MOKSEFEN 400 MG/250 ML INF. SOLUSYONU

MOKSEFEN 400 MG/250 ML INF. SOLUSYONU Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

MOKSEFEN 400 MG/250 ML INF. SOLUSYONU Hakkında Kısa Bilgi

BARKOD8699680690018
ETKİN MADDEMOKSIFLOKSASIN
FİRMA ADIİLKO İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.
REÇETENORMAL RECETE
İTHAL-İMALİMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİISKONTODAN MUAF DEGIL
BİRİM / CİNSİMG/ML
AMBALAJ MİKTARI1
ATC KODUJ01MA14
NFC KODUA13227
SGK EŞDEĞER KODUE350B
SGK ETKİN MADDE KODUSGKFEZ

MOKSEFEN 400 MG/250 ML INF. SOLUSYONU ATC Sınıflandırması

J – SİSTEMİK KULLANIM İÇİN ANTİENFEKTİF PREPARATLAR
J01 – SİSTEMİK KULLANIM İÇİN ANTİBAKTERİYELLER
J01M – KİNOLONLAR
J01MA – FLOROKİNOLONLAR
J01MA14 – MOKSİFLOKSASİN

MOKSEFEN 400 MG/250 ML INF. SOLUSYONU isimli ilacın kısa özeti

HYPERHEP B 1 mL (minimum 220 IU/mL Hepatit B etkinliği) IM enjeksiyon için çözelti içeren kullanıma hazır enjektör

Kas içine uygulanır.

Steril, apirojen.

 • Etkin madde: Her bir enjektör, 220 IU/mL minimum Hepatit B etkinliğine sahip insan immünoglobulin proteinleri içerir.
 • Yardımcı maddeler: Glisin, enjeksiyonluk su
   

Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Meydana gelen herhangi bir yan etkiyi raporlayarak yardımcı olabilirsiniz. Yan etkilerin nasıl raporlanacağını öğrenmek için 4. Bölümün sonuna bakabilirsiniz.
 

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TÂLİMÂTINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bıı kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
   

Bu Kullanma Tâlimâtında:

1. HYPERHEP B nedir ve ne için kullanılır?
2. HYPERHEP B’yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. HYPERHEP B nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. HYPERHEP B’nin saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

MOKSEFEN 400 MG/250 ML INF. SOLUSYONU nedir ve ne için kullanılır?

1. HYPERHEP B nedir ve ne için kullanılır?

HYPERHEP B, kas içine uygulanan ve insan immünoglobulin proteini içeren, mikroplardan arındırılmış bir çözeltidir.

HYPERHEP B, opelasandan berrağa, renksizden açık sarı veya pembeye kadar olan enjeksiyonluk bir çözeltidir.

Her ambalaj, koruyucu içerisinde iğnesi ile birlikte bir adet kullanıma hazır enjektör içerir. Bir adet kullanıma hazır enjektör 1 mL intramüsküler (kas içi) enjeksiyonluk çözelti içerir.

HYPERHEP B; hepatit B virüsüne maruz kalmışsanız veya maruz kalma riskiniz yüksek ise korunma amaçlı olarak aşağıdaki koşullarda kullanılmaktadır:

 • Hepatit B virüsü içeren veya içerme riski yüksek olan kan veya vücut salgıları ile risk yaratan karşılaşma, Hepatit B virüsü taşıyan anneden doğan bebekler ve akut hepatit B geçiren bir kişi ile ev içi temas durumunda aşağıda belirtilen durumlarda:

– Hepatit B virüsü içeren veya içerme riski yüksek olan kan, plazma ya da seruma; damar içi (örn; iğne batması, ısırma, derin yaralanma), mukozal yüzeylere direkt temas ile (örn; kazara göze-ağız içine sıçrama) veya yutma ile (örn; kazara içme) maruz kalmışsanız,

– Hepatit B virüsü taşıyan anneden yeni doğan bebeğe virüs geçmişse (normal veya sezaryen doğum ile),

– Hepatit B virüsü taşıyan kimselerle cinsel temasta bulunulmuşsa,

– Hepatit B virüsü taşıyan aile içi bireylerin veya bakım sağlayan kişilerin varlığında, 12 aydan küçük bebekler daha önce aşılanmamışsa ve 12 aydan büyükler için kan ile riskli teması olmuşsa

Bu kullanımlar için; kişinin daha önce hepatit B aşısı ile aşılanmamış olması gereklidir.

 • Sağlık çalışanlarının da riskli temas sonrası değerlendirilmesinde aşı cevabı da dikkate alınmalıdır. Aşı olduğu halde antikor cevabı vermemiş kişiler aşısız gibi değerlendirilmelidir.
 • Karaciğer nakli sonrası tekrarlama riski olan karaciğer nakli alıcılarında.

MOKSEFEN 400 MG/250 ML INF. SOLUSYONU’yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. HYPERHEP B’yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

HYPERHEP B insan kanının sıvı olan kısmından (plazmasından) elde edilir. Bu nedenle pek çok insanın kanı toplanmakta ve bu kanların plazmasından yararlanılmaktadır. İlaçlar insan kanı ya da plazmasından üretildiğinde, hastalara geçebilecek enfeksiyon ajanlarını önlemek için bir dizi önlemler alınır. Bunlar, hastalık taşıma riski olan kan vericilerini saptamak ve dışarıda bırakıldıklarından emin olmak için, kan ve plazma vericilerinin dikkatli bir şekilde seçimini ve her bir kan bağışının ve plazma havuzlarının, virüs / enfeksiyon belirtileri açısından test edilmesini içerir. Bu ürünlerin üreticileri ayrıca, kanın ve plazmanın işlenmesi sürecine virüsleri arındıracak ya da etkisiz hale getirecek basamakları da dahil ederler.

Bütün bu önlemlere rağmen, insan kanından ya da plazmasından hazırlanan ilaçlar hastalara uygulandığında, bir enfeksiyonun bulaşma olasılığı tamamen ortadan kaldırılamaz. Bu ayrıca henüz bilinen (AIDS hastalığına neden olan HIV virüsü, karaciğer hastalığına neden olan Hepatit A, Hepatit B ve Hepatit C virüsleri, parvovirüs B19 gibi zarfsız virüsler) ya da sonradan ortaya çıkan virüsler veya deli dana hastalığı (Creutzfeld-Jacobs hastalığı) gibi diğer enfeksiyon çeşitleri için de geçerlidir.

Tüm bu önlemlere rağmen insan plazmasından elde edilen ürünler enfeksiyon bulaştırma riski taşıyabilmektedir. Bu nedenle ileride oluşabilecek bir hastalıkla kullanılmış ürün arasındaki bağlantıyı kurabilmek için, kullandığınız ürünün adı ve seri numarasını kaydederek bu kayıtları saklayınız.

İmmünoglobulin enjektörü bir kez kullanınız. Aynı enjektörü ikinci bir kez kullanmayınız veya başka insanlara kullandırmayınız.

HYPERHEP B’yi aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

 • HYPERHEP B içerisinde herhangi bir maddeye veya insan immünoglobulinine karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz,
 • IgA eksikliğiniz varsa,
 • Pıhtılaşmayı engelleyici herhangi bir kan hastalığınız varsa,
 • Kas içi (intramüsküler) enjeksiyonun tehlikeli olabileceği derecede pıhtılaşmasında görev alan hücre parçalarının (trombosit) sayısında azlık (trombositopeni) veya pıhtılaşma (koagülasyon) bozukluğunuz varsa.

HYPERHEP B’yi aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ.

 • Son zamanlarda herhangi bir aşı olduysanız veya yakın zamanda olacağınızı bildiğiniz bir aşı varsa. Böyle bir durumda doktorunuza söyleyiniz.
 • Bu ürünü yakın zamanda kullandıysanız kan testleri yaptırdığınız zaman yanlış sonuçlar almanıza neden olabilir. Böyle bir durumda doktorunuza söyleyiniz.

HYPERHEP B’nin yiyecek ve içecek ile kullanılması

Uygulama şekli açısından yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

HYPERHEP B’nin gebe kadınlarda kullanımının emniyeti kanıtlanmamıştır. HYPERHEP B gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır. Bu nedenle sadece doktorunuzun gerekli gördüğü durumlarda, doktor kontrolünde kullanılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

HYPERHEP B anne sütüne geçer ve bebeğinize koruyucu antikorların transferini etkileyebilir. Bu nedenle sadece doktorunuzun gerekli gördüğü durumlarda, doktor kontrolünde kullanılmalıdır.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanım becerisi üzerine etkileri bilinmemektedir. Araç ve makine kullanırken dikkatli olunmalıdır.

HYPERHEP B’nin içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Herhangi bir uyarıya gerek olan yardımcı madde içermemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

HYPERHEP B kullanılması, kızamık, kızamıkçık, kabakulak ve suçiçeği gibi bazı canlı aşıların etkisini bozabilir. Bu nedenle aşı kullanmak için 3 aya kadar beklemeniz gerekebilir. İnsan hepatit B immünoglobulin, zayıflatılmış canlı aşılarla aşılamadan üç ila dört hafta sonra uygulanmalıdır. İnsan hepatit B immünoglobulin ile aşılama daha önceki bir sürede gerekliyse, insan hepatit B immünoglobulinin son uygulamasından üç ay sonra yeniden aşılama yapılmalıdır.

Kan testlerine etkisi

HYPERHEP B kan testlerini etkileyebilir. HYPERHEP B aldıktan sonra kan testi olacaksanız lütfen kanınızı alan kişiye veya doktorunuza HYPERHEP B aldığınızı söyleyiniz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir