NEFOVIR 245 MG 30 FILM KAPLI TABLET

NEFOVIR 245 MG 30 FILM KAPLI TABLET Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

NEFOVIR 245 MG 30 FILM KAPLI TABLET Hakkında Kısa Bilgi

BARKOD8699738090043
ETKİN MADDETENOFOVIR DISOPROKSIL
FİRMA ADIFARMA-TEK İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş
REÇETENORMAL RECETE
İTHAL-İMALİMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİISKONTODAN MUAF DEGIL
BİRİM / CİNSİMG
AMBALAJ MİKTARI30
ATC KODUJ05AF07
NFC KODUA15740
SGK EŞDEĞER KODUE594A
SGK ETKİN MADDE KODUSGKFRZ

NEFOVIR 245 MG 30 FILM KAPLI TABLET ATC Sınıflandırması

J – SİSTEMİK KULLANIM İÇİN ANTİENFEKTİF PREPARATLAR
J05 – SİSTEMİK KULLANIM İÇİN ANTİVİRALLER
J05A – DİREKT ETKİLİ ANTİVİRALLER
J05AF – NÜKLEOZİD REVERS TRANSKRİPTAZ İNHİBİTÖRLERİ
J05AF07 – TENOFOVİR DİSOPROKSİL

NEFOVIR 245 MG 30 FILM KAPLI TABLET isimli ilacın kısa özeti

IOMERON SOLÜSYON 400

(PATHEON-İTALYA)
GÜREL

Damar ve omurilik zarları içine uygulanır.

 • Etkin madde: 100 ml’de 40 g iyoda eşdeğer 81,65 g iomeprol bulunmaktadır.
 • Yardımcı maddeler: Trometamol, hidroklorik asit, enjeksiyonluk su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında

1. IOMERON nedir ve ne için kullanılır?
2. IOMERON’yu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. IOMERON nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. IOMERON’nun saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

NEFOVIR 245 MG 30 FILM KAPLI TABLET nedir ve ne için kullanılır?

1. IOMERON NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?

 • IOMERON, iyot içermesi nedeniyle röntgen ışınlarını engelleyen özel bir boyadır (kontrast madde).
 • IOMERON, 50, 75, 100, 150, 200 ve 250 ml solüsyon içeren şişelerde sunulur. Berrak çözelti görünümündedir. Gözle görülür partikül içermemelidir.
 • IOMERON, doktorunuzun bir röntgen filminde vücudun iç yapılarını görmesine yardımcı olmaktadır. Röntgen ışınları kullanılarak kan damarları, idrar yolu, mesane, meme veya tükürük kanallarının görüntülenmesine yardımcı olmak üzere doktorunuz tarafından reçetelenmektedir.
  Bu ilaç yalnızca tanı amacıyla kullanıma yöneliktir.

NEFOVIR 245 MG 30 FILM KAPLI TABLET’yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. IOMERON’U KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

IOMERON’u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

 • Eğer IOMERON’a ya da iyot içeren diğer kontrast maddelere karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa,
 • IOMERON’un diğer herhangi bir bileşenine karşı alerjiniz varsa.
 • IOMERON ile eş zamanlı kortikosteroid kullanımı kontrendikedir. (kontrast maddenin intratekal (beyin omurilik sıvısı içine) uygulanması durumunda),

IOMERON’u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • Alerji veya astım hikayesi
 • Pıhtılaşma problemleri, dolaşım problemleri, toplardamar enflamasyonları
 • Enfeksiyon (iltihap)
 • Diyabet (şeker hastalığı)
 • İdrar yaparken sorun yaşama
 • Orak hücreli anemi hastalığı (vücudunuzun anemiye yol açan anormal biçimli alyuvarlar üretmesi)
 • Kalp problemleri
 • Uzun süre devam eden yüksek kan basıncı
 • Böbrek veya karaciğer problemleri
 • Aşırı aktif veya büyümüş tiroid bezi
 • Myastenia gravis (kas zayıflığına neden olan bir hastalık)
 • İnme, beyin tümörü veya diğer beyin hastalıkları
 • Sara hikayesi
 • Alkolizm
 • İlaç bağımlılığı
 • Feokromositoma (böbreküstü bezinin bir tümörü)
 • Multiple miyelom (kemik iliğinde gelişen bir tür kanser)
 • Paraproteinemi (kanda anormal protein bulunması)

Bütün hastalarda dehidratasyondan(sıvı kaybından) kaçınılmalıdır ve bunu garanti altına almak için hastaya sıvı takviyesi yapılması gerekebilir. Çocuklarda, yaşlılarda ve aşağıda belirtilen koşullara sahip hastalarda özel dikkat gösterilmelidir:

 • şeker hastalığı
 • idrarın anormal üretimi (az ya da çok miktarda)
 • GUT hastalığı (ağrı, kızarıklık, şişlik ve hassasiyetle karakterize bir eklem iltihabı)
 • karaciğer ve böbrek rahatsızlıkları
 • orak hücreli anemi (vücudunuzun anemiye yol açan anormal biçimli alyuvarlar üretmesi)

 • Kalp yetmezliği olan hastalara çok fazla sıvı takviyesi yapılmasından kaçınılmalıdır.
 • Anksiyete (aşırı kaygı), belirgin heyecan ve halsizlik istenmeyen etkilerin ortaya çıkmasına neden olabileceği için sakinleştirici bir ilaç kullanılması gerekebilir.
 • Antipsikotik (psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar), analjezik (ağrı kesiciler), antiemetik (kusmayı önleyen ilaçlar) gibi nöbet eşiğini düşüren ilaçlarla tedavi, tetkikten 48 saat önce kesilmelidir. Tedaviye işlemden 24 saat geçtikten sonra yeniden başlanabilir..
 • Anti-epileptik ilaçlar(sara nöbetlerini önlemek için kullanılır) kesilmemeli ve en uygun dozda uygulanmalıdır.
 • Bir yaşın altındaki çocuklarda ve yaşlılarda özel dikkat gösterilmelidir. Bu gruplar yan etkilere duyarlı olabilir..
 • Geçmişte tiroid fonksiyon testleri yaptırdıysanız bunu doktorunuza bildiriniz.
 • Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

IOMERON’un yiyecek ve içecek ile kullanılması

 • Röntgen incelemenizden 2 saat öncesine kadar nor
  mal diyetinize devam etmelisiniz ve sonra inceleme tamamlanana kadar hiç bir şey yememelisiniz.

Hamilelik

 • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • IOMERON kesinlikle gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır. Eğer hamileyseniz ya da hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız doktorunuza söyleyiniz.

Emzirme

 • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız..
 • Emzirmenin kesilmesine gerek bulunmamaktadır.

Araç ve makine kullanımı

 • IOMERON’un araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde bilinen bir etkisi yoktur.
 • Bununla birlikte, omurgaya enjekte edildikten sonra hastanın 24 saat boyunca araç veya makine kullanması tavsiye edilmez.

IOMERON’un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

 • Bu tıbbi ürün pH düzenleyicisi olarak hidroklorik asit içermektedir..

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Aşağıdaki ilaçlar IOMERON ile reaksiyona girebileceğinden, bu ilaçları kullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz:

 • Ağrı kesici ilaçlar
 • Antiemetik ilaçlar (kusmayı önleyen ilaçlar)
 • Metformin (diyabet tedavisinde kullanılır)
 • Anti-epileptik ilaçlar (sara nöbetlerini önlemek için kullanlır)
 • Psikiyatrik hastalıklar için kullanılan ilaçlar

Özellikle yan etkilere yol açabilme olasılığı yüksek olduğundan aşağıdaki ilaçları alıyorsanız doktorunuza bildiriniz:

 • Diüretikler (kalp problemleri ve yüksek kan basıncı tedavisinde kullanılır)
 • Beta blokörler (kalp atışı ile ilgili problemlerin tedavisinde kullanılır)
 • ACE inhibitörleri (yüksek kan basıncı tedavisinde kullanılır)
 • Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar
 • İnterlökin-2 (kanser tedavisinde kullanılır)
 • Bu ilaçları kullanıyor olmanıza rağmen yine de size IOMERON verilebilir. Doktorunuz sizin için neyin uygun olduğuna karar verecektir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir