LEVOTIRON 75 MCG 50 TABLET

LEVOTIRON 75 MCG 50 TABLET Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

BARKOD8699514010197
ETKİN MADDELEVOTIROKSIN SODYUM
FİRMA ADIABDİ İBRAHİM İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş
REÇETENORMAL RECETE
İTHAL-İMALİMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİFIYAT KORUMALI OLUP, DEPOCU FIYATI 13,17 TL VE ALTINDA OLANLAR
BİRİM / CİNSİMCG
AMBALAJ MİKTARI50
ATC KODUH03AA01
NFC KODUA15849
SGK EŞDEĞER KODUE509C
SGK ETKİN MADDE KODUSGKFB9

ATC Sınıflandırması

H – İNSÜLİN VE CİNSİYET HORMONLARI HARİÇ SİSTEMİK HORMON PREPARATLARI
H03 – TİROİD TEDAVİSİ
H03A – TİROİD PREPARATLARI
H03AA – TİROİD HORMONLARI
H03AA01 – LEVOTİROKSİN SODYUM

İlacın kısa özeti

Levotiron 75 mcg Tablet

Ağızdan alınır.

 • Etkin madde: Her bir tablet 75 mcg levotiroksin sodyum içerir.
 • Yardımcı maddeler: Mısır nişastası, magnezyum stearat, laktoz monohidrat FP (sığır sütü), gelatin 80 Bloom (sığır jelatini), kroskarmeloz sodyum. 

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız. 

Bu Kullanma Talimatında

1. Levotiron nedir ve ne için kullanılır?
2. Levotiron’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. Levotiron nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. Levotiron’un saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. Levotiron nedir ve ne için kullanılır?

Bir yüzünde “+” şeklinde çentik bulunan diğer yüzü “75” baskılı, yuvarlak, beyaz tabletler 50 mcg levotiroksin sodyum içerir, 50 ve 100 tabletlik blister ambalajlarda piyasaya sunulmuştur.

Levotiron’un içeriğinde bulunan levotiroksin etken maddesi, tiroid bezinin hastalıklarında ve işlev bozukluklarının tedavisinde kullanılan sentetik bir tiroid hormonudur. Etkisi tiroid tarafından salgılanan doğal hormonlar ile aynıdır.

Levotiron;

 • Normal tiroid fonksiyonu olan hastalarda iyi huylu guatrı tedavi etmek için,
 • Cerrahi sonrasında guatrın nüksetmesini önlemek için,
 • Tiroid bezi yeteri kadar çalışmadığında, doğal tiroid hormonlarının işlevini yerine getirmek için ve
 • Tiroid kanseri olan hastalarda tümörün büyümesini baskılamak için kullanılır. 

Hormonların aşırı düzeyde üretimi antitiroid ilaçlarla tedavi edildiğinde, tiroid hormon düzeylerini dengelemek amacıyla kullanılan Levotiron; 25 mikrogram, 50 mikrogram, 75 mikrogram ve 100 mikrogram dozlarında kullanılır..

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. Levotiron’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Levotiron’u aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:

 • İlacın içerisindeki etkin maddeye veya yardımcı maddelere karşı alerjiniz varsa (aşırı duyarlılık)
 • Tedavi edilmemiş böbrek üstü bezi (adrenal bez), hipofiz bezi işlev bozukluğu veya tiroid hormonlarının aşırı üretimi (tirotoksikoz) durumunda
 • Akut kalp hastalığında (kalp krizi veya kalp iltihabı). 

Gebelikte Levotiron ile birlikte antitiroid ilaçlar kullanılmaz (bkz. aşağıda Gebelik ve laktasyonda kullanım kısmı).

Levotiron’u aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız:

Eğer aşağıdaki kalp hastalıklarından herhangi birine sahipseniz Levotiron’u kullanmadan önce doktorunuz ya da eczacınız ile konuşunuz.

 • Kalbin kan damarlarında yetersiz düzeyde kan akışı (anjina pektoris),
 • Kalp yetmezliği,
 • Hızlı ve düzensiz kalp ritmi,
 • Yüksek kan basıncı,
 • Arterlerde yağ kalıntıları (arteriyoskleroz) varsa, tedaviniz esnasında dikkatli olmanız ve doktorunuz tarafından izlenmeniz gerekir. 

Levotiron kullanmadan önce veya bir tiroid süpresyon (baskılama) testi yaptırmadan önce bu rahatsızlıklar tıbbi kontrol altına alınmalıdır. Levotiron kullanırken tiroid hormonları yakından takip edilmelidir.. Bu rahatsızlıkların sizde olup olmadığından emin değilseniz veya bu rahatsızlıklar olduğu halde herhangi bir tedavi görmüyorsanız, doktorunuza danışın.

Doktorunuz öncelikle sizde herhangi bir adrenal bezi, hipofiz bezi işlev bozukluğu veya kontrol altına alınmamış aşırı düzeyde hormon üretimi (tiroid otonomisi) ile seyreden tiroid bezi işlev bozukluğu olup olmadığını araştıracaktır. Çünkü, Levotiron kullanmadan önce veya bir tiroid süpresyon (baskılama) testi yaptırmadan önce bu rahatsızlıklar tıbbi kontrol altına alınmalıdır.

Çok düşük doğum ağırlıklı erken yeni doğanlarda levotiroksin tedavisi başlatıldığında kan basıncında hızlı düşüş (dolaşım çöküşü) ortaya çıkabileceğinden kan basıncı düzenli olarak izlenecektir.

İlacınızı levotiroksin içeren başka bir ürünle değiştirmeniz gerekirse tiroid hormon düzey dengesizliği oluşabilir. İlacınızı değiştirme hususunda herhangi bir sorunuz var ise doktorunuzla konuşunuz. Geçiş döneminde yakın takip (klinik ve biyolojik) gereklidir. Herhangi bir yan etki fark ederseniz, dozunuzun artırılarak veya azaltılarak ayarlanması gerekeceğinden doktorunuza başvurunuz..

Aşağıdaki durumlardan herhangi biri söz konusuysa, doktorunuza danışın:

 • Menopoz veya menopoz sonrası dönemindeyseniz, kemik erimesi (osteoporoz) riski nedeniyle doktorunuzun tiroid fonksiyonlarınızı düzenli olarak kontrol etmesi gerekebilir.
 • Orlistat (obezite tedavisinde kullanılan bir ilaç) ile tedaviye başlamadan, tedaviyi değiştirmeden veya tedaviyi sonlandırmadan önce doktorunuz tarafından yakından takip edilmeniz ve kullandığınız Levotiron dozunun ayarlanması gerekebilir..
 • Eğer bir tür psikolojik hastalığınız var ise (psikotik bozukluk belirtileri ile karşılaştınız ise; içe kapanma, düşünce bozuklukları, davranışta bozukluk, gerçekte var olmayan şeyleri varmış gibi algılama durumu, var olmayan bir şeyi görme, duyma, koku veya tadını alma gibi durumlar) doktorunuz tarafından yakından takip edilmeniz ve kullandığınız Levotiron dozunuzun ayarlanması gerekebilir. 

Tiroid hormonları, kilo vermek amacıyla kullanmaya uygun değildir. Tiroid hormon düzeyleriniz normal ise, tiroid ilaçları sizi zayıflatmaz. Doktor tavsiyesi olmadan ilacın dozunu artırdığınız takdirde, ciddi veya yaşamı tehdit eden yan etkiler görülebilir. Ciddi veya yaşamı tehdit eden yan etkiler oluşabileceğinden, yüksek dozda tiroid hormonlarını, kilo kaybı için kullanılan belirli ilaçlar ile örn; amfepramon, katin, fenilpropanolamin ile birlikte kullanmayınız.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Levotiron’un yiyecek ve içecek ile kullanılması

Eğer soyalı besinler tüketiyorsanız ve özellikle de yediğiniz miktarda değişiklik yaptıysanız doktorunuza bildirin. Soyalı besinler, bağırsaklarda Levotiron emilimini azaltabileceğinden, ilacın dozunun ayarlanması gerekebilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Levotiron tedavisine gebelik döneminde devam edilmelidir.. Gebelik döneminde dozun artırılması gerekebilir. Gebe kadınların her üç aylık dönemde tiroid hormon değerlerini (TSH) ölçtürmeleri gerekmektedir. Tiroid hormon seviyelerindeki artış Levotiron dozundaki artış ile düzeltilmelidir. Doğumdan hemen sonra gebelik öncesinde kullanılan Levotiron dozuna geri dönülmelidir. Gebelik sonrası 6-8. haftada doktorunuz tarafından tiroid hormon (TSH) düzeyinize bakılmalıdır. Gebelik döneminde ve sonraki dönemde bu konuyu doktorunuz ile konuşunuz.

İlacı önerilen dozlarda kullandığınız takdirde, mevcut deneyimlerden elde edinilen bilgilere göre anne karnındaki bebeğe (fetüs) veya yeni doğan üzerinde zararlı etkilerinin oluşması beklenmemektedir. Buna rağmen gebelik esnasında alınan yüksek doz Levotiron’un, anne karnındaki bebeğe (fetüs) veya yeni doğan üzerinde olumsuz bir etkisi olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Tiroid hormonlarının aşırı üretimini tedavi etmek amacıyla kullanılan antitiroid bir ilaç ile Levotiron gebelikte beraber kullanılmaz. Beraber kullanımlarında antitiroid ilaçların dozunun yüksek olması gerekir; yüksek dozlardaki antitiroid ilacın plasentaya geçtiği ve bebeğin tiroid hormon yapımını azalttığı bilinmektedir.. Bu ürünleri beraber kullanıyorsanız, doktorunuz gebelik döneminde Levotiron kullanımına ara vermenizi söyleyecektir. Bu konuyu doktorunuz ile konuşmanız gerekmektedir.

Bazı tiroid hastalıklarında tanı koyabilmek amacıyla yapılan testlerde kullanılan radyoaktif maddeler gebelerde kullanılmamalıdır, bu nedenle bu testler gebelikte yapılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız..

Emzirme döneminde, doktorunuzun tavsiyesi doğrultusunda Levotiron kullanımına devam edilmelidir. İlaç anne sütüne geçse de, bu oran çocuğunuzu etkileyecek düzeyde değildir.

Araç ve makine kullanımı

İlacın araba ve makine kullanımı üzerindeki etkisini araştıran herhangi bir çalışma yoktur.

Bununla birlikte, levotiroksin doğal tiroid hormonu gibi olduğundan, LEVOTİRON’un araba ve makine kullanımı üzerinde herhangi bir etkisi olacağı düşünülmemektedir.

Levotiron’un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Levotiron laktoz içerdiğinden; eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (dayanıksızlığınız) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız, doktorunuza bildirin; Levotiron diğer ilaçlar ile etkileşebilir:

 • Antidiyabetik ilaçlar (kan şekerini düşürücü ilaçlar): Levotiron antidiyabetik ilaçların etkisini azaltabileceğinden, özellikle Levotiron tedavisine başlamadan önce kan şekerinizi kontrol ettirmeniz gerekebilir. Levotiron kullanırken, antidiyabetik ilaçların dozunun ayarlanması gerekebilir.
 • Kumarin türevleri (kanın pıhtılaşmasını önlemek için kullanılan ilaçlar): Levotiron bu tür ilaçların etkisini arttırabileceğinden özellikle yaşlı kişilerde olmak üzere kanama riskini arttırabilir. Levotiron tedavisi başlangıcında ve süresince kan pıhtılaşma değerlerinize baktırmanız gerekebilir. Levotiron kullanırken, kullandığınız kumarin ilacının dozunun ayarlanması gerekebilir. 

Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanmak zorundaysanız, önerilen zaman aralıklarına uymalısınız:

 • Safra asitlerini bağlayan ve yüksek kolesterolü düşüren ilaçlar (örn. kolestiramin veya kolestipol): 

Bu tür ilaçlar levotiroksin sodyumun bağırsaklardan alımını bloke edebileceğinden,Levotiron bu ilaçlardan 4-5 saat önce alınmalıdır.

 • Levotiroksin içeren ilaçların antiasit (asitlere bağlı hazımsızlığı rahatlatmak için), alüminyum, magnezyum, simetikon, kalsiyum karbonat, kayekselat, orlistat, demir ve sükralfat (mide veya barsak ülserleri için) etkin maddelerini içeren ilaçlar ile birlikte alındığında emilimi bozulduğundan (bu tür ilaçlar Levotiron’un etkisini azaltabilirler); iki ilacın en az 2 saat ara verilerek alınması gerekmektedir.
 • Orlistat (obezite tedavisinde kullanılan bir ilaç) ile tedaviye başlamadan, tedaviyi değiştirmeden veya tedaviyi sonlandırmadan önce doktorunuz tarafından yakından takip edilmeniz ve kullandığınız Levotiron dozunun ayarlanması gerekebilir. Orlistat ve levotiroksinin en az 2 saat ara ile kullanılması gerekmektedir. 

Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız, doktorunuza bildirin; bu ilaçlar Levotiron’un etkisini azaltabilir:

 • Propiltiourasil (tiroid tedavisinde kullanılan ilaç),
 • Glukokortikoidler (alerji tedavisinde kullanılan ve ağrı ve iltihap giderici ilaçlar), beta-blokörler (kan basıncını düşürücü ilaçlar; aynı zamanda kalp hastalıklarının tedavisinde de kullanılır),
 • Sertralin (depresyon tedavisinde kullanılan bir ilaç),
 • Klorokin veya proguanil (sıtmayı önlemek veya tedavi etmek için kullanılır),
 • Barbitüratlar veya karbamazepin (sara tedavisinde kullanılır, davranış bozukluklarını kontrol etmek ve bazı ağrı tiplerini hafifletmek için de kullanılır) gibi birtakım karaciğer enzimlerini aktive eden ilaçlar (sakinleştiriciler, uyku hapları),
 • Menopoz döneminde veya menopozdan sonra hormonların yerine koyma tedavisi için veya gebelikten korunmak için kullanılan östrojen içeren ilaçlar,
 • Sevelamer (fosfat bağlayan ilaçtır, kronik böbrek yetmezliği olan hastaların tedavisinde kullanılır),
 • Tirozin-kinaz inhibitörleri (kanser ilaçları ve ağrı ve iltihap giderici antiinflamatuar ilaçlar). 

Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız, doktorunuza bildirin; bu ilaçlar Levotiron’un etkisini artırabilir:

 • Salisilatlar (ağrıyı hafifletmek ve ateşi düşürmek için kullanılan ilaçlar),
 • Dikumarol (kanın pıhtılaşmasını engellemek için kullanılan ilaç),
 • 250 mg gibi yüksek dozlarda furosemid (kan basıncını düşürmek amaçlı kullanılan idrar söktürücü bir ilaç),
 • Klofibrat (kan lipid düşürücü ilaç), 

Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız, doktorunuza bildirin; bu ilaçlar Levotiron’un etkisini değiştirebilir:

 • Ritonavir, indinavir, lopinavir (AIDS tedavisinde kullanılır)
 • Fenitoin (sara tedavisinde kullanılan bir ilaç) 

Tiroid hormon seviyelerinizi düzenli kontrol ettirmeniz gerekmektedir. Levotiron dozunuzun yeniden düzenlenmesi gerekebilir.

Amiodaron kullanıyorsanız doktorunuza bildirin; bu ilaç tiroid bezinizin işlevini ve aktivitesini etkileyebilir.

Tanı amacıyla iyot içeren kontrast maddeli bir test veya tarama yaptıracaksanız, doktorunuza

Levotiron kullandığınızı bildirin; tiroid fonksiyonunuzu etkileyebilecek bir enjeksiyon yapılabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Nasıl kullanılır?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir