MELURJIN 7,5 MG 10 TABLET

MELURJIN 7,5 MG 10 TABLET Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

BARKOD8699580010107
ETKİN MADDEMELOKSIKAM
FİRMA ADIDROGSAN İLAÇLARI SAN. VE TİC. A.Ş.
REÇETENORMAL RECETE
İTHAL-İMALİMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİDEPOCU FIYATI 11,35 TL NIN ALTINDA OLANLAR
BİRİM / CİNSİMG
AMBALAJ MİKTARI10
ATC KODUM01AC06

ATC Sınıflandırması

M – KAS-İSKELET SİSTEMİ
M01 – ANTİENFLAMATUVAR VE ANTİROMATİZMAL ÜRÜNLER
M01A – NON-STEROİD ANTİENFLAMATUVAR VE ANTİROMATİZMAL ÜRÜNLER
M01AC – OKSİKAMLAR
M01AC06 – MELOKSİKAM

İlacın kısa özeti

VİNCRİSTİNE-TEVA 1 mg/1 ml ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇEREN FLAKON

 

Damar içine uygulanır.

 • Etkin madde: Her bir 1 mL çözelti, 1 mg vinkristin sülfat içerir.
 • Yardımcı maddeler: Mannitol, sodyum hidroksit (%0,2), sülfürik asit (%5), enjeksiyonluk su.
   

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
   

Bu Kullanma Talimatında:

1. VİNCRİSTİNE-TEVA nedir ve ne için kullanılır?
2. VİNCRİSTİNE-TEVA’ yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. VİNCRİSTİNE-TEVA nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. VİNCRİSTİNE-TEVA’ nın saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. VİNCRİSTİNE-TEVA NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?

 • VİNCRİSTİNE-TEVA vinkristin sülfat isimli bir maddeyi içeren bir kanser ilacıdır.
 • VİNCRİSTİNE-TEVA her kutuda bir adet flakon olmak üzere ambalajlanmıştır.
 • VİNCRİSTİNE-TEVA, gaz kabarcıkları dışında partikül içermeyen, berrak renksiz çözelti veya açık san çözeltidir ve 1 mL’lik cam flakonlarda ambalajlanmıştır.
 • VİNCRİSTİNE-TEVA kan (lösemi veya lenfoma), meme, akciğer, baş ve boyun kanserlerinin tedavisinde kullanılır.
 • Aynı zamanda plazma hücre kanseri (multiple miyelom) ve çocuklarda, bazı kanserlerin tedavisinde kullanılır.
 • Bir kan hastalığı olarak bilinen ve vücutta kırmızı-mor renkte döküntülerle kendini gösteren bir hastalığın (idiyopatik trombositopenik purpura) tedavisinde diğer tedavi uygulamalannın başanlı olmadığı zamanlarda kullanılabilir.
 • VİNCRİSTİNE-TEVA tek başına ya da diğer kanser ilaçlan ile birlikte verilebilir.

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. VİNCRİSTİNE-TEVA’YI KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

VİNCRİSTİNE-TEVA asla intratekal olarak kullanılmamalıdır.

VÎNCRİSTİNE-TEVA’yı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

 • Vinkristine ya da mannitolden herhangi birine karşı aşın duyarlılığınız varsa (aşın duyarlılık reaksiyonlan deri döküntüsü, kaşıntı, yüz, dudaklar, dil veya boğazda şişme ve nefes almada zorlanmayı içerebilir).
 • Charcot-Marie-Tooth adı verilen bir sendromunuz varsa (hareket ve duyu sinirlerini etkileyen kalıtımsal bir hastalık)
   

VÎNCRİSTİNE-TEVA’yı KULLANMAYINIZ.

VİNCRİSTİNE-TEVA’yı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:

 • Ruh veya sinir hastalığınız var ise
 • Karaciğer rahatsızlığınız var ise
 • Radyoterapi tedavisi görüyorsanız
 • Nefes almada problemleriniz var ise
   

Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

VİNCRİSTİNE-TEVA’nın yiyecek ve içecek ile kullanılması

VÎNCRİSTİNE-TEVA’nm yiyecek veya içeceklerle olan bir etkileşimi bilinmemektedir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

VİNCRİSTINE-TEVA, kadınlarda hamilelik döneminde kullanılmamalıdır. VİNCRİSTİNE- TEVA’nın hamile kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir. Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar üreme toksisitesinin bulunduğunu göstermiştir. Hamile kadınlara uygulandığında fetüste ciddi toksik etkilere yol açabilir, bu nedenle VİNCRİSTİNE-TEVA hamilelerde kullanılmamalıdır. Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınların VİNCRİSTİNE- TEVA alırken hamile kalmaması konusunda uyarılmaları gerekmektedir.

Tedavi sırasında ve tedavinin tamamlanmasından 3 ay sonra hem erkekler hem de kadınlar gebelik önleyici tedbirler almalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Vinkristin’in insanlarda süte geçip geçmediği bilinmediğinden VİNCRİSTİNE-TEVA kullanan anneler emzirmeye son vermelidir.

Araç ve makine kullanımı

Araç veya makine kullanmanızı etkileyecek bir yan etki gördüğünüzde araç veya makine kullanımına son veriniz.

VİNCRİSTİNE-TEVA’nın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

VİNCRİSTİNE-TEVA her “doz”unda 1 mmol’den (23 mg) daha az sodyum ihtiva eder, yani aslında “sodyum içermez”. Dozu nedeniyle sodyuma bağlı herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Vinkristin sülfat ile diğer ilaçların kullanımında özen gösterilmesi gerekmektedir.

Aşağıdaki ilaçlar ile beraber kullanımı vinkristin sülfatın yan etkilerini daha kötüleştirebilir.

 • Allopurinol (ilaç gut tedavisinde kullanılır)
 • Piridoksin (B6 vitamini)
 • İzoniazid (ilaç tüberküloz tedavisinde kullanılır)
 • Mitomisin-C (anti kanser ilaç)
 • İtrakonazol (mantar enfeksiyonları tedavi etmek için kullanılır)
 • L-asparaginaz (bazı kanser türlerinin tedavisinde kullanılır)
 • Bazı kanser ilaçlan (platin içerenler) işitme ve denge sorunlanna neden olabilir.
 • İdrar ile atılımda problem yaratan ilaçlar ile beraber kullanılmamalı. Tedaviden önce bu ilaçlann kullanımına son verilmelidir.
 • Sinir sisteminde problemlere (örneğin yürüme zorluğu, kanncalanma veya uyuşma) sebep olan ilaçlar
 • Fenitoin (sara tedavisinde kullanılır) ile vinkristin sülfatm beraber kullanımında fenitoin etkisini göstermeyebilir. Kandaki fenitoin düzeyleri takip edilmelidir.
 • Metotreksat (kanser tedavisinde kullanılır) ile vinkristin sülfatın beraber kullanımında metotreksatın etkisi artabilir.
   

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir