MEDIKINET 5 MG DEGISTIRILMIS SALIMLI KAPSUL (30 KAPSUL)

MEDIKINET 5 MG DEGISTIRILMIS SALIMLI KAPSUL (30 KAPSUL) Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

BARKOD8699708151262
ETKİN MADDEMETIL FENIDAT HCL
FİRMA ADIASSOS İLAÇ KİMYA GIDA ÜRÜNLERİ ÜRETİM VE TİC. A.Ş.
REÇETEKIRMIZI RECETE
İTHAL-İMALİTHAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİISKONTODAN MUAF DEGIL
BİRİM / CİNSİMG
AMBALAJ MİKTARI30
ATC KODUN06BA04

ATC Sınıflandırması

N – SİNİR SİSTEMİ
N06 – PSİKOANALEPTİKLER
N06B – PSİKOSTİMÜLANLAR VE NOOTROPİKLER
N06BA – MERKEZİ ETKİLİ SEMPATOMİMETİKLER
N06BA04 – METİLFENİDAT

İlacın kısa özeti

MEDİKİNET 5 MG DEĞİŞTİRİLMİŞ SALIMLI KAPSÜL


Ağızdan alınır

 • Etkin madde: 1 kapsülde 4,35 mg metilfenidata eşdeğer 5 mg metilfenidat hidroklorür bulunur.
 • Yardımcı maddeler: Sükroz, Mısır nişastası, Metakrilik asit – etilakrilat – kopolimer (1:1) %30 dağılım, Trietil sitrat, Talk, Polivinil alkol, Makrogol 3350, Polisorbat 80, Sodyum hidroksit (E 524), Sodyum lauril sülfat, Simetikon emülsiyonu % 30, Silika kolloidal anhidröz, Metil selüloz, Sorbik asit, İndigo karmin, Alüminyum tuzu
 • Kapsül kılıfı içeriği: Jelatin (Sığır jelatini), Titanyum dioksit, Sodyum lauril sülfat
   

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
   

Bu Kullanma Talimatında:

1. MEDİKİNET nedir ve ne için kullanılır?
2. MEDİKİNET’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. MEDİKİNET nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. MEDİKİNET’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. MEDİKİNET NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?


Beyaz, opak, sert kapsüller içinde mavi-beyaz renkli pelletler bulunur.

30, 50, 90, 120 uzatılmış salımlı sert kapsül içeren ambalajlarda sunulmaktadır. Her bir ambalaj şekli piyasada bulunmayabilir.

MEDİKİNET dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) tedavisinde kullanılır.

 • 6-17 yaş arasındaki çocuklar ile ergenlerde ve 18 yaş üstü yetişkinlerde kullanılır.
 • Ancak sadece; danışmanlık, davranış terapisi gibi, ilaç içermeyen tedaviler denendikten sonra kullanılır.
   

MEDİKİNET 6 yaş altı çocuklarda DEHB tedavisinde kullanılmaz. Bu kişilerde güvenli ya da yararlı olup olmadığı hakkında bir bilgi bulunmamaktadır.

MEDİKİNET beynin normalin altında çalışan belli bölgelerindeki aktiviteyi arttırır. Dikkatin (dikkat süresi), konsantrasyonun artırılması ve dürtüsel davranışların azaltılmasına yardımcı olur.

İlaç aşağıdaki tedavi programlarının bir parçası olarak verilir;

 • Psikolojik
 • Eğitimsel
 • Sosyal terapi
   

MEDİKİNET tedavisi, çocuk ve/veya ergen psikiyatrisi ya da yetişkinler için psikiyatri uzmanı gözetiminde başlatılmalı ve kullanılmalıdır. DEHB’nin tedavisi bulunmamasına rağmen, tedavi programlarıyla yönetilebilir.

DEHB Hakkında:

DEHB’li çocuklar veya gençler,

 • Kıpırdamadan oturmak veya
 • Konsantre olmak konusunda sıkıntı çekerler.
   

Bu davranış bozuklukları onların suçu değildir.

Birçok çocuk veya genç bu tarz davranışlarda zorlanır. Bununla birlikte, DEHB ile günlük yaşamda problemlere yol açabilirler. DEHB’li çocuklar ve gençler öğrenmede ve ev ödevi yapmada zorluk çekebilir. Evde, okulda ve diğer yerlerde uslu durmakta zorlanırlar.

DEHB’li yetişkinlerde değişken seviyede

 • Konsantre olamama
 • Huzursuzluk, hiperaktivite
 • Dürtüsellik
 • Hızlı duygu değişimi
 • Organize olamama belirtileri görülebilir.
   

Bu belirtiler örneğin:

 • Konsantre olmada güçlük, unutkanlık
 • Uzun zaman boyunca kıpırdamadan durmada zorluk
 • Görev planlama ve tamamlamada zorluk
 • Sabırsızlık olarak ortaya çıkabilir.
   

DEHB hastanın zekasını etkilemez.

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. MEDİKİNET’İ KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER


MEDİKİNET’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ Sizde/çocuğunuzda:

 • Metilfenidat ya da MEDİKİNET’in diğer içeriklerinden birine alerji (yüksek hassasiyet) olması durumunda,
 • Tiroid bezi fazla çalışıyor (hipertiroidizm) veya tiroid bezinden aşırı hormon salgılanması sonucu oluşan bir durum varsa,
 • Göz içinde artmış basınç (glokom)
 • Böbreküstü bezlerinde tümör (feokromositoma)
 • Aç hissetmeme veya yemek isteme durumunda yeme problemleri (anoreksiya nevroza gibi)
 • Çok yüksek kan basıncı (hipertansiyon) ya da kollarda ve bacaklarda ağrıya neden olabilen, kan damarlarının daralması
 • Kalp problemi geçmişi olması (kalp krizi, düzensiz kalp atışı, göğüste ağrı ve rahatsızlık, kalp yetmezliği, kalp hastalığı ya da bir kalp problemiyle doğmak)
 • Beyindeki kan damarları ile problem yaşama [inme, kan damarlarının bir kısmının şişmesi ve zayıflaması (anevrizma), daralmış ya da tıkanmış kan damarları ya da kan damarlarının iltihabı (vaskülit)]
 • Son 14 gün içerisinde alınan ya da halen alınmakta olan bir antidepresan (özellikle monoamin oksidaz inhibitörü) olması durumunda ‘Diğer İlaçlarla Etkileşim’ kısmına bakınız.
 • Eğer sizde ya da çocuğunuzda aşağıdaki sorunlar varsa,
  Zihinsel sağlık problemleri olması (Psikopat ya da sınır kişilik bozukluğu problemi) -Normal olmayan düşünceler ya da kuruntular ya da şizofreni,
  Şiddetli duygu durum problemleri, örneğin:
  o intihar etme isteği,
  o çok üzgün, değersiz ve umutsuz hissetmenin eşlik ettiği ağır depresyon,
  o aşırı derecede heyecanlı, fazla-hareketli, serbest davranışlı durum: mani
 • 65 yaşın üzerindeyseniz
 • Mide asidi pH derecesinin 5,5’in üzerinde olması yani mide asidi eksikliği (midenin anasiditesi)
 • Midenin asit salgılamasını azaltmak ya da midenin aşırı asiditesini tedavi etmek için ilaç alıyor olmak (Örneğin; H2 reseptör blokörü ya da antiasit tedavisi)
   

Yukarıda yer alan durumlar siz ya da çocuğunuz için geçerliyse MEDİKİNET kullanmayınız. Emin değilseniz, siz ya da çocuğunuz MEDİKİNET almadan önce doktorunuzla ya da eczacınızla görüşünüz. Çünkü MEDİKİNET bu problemlerin kötüleşmesine neden olabilir.

MEDİKİNET’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer sizde/çocuğunuzda;

 • Karaciğer ya da böbrek problemleri
 • Yutma ya da bütün tabletleri yutma ile ilgili problem
 • Bağırsak ya da yemek borusunun daralması ya da tıkanması
 • Kriz geçirmiş (nöbet, konvülsiyon (havale), sara nöbeti) olma ya da normal olmayan beyin kayıtlarının olması (EEG-beyin dalgalarını gösteren çizelge)
 • Geçmişte veya şu anda alkole, reçeteli ilaca ya da uyuşturucuya bağımlı olma,
 • Kadınların adet dönemlerinin başlaması (Bkz: Hamilelik ve emzirme dönemi)
 • Tikler veya Tourette sendromu (aynı şekilde tekrar tekrar meydana gelen istem dışı, hızlı, ani hareketler veya sesler içeren tiklerle karakterize edilen nörolojik bir rahatsızlık) var ise veya ailede Tourette sendromu tanısı varsa
 • Yüksek kan basıncı
 • Kalp problemleri (Yukarıdaki bölümle yer alanlardan farklı olarak)
 • Diğer ruh sağlığı problemleri:
  o Ruh hali bozukluğu (manikten depresif olma haline – sınır kişilik bozukluğu),
  o Sinirli ya da düşmanca olmaya başlamak ya da saldırganlığın artması,
  o Olmayan şeyleri görme, duyma ya da hissetme (halüsinasyon),
  o Doğru olmayan şeylere inanma (kuruntu),
  o Alışılmadık bir şekilde şüpheci hissetme (paranoya),
  o Tedirgin, kaygılı ya da gergin hissetme,
  o Depresif ya da suçlu hissetme durumları olması halinde dikkatli kullanınız.
 • Tedavi süresince, erkek hastalar beklenmeyen uzun süreli ereksiyonlar yaşayabilir. Bu durum ağrılı olabilir ve herhangi bir zaman ortaya çıkabilir. Ereksiyonunuzun 2 saatten uzun sürmesi durumunda ve özellikle de ağrılıysa hemen doktorunuza danışınız.
   

Tedaviye başlamadan önce yukarıdakilerden size ya da çocuğunuza uyan varsa doktor ya da eczacınıza danışınız. Çünkü MEDİKİNET bu problemleri kötüleştirebilir. Doktorunuz ilacın sizi ya da çocuğunuzu nasıl etkilediğini izlemek isteyecektir.

MEDİKİNET almaya başlamadan önce doktorunuzun yapacağı kontroller:

Bu kontroller sizin ya da çocuğunuz için MEDİKİNET’in doğru ilaç olup olmadığına karar vermek içindir. Doktorunuz:

 • Sizin ya da çocuğunuzun aldığı başka ilaçları,
 • Ailede açıklanamayan ani ölümleri,
 • Ailede mevcut olan sağlık problemlerini (kalp problemleri gibi),
 • Sizin ya da çocuğunuzun nasıl hissettiğini, şu an ya da geçmişte iyi ya da kötü tuhaf düşüncelere sahip olup olmamasını,
 • Ailede ‘tik’ (aynı şekilde tekrar tekrar meydana gelen istem dışı, hızlı, ani hareketler, tekrarlayan sesler veya kelimeler) geçmişi olup olmadığını,
 • Sizde, çocuğunuzda veya diğer aile üyelerinde şimdiye kadar hiç akıl sağlığı veya davranış bozukluğu problemleri olup olmadığını sizinle konuşacaktır.
   

Sizin ya da çocuğunuzun ruh hali değişikliği riskinin olup olmadığını sorgulayacak ve takip edecektir (manikten depresif olma haline – sınır kişilik bozukluğu).

Sizin ya da çocuğunuzun zihinsel sağlık hikayesini takibe alacak ve ailenizin intihar, bipolar bozukluk (sınır kişilik bozukluğu) ya da depresyon hikayesinin olup olmadığını kontrol edecektir.

Olabildiğince fazla bilgi sağlamanız önemlidir. Bu doktorunuzun metilfenidatın sizin ya da çocuğunuz için doğru ilaç olup olmadığına karar vermesine yardımcı olacaktır. Siz ya da çocuğunuz bu ilacı almaya başlamadan önce doktorunuz gerekli diğer tıbbi testlerin yapılmasına da karar verebilir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

MEDİKİNET’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

MEDİKİNET alırken alkol kullanmayınız. Alkol bu ilacın yan etkilerini kötüleştirebilir. Bu nedenle bu ilacı kullanırken alkol içeren gıdalar ve ilaçlar almayınız.

Hamilelik

MEDİKİNET’i kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Metilfenidatın anne karnındaki bebeği etkileyip etkilemeyeceği hakkında kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Metilfenidat kullanmadan önce doktor ya da eczacınıza danışınız. Eğer siz ya da kızınız:

Hamileyseniz ya da hamilelik planlıyorsanız (doğum kontrol yöntemleri ile ilgili olarak doktorunuza danışınız),

Hamilelik şüpheniz varsa,

Metilfenidat kullanıp kullanmayacağınıza doktorunuz karar verecektir.

Gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

MEDİKİNET’i kullanırken hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

MEDİKİNET’i kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme ya da emzirme planınız varsa (metilfenidatın insan sütüne geçmesi mümkündür), metilfenidat kullanıp kullanmayacağınıza doktorunuz karar verecektir.

Araç ve makine kullanımı

Metilfenidat alırken sizin ya da çocuğunuzun başı dönebilir, siz veya çocuğunuz odaklanma problemleri ya da görme bulanıklığı yaşayabilirsiniz. Bu nedenle araç ve makine kullanırken ya da diğer potansiyel tehlikeli aktivitelerde (bisiklet sürme, at binme) dikkatli olunuz.

MEDİKİNET’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli uyarılar

Bu ilaç sükroz (bir şeker çeşidi) içerebilir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer siz ya da çocuğunuz:

Depresyon için kullanılan moklobemid gibi monoamin oksidaz inhibitörü (MAOI) grubunda bir ilaç alıyorsanız, ya da son 14 gün içinde bir MAOI almış iseniz, MEDİKİNET almayınız. MEDİKİNET ile bir MAOI alınması kan basıncında ani yükselmeye neden olabilir.

Eğer siz ya da çocuğunuz başka ilaçları alıyorsa, MEDİKİNET diğer ilaçlardan yararlanımını etkileyebilir ya da yan etkilere neden olabilir. Eğer siz ya da çocuğunuz aşağıdaki ilaçlardan birini alıyorsa, MEDİKİNET almadan önce doktor ya da eczacınıza danışınız:

 • Depresyon için diğer ilaçlar (bupropion, oksitriptan gibi)
 • Şiddetli zihinsel sağlık problemleri için ilaçlar (risperidon, ketiapin gibi)
 • Sara (epilepsi) ilaçları (fenobartital gibi bartibüratlar, diazepam gibi benzodiazepinler, fenitoin gibi)
 • Kan basıncını azaltan ya da artıran ilaçlar (valsartan, propranolol gibi)
 • Kan basıncını etkileyebilen bazı öksürük ya da soğuk algınlığı ilaçları (kodein, efedrin
 • hidroklorür gibi) (bu ilaçları aldığınızda eczacınıza danışmanız tavsiye edilir.)
 • Pıhtı oluşumunu önlemek için kanı incelten ilaçlar (varfarin gibi)
   

Toplam etkin madde miktarının daha hızlı salımına yol açabileceğinden, MEDİKİNET mide asit salgısını azaltmak için ya da midedeki aşırı asidi etkisiz hale getirmek için kullanılan H2 reseptör blokörleri (famotidin, simetidin gibi) ya da antiasitlerle (kalsiyum karbonat gibi) birlikte alınmamalıdır.

Eğer siz ya da çocuğunuzun yukarıdaki listede yer alan ilaçlardan birini alıp almadığına dair bir şüpheniz varsa, MEDİKİNET almadan önce doktor ya da eczacınıza danışınız.

Ameliyat olma

Siz ya da çocuğunuz bir ameliyat olacaksa doktorunuza danışınız. Eğer belli bir tip anestezi yapan bir ilaç (diazepam, tiyopental sodyum gibi) kullanılacaksa, metilfenidat ameliyat günü alınmamalıdır. Çünkü ameliyat sırasında kan basıncında ani bir yükselme riskine neden olabilir.

İlaç testi

Bu ilaç, ilaç kullanım testinde pozitif sonuç verebilir.

Sporcuların bu ilacın “anti-doping” testinde pozitif sonuca neden olabileceği konusunda bilgisi olmalıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir