MONALIZ %0,05 BURUN SPREYI, COZELTI (18 G)

MONALIZ %0,05 BURUN SPREYI, COZELTI (18 G) Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

KAMU FİYATI38,47 TL
KAMU ÖDENEN37,65 TL
KAMU İSKONTOSU26.50%
BARKOD8699525546234
ETKİN MADDEMOMETAZON FUROAT
FİRMA ADIDEVA HOLDİNG A.Ş.
REÇETENORMAL RECETE
İTHAL-İMALİMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİISKONTODAN MUAF DEGIL
BİRİM / CİNSİMCG
AMBALAJ MİKTARI18
ATC KODUR01AD09
NFC KODUA12418
SGK EŞDEĞER KODUE401A
SGK ETKİN MADDE KODUSGKFF5
SAKLAMA KOŞULLARI Işıktan Korunması Gereken İlaç

ATC Sınıflandırması

R – SOLUNUM SİSTEMİ
R01 – BURUN PREPARATLARI
R01A – DEKONJESTANLAR VE DİĞER TOPİKAL BURUN PREPARATLARI
R01AD – KORTİKOSTEROİDLER
R01AD09 – MOMETAZON

İlacın kısa özeti

PAXERA FİLM TABLET 40 mg

ALİ RAİF

Ağızdan alınır.

 • Etkin madde: Her tablet 40 mg paroksetine eşdeğer 45,76 mg paroksetin hidroklorür içerir.
 • Yardımcı maddeler: Laktoz (inek sütü kaynaklı), emcompress (dikalsiyum fosfat), H.P.M.C.2910, Kroskarmelloz sodyum, Prejelatinize nişasta, primojel (sodyum nişasta glikolat), Magnezyum stearat, Yeşil Opadry -03B21466: (Polietilen glikol(makrogol), titanyum dioksit, hidroksipropil metil selüloz, FD&C mavi no:2, kinolin sarısı alüminyum lake)

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında

1. PAXERA nedir ve ne için kullanılır?
2. PAXERA’yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. PAXERA nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. PAXERA’nın saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. PAXERA NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?

PAXERA®, etkin maddesi paroksetindir ve SSRI (Selektif Serotonin Geri Alım İnhibitörleri) adı verilen bir ilaç grubuna dahildir.

PAXERA®, blister ambalajlarda sunulmaktadır ve her kutuda 14, 28 ve 56 tablet bulunur.

PAXERA®, aşağıdakilerden herhangi birinden şikayeti olan YETİŞKİNLERE reçete edilebilir:

 • Majör depresif bozukluk
 • Obsesif (saplantılı) ve kompülsif (kontrol edilemeyen) davranışlar
 • Kişinin toplum önüne çıkması gereken durumlarda yaşadığı aşırı endişe ve gerginlik
 • Travmatik olayları, örneğin trafik kazası, fiziksel saldırı, sel veya deprem gibi doğal felaketleri takip eden aşırı endişe
 • Açık alan korkusundan (agorafobi) kaynaklananlar dahil çeşitli korkulardan kaynaklanan panik ataklar
 • Yaygın endişe ve gerginlik hali

Yukarıdaki durumlar beyinde serotonin adı verilen kimyasal maddenin seviyesinde azalma olduğunda ortaya çıkabilir. PAXERA®, tedavinin ilk birkaç haftasında beyindeki serotonin seviyesini arttırarak etki eder.

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. PAXERA’YI KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Antidepresan ilaçların özellikle çocuklar ve 24 yaşına kadar olan gençlerdeki kullanımlarının intihar düşünce ya da davranışlarını artırma olasılığı bulunmaktadır. Bu nedenle özellikle tedavinizin başlangıcı ve ilk aylarında veya ilaç dozunuzun artırılma/azaltılma ya da kesilme dönemlerinde sizde ortaya çıkabilecek huzursuzluk, aşırı hareketlilik gibi beklenmedik davranış değişikliklerine ya da intihar olasılığına karşı doktorunuz sizi yakından takip edecektir. Durumunuzda herhangi bir kötüleşme olursa, intihar düşüncesi veya davranışı ya da kendinize zarar verme düşüncesi ortaya çıkarsa en kısa zamanda doktorunuzu arayınız.

PAXERA®‘yı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

 • Eğer PAXERA®‘nın içerdiklerinden herhangi birine karşı alerjiniz varsa (aşırı duyarlılık) veya daha önce bunlardan birine karşı kötü reaksiyon verdiyseniz.
 • Eğer depresyon için monoaminoksidaz (MAO) inhibitörleri adı verilen başka ilaçlar kullanıyorsanız veya yakın zamanda kullandıysanız (son 2 hafta içinde)
 • Eğer linezolid adlı antibiyotiği kullanıyorsanız veya yakın zamanda kullandıysanız (son 2 hafta içinde)
 • Eğer metiltiyoninium klorür (metilen mavisi) adlı ilacı kullanıyorsanız veya yakın zamanda kullandıysanız (son 2 hafta içinde)
 • Eğer moklobemid adlı ilacı kullanıyorsanız veya yakın zamanda kullandıysanız (son 2 hafta içinde)
 • Eğer tiyoridazin veya pimozid (genellikle şizofreni tedavisinde kullanılır) adlı ilacı kullanıyorsanız.

Eğer bu tedavilerden birinin size uygulandığını düşünüyorsanız, doktorunuzla görüşmeden PAXERA® kullanmayınız.

PAXERA®‘yı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

PAXERA®‘nın 18 yaşın altındaki hastalarda kullanımı yoktur. Bu yaş grubunda etkinliği gösterilmemiştir. Depresyon ve diğer zihinsel problemlerin tedavisinde kullanılan ilaçlar çocuklarda ve 18 yaşın altındaki ergenlerde intihar düşüncesi ve davranışını artırabilir. Bu yaş grubunda uzun süreli güvenliliğine dair bir bilgi mevcut değildir.

PAXERA® kullanmadan önce aşağıdaki durumlarda doktorunuzu bilgilendiriniz;

 • Eğer MAOI denilen başka bir antidepresan tedavisi gördüyseniz ve tedaviyi kestiğiniz tarihi doktorunuza söyleyiniz.
 • Eğer linezolid denilen antibiyotik ilacı kullandıysanız ve almayı kestiğiniz tarihi doktorunuza söyleyeniz..
 • Eğer tamoksifen kullanıyorsanız (meme kanserinin önlenmesinde veya tedavisinde kullanılır),
 • Eğer manik atak (kontrol edilemeyen heyecan, mutluluk ve aşırı hareketlilik) geçirdiyseniz,
 • Eğer depresyon periyodları ile değişkenlik gösteren manik periyodlar geçirdiyseniz (iki uçlu duygudurum bozukluğu),
 • Eğer böbrek, karaciğer veya kalp hastasıysanız,
 • Eğer epilepsiniz (sara hastalığı) veya daha öncesinde kriz veya nöbet öykünüz varsa,
 • Elektrokonvülzif tedavi (EKT) görüyorsanız
 • Eğer glokom (gözde yüksek tansiyon) hastası iseniz,
 • Şeker hastalığınız (diyabet) var ise,
 • Düşük sodyum diyetindeyseniz,
 • Eğer vücudunuzda kolayca çürük oluşuyorsa, kolayca kanamanız oluyorsa, kanamanız kolayca durmuyorsa veya kanamayı artırabilecek başka bir ilaç kullanıyorsanız (varfarin gibi kanı sulandırmak için kullanılan ilaçlar, perfenazin veya klozapin gibi antipsikotikler, trisiklik antidepresanlar, nonsteroidal antiinflamatuar ilaçlar (NSAİİ) denilen, asetilsalisilik asit, ibuprofen, selekoksib, etodolak, diklofenak, meloksikam gibi ağrı ve inflamasyon için kullanılan ilaçlar).
 • Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız.

Yukarıdaki durumlardan herhangi biri sizin için geçerliyse PAXERA® ‘yı nasıl kullanacağınız konusunda doktorunuzla konuşunuz.

Aşağıdaki durumlarda doktorunuzla temasa geçiniz veya derhal bir hastaneye başvurunuz

İntihar düşüncesi ve depresyonunuzun veya anksiyete bozukluğunuzun kötüleşmesi:

Eğer depresyondaysanız ve/veya anksiyete bozukluğunuz varsa, bazen kendinize zarar verme veya kendinizi öldürme düşüncesine sahip olabilirsiniz. Bu durum antidepresanlara ilk başladığınız zamanda artabilir, çünkü bu ilaçların etki göstermesi için yaklaşık olarak iki hafta veya bazen daha uzun bir zaman gerekmektedir.

Aşağıdakiler sizin için geçerliyse bu şekilde düşünebilirsiniz:

 • Eğer daha önceden kendinizi öldürme veya kendinize zarar verme düşünceniz olduysa,
 • Eğer genç bir yetişkin iseniz. Klinik çalışma bilgileri, antidepresan ile tedavi edilen psikiyatrik durumda olan 25 yaşın altındaki yetişkinlerin intihara yönelik davranışlarında artan risk olduğunu göstermiştir.

Herhangi bir zamanda kendinize zarar verme veya kendinizi öldürme düşünceleriniz oluyorsa, doktorunuzla temasa geçinizi veya derhal bir hastaneye başvurunuz.

Bir akrabanıza veya yakın bir arkadaşınıza depresyonda olduğunuzu anlatmanız ve bu kullanma talimatını okumasını istemeniz faydalı olabilir. Eğer depresyonunuzun kötüye gittiğini düşünüyorlarsa veya davranışlarınızdaki değişikliklere dair endişeleniyorlarsa size bildirmelerini rica ediniz..

Dikkat etmeniz gereken koşullar

Şiddetli alerjik reaksiyonlar

PAXERA® kullanan kişilerde çok nadir olarak kurdeşen (kaşıntılı döküntü), yüzde ve ağızda solunum güçlüğüne neden olan şişlik (anjiyoödem), bayılma veya bilinç kaybı gibi septomlar görülebilmektedir..

Zihinsel problemlerin tedavisinde kullanılan PAXERA® benzeri ilaçlar nadir vakalarda Serotonin Sendromu veya Nöroleptik Malign Sendrom denilen ciddi durumlara neden olabilir. PAXERA® kullanırken herhangi bir problem çıkması riskini azaltmak için bazı belirtilere dikkat etmelisiniz. Belirtiler şunları içerebilir: çok tedirgin veya sinirli hissetme, zihin karışıklığı, huzursuz hissetme, sıcak hissetme, terleme, ürperme, titreme, halüsinasyonlar (gerçek olmayan görüntüler ya da gerçek olmayan sesler duyma), kas tutulması, bir kas ya da kas grubunun ani ve kısa süreli kasılması veya kalp atımının hızlanması. Şiddeti artabilir ve

bilinç kaybına kadar varabilir. Bu belirtilerden herhangi birini hissederseniz, doktorunuzla temasa geçiniz (detaylı bilgi “Olası yan etkiler nelerdir?” bölümünde yer almaktadır).

Akatizi

Bazı zihinsel problemlerin tedavisinde kullanılan ilaçlar içten gelen bir huzursuzluk duygusu ve hareketsiz duramamaya neden olabilir. Bu PAXERA®‘nın nadir gözlenen bir yan etkisidir ve genellikle tedavinin ilk birkaç haftasında gözlenir.

Kemik Kırılması

PAXERA® kullanan hastalarda kemik kırılma riski normale göre daha fazla bulunmuştur. Tedavinin ilk aşamaları riskin en yüksek olduğu dönemdir..

Hiponatremi (Kanda sodyum düzeyinin normalin altına düşmesi)

Başlıca yaşlılarda olmak üzere nadiren rapor edilmiştir. Paroksetinin kesilmesinden sonra ise genelde normale dönmüştür.

Kanama

PAXERA® tedavisini takiben vücudun ağız, burun içi, mide, barsak, vajina, akciğer gibi organlarını döşeyen zarlarındaki kanamalar bildirilmiştir. Bu nedenle kanamaya eğilimi olduğu bilinen veya yatkınlaştırıcı faktörleri olan hastalarda PAXERA®, kanama riskini artıran ilaçlarla birlikte kullanılırken dikkatli olunmalıdır.

Kalp ile ilgili bozukluklar

Kalp hastalıkları olan hastaların tedavisinde dikkatli olunmalıdır.

Alkol kullanımı ve PAXERA®

PAXERA® kullanırken alkol alınmaması önerilmektedir.

Cinsel işlev kaybı

Çok yaygın olarak cinsel işlev kaybı görülebilir.

Hormon salınımı

Uygun olmayan antidiüretik hormon (idrar miktarını düşürerek vücuttaki su miktarının artmasına sebep olan hormon) salınımı görülebilir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız..

PAXERA®‘nın yiyecek ve içecek ile kullanılması

PAXERA® tercihen yemekle beraber alınır.. PAXERA®nın sabahları yemekle birlikte alınması hasta hissetme (bulantı) ihtimalini azaltacaktır.

Birçok ilaçta olduğu gibi, PAXERA® kullanırken alkol almayınız. Alkol, belirtilerinizin ya da yan etkilerin kötüleşmesine neden olabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

PAXERA®‘nın hamilelik sırasında kullanımı önerilmemektedir. Eğer hamileyseniz veya hamile kalmayı düşünüyorsanız doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz size sağlayacağı faydayı ve bebek için oluşturacağı riski değerlendirecektir.

PAXERA®‘yı hamilelik sırasında kullanırsanız karşılaşabileceğiniz olası riskler şunlardır:

 • Bazı çalışmalarda hamileliğin ilk birkaç ayında paroksetin kullanan annelerin bebeklerinde doğuştan gelen kusurlar ve özellikle kalp kusuru riskinde artış olduğu bildirilmiştir. Bu çalışmalarda erken hamilelik döneminde paroksetin kullanan annelerin kardiyovasküler kusuru olan bebek sahibi olma riskinin yaklaşık 2/100 olduğunu göstermektedir. Genel popülasyon ile karşılaştırıldığında böyle kusurlar için beklenen oran yaklaşık 1/100’dür.
 • Gebelik sırasında, özellikle gebeliğin son dönemlerinde anneleri SSRI kullanan bebeklerde özel bir doğum komplikasyonu (PPHN: Yeni doğanların dirençli akciğer hipertansiyonu) riski artabilir. PPHN’de bebeğin kalbi ve ciğerleri arasındaki kan damarlarında kan basıncı çok yüksektir. Genel popülasyonda PPHN görülme riski 1000 gebelikte 1 ila 2 kişide iken hamileliğin son dönemlerinde paroksetin benzeri antidepresanları kullanan annelerin bebeklerinde görülme sıklığı 4 ila 5 kat daha yüksektir.
 • Paroksetin kullanımına bağlı olup olmadığı bilinmemekle beraber, kullanıldığı vakalarda erken doğumlar bildirilmiştir.

Paroksetin’i hamileliğinizin son 3 ayında kullandıysanız, yenidoğan bebeğinizde başka durumlar da gelişebilir, bunlar genellikle doğumdan sonraki 24 saat içerisinde başlar. Belirtiler şunları içerir:

 • nefes almada güçlük
 • deride mavimsi renk değişimleri veya vücudun çok sıcak veya çok soğuk olması
 • dudakların mavi renk olması
 • kusma veya beslenmede zorluk
 • çok yorgun olma, uyuyamama veya sürekli ağlama
 • gergin veya tamamen gevşemiş kaslar
 • titreme, seğirme veya nöbetler
 • aşırı refleksler

Eğer bebeğiniz doğduğunda bu belirtilerden herhangi birini gösterirse doktorunuzla temasa geçiniz.

PAXERA® benzeri ilaçlar sperminizi etkileyebilir. PAXERA® ile tedavi sırasında bazı erkeklerde üreme azalabilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Paroksetin çok düşük oranda anne sütüne geçebilir. PAXERA®‘nın anneye sağlaması beklenen yararları, bebeğe olan potansiyel riskinden fazla değilse emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Araç ve makine kullanımı

PAXERA® araç ve makine kullanma yeteneğinizi etkilememektedir. Ancak PAXERA® sizi yorgun veya uykulu hissettiriyorsa, sersemliğe, bilinç değişikliğine veya görüşünüzde bulanıklığa neden oluyorsa araç veya makine kullanmayınız..

PAXERA®‘nın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

PAXERA® laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Diğer ilaçlarla birlikte kullanmadan önce doktorunuzu halen kullanmakta olduğunuz veya yakın zamanda kullandığınız ilaçlar hakkında bilgilendiriniz. Bu durum, bitkisel ilaçları ve reçetesiz satın aldığınız diğer ilaçları da içermektedir.

PAXERA®‘nın beyinde serotonin düzeyini artırabilen ilaçlarla birlikte kullanımı, istenmeyen etki gözlenme riskini artırabilir. Bunlar:

 • Triptanlar (migren tedavisinde kullanılır)
 • Tramadol ve petidin (ağrı tedavisinde kullanılır)
 • Triptofan (besin takviyesi) veya SSRI’lar (depresyon tedavisinde kullanılır)
 • John’s wort (sarı kantaron-depresyon tedavisinde kullanılan bitkisel bir ilaç)
 • Lityum (bazı zihinsel problemlerin tedavisinde kullanılır)
 • Fentanil (kronik ağrılarda veya anestezide kullanılır)

PAXERA®, diğer ilaçların etkisini değiştirebilir, ya da diğer ilaçlar PAXERA®‘nın etkisini değiştirebilir. Bunlar:

 • Krizlerin (nöbetler veya sara) tedavisinde yaygın olarak kullanılan karbamazepin, fenobarbital, sodyum valproat ve fenitoin
 • Mivaküryum ve süksametanyum (genel antesteziye ek olarak iskelet kaslarını gevşetmek için kullanılır)
 • Rifampisin (tüberkuloz-verem-tedavisinde kullanılır)
 • Fosamprenavir ve ritonavir kombinasyonu (HIV tedavisinde kullanılır)
 • Prosiklidin (Parkinson hastalığı tedavisinde kullanılır)
 • Amitriptilin, nortriptilin, imipramin ve desimipramin (depresyon tedavisinde kullanılır)
 • Perfenazin, klozapin ve risperidon (bazı zihinsel problemlerin tedavisinde kullanılır)
 • Atomoksetin (dikkat eksikliği hiperaktivite hastalığı (ADHD) tedavisinde kullanılır)
 • Propafenon ve flekainid (düzensiz kalp ritmi tedavisinde kullanılır)
 • Metoprolol (yüksek kan basıncı tedavisinde kullanılır)
 • Tamoksifen (meme kanseri veya üreme problemlerinin tedavisi veya önlenmesinde kullanılır)
 • Pravastatin (yüksek kolestrol tedavisinde kullanılır)
 • Ağrı ve iltihap için kullanılan asetilsalisilik asit, ibuprofen veya NSAID selekoksib, etodolak, diklofenak ve meloksikam gibi (non steroid anti inflamatuar ilaçlar) olarak adlandırılan diğer ilaçlar

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir