa
 • Çok düşük kalp hızı (dakikada 60 atımdan daha az)
 • Bazı diğer ciddi kalp ritim bozuklukları (örneğin 2. ve 3. derece atriyoventriküler blok, kalp iletim bozuklukları)
 • Henüz yeni gelişmiş veya son dönemde kötüleşmiş kalp yetmezliğiniz varsa, veya akut kalp yetmezliğinden kaynaklanan dolaşımsal şok nedeniyle kalbinizin çalışmasına yardımcı olmak üzere damar içine ilaç verilmesi yöntemiyle tedavi görüyorsanız.
 • Astım ya da hırıltı (şimdi veya geçmişte) var ise,
 • Şiddetli dolaşım bozukluğunuz varsa
 • Düşük tansiyonluysanız
 • Tedavi edilmemiş feokromasitomanız varsa (kan basıncını yükselten bir çeşit tümör).
 • Metabolik asidozunuz varsa (kan asid düzeyinin yükselmesi)

bu ilacı kullanmayınız.

Nexivol’ü aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız:

Eğer,

 • Kalp hızınız anormal bir şekilde yavaşsa
 • Prinzmetal angina olarak adlandırılan ve kendiliğinden gelişen kalp krampından kaynaklanan tipte göğüs ağrınız varsa
 • Tedavi edilmemiş kronik kalp yetmezliğiniz varsa
 • derece kalp bloğunuz (kalp ritmini etkileyen hafif düzeyde kalp iletim bozukluğu çeşidi) var ise,
 • Kol veya bacaklarınızdaki kan dolaşımınız zayıfsa, örneğin Raynaud hastalığı veya sendromu. yürürken kramp benzeri ağrılar yaşıyorsanız
 • Uzamış solunum sorunlarınız varsa
 • Diyabetikseniz, Nexivol’ün kan şekeri üzerinde etkisi yoktur. Ancak düşük şeker düzeyinin uyarıcı bulgularını (örneğin çarpıntılar, artmış kalp hızı) gizleyebilir.
 • Tiroid beziniz aşırı çalışıyorsa, NexivolL bu durumdan kaynaklanan kalp hızınızdaki anormal artışın belirtilerini maskeleyebilir.
 • Alerjikseniz, bu ilaç alerjiniz olan polen ve diğer maddelere karşı gösterdiğiniz reaksiyonun şiddetini arttırabilir.
 • Sedef hastalığınız (kabuklu pembe lekeler ile karakterize cilt hastalığı) varsa veya daha önce sedef hastalığı geçirdiyseniz
 • Cerrahi bir operasyon geçirmeniz gerekiyorsa, operasyondan önce mutlaka anestezi uzmanınızı Nexivol kullandığınız konusunda bilgilendiriniz.
 • Ciddi böbrek problemleriniz varsa kalp yetmezliğiniz için Nexivol kullanmayınız ve doktorunuzu bilgilendiriniz.

Nexivol’ü önerildiği gibi düzenli ve sürekli bir şekilde kullanmalısınız. Hekiminize danışmadan Nexivol tedavisine ara vermemeli veya tedaviyi kesmemelisiniz.

Nefes alıp vermede zorluk yaşıyorsanız; kendinizde kilo alma veya nefes darlığınızda bir artış veya belirgin bradikardi (kalp atım hızınızın yavaşlaması) gibi konjestif kalp yetmezliğinin kötüleşmesini gösteren belirtiler ve bulgular gözlemliyorsanız lütfen hekiminize danışınız. Akılda tutulması gereken diğer önemli noktalar şunlardır:

 • Kronik kalp yetmezliği tedavinizin başlangıcında uzman bir hekim tarafından düzenli olarak takip edilmelisiniz (Bkz 3. Nexivol nasıl kullanılır?).
 • Bu tedavi, doktorunuz tarafından değerlendirilip açıkça belirtilmedikçe aniden kesilmemelidir (Bkz 3. Nexivol nasıl kullanılır?).

“Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.”

Nexivol’ün yiyecek ve içecek ile kullanılması

Herhangi bir yiyecek veya içecek ile etkileşimi bulunmamaktadır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Nexivol gebelerde gerekmedikçe kullanılmamalıdır.

Tedavi sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bebeğinizi emziriyorsanız Nexivol kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

Araç ya da makine kullanımında dikkatli olunuz.

Nexivol’ün içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

İçeriğinde yer alan laktoz monohidrat nedeniyle eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Bu tıbbi ürün her dozunda 12 mg kroskarmeloz sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için gözönünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Nexivol ile birlikte aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız ya da alıyorsanız mutlaka doktorunuzu bilgilendiriniz:

 • Kan basıncını kontrol altına almak üzere kullanılan ilaçlar veya kalp sorunları nedeniyle kullanılan ilaçlar (amiodaron, amlodipin. sibenzolin. klonidin. digoksin, diltiazem, dizopiramid. felodipin, tlekainid, guanfasin, hidrokinidin, lasidipin. lidokain, metildopa, meksiletin, moksonidin. nikardipin, nifedipin, nimodipin. nitrendipin. propafenon. kinidin. rilmenidin, verapamil).
 • Sedatif etkili ilaçlar veya psikoz (bir akıl hastalığı) ilaçları, örneğin barbitüratlar (ayrıca sara için de kullanılırlar), fenotiazin (ayrıca bulantı ve kusma için de kullanılır) ve tioridazin.
 • Depresyonda kullanılan ilaçlar, örneğin amitriptilin. paroksetin. fluoksetin.
 • Ameliyat sırasında anestezi için kullanılan ilaçlar
 • Astım, burun tıkanması veya glokom (göz içi basıncında artış) ya da pupilin (göz bebeği) genişlemesi gibi bazı göz bozukluklarında kullanılan ilaçlar

Bu ilaçların hepsi nebivolol gibi kan basıncını ve/veya kalp fonksiyonunu etkileyebilir.

 • Aşırı mide asidi veya ülser tedavisi için, örneğin simitedin gibi bir ilaç (antasid ilaç) kullanıyorsanız Nexivol’ü öğün esnasında, antasid ilacı ise öğünlerin arasında almalısınız.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Nasıl kullanılır?

3. Nexivol nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar :

Nexivol’ü daima doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde kullanınız. Herhangi bir durumdan emin değilseniz, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Nexivol öğünlerden önce, öğünler sırasında veya sonrasında alınabilir ancak alternatif olarak öğünlerden bağımsız olarak da alabilirsiniz. Tablet bir miktar su ile birlikte alınır.

Yüksek kan basıncının (hipertansiyon) tedavisinde:

 • Normal doz günde 5 mg’dır. Doz tercihen günün aynı saatlerinde alınmalıdır.

Kan basıncı üzerindeki terapötik etki 1-2 haftalık tedaviden sonra açık şekilde ortaya çıkar. Bazen sadece 4 hafta sonra optimum etkiye ulaşılır. Gerekirse doz hekiminizin kontrolünde artırılabilir.

Kronik kalp yetmezliğinin tedavisinde:

 • Tedaviniz uzman bir hekim tarafından başlatılacak ve yakından takip edilecektir.
 • Doktorunuz tedavinize günde 1.25 mg ile başlayacaktır. Bu doz 1-2 hafta sonra önce 2.5 mg’a sonra günde 5 mg’a ve sizin için doğru doza ulaşılıncaya kadar günde 10 mg’a kadar yükseltilebilir. Doktorunuz her adımda sizin için doğru olan dozu reçeteleyecektir. Doktorunuzun talimatlarına uyunuz.
 • Tavsiye edilen en yüksek doz günde 1 tablettir (10 mg).

Tedaviye başladığınız zaman ve her doz artışında 2 saat boyunca uzman bir hekimin gözetimi altında tutulmanız gereklidir.

Doktorunuz gerekliyse tedavi dozunuzu düşürebilir.

Kalp yetmezliğinizi kötüleştirebileceğinden. tedaviyi aniden kesmemelisiniz.

 • İlacınızı günde bir kez, tercihen günün aynı saatlerinde alınız.

Uygulama yolu ve metodu:

 • Nexivol sadece ağızdan kullanım içindir.
 • Nexivol, yeterli miktarda sıvı ile çiğnenmeden yutulmalıdır.
 • Nexivol. günün herhangi bir saatinde aç veya tok kamına alınabilir.
 • Tabletinizi her gün tercihen aynı saatte almaya çalışınız.
 • Doktorunuz sizi tedavi etmek üzere Nexivol tabletlerin başka ilaçlar ile kombine uygulanmasına karar verebilir.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

Nexivol yaşlılarda maksimum tolere edebileceği doz ayarlanarak kullanılmalıdır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Orta derecede karaciğer yetmezliği olan hastalarda başlangıç dozu azaltılmalıdır; önerilen başlangıç dozu günde tek doz 2.5 mg’dır; gerekirse yukarıya doğru titrasyon dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. Şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır .

Kronik kalp yetmezliği tedavisinde, şiddetli böbrek sorunları olan hastalar bu ilacı kullanmamalıdır.

Yüksek kan basıncı tedavisinde, böbrek bozukluğu olan hastalar tedaviye genellikle 2,5 mg ile başlayacaktır.

Nexivol diyaliz hastalarında, bu hastalarda herhangi bir çalışma yapılmadığından dikkatli bir şekilde uygulanmalıdır.

Eğer Nexivol ’ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Nexivol kullandıysanız:

Nexivol’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Nexivol doz aşımında en sık görülen belirtiler ve bulgular çok yavaş kalp atımı (bradikardi). muhtemel baygınlık hissi ile birlikte kan basıncında düşüş (hipotansiyon), astımda olduğu gibi solunum sıkıntısı (bronkospazm) ve akut kalp yetmezliğidir.

Doktorunuzun gelmesini beklerken aktif kömür (eczacınızda bulabilirsiniz) alabilirsiniz.

Nexivol’ü kullanmayı unutursanız

İlacınızı almayı unutursanız bekleyiniz ve bir sonraki dozunuzu zamanında alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Nexivol ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Yüksek kan basıncı veya kronik kalp yetmezliği için kullanım fark etmeksizin Nexivol tedavisini sonlandırmadan önce mutlaka doktorunuza danışmaksınız.

Nexivol tedavisini aniden kesmemelisiniz çünkü bu kalp yetmezliğinizi geçici olarak kötüleştirebilir. Eğer kronik kalp yetmezliğinde Nexivol tedavisini durdurmanız gerekliyse günlük doz. haftalık dönemlerde yarıya indirilerek, kademeli olarak azaltılmalıdır.

Yan etkileri nelerdir?

4. Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi, Nexivol’ün içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir

Nexivol yüksek kan basıncının tedavisinde kullanıldığında olası yan etkiler şunlardır:

Yaygın (En az 10 kişide birinden fazla, fakat 100 kişide birden az kişiyi etkiler):

 • Başağnsı
 • Baş dönmesi
 • Yorgunluk
 • Alışılmamış kaşıntı veya karıncalanma hissi
 • İshal
 • Kabızlık
 • Bulantı
 • Nefes darlığı
 • Eller veya ayaklarda şişme

Yaygın olmayan (En az 100 kişide birinden fazla, fakat 1000 kişide birinden az kişiyi etkiler):

 • Yavaş kalp atımı veya diğer kalp şikayetleri
 • Düşük kan basıncı
 • Yürürken kramp benzeri bacak ağrıları
 • Görme bozukluğu
 • İktidarsızlık (impotens)
 • Depresyon duygusu
 • Hazımsıklık, mide ve barsakta gaz birikmesi, kusma
 • Ciltte döküntü, kaşıntı
 • Hava yollarının etrafındaki kaslarda gelişen ani kramplardan dolayı astımda olduğu gibi solunum sıkıntısı (bronkospazm)
 • Kabuslar

Çok seyrek (En az 1000 kişiden birini etkiler):

 • Bayılma
 • Sedef hastalığında kötüleşme (kabuklu pembe lekeler ile karakterize bir cilt hastalığı)

Aşağıdaki yan etkiler bilinmeyen sıklıkta kişiyi etkiler:

 • Yaygın deri döküntüsü ile birlikte bütün vücutta alleıjik reaksiyonlar (hipersensitivite reaksiyonları);
 • Dudak, göz ya da dilde ani başlangıçlı şişlik ve ani nefes darlığı (anjiyoödem).

Nexivol kronik kalp yetmezliği için kullanıldığında aşağıda belirtilen yan etkiler görülmüştür:

Çok yaygın (En az 10 kişiden birini etkiler)

 • Yavaş kalp atımı
 • Baş dönmesi

Yaygın (En az 10 kişide birinden fazla, fakat 100 kişide birden az kişiyi etkiler):

 • Kalp yetmezliği belirtilerinde kötüleşme
 • Düşük kan basıncı (hızlı şekilde doğrulma ve kalkma durumunda baygınlık hissi gibi)
 • Bu ilacı tolere edememe
 • Kalp ritmini etkileyen hafif kalp iletim bozukluğu çeşidi (1. derece AV-blok).
 • Alt ekstremitelerde şişkinlik (şişmiş ayak bileği gibi).

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Nasıl saklanmalı?

5. Nexivol’ün Saklanması

Nexivol’ü çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25 °C’nin altında oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Nexivol’ü kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:
Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Cad. No:4
34467 Maslak / Sarıyer/ İstanbul
Tel: 0212 366 84 00
Faks: 0212 276 20 20

Üretim yeri:
Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Sanayi Mahallesi Tunç Cad. No:3
Esenvurt / İstanbul
Tel: (0212)622 66 00
Faks: (0212) 623 19 52

Bu kullanma talimatı 06. Haziran. 2012 tarihinde onaylanmıştır.

Kullanma Talimatı

NEXIVOL 10 MG 84 TABLET Kullanma Talimatını görmek için tıklayın.

SGK Ödüyor mu?

SGK İlaç Ödeme Durumu:  EK-4A Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde yer almadığı için SGK tarafından bedeli ödenmez.

Ödeme Detayları :

 • Ayaktan Raporsuz      : Ödenmez
 • Ayaktan Raporlu        : Ödenmez
 • Yatan                           : Ödenmez

Fiyatı nedir?

NEXIVOL 10 MG 84 TABLET fiyatı: 180,03 TL’dir.

Muadil İlaçlar

BIVOL 5 mg 28 tablet

BIVOL 5 mg 84 tablet

BLOXER 5 mg 28 tablet

BLOXER 5 mg 84 tablet

CROMTOL 10 mg 28 tablet

CROMTOL 10 mg 84 tablet

CROMTOL 5 mg 28 tablet

CROMTOL 5 mg 84 tablet

NAKSEN 5 mg 28 tablet

NAKSEN 5 mg 28 tablet { Pensa }

NAKSEN 5 mg 84 tablet { Pensa }

NAKSEN 5 mg 84 tablet { Sandoz }

NEBIWORLD 5 mg 28 tablet

NEBIWORLD 5 mg 84 tablet

NEVIMOL 10 mg 28 tablet

NEVIMOL 10 mg 28 tablet { Neutec Inhaler }

NEVIMOL 2.5 mg 28 tablet

NEVIMOL 2.5 mg 28 tablet { Celtis }

NEVIMOL 20 mg 28 tablet

NEVIMOL 20 mg 28 tablet { Tripharma }

NEVIMOL 5 mg 28 tablet

NEVIMOL 5 mg 28 tablet { Neutec Inhaler }

NEVIMOL PLUS 5/12.5 mg 28 film kaplı tablet { Ulugaylar }

NEVIMOL PLUS 5/25 mg 28 film kaplı tablet { Ulugaylar }

NEXIVOL 10 mg 28 tablet

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir