NATYSIN 5 MG 90 FILM TABLET

NATYSIN 5 MG 90 FILM TABLET Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

BARKOD8699772091044
ETKİN MADDESOLIFENASIN SUKSINAT
FİRMA ADITRIPHARMA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş
REÇETENORMAL RECETE
İTHAL-İMALİMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİISKONTODAN MUAF DEGIL
BİRİM / CİNSİMG
AMBALAJ MİKTARI90
ATC KODUG04BD08

ATC Sınıflandırması

G – ÜROGENİTAL SİSTEM VE CİNSİYET HORMONLARI
G04 – ÜROLOJİK İLAÇLAR
G04B – ANTİSPAZMOTİKLER DAHİL DİĞER ÜROLOJİK İLAÇLAR
G04BD – ÜRİNER ANTİSPAZMOTİKLER
G04BD08 – SOLİFENASİN

İlacın kısa özeti

NATYSİN 5 MG FİLM TABLET

Ağızdan alınır.

 • Etkin madde: Solifenasin süksinat 5 mg.
 • Yardımcı madde(ler): Laktoz monohidrat (sığır sütü), povidon K-30, sodyum stearil fumarat, prejelatinize nişasta 1500, opadry yellow 03F12967 (hpmc 2910/hipromelloz 6cP, talk, macrogol/PEG 800, titanyum dioksit, sarı demir oksit)
   

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
   

Bu Kullanma Talimatında:

1. NATYSİN nedir ve ne için kullanılır?
2. NATYSİN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. NATYSİN nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. NATYSİN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. NATYSİN NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?

NATYSİN idrar yollarındaki spazmı giderici (üriner antispazmotik) olarak bilinen bir ilaç grubuna dahildir.

Bir tarafı “5” baskılı, açık sarı renkli, yuvarlak, bikonveks film kaplı tablettir. NATYSİN 30 ve 90 tabletlik ambalajlarda kullanıma sunulmuştur.

NATYSİN, aşırı çalışan idrar torbası belirtilerinin tedavisinde kullanılmaktadır. Bu belirtiler arasında sık idrara çıkmak ihtiyacı, sıkışarak tuvalete gitme ihtiyacı, zamanında tuvalete yetişememenizden kaynaklanan idrar kaçırma bulunmaktadır.

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. NATYSİN’İ KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

NATYSİN’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

 • Solifenasin veya NATYSİN’in içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı alerjik (aşırı duyarlı) iseniz (örneğin döküntü, kaşıntı veya nefes darlığı)
 • Böbrek diyalizine giriyorsanız
 • NATYSİN’in vücuttan atılmasını azaltabilen ilaçlarla (örneğin ketakanazol) tedavi ediliyorsanız ve ciddi böbrek hastalığı veya orta dereceli karaciğer hastalığınız varsa
 • Doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı hassasiyetiniz olduğu söylendiyse
 • Ciddi karaciğer rahatsızlığınız varsa
 • İdrara çıkamıyor veya idrar kesenizi tamamen boşaltamıyorsanız (üriner retansiyon)
 • Ciddi bir mide veya barsak hastalığınız varsa (ülseratif kolit ile ilişkili bir komplikasyon olan toksik megakolon dahil)
 • Belli kaslarda aşırı zayıflığa neden olabilen miyastenia gravis adı verilen bir kas hastalığınız varsa
 • Gözlerde, kısmi görme kaybının eşlik ettiği, yüksek basınç (glokom) varsa
   

NATYSİN’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:

 • İdrar torbanızda (mesanenizde) idrara çıkmanızı güçleştiren bir tıkanma varsa, idrara çıkmada zorluk yaşıyorsanız (ince idrar akımı)
 • Sindirim sisteminizde bir tıkanma varsa (kabızlık)
 • Sindirim sisteminizin yavaşlaması riski altındaysanız (mide ve bağırsak hareketleri)
 • Reflü hastalığınız (yanma dahil) veya hiatus hernia denilen bir çeşit fıtık hastalığınız varsa
 • Ciddi böbrek hastalığınız varsa,
 • Orta dereceli karaciğer hastalığınız varsa,
 • Bazı iç organları uyaran sinirlerde harabiyet nedeniyle oluşan (otonom nöropati adı verilen) bir grup belirti gösteriyorsanız
   

Doktorunuz NATYSİN tedavisine başlamadan önce kalp veya böbrek sorunları ya da bir boşaltım sistemi enfeksiyonu gibi sık idrara çıkma ihtiyacı yönünden diğer nedenlerin var olup olmadığını değerlendirecektir. Eğer idrar yolu iltihabınız varsa, doktorunuz tarafından size bir antibiyotik (belirli bakteriyel enfeksiyonlara karşı tedavi) reçete edilecektir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

NATYSİN’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

NATYSİN aç veya tok karnına alınabilir. Film tablet bütün olarak yeterli miktarda su ile yutularak alınır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

NATYSİN’in hamilelik sırasında kullanımına ilişkin bir bilgi bulunmadığı için hamilelik esnasında kullanılması tavsiye edilmemektedir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme döneminde NATYSİN kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

NATYSİN bazen bulanık görmeye ve daha nadir olarak sersemliğe ve yorgunluğa neden olabilir. Bu yan etkilerden herhangi birini yaşıyorsanız, araç ve makine kullanmayınız.

NATYSİN’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Her bir tablet 135 mg laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

NATYSİN kullanırken başka ilaçlar alıyorsanız, bu durum ilaçların işlevini olumsuz etkileyebilir ve yan etki olasılığı doğurabilir. Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birisini alıyorsanız NATYSİN kullanmaya başlamadan önce doktorunuza veya eczacınıza başvurun:

 • Aynı türden başka ilaçlar (antikolinerjik ilaçlar), zira her iki ilacın etkisi ve yan etkileri artabilir.
 • Kolinerjik reseptör agonistleri türünden ilaçlar kullanıyorsanız (en yaygınlarından birisi olan pilokarpin glokom (göz tansiyonu) hastalığı tedavisinde kullanılmaktadır), NATYSİN’in etkisi azalabilir.
 • Sindirim sistemi daha hızlı çalıştıran ilaçlar (örneğin metoklopramid) kullanıyorsanız NATYSİN’in etkisi azalabilir.
 • Ketokonazol, ritonavir, nelfinavir, intrakonazol, verapamil ve diltiazem gibi ilaçlar NATYSİN’in vücuttan atılım oranını azaltabilir.
 • Rifampisin, fenitoin ve karbamazepin gibi ilaçlar, NATYSİN’in vucuttan atılım oranını artırabilir ve etkisini azaltabilir.
 • Bifosfonat grubu ilaçlar, yemek borusu iltihabına (özofajit) neden olabilir veya bu durumu kötüleştirebilir.
   

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir