MEDISAL 20 MG/ML IM/IV ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN 100 AMPUL

MEDISAL 20 MG/ML IM/IV ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN 100 AMPUL Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

BARKOD8680222750055
ETKİN MADDEFUROSEMID
FİRMA ADIMS PHARMA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
REÇETENORMAL RECETE
İTHAL-İMALİMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİISKONTODAN MUAF DEGIL
BİRİM / CİNSİMG/ML
AMBALAJ MİKTARI100
ATC KODUC03CA01

ATC Sınıflandırması

C – KARDİYOVASKÜLER SİSTEM
C03 – DİÜRETİKLER
C03C – YÜKSEK TAVANLI DİÜRETİKLER
C03CA – KOMBİNE OLMAYAN SÜLFONAMİDLER
C03CA01 – FUROSEMİD

İlacın kısa özeti

MEDİSAL 20 mg/2 ml IM/IV Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Ampul

Damar içine ya da kas içine uygulanır.

Etkin madde:
Her bir ampul (2 ml) 20 mg Furosemid içerir.

Yardımcı maddeler:
Sodyum hidroksit, sodyum klorür, enjeksiyonluk su.
 

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
   

Bu Kullanma Talimatında:

1. MEDİSAL nedir ve ne için kullanılır?
2. MEDİSAL’ i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. MEDİSAL nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. MEDİSAL’ in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. MEDİSAL nedir ve ne için kullanılır?

MEDİSAL, kas veya damar içine uygulanan, 20 mg furosemid etkin maddesini içeren 2 ml’lik ampül formundadır. 5 ve 100 ampul içeren ambalajlarda kullanıma sunulmuştur.

MEDİSAL idrar söktürücü (diüretik) adı verilen bir ilaç grubuna dahildir. Diüretikler böbreklerden idrarın atılım hızını artıran ve aynı zamanda su ve tuz kaybı yapan ilaçlardır. Vücutta bulunan aşırı suyun atılmasına yardımcı olmak için veya yüksek tansiyon tedavisinde kullanılır. MEDİSAL güçlü bir idrar söktürücüdür.

Doktorunuz size MEDİSAL’ i aşağıdaki nedenlerden biri veya birkaçı dolayısıyla reçetelemiş olabilir:

 • Süregelen kalp yetersizliğine bağlı olarak solunum yetmezliği, ödem, karaciğerde büyüme ile belirgin hastalığınız ile bağıntılı fazla sıvının atılmaması nedeniyle vücutta aşırı miktarlarda sıvı tutulması durumu
 • Süregelen böbrek yetersizliği ile bağıntılı fazla sıvının atılmaması nedeniyle vücutta aşırı miktarda sıvı tutulması durumu
 • Hamilelik ve yanıklara bağlı olan dahil, akut böbrek yetersizliğinde sıvı atılımının devam ettirilmesi
 • Böbreklerdeki bulgu ve belirtiler ile bağıntılı fazla sıvının atılmaması nedeniyle vücutta aşırı miktarda sıvı tutulması durumu (eğer idrar söktürücü tedavi gerekiyorsa)
 • Karaciğer hastalığı ile bağıntılı fazla sıvının atılmaması nedeniyle vücutta aşırı miktarda sıvı tutulması durumu (eğer aldosteron antagonistleri ile tedavinin desteklenmesi gerekiyorsa)
 • Yüksek tansiyon
 • Yüksek tansiyonun sebep olduğu kriz durumu (destekleyici önlem olarak)
 • Vücuttan idrar atılımının zorlanmasının gerektiği durumlarda (örneğin zehirlenmelerde) destek olarak.

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. MEDİSAL’ i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

MEDİSAL’ i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

 • İlacın içerdiği etkin madde olan furosemide veya ilacın içerdiği diğer maddelerden birine karşı alerjiniz varsa,
 • Sülfonamid grubu antibiyotiklere ve şeker hastalığı tedavisinde kullanılan sülfonilüre grubu ilaçlara karşı alerjiniz varsa,
 • Aşırı sıvı kaybettiyseniz (kusma, ishal veya aşırı terleme yoluyla),
 • Vücut sıvılarınızın (kan dahil) hacminde aşırı azalmaya yol açan bir bozukluğunuz varsa,
 • Vücutta idrar üretilememesine yol açan böbrek yetmezliğiniz varsa ve bu durum MEDİSAL kullanılmasına cevap vermiyorsa,
 • Kanınızdaki potasyum düzeyi aşırı derecede azalmışsa,
 • Kanınızdaki sodyum düzeyi aşırı derecede azalmışsa,
 • Karaciğerinizdeki ağır bir hastalık nedeniyle gelişen beyin işlevleri bozukluğuna bağlı olarak sizde komaya benzer bir durum ortaya çıkmışsa,
 • Bebeğinizi emziyorsanız.

MEDİSAL’ i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

 • İdrar çıkışınızda kısmi tıkanma yaratan mesane boşalmasında bozukluk, prostat büyümesi, idrar yollarında daralma gibi bozukluklarınız varsa (MEDİSAL ile yapılan tedavinin özellikle başlangıç evresinde, doktorunuz idrar çıkışından emin olmak için sizi dikkatle takip etmek isteyebilir).

Doktorunuz aşağıdaki durumlarda sizi yakından düzenli olarak takip etmek isteyecektir.

 • Düşük tansiyon,
 • Düşük tansiyonun risk teşkil ettiği hastalıklar: Kalp damarlarında ya da beyni besleyen kan damarlarında belirgin daralma veya tıkanıklık,
 • Belirti göstermeyen veya belirgin şeker hastalığı,
 • Gut (damla) hastalığı,
 • Şiddetli karaciğer hastalığıyla bağıntılı böbrek işlevlerinizde yetmezlik durumu (Hepatorenal sendrom)
 • Kanınızdaki protein düzeyinin düşmesine yol açan bir bozukluğunuz varsa (örneğin, nefrotik sendrom adı verilen ciddi bir böbrek rahatsızlığında bu durum görülebilir; doktorunuz kullanılacak ilaç dozunu dikkatle ayarlayacaktır)
 • Erken doğan bebeklerde kullanılması gerekiyorsa (Böbreklerde taş oluşması veya kireçlenme odaklarının gelişmesi riskine karşı, doktorunuz böbrek işlevlerini yakından takip etmek isteyecektir ve ultrasonografi uygulayacaktır).

MEDİSAL tedavisi boyunca doktorunuz kanınızdaki elektrolitler olan sodyum, potasyum ve kreatinin seviyelerini takip etmek isteyecektir. Elektrolit dengesizlikleri gelişme riskiniz yüksekse veya kusma, ishal veya aşırı terlemeye bağlı olarak önemli seviyede sıvı kaybı durumunda mutlaka izleme yapılması gerekmektedir.

Risperidon (psikiyatrik bazı hastalıkların ve bunamanın tedavisinde kullanılır) ile birlikte kullanım: Bunaması olan hastalarda risperidon ile MEDİSAL’ in birlikte kullanımı; ölüm gibi ciddi yan etkiler ile sonuçlanabilmektedir. Dolayısıyla doktorunuz risperidon ile MEDİSAL’ in birlikte kullanılması gereken durumda gerekli kontrolleri yapacak ve birlikte kullanımın sağlayacağı yararın, oluşturabileceği zarara oranına göre tedavi şeklinizi belirleyecektir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışın.

MEDİSAL’ in yiyecek ve içecek ile kullanılması

MEDİSAL ampul, damar içine veya kas içine zerk edilerek (enjeksiyon yoluyla) kullanılır. Bu yüzden yiyecek ve içecek ile etkileşimi beklenmemektedir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Zorlayıcı tıbbi nedenler olmadığı takdirde, hamilelik sırasında MEDİSAL’ i kullanmamanız gerekir. Bu yüzden tedaviye başlamadan önce hamilelik durumu değerlendirilmelidir. Tedavi sırasında hamile kalırsanız, doktorunuz ilacı kesip, başka gruptan bir ilaçla tedaviye başlayabilir veya bebeğinizin rahim içindeki gelişimini yakından takip ederek tedaviyi sürdürebilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Furosemid anne sütüne geçmektedir, bu nedenle emzirme sırasında MEDİSAL’ i kullanmamanız gerekir. MEDİSAL ile tedavi edilmeniz gerekiyorsa, bebeği anne sütüne geçen ilaçtan korumak için, süt vermeyi bırakmanız gerekir.

Araç ve makine kullanımı

MEDİSAL, kan basıncında belirgin düşüş, konsantrasyon güçlüğü yapabilir ve tepki verme yeteneği bozulabilir. Dolayısıyla araç ve makine kullanırken dikkatli olunmalıdır.

MEDİSAL’ in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Her ampul, 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Birlikte kullanılması önerilmeyen ilaçlar:

– Sakinleş tirici ve uyku verici bir madde olan kloralhidrat

– Aminoglikozidler ve diğer ototoksik ilaçlar (işitme üzerinde zararlı etkisi olan ilaçlar)

Birlikte kullanımı sırasında önlem alınması gereken ilaçlar:

– Sisplatin (kanser tedavisinde kullanı l ı r)

– Lityum (psikiyatrik hastalı kları n tedavisinde kullanı l ı r)

– ACE inhibitörleri veya anjiyotensin II reseptör antagonisti (kalp-damar hastalı kları tedavisinde kullanılır)

– Risperidon (psikiyatrik hastalı klar ve bunama tedavisinde kullanı l ı r).

Birlikte kullanımı sırasında dikkatli olunması gereken ilaçlar:

– Aspirin dahil non steroidal antienflamatuvar ilaçlar (ağ r ı kesici ve iltihap giderici)

– Fenitoin (sara hastalı ğ ı n ı n tedavisinde kullanı l ı r)

– Kortikosteroidler, karbenoksolon, meyan kökü (mide-barsak hastalıklarında kullanılır)

– Digitalis preparatları (kalp-damar hastalıkları tedavisinde kullanılır)

– Probenesid (gut-damla hastalı ğ ı nda kullanı l ı r)

– Metotreksat (kanser tedavisinde kullanı l ı r)

– Şeker hastalı ğ ı tedavisinde kullanı lan ilaçlar

– Epinefrin, norepinefrin (kan bas ı nc ı n ı artı rma özellikleri sebebiyle)

 • Kürar -tipi kas gevşeticiler
 • Teofilin (solunum ile ilgili hastalıkların tedavisinde kullanılır)
 • Bazı sefalosporinler
 • Siklosporin A (organ nakilleri sırasıında kullanılır)
 • Röntgen tetkiklerinde organların görünürlüğünü artırmak için kullanılan kontrast maddeler.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir