MAGNESIE CALCINEE LAFAR 100 G TOZ

MAGNESIE CALCINEE LAFAR 100 G TOZ Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

BARKOD8699797940013
ETKİN MADDEMAGNEZYUM HIDROKSIT
FİRMA ADILAFAR İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.
REÇETENORMAL RECETE
İTHAL-İMALİMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİFIYAT KORUMALI OLUP, DEPOCU FIYATI 13,17 TL VE ALTINDA OLANLAR
AMBALAJ MİKTARI100
ATC KODUA02AA04
NFC KODUA04822
SGK EŞDEĞER KODUE163A
SGK ETKİN MADDE KODUSGKFCC

ATC Sınıflandırması

A – SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA
A02 – ASİT İLE İLİŞKİLİ HASTALIKLARDA KULLANILAN İLAÇLAR
A02A – ANTASİTLER
A02AA – MAGNEZYUM BİLEŞİKLERİ
A02AA04 – MAGNEZYUM HİDROKSİT

İlacın kısa özeti

Magnesie Calcinee Toz

Ağız yolu ile uygulama içindir.

 • Etkin madde: Her beher şişede 100 g magnezyum hidroksit bulunmaktadır.
 • Yardımcı maddeler: Magnesie Calcinee yardımcı madde içermemektedir. 

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız. 

Bu Kullanma Talimatında

1. Magnesie Calcinee nedir ve ne için kullanılır?
2. Magnesie Calcinee’yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. Magnesie Calcinee nasıl kullanır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. Magnesie Calcinee’nin saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

Magnesie Calcinee, beyaz renkli, kokusuz, tatsız, ince akıcı toz halinde olup sulandırılarak kullanılır.

Magnesie Calcinee, bir mineral olan magnezyum içerir ve aşağıdaki durumlarda kullanılır:

 • Flatulans (mide ve bağırsaklarda gaz olması)
 • Mide ekşimesi
 • Dispepsi (hazımsızlık)
 • Hafif laksatif (yumuşatıcı) etkisinden dolayı kabızlık tedavisinde

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Magnesie Calcinee’yi aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:

Eğer;

 • Magnezyum hidroksite karşı duyarlılığı olduğu bilinen hastalarda,
 • Şiddetli karın ağrısı, bulantı, kusma, apandisit, diyare, sebebi bilinmeyen rektal kanama semptomlarında,
 • Şiddetli böbrek yetmezliğinde kullanılmamalıdır. 

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Magnesie Calcinee’nin yiyecek ve içecek ile kullanılması

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği taktirde Magnesie Calcinee kullanırken yiyecek ve içeceklerde herhangi bir kısıtlamaya gidilmesi gerekmemektedir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Gebeliğin ilk üç ayında kullanılmamadır. Uzun süre kullanılan yüksek dozlardan kaçınılırsa gebeliğin son 6 ayında kullanılabilir. Hamilelik sırasında magnezyum takviyesinin, doğumdan önce ve sonra, bebek ve anne ile ilgili hastalık halinde üzerinde önemli etkisi vardır ve magnezyum takviyesi, hamilelik kaynaklı bacak kramplarını azaltır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanma yeteneğine olan etkilerden şüphelenilmesine ilişkin bir neden yoktur.

Magnesie Calcinee’nin içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Herhangi bir özel uyarı veya önlem yoktur..

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Magnezyum tuzları, eş zamanlı olarak alınan diğer bazı ilaçların emilimini azaltıp tedaviyi etkileyeceğinden “Magnesie Calcinee” alındıktan sonraki 2-3 saat içerisinde ağızdan ilaç alınmamalıdır.

Bunlar;

 • Hipetansiyon (yüksek tansiyon) tedavisinde kullanılan ADE inhibitörleri: kaptopril, enalapril ve fosinapril,
 • Bazı antibakteriyel (bakterilere bağlı oluşan hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar) ve antifungaller (mantar tedavisinde kullanılan ilaçlar): azitromisin, sefaklor, sefpodoksim, izoniazid, itrakonazol, nitrofurantoin, rifampisin, tetrasiklin, ketokonazol ve kinolon antibakteriyellerin grubu,
 • Antiviraller (virüslerin sebep olduğu hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar): atazanavir, fosamprenavir, tipranavir,
 • Antihistaminikler (alerji tedavisinde kullanılan ilaçlar) (feksofenadin);
 • Osteoporoz (kemik erimesi) tedavisinde kullanılan ilaçlar: bifosfonatlar,
 • Kortikosteroidler (Çeşitli sebeplerle bağışıklık sistemini baskılamak için kullanılan ilaçlar): deflazakort,
 • Çeşitli kalp hastalıklarının tedavisinde kullanılan: digoksin, dipiridamol,
 • Ağrı tedavisinde kullanılan: diflunisal,
 • Antiepileptikler (epilepsi tedavisinde kullanılan ilaçlar): gabapentin, fenitoin,
 • Ülser tedavisinde kullanılan ilaçlar: lansoprazol,
 • Tiroid bezleri ile ilişkili hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar: levotiroksin,
 • Organ nakilleri sonrasında kullanılan ilaçlar: mikofenolat,
 • Demir preparatları,
 • Lipit düzenleyici ilaçlar (rosuvastatin),
 • Antipsikotikler (çeşitli psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar): sülpirid, fenotiyazinler,
 • Sıtma tedavisinde kullanılan ilaçlar: klorokin, hidroklorokin, proguanil,
 • Penisilamin, gibi tedavi edici maddeleri içeren ilaçlar. 

Kandaki yüksek potasyum seviyesinin tedavi edilmesinde kullanılan sodyum polistiren sülfonat ile birlikte kullanımı, metabolik alkaloza (yavaş ve yüzeysel solunum, tetani veaşırı kas duyarlılığı ile belirti gösteren bir hastalık) neden olabilir. Antiasitler ile birlikte nilotinib (kanser tedavisinde kullanılan bir tür ilaç) kullanımından kaçınılmalıdır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

1 ölçek 400 mg magnezyum hidroksit içermektedir.

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde:

Mide asitinin dengelenmesi (antiasit) amacıyla

12 yaşından büyük çocuklarda ve erişkinlerde 4 saatte bir 1-3 ölçek alınır. Günde en fazla dört kere alınabilir.

Kabızlık tedavisinde yumuşatıcı (laksatif) olarak

12 yaşından büyük çocuklarda ve erişkinlerde yatmadan önce 6-12 ölçek alınır.

Uygulama yolu ve metodu

Önerilen ölçekteki toz bir bardak suda karıştırılarak alınır.

Kaşığın kullanımı

Şekilde görüldüğü gibi kutunun içerisinde bulunan kaşık iki taraflı kullanılmaktadır.

Küçük tarafında 1 ölçeklik doz bulunmaktadır.

Diğer tarafında 3, 6, 9 ve 12 olarak işaretlenmiş ölçekler bulunmaktadır.

Kaşık bu doğrultuda kullanılmalıdır..

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

12 yaşından küçük çocuklarda kullanılması önerilmemektedir.

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlı hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği

Şiddetli böbrek yetmezliğinde kulanılmamalıdır.

Karaciğer yetmezliği

Karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Eğer Magnesie Calcinee’nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Magnesie Calcinee kullandıysanız

Kullanmanız gerekenden daha fazla Magnesie Calcinee kullandıysanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz ya da hastaneye başvurunuz.

Yan etkileri nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Magnesie Calcinee’nin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Magnesie Calcinee’i kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da ağzın veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi

Çok yaygın:                10 hastanın en az 1’inde görülebilir.
Yaygın:                       10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan:        100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek:                      1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Çok seyrek:               10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor:                  eldeki verilerden tahmin edilemiyor.

Yaygın:

 • İshal

Seyrek:

 • Karında spazm şeklinde ağrı 

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir