NEORIS 4 MG 30 EFERVESAN TABLET

NEORIS 4 MG 30 EFERVESAN TABLET Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

BARKOD8680881021930
ETKİN MADDERISPERIDON
FİRMA ADINEUTEC İLAÇ SAN. TİC. A.Ş.
REÇETENORMAL RECETE
İTHAL-İMALİMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİISKONTODAN MUAF DEGIL
BİRİM / CİNSİMG
AMBALAJ MİKTARI30
ATC KODUN05AX08

ATC Sınıflandırması

N – SİNİR SİSTEMİ
N05 – PSİKOLEPTİKLER
N05A – ANTİPSİKOTİKLER
N05AX – DİĞER ANTİPSİKOTİKLER
N05AX08 – RİSPERİDON

İlacın kısa özeti

NEORİS 4 mg efervesan tablet

Ağızdan alınır.
Etkin madde: Her bir efervesan tablet etkin madde olarak 4 mg Risperidon içerir.
Yardımcı maddeler: Sodyum klorür, polietilen glikol, polivinilpirolidon, sukraloz (E955), sitrik asit anhidrus, sodyum hidrojen karbonat ve böğürtlen aroması içermektedir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

  1. NEORİS nedir ve ne için kullanılır?
  2. NEORİS’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
  3. NEORİS nasıl kullanılır?
  4. Olası Yan etkiler nelerdir?
  5. NEORİS’in saklanması
    Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. Neoris nedir ve ne için kullanılır?

NEORİS, Beyaz renkli, iki tarafı düz, silindirik efervesan tablet şeklinde 30 ve 60 efervesan tablet içeren plastik tüp, silikajelli plastik kapak ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır.

NEORİS, bir çeşit ruhsal bozukluk (psikoz) durumunda kullanılan ilaçlar grubuna dahildir.

NEORİS, aşağıda belirtilen durumların tedavisinde kullanılır:
• İşitsel, görsel ve diğer yanılsamalar, zihinsel bozukluklar, saldırganlık, olağandışı kuşkuculuk, duygusal ve sosyal içe kapanma ve diğer davranış bozukluklarıyla kendini gösteren psikolojik bozukluklarda,
• Ruhsal durumun dengelenmesi için diğer ilaçlarla birlikte.

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. Neoris’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

NEORİS’i aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:
• Risperidon veya NEORİS efervesan tablet bileşimindeki herhangi bir maddeye karşı alerjiniz varsa bu ilacı kullanmayınız.
• Tanısı konmuş veya şüpheli konjenital uzamış QT sendromu veya Torsades de Pointes hastası iseniz kullanmayınız.

NEORİS’i aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız:
• Herhangi bir kalp veya damar hastalığınız varsa,
• Parkinson veya epilepsi (sara) hastalığınız varsa,
• NEORİS gibi ilaçlar kan pıhtısı oluşumuyla ilişkili olduğu için siz veya ailenizden birisinde kan pıhtılaşması öyküsü varsa,
• Glokom, diyabet, prolaktin bağımlı tümörünüz varsa,
• Böbrek veya karaciğer hastalığınız varsa (doktorunuz almanız gereken risperidon dozunu belirtmelidir),
• Ateş, zihinde karışıklık, şuurda bozulma ve kreatinin fosfokinaz düzeylerinde artış veya kas sertliği varsa bu ilacı kullanırken dikkatli olunuz.

Ayrıca;
• Risperidonu uzun süredir kullanıyorsanız, yüzde ve/veya dilde istem dışı hareketler ortaya çıkabilir. Böyle bir durumla karşılaşırsanız doktorunuza danışınız.
• Risperidon kullanıyorsanız kilo alma ihtimaliniz vardır.
• Bunamış yaşlı hastaların sayıklama veya saldırganlık durumlarında kullanıldığında, güçte ani düşüş, yüz, el ve ayaklarda, özellikle de vücudun tek tarafında felç meydana gelebilir veya konuşma ya da görme problemleri gözlenebilir. Bu durumlarda derhal doktorunuza başvurmanız gerekir. Bu semptomlar beyin damarları ile ilgili bir hastalığın veya beyinde geçici olarak kan akışının azalmasının (geçici iskemik ataklar) belirtisi olabilir.
• Diğer yeni nesil (atipik) antipsikotik ilaçlarda olduğu gibi bu ilaç da demansı olan yaşlı hastaların psikozlarında kullanıldığında serebrovasküler olaylar, enfeksiyon, kalp yetmezliği ile ani ölüm vb nedenlerle ölüm riskinde artışa neden olma olasılığı taşımaktadır.
• Psikotik hastalıklarda ve bipolar bozukluklarda intihar girişimi ihtimali zaten vardır. Yüksek riskli hastalarda tedavinin başlangıcından itibaren bu açıdan dikkatli olunuz.

Doktorunuzun size reçete ettiği doza sıkı sıkıya uyunuz.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

NEORİS’in yiyecek ve içecek ile kullanılması
NEORİS ile tedavi görürken alkollü içkiler kullanılmamalıdır.
Risperidon yiyeceklerden etkilenmediğinden, yemek sırasında veya yemek dışında alınabilir.

Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Ürünün gebelik dönemindeki güvenilirliği henüz tam olarak belirlenmiş değildir. Hamilelik sırasında doktorunuz bu ilacı kullanıp kullanmamanıza karar verecektir.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Emzirme döneminde bu ilaç kullanılmamalıdır. Çünkü risperidon süte geçer.

Araç ve makine kullanımı
NEORİS, dikkatin dağılmasına sebep olabilir ve araç kullanma yeteneğini etkileyebilir. Bu nedenle, NEORİS tedavisinde, tedaviye verdiğiniz cevabı doktorunuz değerlendirip izin verinceye kadar makine ve araç kullanmayınız.

NEORİS’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
Bu ilaç içinde glüten yoktur.
Sodyum Uyarısı
Her bir efervesan tablet 2,41 mmol (55,43 mg) sodyum ihtiva etmektedir. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
NEORİS, ağrı kesici ilaçlar (narkotik analjezik) ve alerji nedeniyle alınan antihistaminik ilaçlar gibi sakinleştirici özelliği olabilen ilaçların etkilerini artırabilir.

NEORİS, Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılan levodopa gibi dopamin agonisti bazı ilaçların etkilerini azaltabilir.

Fenitoin, fenobarbital ve karbamazepin gibi epilepsi (sara) tedavisinde ve rifampisin gibi tüberküloz tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar NEORİS’in etkilerini azaltabilir. Fluoksetin ve paroksetin gibi depresyona karşı kullanılan ilaçlar ile, daha az ölçüde ranitidin ve simetidin gibi mide asidine karsı kullanılan bazı ilaçlar, NEORİS’in etkisini arttırabilirler.

NEORİS kullanırken fluoksetin veya paroksetin gibi ilaçları kullanmaya başlayacaksanız veya kullanırken kesecekseniz, doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz.

Kalpteki iletiyi etkileyebilen diğer ilaçlarla birlikte NEORİS’in kullanımında dikkatli olunmalıdır.

Bu ifadelerin belirli bir süre önce kullanılmış veya gelecekte bir zaman kullanılacak ürünlere de uygulanabileceğini lütfen not ediniz. Doktorunuz önermedikçe kesinlikle başka ilaçları kullanmayınız.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir