MESIGYNA KULLANIMA HAZIR ENJEKTOR

MESIGYNA KULLANIMA HAZIR ENJEKTOR Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

MESIGYNA KULLANIMA HAZIR ENJEKTOR Hakkında Kısa Bilgi

BARKOD8699546959334
ETKİN MADDEESTRADIOL VALERAT + NORETISTERON ENANTAT
FİRMA ADIBAYER TÜRK KİMYA SAN. LTD. ŞTİ.
REÇETENORMAL RECETE
İTHAL-İMALİTHAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİGERI ODEMESI OLMAYAN URUNLER
BİRİM / CİNSİMG
AMBALAJ MİKTARI1
ATC KODUG03FA01

MESIGYNA KULLANIMA HAZIR ENJEKTOR ATC Sınıflandırması

G – ÜROGENİTAL SİSTEM VE CİNSİYET HORMONLARI
G03 – CİNSİYET HORMONLARI VE GENİTAL SİSTEM DÜZENLEYİCİLERİ
G03F – PROGESTOJEN VE ÖSTROJEN KOMBİNASYONLARI
G03FA – KOMBİNE PROGESTOJENLER VE ÖSTROJENLER
G03FA01 – NORETİSTERON VE ÖSTROJEN

MESIGYNA KULLANIMA HAZIR ENJEKTOR isimli ilacın kısa özeti

SUDAFED 30 mg/5 ml ŞURUP

Ağızdan alınır.

 • Etkin madde: Her 5 ml’de 30 mg psödoefedrin.
 • Yardımcı maddeler: Sitrik asit, sukroz, gliserol, metilhidroksibenzoat, sodyum benzoat, ponceau 4R, ahududu esansı, saf su.
   

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
   

Bu Kullanma Talimatında

1. SUDAFED nedir ve ne için kullanılır?
2. SUDAFED’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. SUDAFED nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. SUDAFED’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

MESIGYNA KULLANIMA HAZIR ENJEKTOR nedir ve ne için kullanılır?

1. SUDAFED NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?

SUDAFED sistemik nazal dekonjestanlar adı verilen ilaç grubunun bir üyesidir. SUDAFED çocuk korumalı kapak içeren 150 ml’lik cam şişeler içinde bulunmaktadır.

SUDAFED, alerjik burun akıntısı, vazomotor burun akıntısı (burun mukozasının devamlı kanlanması ve bol mukus salgılaması ile belirgin durum), nezle, grip, soğuk algınlığı gibi durumlarda belirtilerin iyileştirilmesi amacıyla kullanılır.

MESIGYNA KULLANIMA HAZIR ENJEKTOR’yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. SUDAFED’İ KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

SUDAFED’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

 • Etkin maddeye, ilacın diğer bileşenlerine veya diğer adrenerjik ilaçlara karşı alerjiniz varsa,
 • Yüksek tansiyon (180/120 mmHg veya üstü) ve kalp çarpıntınız varsa,
 • Damar sertliği nedeni ile kalp damarlarınızda daralma varsa,
 • Diyabet hastası iseniz,
 • Fazla çalışan tiroidiniz varsa,
 • Göz tansiyonunun artması (glokom) durumunda,
 • Şiddetli böbrek yetmezliği hastalığınız varsa,
 • 6 yaşın altındaki çocuklarda,
 • Koroner arter (kalbi besleyen damar) hastalığınız varsa,
 • Psikiyatrik rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan monoaminoksidaz inhibitörleri adı verilen ilaçlardan kullanıyorsanız veya bu ilaçlarla gördüğünüz tedavinin kesilmesini takiben henüz 2 hafta geçmediyse.
 • Furazolidon (bağırsak enfeksiyonu, kolera tedavisinde kullanılır) veya linezolid (bazı bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanır) adı verilen bir antibiyotik alıyorsanız.
 • Feokromositoma hastalığınız varsa (böbreküstü bezlerinde oluşan bir tümör olup, adrenalin miktarında artışa sebep olabilmektedir.)
 • Diğer sempatik sinir sistemi uyarıcı ilaçlar (burun mukozasındaki damarları büzerek mukozada kanlanmayı ve ona bağlı şişkinliği gideren dekonjestanlar olarak adlandırılan ilaçlar, trisiklik antidepresanlar (psikiyatrik rahatsızlıkların tedavisinde kullanılır), iştah bastırıcı ilaçlar ya da amfetamin benzeri merkezi sinir sistemini uyaran ilaçlar) ve sempatik sinir sisteminin bazı etkilerini bloke ederek kalbin atışını kontrol altına alan beta-blokerleri birlikte kullanıyorsanız.
   

SUDAFED’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

 • Kalp ritim bozukluğunuz varsa,
 • Kalp hastalığınız varsa,
 • İskemik kalp hastalığınız varsa,
 • Yüksek tansiyon hastalığınız varsa,
 • Hafif veya orta şiddetli tansiyon hastalığınız varsa,
 • Prostat büyümeniz varsa,
 • Orta derecede böbrek yetmezliği hastalığınız varsa,
 • Şiddetli karaciğer hastalığınız varsa,
 • Şeker hastalığınız (diyabet) varsa,
 • Göz tansiyonunuz (glokom) varsa,
 • Hipertiroidi (tiroid bezlerinin aşırı çalışması) hastalığınız varsa,
 • Daha önce size uzamış QT sendromu (kalpte ciddi ritim bozukluğu ve ani ölümlere yol açabilen bir durum) ve Torsades de Pointes tanısı (yaşamı tehdit eden düzensiz kalp ritmi) konduysa veya bu hastalıkların sizde olduğundan şüpheleniliyorsa,
 • Eğer bu ilaçları kullanıyorsanız: bazı antidepresanlar, göz veya bağırsak bozukluklarının tedavisinde kullanılan atropin, alfa blokerler içerebilen yüksek tansiyon ilaçları, yüksek kan basıncı ve astım tedavisinde kullanılan ilaçlar, duygu durum bozuklukları tedavisinde kullanılan moklobemid, migren tedavisinde kullanılan ergotamin veya metiserjit, doğum sırasında rahim kasılmalarına yardımcı olan oksitosin.
 • Psödoefedrin ile iskemik kolit (kalın bağırsağa giden kan akımında azalmaya bağlı oluşan hasar) bildirimleri olmuştur. Şayet karın ağrısı, makattan kanama ya da iskemik kolitin diğer semptomları gelişirse, SUDAFED derhal durdurulmalı ve doktora başvurulmalıdır.
 • Seyrek olarak psödoefedrin dahil olmak üzere sempatik sistemi uyaran ilaçlarla beynin arka bölümünde iyileşebilen beyin dokusu harabiyeti (posterior geri dönüşlü ensefalopati (PRES)) ve beyin damarlarında iyileşebilen daralma (geri dönüşlü serebral vazokonstriksiyon sendromu (RCVS)) bildirilmiştir. Bildirilen semptomlar ani başlangıçlı şiddetli baş ağrısı, bulantı, kusma ve görme bozukluğudur. Olguların çoğu uygun tedavi ile birkaç günde düzelmiştir. PRES/RCVS belirti ve semptomları gelişmesi halinde psödoefedrin hemen kesilmeli ve doktora başvurulmalıdır.
 • Ergot alkaloidleri (migren tedavisinde kullanılır) gibi vazokonstriktif ajan (damar daraltan ilaçlar) kullanan hastalarda dikkatli olunmalıdır.
 • Ameliyat söz konusu olduğunda en az 24 saat öncesinde ilaç alımının durdurulması önerilmektedir.
 • Antidoping kontrol testlerinde pozitif bir reaksiyona neden olabilir
 • Bir tür ruhsal bozukluğunuz varsa,
 • 60 yaş üzerindeyseniz,
 • SUDAFED kullanımında optik sinire kan akışı azalabilir. Ani görme kaybı gelişirse, SUDAFED almayı bırakınız ve doktorunuzla iletişime geçiniz veya hemen tıbbi yardıma başvurunuz (bkz. Bölüm 4).
 • 5 günden daha fazla kullanmayınız.
 • Hastalık belirtilerinin 7 günden uzun sürmesi halinde doktora başvurunuz.
 • SUDAFED’i çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde saklayınız.
 • Beta-blokerler veya diğer hipertansiyon ilaçları ile birlikte kullanımında dikkatli olunmalıdır.
   

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

SUDAFED’in hamilelik sırasında kullanımı ile ilgili bilgi bulunmamaktadır. Bu nedenle sadece doktorunuzun kullanmanız gerektiğine karar verdiği durumlarda kullanınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

SUDAFED’in anne sütüne geçtiği bilinmektedir, bu nedenle sadece doktorunuzun kullanmanız gerektiğine karar verdiği durumlarda kullanınız.

Araç ve makine kullanımı

Baş dönmesini de içeren sersemlik haliniz varsa araç ya da makine kullanmayınız.

SUDAFED’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

SUDAFED bir ölçekte (5 ml) 3g sukroz içerir, bu nedenle eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı toleransınızın olmadığı söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz. Diyabet hastalarında kullanılmamalıdır.

SUDAFED’in içeriğindeki renklendirici ponceau 4R nedeniyle alerjik reaksiyonlar görülebilir.

SUDAFED’in içeriğindeki metilhidroksibenzoat yardımcı maddesi alerjik reaksiyona (muhtemelen gecikmiş) neden olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

SUDAFED’in burun tıkanıklığını giderici ilaçlar, trisiklik antidepresanlar (psikiyatrik rahatsızlıkların tedavisinde kullanılır), iştah kesici ilaçlar, bazı sinir sistemi uyarıcı ilaçlar, MAOİ’ler (Monoamino oksidaz inhibitörleri; psikiyatrik rahatsızlıkların tedavisinde kullanılır), sempatomimetik aminlerin metabolizmasıyla etkileşen ajanlar (örneğin; oksazolidinon sınıfı antibiyotikler- furazolidon (gastroenterit ve kolera tedavisinde kullanır) ve linezolid (bazı bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanır) dahil) ve vazokonstiktif ajanlar (damar daraltan ilaçlar örneğin; bromokriptin, pergolid, lisurid, kabergolin, ergotamine, dihidroergotamin ve metilserjit gibi ergot türevleri dahil) ile beraber kullanılması bazen tansiyon yükselmesine neden olabilir.

İlacın psödoefedrin içermesinden dolayı, bretilyum, betanidin, guanitidin, debrizokin, metildopa ve alfa ve beta-adrenerjik bloker ilaçlar gibi tansiyonu düşüren ilaçların etkisini kısmen tersine çevirebilir.

Moklobemid ile birlikte kullanımı hipertansif kriz (ciddi kan basıncı yükselmesi) riski oluşturur.

Kardiyak glikozidlerle (kalp yetmezliğinde kullanılır) birlikte kullanım kalp ritmi bozukluğu riskini artırır.

Ergot alkaloidleri (ergotamin ve metiserjit; migren tedavisinde kullanılır) ile birlikte kullanılması yan etki riskini artırır.

Doğumu kolaylaştırmak için kullanılan oksitosin ile birlikte hipertansiyon riskini artırır. Trisiklik antidepresanların (depresyon tedavisinde kullanılır) yan etkilerini artırır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir