MIVACRON 10 MG/5 ML ENJEKSIYONLUK COZELTI

MIVACRON 10 MG/5 ML ENJEKSIYONLUK COZELTI Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

MIVACRON 10 MG/5 ML ENJEKSIYONLUK COZELTI Hakkında Kısa Bilgi

BARKOD8699874080397
ETKİN MADDEMIVAKURYUM
FİRMA ADIVLD DANIŞMANLIK TIBBİ ÜRÜNLER VE TANITIM HİZMETLERİ A. Ş.
REÇETENORMAL RECETE
İTHAL-İMALİTHAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİISKONTODAN MUAF DEGIL
BİRİM / CİNSİMG
AMBALAJ MİKTARI5
ATC KODUM03AC10
NFC KODUA05060
SGK ETKİN MADDE KODUSGKFET

MIVACRON 10 MG/5 ML ENJEKSIYONLUK COZELTI ATC Sınıflandırması

M – KAS-İSKELET SİSTEMİ
M03 – KAS GEVŞETİCİLER
M03A – PERİFERİK ETKİLİ KAS GEVŞETİCİLER
M03AC – DİĞER KUATERNER AMONYUM BİLEŞİKLERİ
M03AC10 – MİVAKÜRYUM KLORÜR

MIVACRON 10 MG/5 ML ENJEKSIYONLUK COZELTI isimli ilacın kısa özeti

MIVACRON  10 mg/5 ml enjeksiyonluk çözelti

Damar içine uygulanır.

Steril

Etkin madde: Her bir 5 ml’lik ampulde, 10 mg mivakuryuma eşdeğer mivakuryum klorür içerir. Her bir ml çözeltide, 2 mg mivakuryum içerir.

Yardımcı maddeler: pH ayarı için yeterli miktarda hidroklorik asit çözeltisi, 5 ml’ye tamamlanacak miktarda enjeksiyonluk su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. MIVACRON nedir ve ne için kullanılır?
2. MIVACRON’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. MIVACRON nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. MIVACRON’un saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

MIVACRON 10 MG/5 ML ENJEKSIYONLUK COZELTI nedir ve ne için kullanılır?

1. MIVACRON nedir ve ne için kullanılır?

MIVACRON, her biri 5 adet cam ampul içeren ambalajlardadır.

MIVACRON, kısa etki süreli, geriye dönüş profili hızlı, seçiciliği yüksek bir ilaçtır.

MİVACRON, genel anesteziye ek olarak iskelet kaslarını gevşetmek, soluk borusuna tüp yerleştirilmesini sağlamak ve mekanik hava alış-verişini kolaylaştırmak amacıyla uygulanır.

MIVACRON 10 MG/5 ML ENJEKSIYONLUK COZELTI’yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. MIVACRON’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

MIVACRON’u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

 • Eğer mivakuryuma veya MIVACRON’un içeriğindeki herhangi bir maddeye aşırı duyarlı (alerjik) iseniz,
 • Eğer atipik plazma kolinesteraz geni için homozigot iseniz (Bu durumda ilacın etkisi daha uzun sürebilir).
 • Hamileyseniz ya da emziriyorsanız.

MIVACRON’u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • Eğer histamine duyarlılığı akla getiren bir durumunuz varsa (örn. astım)
 • Eğer diğer nöromusküler blokör ajanlara (bazı kas gevşeticiler) aşırı duyarlılığınız varsa
 • Eğer kas azalması, felç, motor nöron hastalığı veya beyin felci (serebral palsi) gibi nöromusküler hastalığınız varsa.
 • Vücutta dolaşan kan miktarınızın az olmasından kaynaklanan kan basıncı düşmelerine (tansiyon düşmesi) fazla duyarlı iseniz
 • Eğer Myastenia Gravis (bir tür kas güçsüzlüğü hastalığı) hastası iseniz
 • Astım hastalığınız varsa.

Aşağıdaki hastalıklarından birine sahipseniz ya da daha önce geçirdiyseniz bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza danışınız:

 • Tetanoz
 • Tübeküloz gibi şiddetli veya uzun süreli enfeksiyon
 • Sizi halsiz bırakan uzun süreli hastalık
 • Kanser
 • Anemi
 • Beslenme bozukluğu
 • Yavaş çalışan tiroid bezi
 • Kalp hastalıkları
 • Mide ülseri
 • Vücutta yanık
 • Karaciğer ya da böbrek hastalığı

Eğer;

 • Hamileyseniz veya kısa zaman önce hamilelik geçirdiyseniz veya son 6 ay içerisinde doğum yaptıysanız
 • Genetik olarak kolinesteraz anomaliniz varsa doktorunuza bildiriniz.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

MIVACRON’un yiyecek ve içecek ile birlikte kullanılması

Bilinmemektedir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

MİVACRON gebelikte anneye sağlaması beklenen potansiyel yararları bebek üzerinde olası risklerinden fazla ise kullanılabilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

MİVACRON’un anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.

Araç ve makine kullanımı

Ameliyattan çok kısa bir süre sonra araç veya makine kullanmanız tehlikeli olabilir. Doktorunuz araç ve makine kullanmadan önce ne kadar süre beklemeniz gerektiğini size söyleyecektir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer reçetesiz veya bitkisel ilaçlar da dahil olmak üzere herhangi bir ilaç kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullanmışsanız doktorunuza belirtiniz. Bu ilaçlar MİVACRON’un çalışmasını engelleyebilir veya yan etkilere sebep olabilir.

 • Enfluran, izofluran ve halotan gibi anestezikler (ameliyat esnasındaki his ve ağrıyı azaltmak için)
 • Aminoglikozidler, polimiksinler, spektinomisin, tetrasiklinler, linkomisin ve klindamisin dahil antibiyotikler (enfeksiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar)
 • Propranolol, oksprenolol, kalsiyum kanal blokörleri, lidokain, prokainamid ve kinidin gibi antiaritmikler (düzensiz kalp atışlarını tedavi eden ilaçlar)
 • Hipertansiyon ilaçları (yüksek kan basıncını tedavi eden ilaçlar)
 • Furosemid ve muhtemelen tiazidler, mannitol ve asetazolamid gibi diüretik ilaçlar (idrar söktürücüler)
 • Klorokin veya D-pensilamin gibi antiromatizmal ilaçlar (eklem iltihaplanması tedavisinde kullanılan ilaçlar)
 • Fenitoin veya karbamazepin gibi epilepsi ilaçları (sara hastalığını tedavi eden ilaçlar)
 • Lityum, monoamin oksidaz inhibitörleri veya klorpromazin gibi akıl hastalıkları tedavisinde kullanılan ilaçlar
 • Magnezyum içeren ilaçlar
 • Ketamin (bir tür uyuşturucu ilaç)
 • Trimetafan, hekzametonyum gibi sinir düğümü bloke edici ilaçlar
 • Antimitotik ilaçlar (hücre çoğalmasını durdurabilen ilaçlar)
 • Ekotiyopat iyödür (göz hastalıkları tedavisinde kullanılan bir tür ilaç)
 • Pankuronyum, süksametonyum klorür gibi kas gevşeticiler
 • Nondepolarizan nöromusküler blokörler (bazı kas gevşeticiler)
 • Organofosfatlar (tarım, böcek ilacı)
 • Antikolinesteraz (belli sinirlerin uyarılmasını sağlayan maddeler)
 • Bazı hormonlar
 • Steroidler (hormon yapısında maddeler)
 • Bambuterol gibi astım tedavisinde kullanılan ilaçlar
 • Depresyon veya anksiyete tedavisinde kullanılan fluoksetin, paroksetin, sertralin, fluvoksamin, sitalopram, essitalopram gibi seçici serotonin geri alım inhibitörleri gibi ilaçlar

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir