METIGAST 140 MG YUMUSAK KAPSUL (40 KAPSUL)

metigast 140 mg yumusak kapsul 40 kapsul
METIGAST 140 MG YUMUSAK KAPSUL (40 KAPSUL)

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

BARKOD8680199197846
ETKİN MADDESIMETIKON
FİRMA ADIWORLD MEDICINE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.
REÇETENORMAL RECETE
İTHAL-İMALİMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİFIYAT KORUMALI OLUP, DEPOCU FIYATI 21,71 TL VE ALTINDA OLANLAR
BİRİM / CİNSİMG
AMBALAJ MİKTARI40
ATC KODUA03AX13
NFC KODUACA
SGK EŞDEĞER KODUA17402
SGK ETKİN MADDE KODUSGKER6

ATC Sınıflandırması

A – SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA
A03 – FONKSİYONEL GASTROİNTESTİNAL HASTALIKLARDA KULLANILAN İLAÇLAR
A03A – FONKİSYONE BARSAK HASTALIKLARINDA KULLANILAN İLAÇLAR
A03AX – DİĞER SENTETİK ANTİKOLİNERJİK AJANLAR
A03AX13 – SİMETİKON

İlacın Kısa Özeti

Metigast 100 mg/ml oral damla, emülsiyon

Ağız yolu ile kullanılır.
• Etkin maddeler: Her 1ml’de 100 mg simetikon içerir.
• Yardımcı maddeler: Makrogol stearat 40, gliserol monostearat 40-55, karbomer, sorbik asit, asesülfam potasyum, sodyum klorür, trisodyum sitrat anhidrus, likit sorbitol, muz aroması, sodyum hidroksit, saf su
Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

    Bu Kullanma Talimatında:
1. Metigast nedir ve ne için kullanılır?
2. Metigast’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. Metigast nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. Metigast’ın saklanması
Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

Metigast, beyaz-sarımsı renkte muz aroma kokulu emülsiyon (sıvı-sıvı karışımı) şeklindedir. Beyaz plastik kapak, damlalıklı ve 30 mL’lik Tip III amber renkli cam şişede sunulmaktadır.
Metigast etkin madde olarak 100 mg simetikon içerir.
Metigast 100 mg / ml oral damla, emülsiyon, gazın semptomlarını tedavi eder ve tüm yaş grupları için uygundur. Gıda kitlesine ve sindirim sisteminin mukusuna gömülü gaz kabarcığını parçalayarak çalışır. Bu işlemde salınan gazlar daha sonra bağırsak duvarı tarafından veya bağırsak hareketi ile de alınabilir.
Metigast 100 mg / ml oral damla, emülsiyon aşağıdaki durumlarda kullanılır:
– Gazla ilişkili mide-bağırsak şikayetlerinin tedavisinde, örneğin bağırsaklarda gaz birikmesi (meteorizm) veya ameliyatlardan sonra bağırsak gazında bir artış olduğunda;
– Karın bölgesinde tanı işlemlerine hazırlanması için (örn., X-ışınları ve sonografi, endoskopik muayene, kontrast madde süspansiyonlarının bir parçası olarak).

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Metigast’ı aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:
Eğer;
• Simetikona veya Metigast içerisindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) var ise,
Metigast’ı aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız:
Hem yeni hem de sürekli karın bölgesi şikayetlerinde bir doktor ziyaret etmelisiniz. Başka bir tedavi gerektiren, altta yatan bir hastalığın olup olmadığını araştıracaklardır.
Özellikle bebeklerde ve çocuklarda kullanıldığında doktora danışılmalıdır.
Metigast’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması
Metigast’ın yiyeceklerle ve içeceklerle bilinen bir etkileşimi bulunmamaktadır.
Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Hamilelik sırasında Metigast kullanımının zararlı olup olmadığı bilinmemektedir. Eğer hamile iseniz ya da hamile olduğunuzu düşünüyorsanız doktorunuz durumu dikkatle değerlendirecek ve METİGAST kullanıp kullanmayacağınıza karar verecektir.
Tedavi sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Hamilelikte Metigast kullanımı önerilmemektedir.
Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Emzirirken Metigast kullanımı önerilmemektedir.
Metigast’ı emzirme sırasında kullanıp kullanmayacağınıza doktorunuz karar verecektir.
Araç ve makine kullanımı
Metigast araç ve makine kullanım etkileri üzerine bir çalışma yapılmamıştır.
Metigast’ın olumsuz olarak etkilemediğine yeterince emin oluncaya kadar motorlu
taşıtlar dahil tehlikeli makineler kullanılmamalıdır.
Metigast’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
Metigast, sorbitol içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Levotiroksin içeren ilaçlar Metigast ile birlikte alındığında emilimi bozulduğundan, iki ilacın en az 2 saat ara verilerek alınması gerekmektedir.
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı su anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
Metigastdoktorunuz tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde aşağıdaki dozlarda kullanılması gerekmektedir:

25 damla 1 ml’ye eşdeğerdir (veya 100 mg simetikon)

Gazla ilişkili mide-bağırsak belirtilerinde:

Yaş                                               Doz          Kullanım sıklığı        Maksimum doz
2 yaş altı bebeklerde                 5 damla       Günde 4 defa              240 mg/gün
2-12 yaşındaki çocuklarda       10 damla       Günde 4 defa              480 mg/gün
12 yaş ve üzeri yetişkinlerde     20 damla      Günde 4 defa              500 mg/gün
* 5 damla biberona eklenerek uygulanır veya emzirmeden hemen önce küçük bir kaşık yardımıyla uygulanır.

Tanısal tetkiklerin hazırlık aşamasında:

                                                            ml’deki dozaj
Tetkik yapılmadan bir gün önce                                          Tetkik yapılacağı sabah
Yemeklerden sonra günde 3 kez 1 ml                                                1 ml

Kontrast medya süspansiyonlarına ek olarak

ml’deki dozaj

Çift kontrast görüntüleme için 1 litre kontrast besine 2 ila 4 ml

Gastroduodenoskopi (mide ve on iki parmak bağırsağının görüntülenmesi) hazırlığı için

ml’deki dozaj
Endoskopiden önce 2 ila 3 ml
Gerekirse, muayene sırasında köpük kabarcığı ortadan kaldırmak için endoskopun enstrüman kanalı üzerinden birkaç ml daha emülsiyon konabilir.

Uygulama yolu ve metodu:
Metigast ağız yoluyla uygulanır.
Kullanmadan önce iyice çalkalanmalıdır.
Metigast yemekle birlikte veya yemeklerden sonra alınması tavsiye edilir. Gerek duyulması halinde yatmadan önce de alınabilir.
Kullanım süresi şikayetlerin devam süresi ile bağlantılıdır.

Değişik yaş grupları
Çocuklarda kullanım:
Farklı yaş gruplarındaki çocuklarda doz ayarlaması için Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar bölümüne bakınız.
Yaşlılarda kullanım:
Yaşlı hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir.

Özel kullanım durumları
Böbrek yetmezliği:
Böbrek bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir.
Karaciğer yetmezliği:
Karaciğer bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir.
Eğer Metigast’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Metigast kullandıysanız:
Metigast’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.
Fazla miktarlarda simetikon oral damla belirtiler görülmeksizin tolere edilmektedir.

Metigast’ı kullanmayı unutursanız
Bir dozu unutursanız, bunu hatırlar hatırlamaz ilacı içiniz. Ancak bir sonraki dozun zamanı gelmişse, unuttuğunuz dozu atlayınız ve daha sonrasında ilacınızı normalde kullandığınız şekilde kullanmaya devam ediniz.
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Metigast ile tedavi sonlandığında oluşabilecek etkiler
Metigast tedavisinin ne kadar süreceğine tedavi eden doktorunuz karar verecektir. Bu ilacın kullanımıyla ilgili başka sorularınız olursa, doktorunuza sorunuz

Yan etkileri nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Metigast’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Aşağıdakilerden biri olursa, Metigast’ı kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
• Ellerin, ayakların, bileklerin, yüzün, dudakların şişmesi ya da ağızın veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Metigast’a karşı ciddi alerjiniz (aşırı duyarlılık) var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.
Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:
Çok yaygın :10 hastanın en az 1’inde görülebilir.
Yaygın :10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan :100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek : 1.000 hastanın birinden az fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Çok seyrek :10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor : Eldeki veriler ile belirlenemeyecek kadar az hastada görülebilir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması
Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etkileri Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Nasıl saklanmalı?

Metigast’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Açıldıktan sonra 6 ay içerisinde kullanılmalıdır.
Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.
Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra Metigast’ı kullanmayınız.
Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluk fark ederseniz Metigast’ı kullanmayınız.
Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat Sahibi:
World Medicine İlaç San ve Tic A.Ş.
Bağcılar/İstanbul
Üretim yeri:

World Medicine İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Bağcılar/İstanbul
Bu kullanma talimatı 05/10/2021 tarihinde onaylanmıştır

Kullanma Talimatı

METIGAST 140 MG YUMUSAK KAPSUL (40 KAPSUL) Kullanma Talimatını görmek için tıklayın.

SGK Ödüyor mu?

Ödeme Durumu: İlaç, SGK tarafından ödenmektedir.
Ayakta Ödenme Durumu: Ödenir
Yatan Hasta Ödenme Durumu: Ödenir

Fiyatı nedir?

METIGAST 140 MG YUMUSAK KAPSUL (40 KAPSUL) Fiyatı: 31,78 TL’dir.

Muadil İlaçlar

FLATOGAST 140 mg yumuşak kapsül (40 kapsül)

METEOSPASMYL 40 kapsül

METSIKON 69.19 mg/ml süspansiyon (30 ml)

METSIL 5 ml 40 mg 150 ml süspansiyon

METSIL 66.6 mg 30 ml damla

METSIL FORT 80 mg 50 tablet

SAB SIMPLEX süspansiyon 30 ml

Etkin Maddeler

Simetikon

Simetikon şişkinlik ve karın ağrısı tedavisinde kullanılır.
Simetikon köpük önleyici bir ilaçtır. Gaz kabarcıklarını parçalar ve gazın kolay geçişini sağlar.
Simetikon’un sık görülen yan etkileri: İshal, Mide rahatsızlığı

Simetikon için uzman tavsiyesi

Yemekle birlikte veya yatmadan önce almak daha iyidir.

Soru ve Cevaplar

S. Simetikon antasit midir?

Hayır. Simetikon bir antasit değildir. Ancak antasit olarak kullanılan müstahzarlarda kullanılır.

S. Aspirin içeriyor mu?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir