LAMISIL 250 MG 14 TABLET

LAMISIL 250 MG 14 TABLET Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

BARKOD8699504010404
ETKİN MADDETERBINAFIN HCL
FİRMA ADINOVARTİS SAĞLIK GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
REÇETENORMAL RECETE
İTHAL-İMALİMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİISKONTODAN MUAF DEGIL
BİRİM / CİNSİMG
AMBALAJ MİKTARI14
ATC KODUD01BA02
NFC KODUA04529
SGK EŞDEĞER KODUE263A
SGK ETKİN MADDE KODUSGKFS8

ATC Sınıflandırması

D – DERMATOLOJİK PREPARATLAR
D01 – DERMATOLOJİK KULLANIM İÇİN ANTİFUNGALLER
D01B – SİSTEMİK KULLANIM İÇİN ANTİFUNGALLER
D01BA – SİSTEMİK KULLANIM İÇİN ANTİFUNGALLER
D01BA02 – TERBİNAFİN

İlacın kısa özeti

LAMİSİL 250 mg tablet

Ağız yolu ile alınır.
Etkin madde: 250 mg terbinafine eşdeğer miktarda 281,25 mg terbinafin hidroklorür içerir.
Yardımcı maddeler: Magnezyum stearat, susuz kolloidal silika, metil hidroksipropil selüloz, sodyum karboksimetil nişasta, mikrokristalin selüloz.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

 1. LAMİSİL nedir ve ne için kullanılır?
 2. LAMİSİL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
 3. LAMİSİL nasıl kullanılır?
 4. Olası yan etkiler nelerdir?
 5. LAMİSİL’in saklanması
  Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. Lamisil nedir ve ne için kullanılır?

LAMİSİL, 14 ve 28 adet tablet içeren blister ambalajlarda takdim edilmektedir.

LAMİSİL tablet, antifungal ajanlar olarak adlandırılan bir ilaç grubuna ait etkin madde terbinafin hidroklorür içermektedir.

LAMİSİL tablet, el ve ayak tırnaklarındaki mantar enfeksiyonlarının ayrıca derideki maya enfeksiyonlarının, kafa derisi ile saçtaki, kasıklardaki ve diğer vücut bölgelerindeki ve ayaklardaki tinea (Mantar) (Atlet ayağı) enfeksiyonlarının tedavisinde de kullanılır.

Ağız yolu ile alındığında, terbinafin enfeksiyon yerinde mantarları öldürecek ya da üremelerini durduracak kadar yüksek düzeylere ulaşır.

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. Lamisil’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

LAMİSİL’i aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:

Eğer:

 • LAMİSİL’e ya da LAMİSİL’in bu kullanma talimatının başında listelenen yardımcı maddelerinden herhangi birine karşı alerjiniz (Aşırı duyarlılığınız) varsa.
 • Geçmişte yaşadığınız veya şu anda mevcut olan karaciğere ilişkin sağlık sorunlarınız varsa.
 • Emziriyorsanız.

LAMİSİL’i aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız:

Eğer:

 • Başka ilaçlar kullanıyorsanız (Bakınız: Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı).
  Eğer açıklanamayan inatçı bulantı, kusma, karın ağrısı, iştah kaybı, alışılmadık yorgunluk
  yaşarsanız; cildinizde ya da gözlerinizin akında sararma, idrar renginizde koyulaşma ya da
  dışkı renginde açılma fark ederseniz (Karaciğer problemlerinin belirtileri). Doktorunuz,
  LAMİSİL ile tedavi başlamadan önce ve başladıktan sonra periyodik olarak karaciğer
  fonksiyonunuzu takip etmek amacıyla kan testleri yapabilir. Anormal test sonuçları
  durumunda sizden LAMİSİL’i bırakmanızı isteyebilir.
 • Ciltte döküntü, kızarıklık, dudaklar, gözler ya da ağızda kabarcıklar, ciltte soyulma gibi cilt problemleri, ateş (Ciddi cilt reaksiyonlarının olası belirtileri), spesifik bir beyaz kan hücresinin yüksek düzeyde olması nedeniyle deri döküntüsü (Eozinofili) gibi sorunlar yaşarsanız.
 • Eğer, deride kalınlaşmış kırmızı/gümüşi lekeler (Psoriyazis) ya da yüzde deri döküntüsü, eklem ağrısı, kas rahatsızlığı ve ateşiniz (Kutanöz ve sistemik lupus eritematozus) varsa veya bunları deneyimlerseniz.
 • Eğer güçsüzlük, beklenmedik kanama, morarma ya da sık tekrarlayan enfeksiyon yaşarsanız (Kan hücrelerinin azalması veya işlev bozukluğuyla ilgili olabilecek belirtileri).
 • Başka bir ilaç alıyorsanız ya da kısa zaman önce aldıysanız, bu kullanma talimatındaki “Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı” kısmına bakınız.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

LAMİSİL’in yiyecek ve içecek ile kullanılması
LAMİSİL tablet aç veya tok karnına alınabilir.

Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Doktorunuz gebelik sırasında LAMİSİL almanın potansiyel risklerini sizinle tartışacaktır.
Hamile iseniz ya da hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız, bunu doktorunuza bildiriniz.
Eğer doktorunuz tarafından spesifik olarak önerilmemişse gebelik sırasında LAMİSİL almamalısınız.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Bebeğiniz anne sütü aracılığıyla LAMİSİL’e maruz kalacağı için, LAMİSİL tablet kullanırken emzirmemelisiniz. Bu, bebeğinize zarar verebilir.

Araç ve makine kullanımı
LAMİSİL tablet kullanırken kendinizi sersemlemiş hissederseniz, araç ya da makine kullanmamalısınız.

LAMİSİL’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
LAMİSİL’in içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.
Bu tıbbi ürün her tablette 1 mmol (23 mg)’den daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer:

 • Bulaşıcı hastalıkların tedavisi için kullanılan ve antibiyotikler olarak adlandırılan bazı ilaçlar (Örneğin; rifampisin),
 • Kafein,
 • Oral kontraseptifler (bazı hastalarda regl düzensizliği ve ani kanama görülebileceğinden),
 • Duygudurum bozukluklarının tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (Trisiklik antidepresanlar, sınıf 1A, 1B ve 1C dahil olmak üzere seçici serotonin yeniden alım inhibitörleri, monoamin oksidaz inhibitörleri Tip B, desipramin gibi bazı antidepresanlar),
 • Düzensiz kalp ritminin tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (Propafenon, amiodaron gibi bazı antiaritmikler),
 • Yüksek kan basıncının tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (Metoprolol gibi bazı betablokerler),
 • Mide ülserlerinin tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (Örneğin; simetidin).
 • Mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (Örneğin; flukonazol, ketokonazol)
 • Öksürük tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (Örneğin; dekstrometorfan)
 • Transplante edilen (Nakledilen) organların reddini önlemek için vücudunuzun bağışıklık sitemini kontrol etmek amacıyla kullanılan siklosporin adlı bir ilaç,
 • Kan sulandırıcı bir ilaç olan varfarin kullanıyorsanız, doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz

Nasıl kullanılır?

3. Lamisil nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
Doktorunuzun talimatlarına dikkatle uyunuz. Önerilen dozu aşmayınız. LAMİSİL’in etkisininçok güçlü ya da zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa, doktorunuz ya da eczacınızla konuşunuz.

Yetişkinler:
Normal doz günde bir kere 250 mg’lık bir tablettir.

LAMİSİL ne zaman alınmalıdır?
Her gün aynı saatte tablet almak ilacı ne zaman alacağınızı hatırlamanıza yardımcı olacaktır.

LAMİSİL ne kadar süre kullanılmalıdır?
Bu, gelişen enfeksiyonun türüne, ne kadar şiddetli olduğuna ve vücudunuzun hangi bölgesini
etkilediğine bağlı olacaktır. Doktorunuz size tabletleri tam olarak ne kadar süre kullanmanız
gerektiğini söyleyecektir.

Normal tedavi süresi şöyledir:
Ayaklardaki mantar (Tinea) enfeksiyonlarında (Atlet ayağı), LAMİSİL tablet genellikle 2 ila 6 hafta kadar kullanılır.
Kasıklardaki mantar (Tinea) ve maya enfeksiyonlarında, LAMİSİL tablet genellikle 2 ila 4 hafta kullanılır. Diğer vücut bölgelerindeki mantar (Tinea) ve maya enfeksiyonlarında ise, LAMİSİL tablet genellikle 4 hafta kullanılır.
Tablet(ler)inizi her gün almanız ve doktorunuz söylediği sürece almaya devam etmeniz önemlidir. Bu, enfeksiyonun tamamen iyileşmesini sağlayacak ve tabletleri almayı bıraktıktan sonra yineleme olasılığını azaltacaktır.

Saç ve kafa derisi enfeksiyonları:
Saç ve kafa derisinin mantar (Tinea) enfeksiyonları için normal tedavi süresi 4 haftadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir