MAKROSILIN 500 MG 16 TABLET

MAKROSILIN 500 MG 16 TABLET Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

BARKOD8699560010752
ETKİN MADDEAMPISILIN
FİRMA ADIATABAY İLAÇ FABRİKASI A.Ş.
REÇETENORMAL RECETE
İTHAL-İMALİMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİFIYAT KORUMALI OLUP, DEPOCU FIYATI 13,17 TL VE ALTINDA OLANLAR
BİRİM / CİNSİMG
AMBALAJ MİKTARI16
ATC KODUJ01CA01

ATC Sınıflandırması

J – SİSTEMİK KULLANIM İÇİN ANTİENFEKTİF PREPARATLAR
J01 – SİSTEMİK KULLANIM İÇİN ANTİBAKTERİYELLER
J01C – BETA LAKTAM ANTİBAKTERİYELLER, PENİSİLİNLER
J01CA – GENİŞ SPEKTRUMLU PENİSİLİNLER
J01CA01 – AMPİSİLİN

İlacın kısa özeti

Prednol 16 mg tablet

Ağızdan alınır.

 • Etkin madde: Her bir tablet 16 mg metilprednisolon içerir.
 • Yardımcı maddeler: Nişasta, prejelatinize nişasta, talk, magnezyum stearat, sodyum nişasta glikolat, laktoz monohidrat (inek sütünden elde edilen).
   

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
   

Bu Kullanma Talimatında:

1. PREDNOL nedir ve ne için kullanılır?
2. PREDNOL’ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. PREDNOL nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. PREDNOL’ün saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. PREDNOL nedir ve ne için kullanılır?

 • PREDNOL tablet formundadır. Metilprednisolon etkin maddesini içerir. Kortikosteroidler adı verilen bir ilaç sınıfına dahildir. Kortikosteroidler vücudunuzda doğal olarak üretilirler ve birçok vücut fonksiyonu için önemlidirler.
 • PREDNOL tabletler beyaz, yuvarlak, çentikli tabletler olup, 20 tablet içeren blister ambalajlarda kullanıma sunulmaktadır.
 • PREDNOL vücudunuzdaki kortikosteroidi arttırarak, cerrahi ameliyat sonrasında (örneğin, organ nakli gibi), multiple skleroz adlı hastalığın belirtilerinin alevlenmesinde veya diğer stres durumlarında yardımcı olabilir. Bu durumlar, vücudun aşağıdaki bölümlerini etkileyen yangı ya da alerjik reaksiyonları içerir:
   

– Beyin (örn. beyin zarının yangısı olan menenjit hastalığı)
– Mide ve bağırsak (örneğin, yangılı bağırsak hastalıkları olan Crohn hastalığı, ülseratif kolit)
– Kan ve kan damarları (örneğin, bir çeşit kan kanseri olan lösemi)
– Göz (örneğin, optik nevrit, üveit, irit adlı sırasıyla göz siniri, gözün çeşitli tabakalarının yangılı hastalıkları)
– Eklemler (örneğin, romatoid artrit, romatizmal ateş)
– Akciğer (örneğin, astım, tüberküloz)
– Kas (örneğin, dermatomiyozit ve polimiyozit isimli kas güçsüzlüğü ile karakterize yangılı kas hastalıkları)
– Cilt (örneğin, egzema)

PREDNOL yukarıda belirtilen koşullardan başka durumların tedavisinde de kullanılabilir. Bu ilacın size ne için verildiğinden emin değilseniz, doktorunuza danışınız.

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. PREDNOL’ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

PREDNOL’ü aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

 • Metilprednisolona, diğer steroid ilaçlara veya PREDNOL’ün içerdiği diğer yardımcı maddelere karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz,
 • İç organlara yayılmış mantar enfeksiyonunuz varsa,
 • Özel bir tedavi uygulanmayan yaygın bir enfeksiyonunuz varsa.
   

PREDNOL’ü aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

 • Uzun süreli steroid tedavisi alıyorsanız (Böbrek üstü bezleriniz kendiliklerinden hormon üretme işlevini azaltacağından veya durduracağından tedaviyi aniden kesmeyiniz.),
 • Özellikle suçiçeği ve kızamık hastalarıyla temas ettiyseniz (Bağışıklık sistemi baskılanabilir bu nedenle enfeksiyonlara duyarlılık artar. Temas ettiyseniz derhal doktorunuza haber veriniz.),
 • Osteoporoz varsa,
 • Hipertansiyon (kan basıncının yüksek olması) hastası iseniz,
 • Şiddetli duygudurum bozukluklarınız (depresyon, önceden bu tür ilaçlar ile ağır ruhsal bozukluk geçirenlerde), psikolojik bozukluğunuz varsa,
 • Şeker hastası iseniz veya ailenizde şeker hastası bulunuyorsa,
 • Tüberkülozunuz varsa veya geçmişte tüberküloz geçirdiyseniz,
 • Glokom (göz içi basıncında artma) hastalığınız veya ailenizde glokom hastası varsa,
 • Gözünüzde herpes virüsü kaynaklı bir enfeksiyon varsa,
 • Kalp krizi geçirdiyseniz,
 • Kalp yetmezliği dahil kalp problemleriniz varsa,
 • Hipotiroid (tiroid bezinin az çalışması) hastasıysanız,
 • Karaciğer veya böbrek yetmezliğiniz varsa,
 • Kaposi sarkomu (bir çeşit cilt kanseri) hastalığınız varsa,
 • Geçmişte PREDNOL benzeri ilaç aldığınızda kas problemleriniz (ağrı veya güçsüzlük) olduysa,
 • Myastenia gravis (yorgunluk ve kas güçsüzlüğüne neden olan bir durum) hastalığınız varsa,
 • Ülser, peritonit, ülseratif kolit, abse, divertikülit gibi mide ya da bağırsak hastalığınız varsa (kanama ve delinme riski artar),
 • Tromboflebitiniz (yüzeyel toplardamar iltihabı) varsa,
 • Sara (epilepsi) hastası iseniz.
 • Aşı yapılırken dikkatli olunmalıdır. Canlı aşılardan kaçınılmalıdır. Ölü aşıların ise etkililiklerinden emin olunamaz.
 • Yaşlılarda dikkatli kullanılmalıdır.
 • Çocuk hastalarda büyüme geriliği yapabileceği için çocuklar büyüme açısından dikkatle takip edilmelidir.
 • Özellikle 6 haftadan uzun süre tedavi gören hastalar, 32 mg’ın üzerinde günlük doz alanlar, tekrarlayan kortikosteroid tedavisi gören hastalar, ilaç dozunu genellikle akşamüzeri alan hastalarda ilacın aniden kesilmesi hastalık bulgularında alevlenme gibi kesme bulguları oluşturabileceği için yavaş kesilmelidir.
 • Uzun süredir tedavi görüyorsanız araya giren hastalık, ameliyat veya travma durumları ilaç ihtiyacınızı artırabilir. Doktorunuza danışınız.
 • Cerrahi bir operasyona girmeden önce doktorunuza, diş hekiminize veya anestezistinize bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
   

Eğer otoimmün bir hastalık olan sistemik sklerozlu (skleroderma) bir hasta iseniz, PREDNOL kullanmadan önce doktorunuzu bilgilendirmelisiniz. Skleroderma için günde 15 mg ve daha yüksek dozda prednisolon (ve eşdeğeri) ilaç kullanımı halinde, Skleroderma Renal Kriz adıyla bilinen ciddi sorunun oluşum riski artabilir. Skleroderma Renal Kriz belirtileri tansiyon artışı ve idrar miktarı azalmasıdır. Doktorunuz tansiyon ve idrar miktarı kontrolleri önerebilir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

PREDNOL’ün yiyecek ve içecek ile kullanılması

PREDNOL tabletler, yemek sırasında veya yemekten hemen sonra bir miktar sıvı ile alınmalıdır.

PREDNOL alırken greyfurt yemeyiniz veya greyfurt suyu içmeyiniz.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç bebeğinizin gelişimini yavaşlatabileceğinden, hamile iseniz, PREDNOL tedavisi sırasında hamile kalırsanız ya da yakın gelecekte hamile kalmayı planlıyorsanız, doktorunuzu bu durumdan haberdar ediniz.

PREDNOL’ü hamileyken kullanıp kullanamayacağınıza doktorunuz karar verecektir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

PREDNOL’ün etkin maddesi anne sütüne geçmektedir. Emzirmenin durdurulup durdurulmayacağına ya da PREDNOL tedavisinin durdurulup durdurulmayacağına ilişkin doktorunuz tarafından karar verilecektir. Karar verilirken emzirmenin çocuk açısından faydası ve PREDNOL tedavisinin emziren anne açısından faydası dikkate alınacaktır.

Araç ve makine kullanımı

PREDNOL’ün bazı olası yan etkileri konsantrasyon ve hareket yeteneğini bozabildiğinden araç ve makine kullanımı için risk oluşturabilir.

PREDNOL’ün içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

PREDNOL’ün içeriğinde yaklaşık 91.5 mg laktoz monohidrat bulunur. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere intoleransınız olduğu söylenmişse, PREDNOL’ü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

PREDNOL her dozunda (16 mg) 1 mmol (23 mg)’dan az sodyum ihtiva eder, yani aslında “sodyum içermez”.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Eğer aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız PREDNOL kullanmadan önce doktorunuza bilgi veriniz:

– Glokom (göz tansiyonu) ve epilepsi (sara) tedavisinde kullanılan asetazolamid
– Kanser tedavisinde kullanılan aminoglutetimid veya siklofosfamid
– Kanı inceltmek için kullanılan asenokumarol, fenindion ve varfarin gibi ilaçlar
– Myastenia gravis denilen kas güçsüzlüğü hastalığında kullanılan distigmin ve neostigmin gibi antikolinesterazlar
– Çeşitli enfeksiyonların tedavisinde kullanılan eritromisin, klaritromisin ve troleandomisin gibi antibiyotikler
– Hafiften orta dereceye kadar olan ağrıların tedavisinde kullanılan asetilsalisilik asit ve nonsteroidal antiinflamatuvarlar olarak bilinen ilaçlar
– Epilepsi (sara) tedavisinde kullanılan barbitüratlar, karbamazepin, fenitoin ve primidon
– Mide rahatsızlıklarında kullanılan karbenoksolon ve simetidin
– Şiddetli romatoid artrit, sedef hastalığı veya organ veya kemik iliği naklinden sonra kullanılan siklosporin
– Kalp yetmezliği ve/veya düzensiz kalp atımında kullanılan dijital glikozitleri
– Vücutta bulunan aşırı suyun atılmasına yardımcı olmak için veya yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan diüretik adı verilen ilaçlar
– Doğum kontrol ilaçları olan etinilestridiol ve noretisteron
– HIV enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan indinavir ve ritonavir
– Mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan ketokonazol, itrakonazol
– Kalp rahatsızlıklarında veya yüksek kan basıncı durumunda kullanılan diltiazem ve mibefradil
– Bazı ameliyat yöntemlerinde kullanılan panküronyum veya verküronyum gibi kas gevşetici ilaçlar
– Tüberküloz tedavisinde kullanılan rifampisin, rifabutin gibi antibiyotikler
– Organ nakillerinde bağışıklık sisteminin yeni organı reddetmeye çalışmasına karşılık kullanılan takrolimus

Eğer yakın zamanda aşı olduysanız veya olacaksanız doktorunuza söyleyiniz. Bu ilacı kullanırken canlı aşı olmamalısınız. Diğer aşılar daha az etkili olabilir.

Eğer size alerji testi yapılacaksa PREDNOL kullandığınızı doktorunuza veya hemşirenize söyleyiniz.

Midede tahrişi artırabileceğinden alkol ile birlikte kullanmayınız.

PREDNOL’un kullanımı kalsiyum emilimini azaltır. Bu durumda kafein kullanımı azaltılmalıdır.

PREDNOL kullanırken sarı kantaron (diğer isimleri, St John’s Wort veya Hypericum perforatum), kedi pençesi (Cat’s claw) ve ekinezya almayınız.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir